Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra ieteikumi Nr. 2 "Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.12.2011., Nr. 195 https://www.vestnesis.lv/ta/id/241118

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.938

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu"

Vēl šajā numurā

13.12.2011., Nr. 195

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: ieteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 06.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta ieteikumi Nr.2

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 30.§)

Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Ieteikumi nosaka atsevišķu valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanas, veikšanas un pārraudzības kārtību, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2. Šajos ieteikumos neminētas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības plāno, īsteno un pārrauga attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Ieteikumi neattiecas uz:

3.1. valsts dzīvojamo māju pārvaldīšanu;

3.2. meliorācijas sistēmu un tādu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru sastāvā ir valsts meža zeme un meža infrastruktūras objekti;

3.3. publisko ūdeņu, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas pārvaldīšanu;

3.4. dzelzceļa zemes nodalījuma joslas zemi, kas atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja lietošanā un valdījumā;

3.5. valsts autoceļu pārvaldīšanu;

3.6. valsts lauksaimniecības zemes pārvaldīšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un zinātniskās izpētes valsts lauksaimniecības zemes pārvaldīšanu;

3.7. to valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru privatizācija uzsākta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 14.panta pirmo daļu un 68.pantu.

II. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas plānošana, īstenošana un pārraudzība

4. Valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānošanu nodrošina šādā kārtībā:

4.1. atbilstoši finanšu resursu iespējām reizi gadā ne vēlāk kā līdz 31.decembrim izstrādā valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plānu nākamajam gadam (1.pielikums);

4.2. izstrādājot valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plānu, valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskatā (2.pielikums) norāda plānotās izmaksas.

5. Lai nodrošinātu ēku un būvju apdrošināšanu, valdītājs izstrādā ēku un būvju apdrošināšanas kārtību, nosakot apdrošināmos riskus un apdrošināmās ēkas un būves, ievērojot šo ieteikumu 6.punktu.

6. Izvērtējot rīcības lietderību saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3. un 6.pantā noteikto, atbilstoši Civillikuma 1213.panta otrajai daļai un saskaņā ar vienošanos ar valsts nekustamā īpašuma lietotāju pret uguni apdrošina lietošanā nodotos valsts nekustamos īpašumus, tai skaitā valsts pārvaldes funkciju īstenošanā izmantotos nekustamos īpašumus.

7. Lai nodrošinātu valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīzi, reizi gadā aizpilda valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu (2.pielikums).

8. Valsts nekustamā īpašuma (izņemot apbūvētu zemi, ja apbūves īpašnieks nav valsts) izmantošanas perspektīvas izvērtē ne retāk kā reizi piecos gados. Vērtējot valsts nekustamā īpašuma izmantošanas perspektīvas, izvērtē:

8.1. esošo valsts nekustamā īpašuma izmantošanu, tai skaitā veic pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīzi;

8.2. iespējamās valsts nekustamā īpašuma izmantošanas un atsavināšanas alternatīvas, vērtējot katras alternatīvas kapitāla atdevi;

8.3. nepieciešamās investīcijas valsts nekustamā īpašuma maksimālas kapitāla atdeves nodrošināšanai.

III. Valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošana

9. Valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas darbības ir šādas:

9.1. valsts nekustamā īpašuma telpu un sanitāro mezglu sanitārā apkope saskaņā ar ikgadējo valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plānu, kā arī savlaicīga nepieciešamo drošības pasākumu veikšana valsts nekustamajā īpašumā (ēkā, būvē, telpā, būvei piegulošajā teritorijā), lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos;

9.2. valsts nekustamā īpašuma un tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehniskā apkope (tehniskā stāvokļa kontrole, regulēšana un citas darbības) saskaņā ar ikgadējo valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānu, lai nodrošinātu to uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) visā ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos. Minētajā pasākumu plānā nosaka tehniskās apkopes intervālus un tehniskās apkopes darbības, ievērojot ražotāju vai normatīvajos aktos noteiktās prasības;

9.3. ja ir konstatēts bojājums, – valsts nekustamā īpašuma un tajā esošo inženierkomunikāciju remonta veikšana, lai atjaunotu tādu stāvokli, kas nodrošina to turpmāku ekspluatāciju. Remontu veic kā ārkārtas remontu šo ieteikumu 11.punktā minēto bojājumu likvidācijai vai savlaicīgai novēršanai vai kā plānotu remontu saskaņā ar ēku vai būvju uzlabošanas darbu plānu;

9.4. zemes vienību sakopšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

IV. Valsts nekustamā īpašuma vizuālā pārbaude un tehniskā apsekošana

10. Valsts nekustamā īpašuma vizuālo pārbaudi veic saskaņā ar šo ieteikumu 3.pielikumu, sastādot vizuālās pārbaudes aktu. Papildus šo ieteikumu 3.pielikumā minētajam pārbaužu veikšanas biežumam vizuālo pārbaudi veic arī pēc vētrām, plūdiem, spēcīgiem nokrišņiem un citām dabas stihijām, kas var radīt ēku un būvju, tajās esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumus, kā arī pēc avārijas situācijām, kas var radīt apdraudējumu.

