Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma (trupinājums). Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.04.1999., Nr. 133/135 https://www.vestnesis.lv/ta/id/24037

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

30.04.1999., Nr. 133/135

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Izsole

MI#8-L~1.JPG (68419 BYTES)

Daugavpils dome, pamatojoties uz LR likumu "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību", atsavina zemes gabalu 709 m2 platībā (zemes kadastra Nr.0500–011–5407) un uz tā esošo divstāvu ķieģeļu mūra ēku ar mezonīnu un telpu kopējo platību 318,9 m2 Daugavpilī, Lāčplēša ielā 44a.

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Izsole notiks 1999.gada 19.jūnijā pulksten 10 Daugavpils domes lielajā zālē Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1.

Atsavināmās ēkas Lačplēša ielā 44 nosacītā cena jeb starta cena izsolē — Ls 3346.

Maksāšanas līdzekļi:

— lati — 100%;

— privatizācijas setifikāti — 70%.

Zemes gabals Lāčplēša ielā 44a tiek pārdots ēkas ieguvējam par nosacīto cenu — Ls 30000.

Maksāšanas līdzekļi:

— lati — 20%;

— īpašuma kompensācijas sertifikāti — 80%.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var izmantot tās, piesakoties Daugavpils pilsētas domē mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Izsoles dalībnieki var reģistrēties no 1999.gada 17.maija līdz 16.jūnijam pulksten 17 Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, 7.istabā, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu Ls 100, iemaksājot drošības naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (Ls 334,60) un uzrādot pasi (fiziskas personas) vai reģistrācijas apliecību un apliecinātu statūtu kopiju (juridiskas personas), kā arī iesniedzot slēdzienu par maksātspēju un izziņas par nodokļu maksājumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils pilsētas domē Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 7.istabā, tālr.5404347, 5404348, 5404341.

Saīsināts VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (reģ. Nr. 000302805) 1998. gada pārskats

Bilance uz 1998. gada 31. decembri, LVL

Aktīvi 31/12/98 31/12/97
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 91 252 111 152
Pamatlīdzekļi 10 806 454 10 531 824
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 26 394 34 622
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 10 924 100 10 677 598
2. Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 138 369 145 886
Debitori 1 851 065 1 313 625
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 2175 7361
Nauda 431 197 830 644
Apgrozāmie līdzekļi kopā 2 422 806 2 297 516
Aktīvi kopā 13 346 906 12 975 114
 
Pasīvi
1. Pašu kapitāls
Akciju kapitāls 3 154 170 2 998 470
Rezerves 497 707 198 167
Nesadalītā peļņa/zaudējumi 3 938 279 3 360 309
Pašu kapitāls kopā 7 590 156 6 556 946
2. Uzkrājumi kopā 124 953 24 425
3. Kreditori (ilgtermiņa un īstermiņa)
Aizņēmumi no kredītiestādēm 4 133 024 5 437 785
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 290 335 118 606
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 804 679 408 203
Nākamo periodu ieņēmumi 175 867 150 370
Pārējie kreditori 227 892 278 779
Kreditori (ilgtermiņa un īstermiņa) kopā 5 631 797 6 393 743
Pasīvi kopā 13 346 906 12 975 114

1998. gada pārskata perioda peļņa — LVL 1 108 804.

Prezidents, valdes priekšsēdētājs Dz.Pomers

 

 

Revidentu ziņojums VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" akcionāriem

Mēs esam revidējuši pievienotos VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 1998. gada 31. decembra bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu par 1998. gadu un tiem pievienotās piezīmes. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" vadība. Mūsu pienākums ir izteikt par šiem finansu ziņojumiem viedokli, kuru pamato veiktā revīzija.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu noteiktu pārliecību par to, vai finansu ziņojumos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver ar testiem pamatotu pārbaudi, pārliecināšanos par summām un to pietiekamu izklāstu finansu ziņojumos. Revīzija ietver arī uzņēmumā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības veikto novērtējumu vērtējumu, kā arī vispārēju finansu ziņojumu satura izvērtējumu. Mēs ticam, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu viedoklim.

Mūsuprāt, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 1998. gada 31. decembra bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins un naudas plūsmas pārskats par 1998. gadu un tiem pievienotās piezīmes saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" dod skaidru un patiesu priekšstatu par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" finansu stāvokli 1998. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 1998. gadā.

