Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2011. gada 27. oktobra informācija Nr. 41/563-3861 "Par nolīguma stāšanos spēkā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.11.2011., Nr. 172 https://www.vestnesis.lv/ta/id/238645

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.324

Par atvaļinājuma piešķiršanu A.Ronim

Vēl šajā numurā

01.11.2011., Nr. 172

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/563-3861

Pieņemts: 27.10.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/563-3861

Rīgā 2011.gada 27.oktobrī

Par nolīguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2011.gada 15.oktobrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgums par tranzīta pārvadājumiem, izmantojot ostas un citu transporta infrastruktūru (parakstīts Rīgā 2010.gada 15.decembrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumiem Nr.1124).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule 

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta
NOLĪGUMS
par tranzīta pārvadājumiem, izmantojot ostas un citu transporta infrastruktūru

Latvijas Republikas valdība un Ukrainas ministru kabinets (turpmāk tekstā – Līgumslēdzējas puses),

tiecoties attīstīt ekonomisko sadarbību starp abām valstīm, pamatojoties uz vienlīdzību un abpusēju labumu,

ņemot vērā Latvija Republikas kā Eiropas Savienības dalībvalsts statusu,

piešķirot lielu nozīmi tranzīta pārvadājumu attīstībai transporta jomā, izmantojot ostas un citu transporta infrastruktūru, un abpusēji izdevīgu sadarbību, pamatojoties uz vienlīdzības un savstarpējas cieņas principiem, ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

Līgumslēdzējas puses sadarbojas transporta jomā pēc vienlīdzības un abpusēja izdevīguma principa, vadoties no normatīvajiem aktiem starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas puses.

Šajā Nolīgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

Kompetentās institūcijas:

no Latvija Republikas valdības puses Latvijas Republikas Satiksmes ministrija,

no Ukrainas Ministru kabineta puses Ukrainas Infrastruktūras ministrija;

Latvija Republikas osta – ar robežām noteikta Latvijas sauszemes teritorijas daļa, ieskaitot mākslīgi izveidotos uzbērumus, un iekšējo ūdeņu daļu, ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un pievadceļus ostas pieejā, kas iekārtoti kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanai un citai saimnieciskai darbībai;

Ukrainas osta – valsts transporta uzņēmums, kas paredzēts kuģu, pasažieru un kravu apkalpošanai ostai norādītajā teritorijā un akvatorijā, kā arī kravu un pasažieru transportēšanai ar kuģiem, kas pieder ostai. Ostas teritorijā var darboties visu īpašumu formu uzņēmumi un organizācijas, kas darbojas Līgumslēdzēju pušu nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar mērķi apkalpot kuģus, pasažierus un kravas;

Turpmāk tekstā minētas kā – ostas.

krava – jebkuras preces un citi priekšmeti, kuri tiek transportēti ar dažādiem transporta veidiem;

transportlīdzekļi automašīnas, dzelzceļa ritošais sastāvs, jūras, upju kuģi;

tranzīta pārvadājums – kravas pārvadāšana pa Līgumslēdzējas puses teritoriju ar nosacījumu, ka vismaz caur vienu no Līgumslēdzējas puses teritoriju krava tiek transportēta tranzītā;

trešās valstis – jebkura valsts, kas nav šī Nolīguma dalībvalsts.

2. pants

1. Līgumslēdzējas puses veicina brīva tranzīta principa realizēšanu un atturas no jebkādām darbībām, kas varētu kaitēt starptautisko transporta sakaru attīstībai.

2. Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties šādās jomās:

1) līdzdarboties turpmākai tranzīta pārvadājumu, izmantojot ostas, attīstībai;

2) veicināt konkurētspējīgus tranzīta pārvadājumu nosacījumus.

3. pants

Līgumslēdzējas puses vienojas:

1) radīt nepieciešamos nosacījumus Latvijas Republikas un Ukrainas transporta infrastruktūras un ostu izmantošanai, veicot tranzīta pārvadājumus;

2) nekavējoties rīkoties, lai novērstu iemeslu, kas kavē efektīvus tranzīta pārvadājumus, tai skaitā konteineru pārvadājumus;

3) sadarboties starptautisko organizāciju ietvaros, kuru dalībnieces ir Latvijas Republika un Ukraina, kā arī ar trešajām valstīm, lai sasniegtu šī Nolīguma mērķus.

4. pants

Pušu kompetentās institūcijas:

1) sniedz informāciju par pakalpojumiem, kas saistīti ar tranzīta pārvadājumiem;

2) tranzīta pārvadājumu kavēšanās vai grūtību gadījumā sadarbojas ar mērķi tās operatīvi likvidēt;

3) paziņo viena otrai par izmaiņām nacionālajos normatīvajos aktos, kas regulē tranzīta pārvadājumu nosacījumus.

5. pants

Tranzīta pārvadājumus veic atbilstoši nacionālajiem normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem nolīgumiem, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikas un Ukrainas dalību starptautiskajās organizācijās.