11. Ja vizuālās pārbaudes rezultātā ir konstatēti ēkas vai būves, vai tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumi, lemj par:

11.1. ārkārtas remonta veikšanu, ja konstatēts kāds no šo ieteikumu 12.punktā minētajiem bojājumiem;

11.2. plānotā remonta veikšanu;

11.3. ēkas vai būves tehniskās apsekošanas veikšanu.

12. Ārkārtas remontu veic, ja konstatēti šādi ēkas vai būves, vai tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumi:

12.1. jumta seguma caurtece;

12.2. ūdens notekcauruļu, piltuvju, līkumu un to piestiprināšanas ierīču bojājumi;

12.3. fasādes arhitektonisko elementu vai ķieģeļu sasaistes zaudējums ar sienu;

12.4. apmetuma vai karnīžu elementu noslāņošanās;

12.5. izsisti logu vai durvju stikli, norautas logu rāmju vērtnes;

12.6. durvju vērtņu un aizverošo ierīču nenoturība;

12.7. caurteces grīdu pārsegumos sanitāro mezglu vietās saistībā ar grīdas hidroizolācijas bojājumiem;

12.8. plaisas un bojājumi krāsnīs un dūmvados, kuri var izraisīt cilvēku saindēšanos ar dūmgāzēm un apdraudēt ēkas vai būves ugunsdrošību;

12.9. plaisas un neblīvumi dūmkanālos un to sajūguma vietās ar krāsnīm;

12.10. bojājumi cauruļvados un to sajūgumos ar veidgabaliem, armatūru un ierīcēm;

12.11. elektroapgādes kabeļa bojājumi, kas var radīt elektroenerģijas piegādes pārtraukumus apgaismei vai radīt ierīču un inženierkomunikāciju darbības traucējumus;

12.12. apkures sistēmas bojājumi apkures sezonā;

12.13. gāzes apgādes sistēmas bojājumi;

12.14. pelējuma sēnes un pelējumu veicinoši apstākļi;

12.15. citi šajā punktā neminēti bojājumi, ja to neatliekama novēršana paredzēta normatīvajos aktos, ja tie rada būtisku apdraudējumu vai ja to neatliekama nenovēršana var radīt būtisku finansiālu zaudējumu.

13. Ēkas vai būves tehnisko apsekošanu veic attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju tehniskās apsekošanas jomā.

14. Ēku vai būvju tehnisko apsekošanu veic ne retāk kā reizi 10 gados. Ja ēkām vai būvēm ir konstatēts būtisks tehniskais nolietojums, tehnisko apsekošanu veic ne retāk kā reizi divos gados. Būves vai tās attiecīgā elementa tehnisko apsekošanu veic arī šo ieteikumu 10.punktā minētās valsts nekustamā īpašuma vizuālās pārbaudes ietvaros, ievērojot šo ieteikumu 3.pielikumā minēto.

15. Ēkas, būves, tās iekārtu un inženierkomunikāciju renovāciju un rekonstrukciju plāno, pamatojoties uz ēkas vai būves tehniskās apsekošanas rezultātiem:

15.1. renovāciju plāno, ja ēkas vai būves tehniskās apsekošanas atzinumā secināts (ieteikts), ka priekšnoteikums ēkas vai būves un tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju turpmākai ekspluatācijai ir to renovācija;

15.2. rekonstrukciju plāno, ja tas nepieciešams ēkas vai būves uzturēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

15.3. renovāciju vai rekonstrukciju var plānot arī citu pārvaldīšanas darbību ietvaros.

16. Plānotos remontdarbus (izņemot šo ieteikumu 12.punktā minētos gadījumus), renovācijas un rekonstrukcijas darbus iekļauj ēku vai būvju uzlabošanas darbu plānā. Ēku vai būvju uzlabošanas darbu plānu izstrādā pēc nepieciešamības, ņemot vērā ēkas vai būves stāvokli. 

17. Ēku vai būvju uzlabošanas darbu plānā veicamos darbus sarindo prioritārā secībā atkarībā no apdraudējuma iespējamības. Ēku vai būvju uzlabošanas darbu plānā norāda plānoto remontu, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu prognozētās izmaksas un izpildes termiņus.

V. Valsts nekustamā īpašuma lietas vešana

18. Katram valsts nekustamajam īpašumam izveido, kārto un aktualizē valsts nekustamā īpašuma lietu.

19. Valsts nekustamā īpašuma lieta glabājas pie valdītāja vai personas, kurai valdītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodevis valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību veikšanu (turpmāk – lietas kārtotājs). Valsts nekustamā īpašuma lietu aizliegts nodot glabāšanā citai personai.

