Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.12.2011., Nr. 193 https://www.vestnesis.lv/ta/id/240919-noteikumi-par-valsts-nekustama-ipasuma-parvaldisanas-principiem-un-kartibu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.935

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem""

Vēl šajā numurā

08.12.2011., Nr. 193

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 934

Pieņemts: 06.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.934

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 29.§)

Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.2 panta otro, trešo un ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus;

1.2. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtību;

1.3. pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtību, kā arī atsevišķas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, sabiedriskā labuma organizācijām vai privāto tiesību subjektiem.

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. valsts dzīvojamo māju pārvaldīšanu;

2.2. meliorācijas sistēmu un to nekustamo  īpašumu pārvaldīšanu, kuru sastāvā ir valsts meža zeme un meža infrastruktūras objekti;

2.3. publisko ūdeņu, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas pārvaldīšanu;

2.4. dzelzceļa zemes nodalījuma joslas zemi, kas atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja lietošanā un valdījumā;

2.5. valsts autoceļu pārvaldīšanu;

2.6. valsts lauksaimniecības zemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un zinātniskās izpētes valsts lauksaimniecības zemes pārvaldīšanu;

2.7. valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru privatizācija uzsākta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 14.panta pirmo daļu un 68.pantu (izņemot šo noteikumu 3.punktu).

3. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principi ir šādi:

3.1. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzturēt valsts nekustamo īpašumu, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, un tādējādi nodrošināt valsts nekustamā īpašuma lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskāruma (turpmāk –apdraudējums) nepieļaujamību;

3.2. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā veicināt valsts nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem;

3.3. nodrošināt ar valsts nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņotu valsts nekustamā īpašuma efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;

3.4. lai uzlabotu pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti, veicināt pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu atbilstošas kvalifikācijas iegūšanu.

II. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtība

4. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības (turpmāk – pārvaldīšanas darbības) ir:

4.1. valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošana;

4.2. valsts nekustamā īpašuma vizuālā pārbaude;

4.3. ēkas un būves tehniskā apsekošana;

4.4. ēkas un būves uzlabošanas darbu (remonti, renovācija vai rekonstrukcija) plānošana, kā arī nepieciešamo darbību organizēšana un kontrole;

4.5. ēku un būvju apdrošināšana;

4.6. civiltiesisku līgumu slēgšana, tajā skaitā par valsts nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām un par valsts nekustamā īpašuma lietošanu (tajā skaitā nomu) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un to izpildes kontrole, nodrošinot pēc iespējas efektīvu un ekonomiski lietderīgu valsts nekustamā īpašuma izmantošanu;

4.7. līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu un citu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī šo līgumu izpildes kontrole;

4.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikto obligāto maksājumu veikšana valsts vai pašvaldību budžetos;

4.9. ar valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītas finanšu uzskaites organizēšana;

4.10. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīze un nekustamā īpašuma izmantošanas perspektīvu izvērtēšana;

4.11. valsts nekustamā īpašuma lietas vešana.

5. Valsts nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja (turpmāk – valdītājs) kompetencē ir pieņemt lēmumus valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, izņemot lēmumus par valsts īpašuma tiesību iegūšanu un citus lēmumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem Ministru kabinets. Valdītājs lēmumu pieņemšanā ievēro sabiedrības intereses un šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus. Valdītājam ir tiesības jautājumus, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, ja lēmums var nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības intereses.

6. Valdītājs attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un tā finanšu resursu iespējas, nodrošina valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanu, īstenošanu un pārraudzību.

7. Ja ēkas un būves ir atzītas par ekspluatācijai nederīgām un paredzētas nojaukšanai, valdītāja pienākums ir līdz nojaukšanas brīdim veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos, kā arī nodrošināt zemes vienības sakopšanu pēc nojaukšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

III. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtība un uzraudzība

8. Pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību, kā arī šo noteikumu 7.punktā minētā pienākuma nodrošināšanu valdītājs var uzdot likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.2 panta otrajā daļā minētajai personai (turpmāk – pārvaldītājs).

9. Uzdodot pārvaldītājam veikt pārvaldīšanas darbības, valdītājs nosaka:

9.1. kādu lēmumu pieņemšana ir pārvaldītāja kompetencē;

9.2. kādu lēmumu pieņemšanai pārvaldītājam nepieciešama valdītāja piekrišana;

9.3. kādu lēmumu pieņemšana ir valdītāja kompetencē.

10. Pārvaldītājs pārvaldīšanas darbības plāno, veic un pārrauga, ievērojot šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus, kā arī normatīvos aktus. Pārvaldītājs lēmumu pieņemšanā ievēro sabiedrības intereses.

11. Pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību, kā arī šo noteikumu 7.punktā minētā pienākuma nodrošināšanu valdītājs, ievērojot šo noteikumu 9.punktu, var uzdot šādām personām (turpmāk – pilnvarotais pārvaldītājs):

11.1. atvasinātai publiskai personai, ja valsts nekustamais īpašums ir nodots atvasinātas publiskas personas lietošanā;

11.2. sabiedriskā labuma organizācijai, ja valsts nekustamais īpašums ir nodots sabiedriskā labuma organizācijai lietošanā;

11.3. valsts kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids nav nekustamā īpašuma pārvaldīšana, bet kurai tās funkciju izpildes nodrošināšanai ir nodots turējumā valsts nekustamais īpašums;

11.4. valsts kapitālsabiedrības dibinātai kapitālsabiedrībai, kura dibināta, lai pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu.

12. Pilnvarotajam pārvaldītājam ir saistoši šo noteikumu 10.punktā minētie pienākumi.

13. Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs šo noteikumu 4.1., 4.4. un 4.6.apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības var uzdot veikt šādām personām (turpmāk – apsaimniekotājs):

13.1. personai, kura Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt apsaimniekošanas darbības, nodrošinot, ka pārvaldīšanas procesā tiek iesaistītas personas, kurām ir atbilstoša kvalifikācija;

13.2. nekustamā īpašuma kopīpašniekam, ja par to panākta savstarpēja vienošanās;

13.3. valsts budžeta finansētai institūcijai, kurai valsts nekustamais īpašums nodots bezatlīdzības lietošanā vai nomā;

13.4. valsts nekustamā īpašuma nomniekam.

14. Pārvaldīšanas darbības uzdod veikt:

14.1. pārvaldītājam un pilnvarotajam pārvaldītājam − noslēdzot pārvaldīšanas līgumu vai ar pārvaldes uzdevumu (ja pārvaldītājs ir valdītāja padotībā esoša iestāde);

14.2. šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā minētajām personām – noslēdzot apsaimniekošanas līgumu;

14.3. šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētajai personai – noslēdzot nomas līgumu.

15. Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var uzdot šo noteikumu 13.2., 13.3. un 13.4.apakšpunktā minētajām personām papildus šo noteikumu 4.1., 4.4. un 4.6.apakšpunktā minētajām pārvaldīšanas darbībām veikt šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību.

16. Apsaimniekošanas līgumā paredz, ka valsts nekustamā īpašuma nodošanu lietošanā saskaņo ar valdītāju, pārvaldītāju vai pilnvaroto pārvaldītāju, ieņēmumus izlieto valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai, kā arī nepieciešamo un derīgo uzlabojumu veikšanai valsts nekustamajā īpašumā un ieņēmumus, kas nav izlietoti gada beigās, pārskaita valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam.

17. Apsaimniekošanas vai nomas līgumā paredz pārpilnvarojuma apjomu un saskaņojuma pienākumu, ja līdzēji vienojas par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības nodošanu tālāk.

18. Ja valdītājs visas pārvaldīšanas darbības ir uzdevis veikt pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs:

18.1. veic pārvaldīšanas darbības saskaņā ar pārvaldes uzdevuma vai pārvaldīšanas līguma noteikumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām;

18.2. sniedz valdītājam pieprasīto informāciju.

19. Ja šajos noteikumos minētajos gadījumos pārvaldīšanas darbības ir uzdots veikt apsaimniekotājam, apsaimniekotājs:

19.1. veic pārvaldīšanas darbības saskaņā ar apsaimniekošanas (nomas) līguma noteikumiem;

19.2. nekavējoties brīdina valdītāju, pārvaldītāju vai pilnvaroto pārvaldītāju par nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem valsts nekustamā īpašuma pasargāšanai no bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma, kā arī nekavējoties nodrošina drošības pasākumus, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos;

19.3. reizi gadā sniedz valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam priekšlikumus valsts nekustamā īpašuma uzlabošanai;

19.4. reizi gadā sniedz valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam nomas ieņēmumu, apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu, kā arī derīgo un nepieciešamo uzlabojumu izdevumu pārskatu;

19.5. sniedz citu valsts nekustamā īpašuma valdītāja, pārvaldītāja vai pilnvarotā pārvaldītāja pieprasītu informāciju.

20. Valdītājs vai, ja valdītājs visas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības ir uzdevis veikt pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam, − pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs kontrolē ar apsaimniekotāju noslēgtā apsaimniekošanas vai nomas līguma izpildi un valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kvalitāti, regulāri apsekojot valsts nekustamo īpašumu.

IV. Noslēguma jautājums

21. Līgumus, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un neatbilst šo noteikumu prasībām, līgumslēdzējām pusēm vienojoties, groza 12 mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!