6. pants

Kravu robežkontroles, muitas un citu veidu kontroles kārtība notiek atbilstoši Līgumslēdzēju pušu valstu teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. pants

Līgumslēdzējas puses veic pasākumus, lai uzturētu un attīstītu efektīvas darījuma attiecības starp attiecīgajām Līgumslēdzēju pušu institūcijām, kas atbild par transportu un tirdzniecību, kā arī veicina kontaktus starp uzņēmumiem un organizācijām.

8. pants

1. Līgumslēdzējas puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu tranzīta pārvadājumu rezultātā radušos vides piesārņojumu.

2. Līgumslēdzējas Puses veicina attiecīgo iestāžu speciālistu līdzdalību tranzīta pārvadājumu rezultātā radušos vides piesārņojuma incidentu izmeklēšanā un zaudējumu atlīdzībā, kas saistīti ar minētajiem notikumiem.

9. pants

1. Lai izskatītu abas puses interesējošos jautājumus, kas saistīti ar šī Nolīguma piemērošanu, tiek izveidota Kopējā komisija.

2. Kopējā komisija satiekas pēc vienas Līgumslēdzējas puses kompetentās institūcijas lūguma. Sēdes vieta, datums un darba kārtība tiek noteikta pēc vienošanās starp Līgumslēdzēju pušu Kompetentajām institūcijām.

3. Lai apspriestu konkrētus jautājumus un izstrādātu atbilstošus ieteikumus Kopējā komisija var pieaicināt ekspertus un izveidot darba grupas.

10. pants

1. Jautājumi, kas netiek atrunāti šajā Nolīgumā, tiek risināti saskaņā ar citiem starptautiskiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Latvijas Republika un Ukraina, un saskaņā ar Līgumslēdzēju pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

2. Šis Nolīgums neietekmē Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas puses.

11. pants

Grozījumi un papildinājumi šajā Nolīgumā tiek veikti pēc Līgumslēdzēju pušu abpusējas vienošanās un tiek noformēti protokolu veidā, kuri stājas spēkā saskaņā ar šī Nolīguma 13.pantu, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

12. pants

Strīdus par šī Nolīguma interpretāciju un piemērošanu, risina konsultāciju ceļā starp Līgumslēdzēju pušu Kompetentajām institūcijām Kopējās komisijas ietvaros. Gadījumā, ja nav iespējams rast vienošanos, strīdi tiks risināti pa diplomātiskajiem kanāliem.

13. pants

1. Šis Nolīgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas, ko Līgumslēdzējas puses pa diplomātiskiem kanāliem viena otrai nosūta pēc visu valsts iekšējo procedūru pabeigšanas, ko paredz nacionālie normatīvie akti, lai tas stātos spēkā.

2. Šis Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laika periodu un ir spēkā sešus mēnešus kopš paziņojuma saņemšanas dienas, kad viena Līgumslēdzēja puse pa diplomātiskajiem kanāliem rakstiski paziņo otrai Līgumslēdzēja pusei par savu nodomu pārtraukt tā darbību.

Apliecinot to, apakšā parakstījušies, būdami attiecīgi valdību pilnvaroti, ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Parakstīts Rīgā 2010.gada 15.decembrī divos eksemplāros, katrs latviešu, ukraiņu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Uldis Augulis

Ukrainas Ministru kabineta vārdā

Konstantīns Griščenko

 СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Латвийской Республики и Кабинетом Министров Украины о транзитных перевозках с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры

Правительство Латвийской Республики и Кабинет Министров Украины, именуемые в дальнейшем Договаривающиеся Стороны,

стремясь развивать экономическое сотрудничество между двумя государствами на основе равенства и взаимной выгоды,

принимая во внимание статус Латвийской Республики как государства – члена Европейского Союза,

придавая важное значение развитию транзитных перевозок с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры и взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта, базируясь на принципах равноправия и взаимоуважения, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в области транспорта на равноправной и взаимовыгодной основе, руководствуясь национальным законодательством и положениями международных договоров, участниками которых являются оба государства Договаривающихся Сторон.

Для целей настоящего Соглашения используемые понятия имеют следующие значения:

Компетентные органы со стороны Правительства Латвийской Республики Министерство сообщения Латвийской Республики, со стороны Кабинета Министров Украины Министерство инфраструктуры Украины;

порт Латвийской Республики – часть сухопутной территории Латвийской Республики с установленными границами, включая искусственно созданные территории, и часть внутренних вод, внутренние и внешние рейды, сухопутные пути на подступах к порту, оборудованные для обслуживания судов и пассажиров, осуществления грузовых, транспортных и экспедиционных операций и прочей хозяйственной деятельности;

порт Украины – государственное транспортное предприятие, предназначенное для обслуживания судов, пассажиров и грузов на отведенных порту территории и акватории, а также перевозки грузов и пассажиров на судах, которые принадлежат порту. На территории порта могут функционировать предприятия и организации всех форм собственности, целью и видом деятельности которых является обслуживание судов, пассажиров и грузов в порядке, установленном национальным законодательством государств Договаривающихся Сторон;

Далее по тексту именуются порты.