20. Lietas kārtotājs ir atbildīgs par valsts nekustamā īpašuma lietas saglabāšanu.

21. Valsts nekustamā īpašuma lietu var iekārtot gan papīra dokumenta, gan elektroniska dokumenta formā.

22. Valsts nekustamā īpašuma lietu elektroniska dokumenta formā kārto atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniski sagatavotu dokumentu saglabā tādā formā, kādā tas sākotnēji radīts, nosūtīts vai saņemts.

23. Valsts nekustamā īpašuma lietā ietveramo informāciju apkopo šādās sadaļās:

23.1. valsts nekustamā īpašuma pamatdokumenti – īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes vienības robežu plāni un civiltiesiski līgumi par valsts nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

23.2. līgumi par nekustamā īpašuma lietošanu (tai skaitā nomu);

23.3. informācija par pārvaldītāju un dokuments, kas apliecina pārvaldīšanas darbību uzdošanu;

23.4. tehniskā dokumentācija – valsts nekustamā īpašuma projektu dokumentācija, valsts nekustamā īpašuma tehniskā apsekojuma atzinumi un citi dokumenti;

23.5. inženiertehnisko sistēmu dokumentācija – iekārtu un ierīču tehniskās pases, iekārtu, ierīču un materiālu atbilstības deklarācijas, atbilstības dokumentācija (lietošanas apraksti un instrukcijas, drošības tehnikas instrukcijas, apkopes reglamenti), izpildshēmas un citi dokumenti, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus;

23.6. inženiertehnisko sistēmu plāni ar piederības robežām, noslēgarmatūrām, patēriņa skaitītājiem;

23.7. inženiertehnisko sistēmu un to elementu pārbaužu un apsekojumu reģistrs un dokumentācija;

23.8. ar valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītie dokumenti – valsts nekustamā īpašuma valdītāja un pārvaldītāja pieņemtie lēmumi, uz pārvaldīšanas darbībām attiecināmie līgumi, valsts nekustamā īpašuma vizuālās apsekošanas akti, valsts nekustamā īpašuma (ēka, būve, telpa ar tai piegulošo teritoriju) apsaimniekošanas pasākumu plāni, valsts nekustamā īpašuma uzlabošanas un attīstīšanas (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija un jauna būvniecība) pasākumu ilgtermiņa plāni un citi dokumenti.

24. Katrai valsts nekustamā īpašuma lietas sadaļai iekārto satura lapu. Ja valsts nekustamā īpašuma lietu kārto gan papīra dokumenta, gan elektroniska dokumenta formā, šādas sadaļu satura lapas veido abām valsts nekustamā īpašuma lietas formām. Satura lapā ieraksta visus pievienotos dokumentus, norādot katra dokumenta lappušu skaitu.

25. Valsts nekustamā īpašuma lietā hronoloģiskā secībā (no vecākā uz jaunāko) iekļauj dokumentus, kas satur vai papildina valsts nekustamā īpašuma lietā ietveramo informāciju. Dokumentus iekļauj attiecīgajā sadaļā pie atbilstošajiem dokumentiem, numurējot lapas augošā secībā.

26. Valsts nekustamā īpašuma lietā iekļauj dokumentu oriģinālus vai noteiktā kārtībā apliecinātus dokumentu atvasinājumus.

27. Atsevišķi no valsts nekustamā īpašuma lietas iekārto sējumu, kurā ievieto dokumentus, kas zaudējuši aktualitāti (turpmāk – arhīva sējums). Par aktualitāti zaudējušiem dokumentiem atzīstami tādi, kuri ir izpildīti vai kuru termiņš ir beidzies. Lietas kārtotājs dokumentus ievieto arhīva sējumā, kad pagājuši divi gadi pēc to aktualitātes zaudēšanas. Lietas kārtotājs līdz nākamā gada 1.februārim cauršuj un paraksta dokumentus un nodrošina arhīva sējuma saglabāšanu. Cauršūšanas prasība nav attiecināma, ja dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ēkas vai būves lietas sadaļas saturā pie attiecīgā dokumenta izdara atzīmi, ka tas ievietots arhīva sējumā. Lietas kārtotājs nosaka arhīva sējuma uzglabāšanas termiņu.

28. Ja mainās valsts nekustamā īpašuma valdītājs vai pārvaldītājs, valsts nekustamā īpašuma lieta tiek nodota un pieņemta ar nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru pievieno valsts nekustamā īpašuma lietai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra
ieteikumiem Nr.2

Valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plāns

Nekustamā īpašuma adrese  
Nekustamā īpašuma kadastra numurs  
Zemes vienības kadastra apzīmējums  
Būves kadastra apzīmējums  
Nekustamā īpašuma pārvaldītājs  

nosaukums

 

reģistrācijas numurs

 

juridiskā adrese

 
Nekustamā īpašuma valdītājs  

nosaukums

 

reģistrācijas numurs

 

juridiskā adrese

 

Informācija par nekustamo īpašumu:

Nr.p.k.

