Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.09.2011., Nr. 142 (4540) https://www.vestnesis.lv/ta/id/235592

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Izsoles

Vēl šajā numurā

08.09.2011., Nr. 142 (4540)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011. gada 26.septembrī plkst.14.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 74/76, V-201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs INESE MUZIKANTE.

Temats: "Vērtības, attieksmes un autovadītāju uzvedība".

Darba vadītāja: Dr. psych., profesors Viesturs Reņģe.

Recenzenti: Ph.D., asoc.prof. Ģirts Dimdiņš, Latvijas Universitāte; Dr. psych., docente  Daina Škuškovnika, Biznesa augstskola Turība; Ph.D., profesors Peeter Tulviste, Tartu Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

 

 

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011.gada 27.septembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē LU Matemātikas un informātikas institūta 413.telpā Rīgā, Raiņa bulvārī 29, DAINIS DOSBERGS aizstāvēs promocijas darbu "Studiju programmas kvalitātes novērtēšana" datorzinātņu doktora (Dr. sc. comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. math., prof. K.Podnieks (LU), Dr. habil. sc. ing., prof. J.Grundspeņķis (RTU), Dr. sc. comp., prof. V.Denisovas (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

 

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma novērtējumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aijas Kalniņas lietvedībā atrodas Ogres rajona tiesas 17.06.2011. izdotais lēmums nr. 3-12/0636-6 par Ls 19 893,57 saistību piespiedu izpildi no Aleksandra Sadkovska par labu Olgai Konstantinovai.

Paziņoju, ka nekustamā īpašuma:

Ogres zemesgrāmatu nodaļa

Ogresgala pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr. 2241

Kadastra numurs: 7480 002 0221

Nosaukums: d/s "Ogre" nr. 325

Adrese: d/s "Ogre" nr. 325, Ogresgala pag., Ogres nov.,

piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 8200 (astoņi tūkstoši divi simti latu)

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604.panta otro un trešo daļu, parādniekam, piedzinējam un hipotekārajam kreditoram ir tiesības 10 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāju kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

 

 

 

Lūgums atsaukties

Aicinām pieteikties NIKOLAJA BATUKOVA, pers. kods 030839 – 11364, mantiniekus uz mantojuma atstājēja mantām, kas atrodas SIA "Lattelecom" piederošajā nekustamajā īpašumā Valmierā, Brēžas ielā 3, ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.septembrim. Ja noteiktajā termiņā Nikolaja Batukova mantinieki nepieteiksies un dzīvojamā platība netiks atbrīvota no mantojuma atstājēja mantām, tās tiks atzītas par bezsaimnieka mantu. Kontaktpersona: SIA "Lattelecom" pakalpojumu vadītājs Artūrs Brants (tel. 67055579).

 

 

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS nr. LIC 2011/1LD

Rīgā

2011.gada 22.augustā

Valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs", turpmāk tekstā - LIC, tās direktores Baibas Rozentāles personā, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.8 "Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" nolikums", turpmāk tekstā - Nolikums, un

biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", turpmāk tekstā - Biedrība, tās Ģenerālsekretāra Ulda Līkopa personā, kurš darbojas saskaņā ar Biedrības Statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses,

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.-53.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība",

un ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma Nr.437 ,,Par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmu 2009.-2013.gadam" 1.apakšmērķi un Nolikuma 3.3.1 apakšpunktu, noslēdz šādu līdzdarbības līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

LIC uzdod un pilnvaro Biedrību nodrošināt profilakses pasākumus ar asinīm pārnesamu infekciju izplatības ierobežošanai (kaitējuma mazināšana) injicējošo narkotiku lietotāju (mērķa grupa) vidū un mērķa grupai pietuvinātām personām (seksuālie partneri) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

2. LIC SAISTĪBAS

2.1. LIC apņemas:

2.1.1. nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu starp Pusēm;

2.1.2. nodrošināt Biedrību ar Līgumā minēto pakalpojumu sniegšanas kārtības vadlīnijām (rokasgrāmatu), aktuālām instrukcijām un tā rīcībā esošajiem informatīvajiem materiāliem par HIV/AIDS un citām ar asins un seksuālajos kontaktos pārnesamām infekcijām;

2.1.3. nodrošināt HIV profilakses darba metodisko vadību, sniegt Biedrības darbiniekiem konsultācijas, individuālas praktiskas apmācības un apmācības grupās. Individuālās praktiskās apmācības nodrošina LIC Epidemioloģiskās drošības un sabiedrības veselības departamenta HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības un profilakses nodaļas sabiedrības veselības organizatore - Inga Bulmistre, tālr. 67298080, e-pasts: inga.bulmistre@lic.gov.lv;