Rīgā 1999. gada 6. aprīlī SIA Ernst & Young

Egons Liepiņš , zvērināts revidents, licence Nr. 18

A/s "Trasta komercbanka" 1999.gada 31.marta bilance (tūkst. latu)

Aktīvi
Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 708
Latvijas valsts parādzīmes 2
Prasības pret kredītiestādēm — tīrā vērtība 996
Kredīti — tīrā vērtība 4669
Pārējie aktīvi 6293
Aktīvi pārvaldīšanā 1604
Kopā aktīvi 14 172
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 3394
Noguldījumi 4266
t.sk. privātpersonu noguldījumi 726
Pārējās saistības 2227
Pasīvi pārvaldīšanā 1604
Pakārtotās saistības 797
Kapitāls un rezerves 1884
Kopā pasīvi 14 172
Pārskata gada nesadalītā peļņa 122

Šie dati atbilst informācijai, kas iesniegta Latvijas Bankā. Finansu pārskati sastādīti saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartiem.

Ģirts Rungainis , valdes priekšsēdētājs

Alfrēds Čepānis , padomes priekšsēdētājs

'Dokumentu atsaukumi

Atzīt par nederīgu prettiesiski atņemto VELTAI ĻAHTIŅINAI (p.k. 1704XX-XXXXX) politiski represētās personas apliecību Nr.5600688 , kas izdota 1998. gada 17. martā Jēkabpilī.l

 

Uzskatīt par nederīgu SIA "Elita", reģ. Nr.43203001597, Gulbenē, Rīgas ielā 62, stingrās uzskaites preču pavadzīmi; sēr, PI—II Nr.130297 , kura ir pazaudēta 1999. gada 17. februārī. Bankas pārskaitījuma Nr.642 no 1999. gada 25. marta Ls 10.l

 

Uzsākta bankrota procedūra

Maksātnespējīgās SIA "RATS ", reģ.Nr.540300471, pirmā kreditoru sapulce 1999.gada 14.aprīlī pieņēmusi lēmumu uzsākt SIA "RATS" bankrota procedūru. Parādnieka mantas:

kases aparātu 2 gab (Ls 62, Ls 101) rakstāmmašīnas (Ls 35), plauktu (Ls 146), žalūziju (Ls 77), linoleja (Ls 796), veterināro preparātu un debitoru parādu atklāta izsole ar augšupejoši soli notiks 1999.gada 9.jūnijā pulksten 10 Bauskā, Slimnīcas ielā 9, i/u "AD REM" telpās.

Ar izsoles noteikumiem un izsolāmo mantu var iepazīties pie S.Bleives Bauskā, Slimnīcas ielā 9, tālr. (39) 28885.

Atskaite par Valsts autoceļu fondā saņemtās transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un akcīzes nodokļa uz degvielu daļas izlietojumu 1999.gada 1.ceturksnī (Ls)

Atlikums uz 01.01.99. 4 684 340
Saņemts no 01.01.1999 — 01.04.1999.: 10 046 329
tai skaitā: Akcīzes nodoklis uz dīzeļdegvielu daļa 7 630 315
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 2 416 014
Izlietots no 01.01.1999 līdz 01.04.1999.: 13 157 325
tai skaitā: Kompensācija par dzelzceļā izlietoto
akcīzes nodokli 730 251
Pasažieru pārvadājumu dotēšana lauku apvidū 1 850 002
Valsts autoceļiem 8 612 411
Mērķdotāciju pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 1 964 661
tai skaitā: no akcīzes nodokļa no transport-
līdzekļu
nodevas
Aizkraukles rajona pašvaldībai 41370 7512
Alūksnes rajona pašvaldībai 21716 5705
Balvu rajona pašvaldībai 22950 6036
Bauskas rajona pašvaldībai 36827 12375
Cēsu rajona pašvaldībai 58026 15155
Daugavpils rajona pašvaldībai 36014 4541
Dobeles rajona pašvaldībai 35853 8327
Gulbenes rajona pašvaldībai 18812 5135
Jelgavas rajona pašvaldībai 29638 6049
Jēkabpils rajona pašvaldībai 49716 9521
Krāslavas rajona pašvaldībai 36607 4915
Kuldīgas rajona pašvaldībai 38083 8913
Liepājas rajona pašvaldībai 41999 7690
Limbažu rajona pašvaldībai 39533 8770
Ludzas rajona pašvaldībai 44886 4890
Madonas rajona pašvaldībai 50445 8035
Ogres rajona pašvaldībai 49884 15811
Preiļu rajona pašvaldībai 30533 7667
Rēzeknes rajona pašvaldībai 27556 3888
Rīgas rajona pašvaldībai 84294 37333
Saldus rajona pašvaldībai 33979 9748
Talsu rajona pašvaldībai 32639 11319
Tukuma rajona pašvaldībai 43735 13816
Valkas rajona pašvaldībai 31458 6224
Valmieras rajona pašvaldībai 39147 14226
Ventspils rajona pašvaldībai 13496 2866
Rīgas pilsētas pašvaldībai 210 163 204 184
Daugavpils pilsētas pašvaldībai 44850 21560
Liepājas pilsētas pašvaldībai 45570 19870
Jelgavas pilsētas pašvaldībai 34644 19966
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 57454 14092
Ventspils pilsētas pašvaldībai 21474 14011
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai 10145 11015
Kopā: 1 413 496 551 165
Atlikums uz 01.04.1999. 1573 344