 

Skaits

m2

1. Kopējā būves platība, tai skaitā:    
1.1. apkurināmā platība    
1.2. balkonu/terašu platība ar koeficientu 0,3    
1.3. lodžiju platība ar koeficientu 0,5    
2. Iznomājamā platība    
3. Iznomājamo telpu nelietderīgā platība, tai skaitā:    
3.1. koplietošanas telpas, tai skaitā:    
3.1.1. kāpņu telpas    
3.1.2. pagrabs    
3.1.3. bēniņi    
3.1.4. gaiteņi    
3.1.5. garāžas    
3.2. inženierkomunikācijas    
3.3. lifti    
3.4. atkritumu vadi    
3.5. citas telpas    
4. Neatbilstošs telpu tehniskais stāvoklis    
5. Piegulošās teritorijas platība, tai skaitā:    
5.1. ietves    
5.2. ielas braucamā daļa, laukumi    
5.3. zāliens, apstādījumi    
5.4. konteineru laukumi    
5.5. bērnu rotaļu laukums    
5.6. citi    

Nr.
p.k.

Apsaimniekošanas pasākumu saraksts un aktivitāšu nosaukumi

Atzīmē ar "X" darbus, kas veicami attiecīgajā nekustamajā īpašumā

Atzīme par nodrošināšanu,
darbu periodiskums (reizes, stundas) mēnesī vai izpildes termiņš

Darbu veicējs
(atzīmē ar "X")

Piezīmes2 

valdītājs
vai pārvaldītājs

lietotājs (t.sk. nomnieks)

ārpakalpojums

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Inženierkomunikāciju apkopes un remonti, atbildības robežas1

1.1.

Apkures sistēma:
▪ Atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežas līdz siltuma mezglam (ieskaitot) un no siltuma mezgla līdz sildierīcēm telpās (ieskaitot)
1.1.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.1.2. Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu
1.1.3. Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude
1.1.4. Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude
1.1.5. Apkures sistēmas atgaisošana
1.1.6. Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana
1.1.7. Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana
1.1.8 Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana
1.1.9. Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana
1.1.10. Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts
1.1.11. Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība
1.1.12. Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana
1.1.13. Siltumskaitītāja darbības uzraudzība
1.1.14. Iekārtu un cauruļvadu krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana
1.1.15. Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
1.1.16. Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā
1.1.17. Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa
1.1.18. Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā
1.1.19. Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē
1.1.20. Citi darbi (norādīt, kādi)

1.2.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēma:
▪ Aukstā un karstā ūdens apgādes sistēma – no ūdens piegādātāja organizācijas apkalpes un piederības robežas līdz lietotāju krāniem (ieskaitot)
▪ Iekštelpu un ārējās kanalizācijas (ieskaitot lietus ūdens) sistēmai – no pieslēguma vietas sanitārtehniskajām ierīcēm (tās ieskaitot) līdz notekūdeņu savācēja organizācijas apkalpes un piederības robežai
1.2.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.2.2. Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana
1.2.3. Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana
1.2.4. Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana
1.2.5. Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa
1.2.6. Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
1.2.7. Atsevišķajos īpašumos esošo iekārtu (skaitītāju, krānu, ventiļu, ūdens maisītāju, skalojamo kastu) apsekošana
1.2.8. Ūdensvadu skalošana
1.2.9. Citi darbi (norādīt, kādi)

1.3.

Elektroapgāde:
▪ Spēka tīkls no piegādātāja ievada līdz patērētājierīcēm
1.3.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.3.2. Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
1.3.3. Elektrosadales sistēmas testēšana
1.3.4. Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana
1.3.5. Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude
1.3.6. Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa
1.3.7. Dīzeļģeneratora tehniskā uzturēšana, profilakse, remonts
1.3.8. Citi darbi (norādīt, kādi)
1.4. Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkalpošana:
1.4.1. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads:
1.4.1.1. Sistēmas tehnoloģiskā daļa (ugunsdzēsības sūkņu stacijas iekārtas, elektroaizbīdņi, ugunsdzēsības krāni skapjos), tās nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.4.1.2. Sistēmas automātikas un signalizācijas daļa (ugunsdzēsības sūkņu un elektroaizbīdņu vadības skapis), tās nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.4.2. Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma:
1.4.2.1. Sistēmas automātikas un signalizācijas daļa (dūmu adrešu signāldevēji, signalizācijas pults ar programmnodrošinājumu, ventilācijas atslēgšanas bloks, zvani, adrešu moduļi), tās nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.4.3. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventārs:
1.4.3.1. Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana atbilstoši LVS 332 (uzturēšanā ietilpst ikgadējā pārbaude, pildīšana un hidrauliskā pārbaude)
1.4.3.2. Ugunsdzēsības kastes hidranta un aprīkojuma uzturēšana
1.4.4. Cita ugunsdrošības inventāra uzturēšana:
1.4.4.1. Reģistrācijas un uzskaites žurnāli
1.4.4.2. Evakuāciju plānu izstrāde, izgatavošana, uzturēšana
1.4.4.3. Informatīvās zīmes/uzlīmes
1.4.5. Citi darbi (norādīt, kādi)

1.5.