2.1.4. savu finansiālo līdzekļu ietvaros nodrošināt Biedrību ar adatām, šļircēm, dezinfekcijas līdzekļiem, HIV, hepatīta B, C un sifilisa infekcijas eksprestestiem mērķa grupas izmeklēšanai un citām nepieciešamajām medicīnas precēm, turpmāk tekstā - Prece, Līguma 1.punktā minēto pasākumu īstenošanai, saskaņā ar Biedrības sniegto informāciju par aktualitāti un balstoties uz iesniegto un izvērtēto pieprasījumu, LIC nodod Biedrībai Preci bez maksas. LIC šī Līguma ietvaros Preču izsniegšanai un uzskaitei nozīmē Agnesi Freimani - HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības un profilakses nodaļas sabiedrības veselības analītiķi, tālr.67081623, e-pasts: agnese.freimane@lic.gov.lv;

2.1.5. nodrošināt Biedrību ar elektroniskās datu uzskaites sistēmu, turpmāk tekstā- EDUS, un sniegt konsultācijas tās lietošanā. Datu uzskaites un ar to saistīto jautājumu risināšanai šī Līguma ietvaros LIC nozīmē Ivetu Skripsti - HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības un profilakses nodaļas sabiedrības veselības metodiķi, tālr.67372275, e-pasts: iveta.skripste@lic.gov.lv;

2.1.6. apkopot no Biedrības saņemtos datus, sagatavot periodiskus pārskatus un sniegt savu atzinumu par Biedrības darbu.

2.2. LIC ir tiesības iepazīties ar Preces uzskaites dokumentiem un saņemtās Preces izlietojumu, kā arī izvērtēt dokumentu glabāšanas kārtības atbilstību un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

2.3. LIC šī Līguma izpildei un uzraudzībai nozīmē koordinatori Ingu Upmaci - LIC Epidemioloģiskās drošības un sabiedrības veselības departamenta HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības un profilakses nodaļas vadītāju, adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, Latvija, tālr. 67081621, fakss 67339954 , e-pasts: inga.upmace@lic.gov.lv.

2.4. LIC apņemas vismaz vienu reizi gadā veikt Biedrības darbības atbilstības šim Līgumam pārbaudi, sastādot par to attiecīgu aktu, kura vienu eksemplāru iesniedz Biedrībai, otrs glabājas LIC Epidemioloģiskās drošības un sabiedrības veselības departamenta HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības un profilakses nodaļā.

 

3. BIEDRĪBAS SAISTĪBAS

3.1. Biedrība apņemas:

3.1.1. nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu starp Pusēm;

3.1.2. nodrošināt mērķa grupas un tai pietuvināto personu informēšanu, apmācīšanu un konsultēšanu ar mērķi ierobežot ar asinīm pārnesamu infekciju izplatīšanos un ar narkotiku lietošanu saistīto risku mazināšanu;

3.1.3. veikt no LIC saņemto Preču izplatīšanu tikai mērķa grupai un tai pietuvinātām personām;

3.1.4. nodrošināt mērķa grupai brīvprātīgo HIV testēšanu un konsultēšanu, hepatīta B un C, un sifilisa diagnostiku ar eksprestestiem, to pacientu, kuriem eksprestesti pozitīvi, nosūtīšanu uz LIC vai citām kompetentām ārstniecības iestādēm diagnozes apstiprināšanai un ārstēšanas uzsākšanai, šļirču apmaiņu, turpmāk tekstā - Pakalpojums, kā arī patstāvīgi veikt izlietoto šļirču utilizāciju;

3.1.5. nodrošināt, ka eksprestestus veic sertificētas ārstniecības personas (medicīnas māsa vai ārsta palīgs) un tās piedalās pacientu konsultēšanā un nosūtīšanā turpmākai izmeklēšanai un ārstēšanai;

3.1.6. nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu Biedrības telpās: Sociālajā centrā "Gaiziņš" Rīgā, Gaiziņa ielā 7, un ārpus tā Rīgas pilsētas teritorijā (ielu darbs);

3.1.7. nodrošināt konfidencialitāti un vienlīdzīgu attieksmi Pakalpojuma pieejamībā un Pakalpojuma sniegšanā visiem Pakalpojuma saņēmējiem;

3.1.8. iesniegt LIC rakstiski nepieciešamo Preču pieprasījumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš;

3.1.9. nodrošināt iekšējās kārtības un drošības noteikumu izstrādi un ievērošanu;

3.1.10. nodrošināt regulāru datu uzskaiti atskaites žurnālu formātā un Elektroniskajā datu uzskaites sistēmā (EDUS) un līdz katra mēneša 5.datumam iesniegt darbības rādītājus par iepriekšējā mēnesī veiktajām aktivitātēm. Datus prasītajā formātā nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iveta.skripste@lic.gov.lv;

3.1.11. nodrošināt Līguma 3.1.2.-3.1.6.apakšpunktā minēto darbību izpildi tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem un bez maksas;

3.1.12. nodrošināt darbībai nepieciešamo telpu un infrastruktūras izmaksu segšanu, darbinieku atalgojumu un izlietoto šļirču utilizāciju par saviem vai trešās personas līdzekļiem;

3.1.13. nodrošināt darbinieku un brīvprātīgo dalību LIC vai citās, ar tiešo darbību saistītās vienotā HIV profilakses tīkla darbinieku apmācībās un sanāksmēs;