VAS "Centrālā reģiona ceļi" bilance un revidenta atzinums par 1998.gadu.

Aktīvs 5 415 834
Ilgtermiņa ieguldījumi 3 920 155
Nemateriālie ieguldījumi 67
Pamatlīdzekļi 3 920 086
Apgrozāmie līdzekļi 1 495 679
Krājumi 387 616
Debitori 152 541
Naudas līdzekļi 955 522
Pasīvs 5 415 834
Pašu kapitāls 4 811 465
Pamatkapitāls 4 674 131
Rezerves 21 443
Nesadalītā peļņa 115 891
Kreditori 604 369
Īstermiņa parādi 604 369

Valdes priekšsēdētājs V.Urbanovičs

 

Atzinums par VAS "Centrālā reģiona ceļi" 1998.gada pārskatu

Esmu pārbaudījusi valsts akciju sabiedrības "Centrālā reģiona ceļi" 1998.gada pārskatu.

Par uzņēmuma gada pārskatu atbildīga ir uzņēmuma vadība. Mans uzdevums un atbildība ir izteikt savu viedokli par šo pārskatu, balstoties uz veikto revīziju.

Kā nosaka Starptautiskie revīzijas standarti, revīzijas darbu esmu plānojusi un veikusi tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto vērtību un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi izlases veidā, kā arī lietoto grāmatvedības principu un metožu, veikto aprēķinu un vispārējo finansu pārskatu, pielikuma un ziņojuma satura izvērtējumu.

Uzskatu, ka veiktā revīzija dod nepieciešamo pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc manām domām, peļņas un zaudējumu aprēķins par 1998.gadu, bilance uz 1998.gada 31.decembri un naudasplūsmas pārsats par 1998.gadu nesatur būtiskas kļūdas un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par VAS "Centrālā reģiona ceļi" līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli.

Peļņas un zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas pārskats ir sastādīti atbilstoši ierakstiem grāmatvedības reģistros. To kārtošana atbilst Latvijas Republikas likuma "Par grāmatvedību prasībām".

Uzņēmuma gada pārskats sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

Uzņēmuma likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentei pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

Rīgā 1999.gada 3.aprīlī Ģertrūde Deniņa , zvērināta revidente,

sertifikāta Nr.68

A/s "Latgales finansu un investīciju kompānija" (Rēzeknē, Dārzu ielā 18, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40003146831) Finansiālie rādītāji uz 01.01.1999.

Aktīvs Ls Ls
01.01.99. 01.10.98.
Ilgtermiņa ieguldījumi 1 300 754 1 274 796
Apgrozāmie līdzekļi 461 273 602 435
Bilance 1 762 027 1 877 231
Pasīvs Ls Ls
01.01.99. 01.10.98.
Pašu kapitāls 113 817 152 014
Uzkrājumi 2836
Kreditori 1 648 210 1 722 381
Bilance 1 762 027 1 877 231
Peļņa/zaudējumi –117 542 –75 846

Paziņojums

A/s "KOLILAT" valde paziņo, ka akciju sabiedrība "KOLI Holding a.s." (akciju sabiedrības "KOLILAT" akcionārs) piedāvā nopirkt 56 savas akcijas. 