Gaisa ventilācijas un kondicionēšanas sistēma:
1.5.1. Gaisa apstrādes iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.5.2. Pieplūdes–nosūces ventilācijas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.5.3. Aukstuma ģeneratora nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.5.4. Gaisa dzesēšanas nodrošināšana atsevišķās telpās
1.5.5. Dūmu nosūces nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.5.6. Nosūces ventilācijas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
1.5.7. Citi darbi (norādīt, kādi)

1.6.

Liftu tehniskā uzraudzība un apkope:
1.6.1. Pasažieru liftu tehniskā apkope
1.6.2. Mazkravas liftu tehniskā apkope
1.6.3. Invalīdu pacēlāju tehniskā apkope
1.6.4. Citas inženierkomunikācijas
1.6.5. Citi darbi (norādīt, kādi)

2.

Ārējās teritorijas (ēkai, būvei piesaistītā zemesgabala) uzkopšana3 

2.1.

Vasaras un rudens sezonā:
2.1.1. Atkritumu urnu tīrīšana no atkritumiem un maisiņu nomaiņa, atkritumu konteineru laukumu uzkopšana
2.1.2. Ietvju attīrīšana no gružiem, smiltīm, dubļiem u.c.
2.1.3. Brauktuvju attīrīšana no gružiem, smiltīm, dubļiem u.c.
2.1.4. Zāliena kopšana un pļaušana teritorijā
2.1.5. Lapu savākšana atkritumu maisos rudens periodā
2.1.6. Krūmāju, koku kopšana, apgriešana
2.1.7. Lapu un zaru izvešana
2.1.8. Lielgabarīta atkritumu izvešana
2.1.9. Valsts karoga pacelšana
2.1.10. Citi darbi (norādīt, kādi)

2.2.

Ziemas un pavasara sezonā:
2.2.1. Atkritumu urnu tīrīšana no atkritumiem un maisiņu nomaiņa, atkritumu konteineru laukumu uzkopšana
2.2.2. Ietvju attīrīšana no sniega, apledojuma, gružiem, smiltīm, dubļiem u.c.
2.2.3. Brauktuvju attīrīšana no sniega, apledojuma, gružiem, smiltīm, dubļiem u.c.
2.2.4. Ietvju un brauktuvju kaisīšana slīdamības novēršanai
2.2.5. Lāsteku un sniega tīrīšana no ieejas mezglu jumtiņa un ēkas (būves) jumta
2.2.6. Savāktā sniega izvešana
2.2.7. Lielgabarīta un sadzīves atkritumu izvešana
2.2.8. Valsts karoga pacelšana
2.2.9. Citi darbi (norādīt, kādi)

3.

Telpu un sanitāro mezglu uzkopšana4 

3.1.

Darba vietu un telpu uzkopšana:
3.1.1. Putekļu slaucīšana ar mitru drānu no horizontālām un vertikālām virsmām
3.1.2. Atkritumu grozu iztukšošana
3.1.3. Dažādu grīdas segumu tīrīšana un mazgāšana, ūdenim pievienojot mazgāšanas līdzekli
3.1.4. Atsevišķu grīdas segumu (piemēram, parketa, linoleja) vaskošana divas reizes gadā
3.1.5. Flīžu seguma tīrīšana un mazgāšana ar ķīmiskiem līdzekļiem
3.1.6. Paklāju tīrīšana ar putekļusūcēju
3.1.7. Citi darbi (norādīt, kādi)

3.2.

Koplietošanas telpu uzkopšana:
3.2.1. Putekļu slaucīšana ar mitru drānu no horizontālām un vertikālām virsmām
3.2.2. Atkritumu grozu iztukšošana
3.2.3. Dažādu grīdas segumu tīrīšana un mazgāšana, ūdenim pievienojot mazgāšanas līdzekli
3.2.4. Atsevišķu grīdas segumu (piemēram, parketa, linoleja) vaskošana divas reizes gadā
3.2.5. Flīžu seguma tīrīšana un mazgāšana ar ķīmiskiem līdzekļiem
3.2.6. Paklāju tīrīšana ar putekļusūcēju
3.2.7. Citi darbi (norādīt, kādi)

3.3.