3.1.14. ar saviem resursiem atbalstīt LIC rīkotās vienotā HIV profilakses tīkla darbinieku apmācības, nodrošinot darbinieku bezmaksas apmācības pirmās palīdzības sniegšanā vienu reizi gadā, iepriekš savstarpēji vienojoties par apmācību norises laiku, vietu un dalībnieku skaitu;

3.1.15. Līguma izbeigšanas gadījumā, atgriezt LIC neizmantoto Preci;

3.1.16. Rakstveidā, trīs darba dienu laikā, paziņot LIC par Biedrības juridiskā statusa, rekvizītu - juridiskās adreses, atrašanās vietas vai amatpersonu un to pārstāvju maiņu.

3.2. Biedrība šī Līguma izpildei un uzraudzībai nozīmē koordinatori Vivitu Guļāni, Veselības projektu vadītāju, adrese: Šarlotes iela 1d, Rīga, LV-1001 tālr. 67686307, fakss 67336652, e-pasts: vivita.gulane@redcross.lv.

3.3. Biedrība ir atbildīga par Līguma izpildei piešķirto Preču un to izlietojuma uzskaiti un pēc LIC pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz atskaiti par Preču izlietojumu.

3.4. Biedrība atlīdzina LIC pierādāmos zaudējumus, ja tie radušies Biedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā.

 

4. UZDEVUMA IZPILDES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI UN SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

4.1. Biedrības pienākums ir uzdevuma izpildes procesā nodrošināt preventīvos pasākumus ar asinīm pārnesamu infekciju izplatības mazināšanai atbilstoši šim Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pamata kvalitātes novērtējuma kritēriji ir Pakalpojumu saņēmušo personu skaits, sniegto konsultāciju, veikto izmeklējumu, apmainīto šļirču un izsniegto prezervatīvu skaits un rezultatīvo rādītāju dinamisks pieaugums.

4.2. Sasniedzamie rezultāti - nodrošināt HIV profilakses pasākumu pieejamību mērķa grupai un tai pietuvinātām personām (seksuāliem partneriem), nodrošināt HIV, hepatīta B un C un sifilisa diagnostikas ar eksprestestiem pieejamību un nodrošināt to pacientu, kuriem eksprestesti pozitīvi, nosūtīšanu uz LIC vai citām kompetentām ārstniecības iestādēm diagnozes apstiprināšanai un ārstēšanas uzsākšanai, tādējādi, ierobežojot infekcijas slimību izplatību.

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir noslēgts līdz 2013.gada 31.decembrim (atbilstoši Biedrības, kā nomnieka, 04.02.2009. noslēgtā Nomas līguma Nr.17-8-6/12 2.1.punktam).

5.2. Pēc Līguma termiņa beigām termiņš var tikt pagarināts, ja Biedrība Līguma darbības laikā ir pildījusi Līgumā minētos noteikumus un ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pirms Līguma termiņa beigām iesniegusi LIC rakstisku pieteikumu par Līguma termiņa pagarināšanu. Līguma darbības termiņš nevar būt garāks par 3 gadiem.

5.3. Līgums beidzas, ja:

5.3.1. vismaz viena no Pusēm beidz pastāvēt vai to reorganizē un nav noteikts saistību un tiesību pārņēmējs;

5.3.2. viena no Pusēm nepilda Līgumā atrunātās saistības vai nevar pildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu, par ko nekavējoties rakstiski tiek informēta otra Puse.

5.4. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vienu mēnesi iepriekš.

5.5. LIC var izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Biedrību

15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja:

5.5.1. Biedrība nepilda Līguma noteikumus vai nepilda tos pilnīgi un savlaicīgi;

5.5.2. pret Biedrību likumā noteiktajā kārtībā ir ierosināts maksātnespējas process vai arī tā atbilst likumā noteiktajām maksātnespējas pazīmēm, vai arī ir atzīta par maksātnespējīgu;

5.5.3. Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajos gadījumos.

5.6. Pusēm ir tiesības izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, kas tiek noformēti rakstveidā un kā pielikumi tiek pievienoti Līgumam un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

 

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

6.1. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties, tiek risināti, Pusēm vienojoties pārrunu ceļā ar iespēju panākt vienošanos.

6.2. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par konkrētu domstarpību risinājumu, strīds tiek risināts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.3. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šiem apstākļiem pieder - valsts varas un pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, avārijas (ugunsnelaime, plūdi Pušu objektos utt., kas saistīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu).

6.4. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI

LIC :

VA "Latvijas Infektoloģijas centrs"

Reģ. nr.90001830776

Linezera iela 3, Rīga, LV-1006

Tālr. 67014500, fakss 6714568

Direktore B.Rozentāle

z.v.

BIEDRĪBA:

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Reģ. nr.40008002279

Skolas iela 1, Rīga, LV-1010,

Tālr. 67336651, fakss 67336652

Ģenerālsekretārs U.Līkops

z.v.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!