Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzaicinājumi nokārtot saistības. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.10.2011., Nr. 164 https://www.vestnesis.lv/ta/id/237903

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzaicinājumi uz tiesu

Vēl šajā numurā

18.10.2011., Nr. 164

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

VAS "Latvijas Pasts", paziņo Varim Damlicam, pers. kods 0502XX-XXXXX, ka saskaņā ar 2010.gada 8.septembrī noslēgto Līgumu par automobiļa Renault Kangoo, valsts reģistrācijas nr.EM1132, pirkšanu, atlikusī neapmaksātā parāda summa ir LVL 256,27 (divi simti piecdesmit seši lati un 27 santīmi). Saskaņā ar Līguma 7.1.apakšpunktu aprēķinātais līgumsods 0,5% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavēto dienu uz 2011.gada 3.oktobri ir LVL 117,30 (viens simts septiņpadsmit lati, 30 santīmi). Bez tam, lūdzam veikt materiālo vērtību apmaksu LVL 179,15 apmērā, kas jums tika izsniegtas darba pienākumu veikšanai un netika atgrieztas Latvijas Pastam. Pretējā gadījumā Latvijas Pasts vērsīsies tiesā ar prasību par parāda, zaudējumu, līgumsoda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

 

Kristīne Grāve, pers. kods 3010XX-XXXXX, aicina dzīvokļa nr. 59, kas atrodas Slokas ielā 191, Rīgā, kādreizējo lietotāju ULDI STRAUPI, pers. kods 01168-12700, viena mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas samaksāt komunālo maksājumu parādu, ierasties dzīvoklī un izvest no dzīvokļa nr. 59, Slokas ielā 191, Rīgā, sev piederošās mantas, kā arī deklarēt savu dzīvesvietu citā adresē. Ja parāds netiks samaksāts un mantas netiks izvāktas, griezīšos tiesā ar prasību par parāda piedziņu un dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu.

 

Valentīna Tjuhova, Genadij Tjuhov, Marina Tjuhova, Liepājā, Krūmu ielā 65A, dzīv. 7! Darām jums zināmu, ka jūsu īres un komunālo maksājumu parāds 01.10.2011. ir Ls 305,52 (par laika periodu no 2010.gada novembra līdz 2011.gada septembrim ieskaitot). Parāds sastāv no pamatparāda Ls 305,52.

Lūdzam minēto parādu samaksāt viena mēneša laikā pēc brīdinājuma publicēšanas.

Parāda nenomaksāšanas gadījumā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" ir tiesības iesniegt prasību tiesā par jūsu ģimenes izlikšanu no dzīvokļa, pamatojoties uz LR likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 282 p. 1.daļu.

 

SIA "Apsaimniekošanas serviss L", vienotais reģ. nr.42103040921, brīdina dzīvokļa nr.29, Toma ielā 12/20, Liepājā, īpašnieci Liubov Nikerina, pers. kods 1003XX-XXXXX, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (līdz 2011.gada 1.oktobrim LVL 628,12 apmērā) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma platībai, tad, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

 

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu Civilprocesa likuma 600. un 601. panta kārtībā.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa nr.28 zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas lietvedībā reģistrēts Rēzeknes tiesas 2011. gada 24. maijā izdotais izpildu raksts nr. C26057911 par parāda Ls 29 611,80 piedziņu no Alekseja Petrova par labu AS "Parex banka", ar tiesībām no sprieduma pieņemšanas dienas 2011. gada 24. marta līdz tā izpildei (izsoles dienai) saņemt no Alekseja Petrova likumiskos 6 (sešus) % gadā no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas Ls 13 452,20 apmērā, nosakot, ka to pieaugums apstājas, kad procentu apmērs sasniegs šīs pamatsummas lielumu.

Piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likuma 557.pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta 1.daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa un saskaņā ar Civilprocesa likuma 601.pantu, no paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu:

RĒZEKNES ZEMESGRĀMATU NODAĻA

Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr. 1283 16

Kadastra numurs 2100 901 1316

Adrese: Kosmonautu iela 7-16, Rēzekne

1) atsavināt vai ieķīlāt;

2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē.

To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē, saskaņā ar Civillikumu.

Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 25.10.2011., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta ceturto daļu, paziņot par augstākminētā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem.

Paziņoju, ka jums ir pienākums līdz 25.10.2011., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta piekto daļu, paziņot, vai esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība).

Jūs tiekat uzaicināts nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus Ls 32 230,46 apmērā.

Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pēc sekojošiem rekvizītiem:

Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, reģ. nr. LV22095811436, konta nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja banka: Valsts kase.

Dokuments ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas izpildu lietā, otrs - nosūtīts adresātam. Visiem dokumenta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, pamatojoties uz LR Civillikumu, LR likumu "Dzīvokļa īpašuma likums", lūdz AIGARU KALNIŅU, dzim. 29.05.1966., pēdējā zināmā dzīvesvieta Bebru ielā 6-4, Jēkabpilī, deklarētā dzīvesvieta Palejnieku-5, Jēkabpils viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas, norēķināties par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu /dzīvokļa īpašums Bebru ielā 6-4, Jēkabpilī/, kā arī saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Parāda nenomaksās gadījumā būsim spiesti griezties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, pamatojoties uz LR Civillikumu, LR likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 282.pantu, lūdz OĻEGU LUKJANOVU, dzim. 15.06.80., un DINU LUKJANOVU, dzim. 14.03.1972., pēdējā zināmā dzīvesvieta Nameja ielā 24-27, Jēkabpilī, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas, norēķināties par dzīvojamās telpas Nameja ielā 24-27, Jēkabpilī, īri un komunālajiem pakalpojumiem, īres un komunālo pakalpojumu parāda nenomaksās gadījumā tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu izlikšanu no iepriekš minētajām telpām.

 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, pamatojoties uz LR Civillikumu, LR likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 282.pantu, lūdz JĀNI GAIDLAZDU, dzim. 23.01.1992., pēdējā zināmā dzīvesvieta Dārzu ielā 7-39, Jēkabpilī, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas, norēķināties par dzīvojamās telpas Dārzu ielā 7-39, Jēkabpilī īri un komunālajiem pakalpojumiem, īres un komunālo pakalpojumu parāda nenomaksās gadījumā tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un jūsu izlikšanu no iepriekš minētajām telpām.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!