Sanitāro mezglu uzkopšana:
3.3.1. Tualetes podu (t.sk. pisuāru) un izlietņu mazgāšana un dezinficēšana
3.3.2. Flīžu virsmu tīrīšana
3.3.3. Higiēnas preču piegāde un papildināšana
3.3.4. Citi darbi (norādīt, kādi)

3.4.

Logu un durvju tīrīšana no abām pusēm:
3.4.1. Logu un durvju virsmu tīrīšana no abām pusēm
3.4.2. Citi darbi (norādīt, kādi)

3.5.

Papildus:
3.5.1. Telpu deratizācija (grauzēju iznīcināšana)
3.5.2. Telpu dezinsekcija (insektu iznīcināšana)
3.5.3. Maināmo paklāju novietošana
3.5.4. Citi darbi (norādīt, kādi)

4.

Būves konstruktīvie elementi:

4.1.

Būves apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana

4.2.

Būves inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana

4.3.

Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana

4.4.

Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana

4.5.

Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana

4.6.

Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana

4.7.

Ventilācijas vadu, režģu un jumtiņu krāsošana

4.8.

Gāzes vadu pārbaude un krāsošana

4.9.

Konstruktīvo elementu kārtējie remonti

4.10.

Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude

4.11.

Citi darbi (norādīt, kādi)

5.

Ēkas, telpu apsardze:

5.1.

Fiziskā apsardze

5.2.

Videonovērošana, videonovērošanas sistēmas tehniskā apkalpošana

5.3.

Apsardzes signalizācijas apkalpošana

Piezīmes.

1 Inženierkomunikāciju apkope veicama saskaņā ar iekārtu izgatavotājrūpnīcas tehniskajām prasībām, normatīvajiem aktiem, atbilstoši darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.

2 Piezīmēs iekļaujama specifiskā informācija, kas ir būtiska un ņemama vērā, nodrošinot attiecīgā apsaimniekošanas pasākuma izpildi (piemēram, informācija par inženierkomunikāciju tehniskajām specifikācijām, par telpu un sanitāro mezglu uzkopšanā izmantojamiem specifiskiem līdzekļiem, par specifiskiem ārpakalpojumu līguma nosacījumiem).

3 Teritorijas uzkopšana veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4 Grīdas segumu uzkopšana, tīrīšana, mazgāšana un vaskošana veicama ar attiecīgajiem grīdas segumiem paredzētiem ķīmiskajiem uzkopšanas līdzekļiem atbilstoši ražotāju instrukcijām.

Finanšu ministrs A.Vilks 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra
ieteikumiem Nr.2

Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par _____.gadu

Nekustamā īpašuma adrese  
Nekustamā īpašuma kadastra numurs  
Zemes vienības kadastra apzīmējums  
Būves kadastra apzīmējums  
Nekustamā īpašuma pārvaldītājs  

nosaukums

 

reģistrācijas numurs

 

juridiskā adrese

 
Nekustamā īpašuma valdītājs  

nosaukums

 

reģistrācijas numurs

 

juridiskā adrese

 

Informācija par nekustamo īpašumu:

Nr.p.k.

 

Skaits

m2

1. Kopējā būves platība, tai skaitā:    
1.1. apkurināmā platība    
1.2. balkonu/terašu platība ar koeficientu 0,3    
1.3. lodžiju platība ar koeficientu 0,5    
2. Iznomājamā platība    
3. Iznomājamo telpu nelietderīgā platība, tai skaitā:    
3.1. koplietošanas telpas, tai skaitā:    
3.1.1. kāpņu telpas    
3.1.2. pagrabs    
3.1.3. bēniņi    
3.1.4. gaiteņi    
3.1.5. garāžas    
3.2. inženierkomunikācijas    
3.3. lifti    
3.4. atkritumu vadi    
3.5. citas telpas    
4. Neatbilstošs telpu tehniskais stāvoklis    
5. Piegulošās teritorijas apkopjamā platība, tai skaitā:    
5.1. ietves    
5.2. ielas braucamā daļa, laukumi    
5.3. zāliens, apstādījumi    
5.4. konteineru laukumi    
5.5. bērnu rotaļu laukums    
5.6. citi    

Ieņēmumi:

Nr.p.k.

Ieņēmumu pozīciju nosaukumi (par nekustamā īpašuma lietošanu)

Pārskata periodā (latos)

plānotās izmaksas kopā

faktiskās izmaksas kopā

gadā

vidēji mēnesī

uz 1 m2

gadā

vidēji mēnesī

uz 1 m2

 

Ieņēmumi kopā:

           
1. Visa nekustamā īpašuma noma            
2. Telpu noma            
3. Zemes vienības noma            
4. Reklāmas laukumu noma            
5. Telpu noma atsevišķiem pasākumiem            
6. Citi ieņēmumi            
               
t.sk. par katru nekustamā īpašuma sastāvā esošu būvi (ēku):            
               
1. Kadastra apzīmējums (...):            
1.1. visa nekustamā īpašuma noma            
1.2. telpu noma            
1.3. zemes vienības noma            
1.4. reklāmas laukumu noma            
1.5. telpu noma atsevišķiem pasākumiem            
1.6. citi ieņēmumi            
               
2. Kadastra apzīmējums (...):            
2.1. visa nekustamā īpašuma noma            
2.2. telpu noma            
2.3. zemes vienības noma            
2.4. reklāmas laukumu noma            
2.5. telpu noma atsevišķiem pasākumiem            
2.6. citi ieņēmumi            
               
  Rindas pievienojamas pēc nepieciešamības            

Izdevumi:

Nr.p.k.