Akciju sabiedrība "Rietumu cauruļvadu sistēma" (reģ.Nr.000337980) Ventspilī, Dzintaru ielā 223, LV–3602 Bilance 1998.gada 31.decembrī (LVL)

Aktīvs
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 31 411
t.sk.
Nemateriālie ieguldījumi 2896
Pamatlīdzekļi 28 515
2. Apgrozāmie līdzekļi 102 361
t.sk.
Krājumi 15 336
Debitori 15 287
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 1000
Naudas līdzekļi (kopā) 70 738
Bilance 133 772
Pasīvs
Pamatkapitāls 250 000
Pārskata perioda zaudējumi –148 467
Īstermiņa parādi 32 239
Bilance 133 772

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc perioda izmaksu metodes) 1998.gada 31.decembrī

Neto apgrozījums
Pārējās ārējās izmaksas –71 718
Personāla izmaksas –54 314
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums –2564
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas –24 717
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi +5252
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas – 382
Zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem –148 443
Pārējie nodokļi – 24
Pārskata perioda zaudējumi –148 467

Valdes priekšsēdētājs — prezidents J.Blaževičs

 

Revidentu ziņojums a/s "Rietumu cauruļvadu sistēma" akcionāriem

Mēs esam veikuši akciju sabiedrības "Rietumu cauruļvadu sistēma" bilances, peļņas un zaudējuma, naudas plūsmas pārskata revīziju par 1998.gadu. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finansu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pārliecību par to, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojuma pamatojuma pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija ietver arī finansu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī finansu pārskatu kopējās pasniegšanas formas novērtējumu. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, finansu pārskati visos būtiskos aspektos patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz 1998.gada 31.decembri, kā arī tās darbības rezultātus un naudas plūsmas pārskatu saskaņā ar likuma "Par uzņēmuma gada pārskatiem" prasībām.

Ventspilī 1999.gada 9.februārī Auditorfirma SIA "L.I.Audit birojs"

Zvērināts revidents L.Ofkante

Zvērināta revidente I.Jansone

1998.gada pārskats apstiprināts akcionāru kopsapulcē 1999.gada 11.martā, protokols Nr.2.

S/o "Mocarta mūzikas biedrība" (SO–0383) Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu 1997.gadā

1. Saņemtie ziedojumi

Atlikums uz 01.01.97.g. Ls 5261,92
Kopējā saņemto ziedojumu summa Ls 42 204
tai skaitā: no juridiskām personām Ls 42 204
Mērķziedojumi
Vispārējie ziedojumi Ls 42 204
tai skaitā:
SIA "Akmens tirdzniecība" 30.09. reģ.Nr.40103101912 Ls 200
SIA "RKF Aļiks" 09.06. reģ.Nr.40002005252 Ls 25
SIA "BAT" 12.12. reģ.Nr.40003246207 Ls 900
SIA "DARTS" 27.11. reģ.Nr.40103098379 Ls 390
IU "DG" 15.09. reģ.Nr.49202001147 Ls 200
SIA "Diks" 27.11. reģ.Nr.40003072886 Ls 1300
SIA "Dole" 21.08. reģ.Nr.40003007119 Ls 1470
SIA "Elios" 15.12. reģ.Nr.40003300683 Ls 700
SIA "Fleris" 17.12. reģ.Nr.40003301195 Ls 320
SIA "ILPS" 10.12. reģ.Nr.40003294011 Ls 4665
SIA "Imink" 25.02. reģ.Nr.000301144 Ls 10
SIA "Komlain" 30.12. reģ.Nr.40103111821 Ls 830
SIA "KPMG Latvia" 09.10. reģ.Nr.000323517 Ls 150
SIA "Latekss" 26.11. reģ.Nr.40103004246 Ls 16 600
SIA "Loko un partneri" 11.12. reģ.Nr.48503003910 Ls 1000
SIA "LINDA" 11.08. reģ.Nr.40003007091 Ls 200
SIA "Max schon" 27.11. reģ.Nr.40003161826 Ls 290
SIA "Paris" 08.07. reģ.Nr.40003050145 Ls 2000
SIA "RD Computer" 30.12. reģ.Nr.40003276305 Ls 420
SIA "Rīgas tilti" 18.12. reģ.Nr.40003033272 Ls 600
SIA "Stoller" 16.01. reģ.Nr.40003226944 Ls 600
SIA "SUIS—Rīga" 29.07. reģ.Nr.40003181822 Ls 50
SIA "Tips Int" 11.11. reģ.Nr.40103100245 Ls 650
SIA "TPS" 09.12. reģ.Nr.40103152321 Ls 3874
SIA "Tras" 16.12. reģ.Nr.40103152158 Ls 2510
SIA "TVINS—A" 19.09. reģ.Nr.40003219406 Ls 1000
SIA "Viator" 13.10. reģ.Nr.40003128408 Ls 300
SIA "V&S Serviss" 30.12. reģ.Nr.40003142882 Ls 950
2. Kopējā saņemto ziedojumu izlietojumu summa Ls 25 728,18
tai skaitā:
Finansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos paredzētajiem uzdevumiem Ls 24 505
Administrācijas izdevumi Ls 1223,18