груз любые товары и другие предметы,которые перевозятся различными видами транспорта;

транспортные средства автомобили, железнодорожный подвижной состав, морские, речные суда;

транзитная перевозка перевозка груза по территориям государств Договаривающихся Сторон при условии, что через территорию государства хотя бы одной из Договаривающихся Сторон груз проследует транзитом;

третьи страны любая страна, которая не является участником настоящего Соглашения.

Статья 2

1. Договаривающиеся Стороны оказывают содействие осуществлению принципа свободы транзита и воздерживаются от любых действий, которые могли бы нанести ущерб развитию международных транспортных связей.

2.Договаривающиеся Стороны согласились осуществлять сотрудничество в таких направлениях:

1) содействовать дальнейшему развитию транзитных перевозок с использованием портов;

2) способствовать установлению конкурентоспособных условий транзитных перевозок.

Статья 3

Договаривающиеся Стороны согласились:

1) создать необходимые условия для использования портов и другой транспортной инфраструктуры Латвийской Республики и Украины при транзитных перевозках;

2) принимать оперативные меры по устранению причин, препятствующих эффективным транзитным перевозкам, в том числе в контейнерах;

3) сотрудничать в рамках международных транспортных организаций, членами которых являются Латвийская Республика и Украина и с третьими странами для достижения целей настоящего Соглашения.

Статья 4

Компетентные органы Сторон:

1) предоставляют информацию об услугах, связанных с транзитными перевозками;

2) в случае возникновения задержек или трудностей при осуществлении транзитных перевозок сотрудничают с целью их оперативного устранения;

3) уведомляют друг друга об изменениях национального законодательства, регулирующего условия транзитных перевозок.

Статья 5

Транзитные перевозки осуществляются в соответствии с национальным законодательством, международными сооглашениями, а также с учетом членства Латвийской Республики и Украины в международных организациях.

Статья 6

Порядок проведения пограничного, таможенного и других видов контроля грузов определяется действующими на территориях государств Договаривающихся Сторон нормами их национального законодательства.

Статья 7

Договаривающиеся Стороны направляют свои усилия на поддержание и развитие эффективных деловых отношений между соответствующими органами государствДоговаривающихся Сторон, ведающими вопросами транспорта и торговли, а также на поощрение развития контактов между предприятиями и организациями.

Статья 8

1. Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения загрязнения окружающей среды в результате транзитных перевозок.

2. Договаривающиеся Стороны оказывают содействие в участии специалистов соответствующих органов в расследовании происшедших при транзитной перевозке грузов случаев загрязнения окружающей среды и возмещению ущерба, связанного с указанными происшествиями.

Статья 9

1. Для рассмотрения представляющих взаимный интерес вопросов, связанных с применением настоящего Соглашения, создается Совместная комиссия.

2. Совместная комиссия собирается по просьбе Компетентного органа государства одной из Договаривающихся Сторон. Место, сроки проведения заседания и его повестка дня определяются по договоренности между Компетентными органами обеих Договаривающихся Сторон.

3. Для обсуждения отдельных вопросов и выработки соответствующих рекомендаций Совместная комиссия может привлекать экспертов и создавать рабочие группы.

Статья 10

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, решаются в соответствии с другими международными договорами, участниками которых являются Латвийская Республика и Украина, и в соответствии с национальным законодательством государства Договаривающихся Сторон.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязанности Договаривающихся Сторон, вытекающие из положений международных договоров, участниками которых являются государства Договаривающихся Сторон.

Статья 11

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Договаривающихся Сторон и оформляются в виде Протоколов, которые вступают в силу в соответствии со статьей 13 настоящего Соглашения и является его неотъемлемой частью.

Статья 12

Споры, касающиеся толкования и применения настоящего Соглашения, решаются путем консультаций между Компетентными органами Договаривающихся Сторон в рамках Совместной комиссии. В случае невозможности достичь согласия, споры будут решаться по дипломатическим каналам.

Статья 13

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со следующего дня после получения последнего из уведомлений, направляемых Договаривающимися Сторонами по дипломатическим каналам друг другу о завершении всех внутригосударственных процедур, предусмотренных национальным законодательством для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и остается в силе до истечения шести месяцев со дня уведомления одной из Договаривающихся Сторон в письменной форме по дипломатическим каналам другой Договаривающейся Стороны о своем намерении прекратить его действие.

Удостоверяя что, нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные своими соответствующими Правительствами, подписали это Соглашение.

СОВЕРШЕНО в г. Риге «15» декабря 2010 года в двух экземплярах, каждый на латышском, украинском и русском языках, при этом все тексты имеют одинаковую силу. В случаях различного толкования настоящего Соглашения за основу принимается текст на русском языке.

За Правительство Латвийской Республики:

Улдис Аугулис

За Кабинет Министров Украины

Костянтин Грищенко

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!