Izdevumu pozīciju nosaukumi (par nekustamā īpašuma lietošanu)

Pārskata periodā (latos)

plānotās izmaksas kopā

faktiskās izmaksas kopā

gadā

vidēji mēnesī

uz 1 m2

gadā

vidēji mēnesī

uz 1 m2

 

Izdevumi kopā:

           
1. Pārvaldīšanas izdevumi*            
2. Apsaimniekošanas izdevumi**, tai skaitā:            
2.1. inženierkomunikāciju apkope un remonti, atbildības robežas, tai skaitā:            
2.1.1. apkures sistēma            
2.1.2. ūdensvada un kanalizācijas sistēma            
2.1.3. elektroapgāde            
2.1.4. ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkalpošana, tai skaitā:            
2.1.4.1. iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads            
2.1.4.2. ugunsdzēsības signalizācijas sistēma            
2.1.4.3. ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventārs             
2.1.4.4. cita ugunsdrošības inventāra uzturēšana            
2.1.5. gaisa ventilācijas un kondicionēšanas sistēma            
2.1.6. liftu tehniskā uzraudzība un apkope            
2.2. ārējās teritorijas (ēkai vai būvei piesaistītā zemesgabala) uzkopšana, tai skaitā:            
2.2.1. vasaras/rudens sezonā            
2.2.2. ziemas/pavasara sezonā            
2.3. telpu un sanitāro mezglu uzkopšana, tai skaitā:            
2.3.1. darba vietu un telpu uzkopšana            
2.3.2. koplietošanas telpu uzkopšana            
2.3.3. sanitāro mezglu uzkopšana            
2.3.4. logu un durvju tīrīšana no abām pusēm            
2.3.5. papildus            
2.4. būves konstruktīvo elementu apkope un remonti, tai skaitā:            
2.4.1. būves apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana            
2.4.2. būves inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana            
2.4.3. lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana            
2.4.4. jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana            
2.4.5. fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana            
2.4.6. dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana            
2.4.7. ventilācijas vadu, režģu un jumtiņu krāsošana            
2.4.8. gāzes vadu pārbaude un krāsošana            
2.4.9. konstruktīvo elementu kārtējie remonti            
2.4.10. ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude            
2.4.11. citi darbi (norādīt, kādi)            
3. Ēkas nolietojums (amortizācija)            
4. Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā            
5. Nekustamā īpašuma nodoklis            
6. Apdrošināšana            
7. Apsardze            
8. Zemes vienības nomas maksa, ja ēka (būve) atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības            
9. Kapitālieguldījumi, tai skaitā:            
9.1. renovācija            
9.2. rekonstrukcija            
9.3. restaurācija            
10. Citi izdevumi            

Piezīmes.

1. * Pārvaldīšanas izdevumus (P) uz pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu vienu kvadrātmetru gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Adm x k / Kpl, kur

Adm – valdītāja (pārvaldītāja) administrācijas kopējie faktiskie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, atlīdzība (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi izdevumi, kas nav iekļauti apsaimniekošanas pasākumu plānā;

k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem attiecina uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To rēķina, nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku atlīdzību (gadā) izdalot ar visos valdītāja (pārvaldītāja) darbības virzienos iesaistīto darbinieku atlīdzību (gadā);

Kpl – to valsts nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir valdītāja (pārvaldītāja) pārvaldīšanā.

2. ** Apsaimniekošanas izdevumu apakšgrupu izdevumu pozīciju detalizēts atšifrējums norādīts Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra ieteikumu Nr.2 "Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai" 1.pielikumā.

Finanšu ministrs A.Vilks 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra
ieteikumiem Nr.2

Valsts nekustamā īpašuma vizuālās pārbaudes darbības un to veikšanas biežums

Nr.p.k.