MMB prezidents Roberts Liede

Sabiedriskās organizācijas "ANDREJOSTAS JAHTKLUBS" (reģ.Nr.SP–0350), saņemtie un izlietotie līdzekļi 1998.gadā.

Saņemtie ziedojumi:
SIA "L—EKSPRESIS" reģ.Nr.000316282 Ls 25 000
SIA "EKLE" reģ.Nr.000339014 Ls 16 000
SIA "LIVONIJA" reģ.Nr.010309279 Ls 6000
SIA"UNIVERSALSERVISS GRUPA" reģ.Nr.000330091 Ls 3000
SIA "LATKARGO" reģ.Nr.000301016 Ls 1444
Kopā saņemtie ziedojumi: Ls 51 444
Citi ienākumi: Ls 370
Biedru nauda
Pārējie ienākumi Ls 60
Kopā saņemtie līdzeļi Ls 52 074
Līdzekļu izlietojums:
Finansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos
paredzētajiem uzdevumiem Ls 4544
Sporta inventāra (17 jahtu) iegūšana Ls 36 000
Administrācijas izdevumi Ls 621
Izdevumi darba samaksai un cita veida materiālai atlīdzībai Ls 6108
Kopā izlietoti līdzekļi: Ls 47 273
Līdzekļu atlikums uz 01.01.99.g. Ls 4860

Valdes priekšsēdētājs H.Kārkliņš

Kreditoru sapulce

1999. gada 21. maijā pulksten 15 Daugavpilī, 18. Novembra ielā 18a, 16. kabinetā notiks maksātnespējīgā Daugavpils pašvaldības uzņēmuma "Daugavpils remonta celtniecības uzņēmums" pirmā kreditoru sapulce.

Informāciju var saņemt pa tālr. 54–24436, 9344486.

Darba kārtībā:

1. Administratora pārskats;

2. Maksātnespējas procesa risinājums;

3. Kreditoru pretenziju apstiprināšana;

4. Administratora darba samaksa un apdrošināšana;

5. Maksātnespējas procesā radušos izdevumu atlīdzība;

6. Citi jautājumi.

Dokumentu atsaukumi

SIA "KUMODE" nozaudēto PP–R, sēr. PN–II Nr. 532913 , uzskatīt par nederīgu.l

 

Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija izsludina par nederīgām šādas nozaudētās politiski represēto personu apliecības:

1. Mariannas Tauriņas, Nr. 0104794,

2. Lidijas Plečkenas, Nr. 0107192,

3. Edvīna Spriņģa, Nr. 0106242,

4. Mihaila Govša, Nr. 0107154,

5. Vilgelma Petra Mirona, Nr. 0108225 .l

Noslēgti pirkuma līgumi

Liepājas pilsētas dome paziņo, ka ir noslēgti šādi pašvaldības īpašuma objektu pirkuma līgumi:

• Pašvaldības uzņēmuma "Viesnīca "LĪVA"" un nekustamā īpašuma Liepājā, Lielajā ielā 11, pirkuma līgums . Objekts pārdots akciju sabiedrībai "LĪVAS VIESNĪCA". Privatizācijas pamatnosacījumi: objekta darbības profils — viesnīcu pakalpojumu sniegšana — jāsaglabā piecus gadus, objektā 3 gadu laikā jāinvestē Ls 1 200 000.

• Zemesgabala Liepājā, Krūmu ielā 11/13, pirkuma līgums. Objekts pārdots V.Koncevajas individuālajam uzņēmumam "MŪRNIEKS". Privatizācijas pamatnosacījumi: objekts izmantojams atbilstoši pilsētas Attīstības plānam.

• Zemesgabala Liepājā, Jaunajā ielā 74, pirkuma līgums. Objekts pārdots sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "HORIZONTS–2". Privatizācijas pamatnosacījumi: objekts izmantojams atbilstoši pilsētas Attīstības plānam.

