Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils pilsētas domes 2011. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr. 27 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.12.2011., Nr. 200 https://www.vestnesis.lv/ta/id/241668

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5.panta ceturtās daļas un 21.panta 2.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam

Vēl šajā numurā

21.12.2011., Nr. 200

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 27

Pieņemts: 10.11.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Jēkabpilī 2011.gada 10.novembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 10.11.2011.lēmumu Nr.479 (prot. Nr.25, 19.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4., 7.,
23.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
21.punktu, likuma "Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"
9.panta pirmo daļu, likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu
 komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" Pārejas noteikumu 2.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4., 7., 23.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, likuma "Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" 9.panta pirmo daļu, likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" Pārejas noteikumu 2.punktu".

2. Izteikt 7.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"7.1. pabalsts ēdināšanas izdevumu samaksai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē."

3. Aizstāt 9.punkta ievaddaļā vārdus "bērna uzturēšanās izdevumu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē samaksai" ar vārdiem "ēdināšanas izdevumu samaksai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē."

4. Aizstāt 9.1. un 9.2.apakšpunktā vārdus "pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu" ar vārdiem "pašvaldības domes".

5. Aizstāt 51., 52. un 53.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2012.gada 31.decembrim".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs 

Saistošo noteikumu Nr.27 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Saistošo noteikumu "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"" projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4., 7., 23.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, likuma "Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" 9.panta pirmo daļu, likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" Pārejas noteikumu 2.punktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.11.2011. atzinuma Nr.17 – 1e/16546 2.punktā izteiktie iebildumi.

2. Pašreizējā situācija un problēmas Atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 182.punktā un 183.7.apakšpunktā noteiktajam, ja pašvaldības saistošie noteikumi sagatavoti uz likuma, kura nosaukums sākas ar vārdu "par" vai Ministru kabineta noteikumu pamata, tad norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu minēto likumu un Ministru kabineta noteikumu nosaukumi rakstāmi pēdiņās.

Saistošo noteikumu norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šī prasība nav ievērota, ka arī tajā ir atsauce uz Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 14.punktu, kurš ir izslēgts no likuma. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 14.punkts tagad ir iekļauts 17.panta trešajā daļā, tad, lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību ārējos normatīvajos aktos noteiktajam, ir veicamas redakcionālās izmaiņas.

Saistošo noteikumu norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ir atsauce uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30.–31.1 pantu. Ņemot vērā to, ka minētajās tiesību normās nav iekļauts pilnvarojums pašvaldībai izdot attiecīgus saistošos noteikumus un ievērojot LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.11.2011. atzinumā Nr.17 – 1e/16546 izteiktos iebildumus, no saistošo noteikumu norādes uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ir svītrojama atsauce uz minētajām tiesību normām.

Saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktā un attiecīgi arī 9.punktā paredzēts pabalsts bērna uzturēšanās izdevumu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē samaksai. Tā kā atbilstoši Izglītības likuma 12.panta pirmajā daļā un 59.panta pirmajā daļā noteiktajam, pašvaldība pirmsskolas izglītības iestādēs ir noteikusi maksu par ēdināšanas izdevumiem, nevis par uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē vai par izglītības ieguvi tajā, tad, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus pie saistošajiem noteikumiem, ir redakcionāli precizējams pabalsta nosaukums.

Likuma "Par pašvaldībām" 42.panta pirmā daļa nosaka, ka domes lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu līdzekļiem. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pamatbudžeta izmaksāt citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu pašvaldību domes var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Minētā likuma 15.panta pirmajā daļā kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu ir naudas vai mantisks pabalsts, kuru piešķir, balstoties uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai. Līdz ar to pašvaldībai pirmkārt ir jānodrošina savu autonomo funkciju realizācija. Tā kā Jēkabpils pilsētas domes 24.07.2008. saistošie noteikumi Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā" tika pieņemti, lai realizētu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, tad, lai pašvaldība varētu nodrošināt likuma "Par pašvaldībām" 42.panta pirmajā daļā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešajā daļā minēto tiesību normu ievērošanu, nepieciešams ierobežot pabalstu piešķiršanas un izmaksas apjomus, pagarinot saistošajos noteikumos noteikto termiņu.

3. Normatīvā akta projekta būtība Pagarināt pabalstu piešķiršanas un izmaksas ierobežojumu līdz 2012.gada 31.decembrim, saglabājot atsevišķus pabalstu veidus:

1) ēdināšanas pabalsts;

2) apbedīšanas pabalsts;

3) pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam (obligāti izmaksājams saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta trešo daļu un 43.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr.857);

4) pabalsts "Zupas virtuves" izmantošanai.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību

1. Sabiedrības mērķgrupa Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pamata dzīvesvietu deklarējušas ģimenes, t.sk. trūcīgas un daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.
2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas.

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos Nav
2. Izmaiņas budžeta izdevumos Nav
3. Finansiālā ietekme Nav
4. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): Nav
4.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins Nav
4.2. detalizēts izdevumu aprēķins Nav
5. Cita informācija Nav

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības mājaslapā internetā.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.

Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.

2.

Kāds konsultāciju veids ir izmantots Nav

3.

Cita informācija Nav

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!