Vizuālās pārbaudes darbības

Reizes gadā

Ir vai nav* obligāti veicama būves vai tās attiecīgā elementa tehniskā apsekošana, pieaicinot attiecīgajā jomā sertificētu personu

1

2

3

4

1. Ēkai (būvei) piesaistītā zemesgabala vizuālā pārbaude:    
1.1. ietvēm un piebraucamajiem ceļiem, labiekārtotiem laukumiem, tiltiem, laipām un kāpnēm:    
1.1.1. lietus ūdens noteces vizuālā pārbaude

2

Nav

1.1.2. seguma un malu stāvokļa vizuālā pārbaude

2

1.2. apstādījumiem:    
1.2.1. koku un krūmāju lapotņu un sakņu stāvokļa vizuālā pārbaude

2

Nav

1.2.2. apstādījumu stāvokļa vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi ietekme uz ēku (būvi), tās iekārtām un inženierkomunikācijām

2

1.3. sētām, žogiem, vārtiem, vārtiņiem, atbalsta mūriem:    
1.3.1. krāsojuma un cita veida apstrādes vizuālā pārbaude

2

Nav

1.3.2. vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

2

1.3.3. vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies citi bojājumi

2

1.4. notekūdeņu krājtvertņu un individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, atkritumu konteineru un to laukumu vai atrašanās vietu vizuālā pārbaude

2

Nav

2. Ēkas (būves) pamatkonstrukciju profilaktiskās apsekošanas ietvaros:    
2.1. pamatu vizuālā pārbaude:    
2.1.1. lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

1

Ir

2.1.2. lai konstatētu, vai nav radušās plaisas

1

2.1.3. lai konstatētu, vai nav radušies atvērumi starp mājas elementiem (pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.)

1

2.1.4. lai konstatētu, vai nav atlobījies apmetums vai cits apdares materiāls

1

2.1.5. lai konstatētu, vai aukstums un mitrums vai citi faktori nav nodarījuši bojājumus

1

2.2. nesošo sienu, starpsienu, pārsegumu un kāpņu vizuālā pārbaude:    
2.2.1. lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

1

Ir

2.2.2. lai konstatētu, vai nav notikusi atvēršanās starp mājas elementiem (pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.)

1

2.2.3. lai konstatētu, vai nav radušās deformācijas (nosvērumi, izliekumi u.c.)

1

2.2.4. lai konstatētu, vai nav radušies mitruma, pelējuma plankumi, kondensāta bojājumi

1

2.3. jumta un jumta pārkares vizuālā pārbaude:    
2.3.1. jumta nesošajām konstrukcijām

1

Ir

2.3.2. jumta segumam

1

2.3.3. jumta šuvēm

1

2.3.4. jumta lūkām un savienojumiem

1

Nav

2.3.5. ūdens noteku stāvoklis un tīrība

2 (reizi pusgadā)

2.3.6. bēniņu telpu stāvoklis, to piegružotība

4 (reizi ceturksnī)

2.4. fasādes elementu vizuālā pārbaude:    
2.4.1. fasādēm, balkoniem, cokoliem un karnīzēm, izvirzījumiem, greznuma elementiem

1

Ir

2.4.2. logiem un durvīm, to rāmjiem, blīvēm, slēdzenēm, eņģēm, stiklojumam vai virsmai

1

Nav

2.5. Skursteņu, dūmvadu un ventilācijas kanālu vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušās plaisas un mitruma bojājumi, vilkmes trūkums

1

Nav

2.6. pagraba telpu vizuālā pārbaude:    
2.6.1. sienām, grīdām un griestiem, lai konstatētu, vai nav parādījušies mitruma, pelējuma plankumi, kondensāts vai mitruma ietekmes dēļ radušies konstrukciju bojājumi

1

Nav

2.6.2. lai konstatētu, vai nav radies kondensāts uz ūdens caurulēm vai citām konstrukcijām, kas iet caur pagraba telpām

1

Nav

2.6.3. lai konstatētu, vai neiesūcas ūdens

1

Nav

3. Ēkas (būves) iekštelpu grīdu, griestu un sienu virsmu, kur ir apdare, vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies mehāniski bojājumi, plaisas, nosēdumi, kondensāts, kā arī citi pelējumu veicinoši faktori vai pelējuma sēnes

1

Ir

4. Inženierkomunikāciju vizuālā pārbaude:    
4.1. apkures sistēmai

12 (reizi mēnesī)

Nav

4.2. ūdensapgādes sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.3. kanalizācijas sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.4. ventilācijas un klimata sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.5. gāzes apgādes sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.6. elektroapgādes sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.7. vājstrāvu sistēmām

12 (reizi mēnesī)

5. Neapbūvētas zemes vienības vizuālā apsekošana

1

 

Piezīme. * Ja vizuālās pārbaudes darbības ietvaros, uz kuru attiecas atzīme "Nav" tabulas 4.ailē, ir konstatēti būtiski bojājumi, kas var radīt personu fizisku apdraudējumu, būves pārvaldītājam ir pienākums izvērtēt, vai ir nepieciešams veikt attiecīgā elementa tehnisko apsekošanu, pieaicinot attiecīgajā jomā sertificētu personu.

Finanšu ministrs A.Vilks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!