• Ēkas un zemesgabala Liepājā, Cepļa ielā 6, Sporta ielā 2, pirkuma līgums. Objekts pārdots Laipnieku ģimenes uzņēmumam "STILS—L". Privatizācijas pamatnosacījumi: objektā jāveic uzņēmējdarbība atbilstoši apstiprinātajam privatizācijas projektam.

Privatizēti objekti

Olaines pilsētas dome paziņo, ka privatizēti šādi nekustamie īpašumi: zemesgabala Zemgales ielā 4a, kopīpašuma 200,88/579,20 domājamā daļa Olainē, Zemgales ielā 4a.

Privatizācijas pamatnosacījumi—jāievēro Olaines pilsētas Attīstības komitejas 1997. gada 19. novembrī pieņemtais lēmums par Olaines pilsētas sociāli ekonomiskās un arhitektoniski telpiskās attīstības koncepciju.

Izsole

Likvidējamās SIA "Internacionālie vīni" mantas atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli (mazāksolīšana) notiks 1999. gada 31. maijā pulksten 12 Bauskas rajona Īslīces pagasta "Imantās".

Izsolē tiks pārdota nekustamā un kustamā manta šādās atsevišķās nedalāmās grupās:

1. Šampanieša (degvīna) cehs un vīna pagrabs ar ražošanas līniju un inventāru un somu angārs par izsoles sākumcenu Ls 144 000;

2. Taras cehs, taras ceha zāģētava, galdniecība un arkveida noliktava par izsoles sākumcenu Ls 16 000;

3. Noliktava ar palīgtelpām, garāža vieglajām automašīnām par izsoles sākumcenu Ls 21 000;

4. Zivju angārs par izsoles sākumcenu Ls 12 000;

5. Garāžas ēka ar inventāru un iekārtām par izsoles sākumcenu Ls 15 000;

6. Ēdnīcas ēka ar inventāru un iekārtām par izsoles sākumcenu Ls 4000;

7. Administrācijas ēka ar biroja tehniku un mēbelēm par izsoles sākumcenu Ls 15 000;

8. Laboratorijas tehnika par izsoles sākumcenu Ls 1000;

9. Autotransports par izsoles sākumcenu Ls 2600.

Visas minētās cenas norādītas bez PVN.

Izsolāmā manta atrodas Bauskas rajona Īslīces pagasta "Imantās".

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un dalībnieku reģistrācija no 1999. gada 3. maija līdz 28. maijam Bauskas rajona Īslīces pagasta "Imantās" vai Rīgā, K.Barona ielā 33/35–5, zvērināta advokāta G.Antoma birojā darbdienās no pulksten 9 līdz 12.

Izsole

VAS Privatizacijas aģentūra pilnvarotā maksātnespējīgā v/u "Liepājas melioratīvās celtniecības valsts uzņēmums" administratora pārstāve Silvija Dreimane paziņo, ka izsludināta maksātnespējīgā v/u "Liepājas MCVU" , kurš atrodas Aizputē, Padures ielā 2, mantas izsole.

Izsole notiks 1999.gada 7.jūnijā pulksten 10 Rīgā, Brīvības ielā 58, 5.stāvā. Tiks izsolīta vairāksolīšanā maksātnespējīgā valsts uzņēmuma Liepājas MCVU kustamā manta — debitoru parādi , izsoles sākumcena Ls 2000.

Dalībnieku reģistrāciju veic: SIA "Auditorfirma "Grāmatvedis"" darbdienās līdz 4.jūnijam no pulksten 10 līdz 15 Rīgā, Brīvības ielā 58. Tālr. 7286277.

Ar izsoles noteikumiem un debitoru parādiem var iepazīties: SIA "Auditorfirma "Grāmatvedis"" Rīgā, Brīvības ielā 58. Tālr.7286277.

Precizējot iepriekš publicēto

Administratora pilnvarotā pārstāvja v/u "Bauskas konservu fabrika "Zemgale"" 1999.gada 28.maijā izsludinātā uzņēmuma mantas izsole notiks ar augšupejošu soli un manta ir sadalīta nevis 5, bet 6 grupās (izsoles sākumcenu kopsumma iepriekšpublicētā — Ls 8236).

A/s "Staburadze" akcionāru ievērībai atkārtota akcionāru pilnsapulce

A/s "Staburadze" akcionāru atkārtota kārtējā pilnsapulce notiks 1999.gada 12.maijā pulksten 10 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas pašvaldības telpās Rīgā, Brīvības gatvē 266.

Darba kārtībā:

1. A/s "Staburadze" valdes ziņojums par a/s "Staburadze" 1998.gada darbības rezultātiem.

2. Auditorfirmas "PriceWaterhouse Coopers" atzinums par a/s "Staburadze" 1998.gada pārskatu un a/s "Staburadze" konsolidēto 1998.gada pārskatu.

3. A/s "Staburadze" 1998.gada pārskata apstiprināšana.

4. A/s "Staburadze" konsolidētā 1998.gada pārskata apstiprināšana.

5. A/s "Staburadze" valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbu 1998.gadā.

6. A/s "Staburadze" 1998.gada peļņas sadale.

7. A/s "Staburadze" valdes locekļu pārvēlēšana.

8. Izmaiņas a/s "Staburadze" padomes sastāvā.

9. A/s "Staburadze" 1999.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

10. A/s "Staburadze" revidenta auditora 1999.gadam vēlēšanas.

11. Citi jautājumi.

Akcionāru reģistrācija notiks 1999.gada 12.maijā no pulksten 8.30 sapulces norises vietā.

Reģistrācijas dokumenti:

• akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas, — personību apliecinošs dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts, kas apliecina akciju bloķēšanu;

• akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas, — personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru ievērībai:

• akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju–pilnvarnieku starpniecību. Šādā gadījumā reģistrācijai uzrādāmi notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma akcionāra izsniegta rakstiska pilnvara, pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts par akciju bloķēšanu, ja pārstāvāmā akcionāra akcijas ir dereģistrētas.

• A/s "Staburadze" dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt savu akciju bloķēšanu savam vērtspapīru konta turētājam līdz 1999.gada 5.maijam (līdz darbdienas beigām).

• Dereģistrēto akciju īpašniekiem vai to pārstāvjiem–pilnvarniekiem, kuri reģistrējoties neuzrādīs vērtspapīru konta turētāja kvīti par akciju bloķēšanu, nebūs tiesību piedalīties sapulcē.

Ar pilnsapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem a/s "Staburadze" akcionāri var iepazīties a/s "Staburadze" personāla daļā Rīgā, Artilērijas ielā 55, katru darbdienu no pulksten 9 līdz 16, sākot no 1999.gada 6.maija, bet 1999.gada 12.maijā — kopsapulces norises vietā no pulksten 8.30.

Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu projektiem lūdzam iesniegt a/s "Staburadze" valdei līdz pilnsapulces sākumam.

A/s "Staburadze" valde

Izsole

Daugavpils dome, pamatojoties uz LR likumu "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību", atsavina zemes gabalu 3324 m2 platībā (zemes kadastra Nr.0500–011–0903) un uz tā esošo divstāvu ķieģeļu mūra ēku ar telpu kopējo platību 2055,5 m2, vienstāva ēku ar apbūves laukumu 3,8 m2 un būves Daugavpilī, Vaļņu ielā 143.

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Izsole notiks 1999.gada 19.jūnijā pulksten 10.30 Daugavpils domes lielajā zālē Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1.

Atsavināmo ēku un būvju Vaļņu ielā 143 nosacītā cena jeb starta cena izsolē — Ls 22904.

Maksāšanas līdzekļi:

— lati — 30%;

— privatizācijas setifikāti — 70%.

Zemes gabala Vaļņu ielā 143 cena — Ls 10717.

Maksāšanas līdzekļi:

— lati — 20%;

— īpašuma kompensācijas sertifikāti — 80%.

Atsavināmo objektu nomā SIA "Dinaburga apģērbs", nomas līguma darbības termiņš — no 1997.gada 1.augusta līdz 2002.gada 21.aprīlim. Nomnieks atsavināmo objektu var nopirkt līdz izsolei par starta cenu.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties no 1999.gada 17.maija līdz 16.jūijam pulksten 17 Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, 7.istabā, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu Ls 100, iemaksājot drošības naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (Ls 2290,4) un uzrādot pasi (fiziskas personas) vai reģistrācijas apliecību un apliecinātu statūtu kopiju (juridiskas personas), kā arī iesniedzot slēdzienu par maksātspēju un izziņas par nodokļu maksājumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils pilsētas domē Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 7.istabā, tālr.5404347, 5404348, 5404341.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!