Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokolu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.03.1999., Nr. 92/95 https://www.vestnesis.lv/ta/id/23069

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu

Vēl šajā numurā

24.03.1999., Nr. 92/95

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 11.11.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokols

Šā Protokola Puses,

būdamas Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, kas pieņemta Londonā 1974. gada 1. novembrī, Puses,

atzīstot nepieciešamību pēc apskašu un sertificēšanas noteikumu ieviešanas augstāk minētajā Konvencijā, kas harmonizēti ar citu starptautisko instrumentu atbilstošajiem noteikumiem,

ņemot vērā, ka šī nepieciešamība vislabāk varētu tikt sasniegta, noslēdzot protokolu attiecībā uz 1974. gada Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras,

ir vienojušās par sekojošo:

I pants

Vispārējie pienākumi

1. Šā Protokola Puses apņemas īstenot šā Protokola un Pielikuma, kurš ir šā Protokola neatņemama sastāvdaļa, noteikumus. Katra atsauce uz šo Protokolu vienlaicīgi attiecināma arī kā atsauce uz Pielikumu.

2. Šā Protokola Puses grozītās 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk tekstā "Konvencija’’) noteikumus pielieto, ievērojot izmaiņas un papildinājumus, kas izklāstīti šajā Protokolā.

3. Attiecībā uz kuģiem, kas tiesīgi kuģot zem tādas valsts karoga, kura nav Konvencijas un šā Protokola Puse, šā Protokola Pusēm jāpiemēro Konvencijas un šā Protokola prasības tādā nepieciešamā apjomā, lai nodrošinātu, ka šiem kuģiem netiek dota labvēlīgāka attieksme.

II pants

Iepriekšējie līgumi

1. Starp šā Protokola Pusēm šis Protokols aizvieto un atceļ Konvencijas 1978. gada Protokolu.

2. Neraugoties uz jebkuru citu šā Protokola noteikumu, jebkurš sertifikāts, kas izdots atbilstoši un saskaņā ar Konvencijas noteikumiem un jebkurš pielikums šādam sertifikātam, kas izdots atbilstoši un saskaņā ar 1978. gada Protokola noteikumiem attiecībā uz Konvenciju, kurš ir spēkā laikā, kad stājas spēkā šis Protokols attiecībā uz Pusi, kura izdevusi sertifikātu vai pielikumu, paliek spēkā līdz tā derīguma termiņa beigām atbilstoši Konvencijai vai Konvencijas 1978. gada Protokola noteikumiem, atkarībā no apstākļiem.

3. Šā Protokola Puse neizdod sertifikātus atbilstoši 1974. gada 1. novembrī pieņemtās 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras noteikumiem un saskaņā ar tiem.

III pants

Informācijas paziņošana

Šā Protokola Puses apņemas paziņot un deponēt Starptautiskās Jūrniecības Organizācijas (turpmāk tekstā "Organizācija’’) Ģenerālsekretāram:

a) likumu, dekrētu, pavēļu, noteikumu un citu instrumentu tekstus, kuri pieņemti par dažādiem jautājumiem, ko ietver šis Protokols;

b) iecelto inspektoru vai atzīto organizāciju sarakstu, kuras pilvarotas rīkoties viņu vārdā cilvēku dzīvības aizsardzības uz jūras pasākumu vadīšanā, lai informētu par to pušu atbildīgās personas, kā arī paziņojumu par īpašajiem pienākumiem un pilnvaru nosacījumiem, kas deleģēti šiem ieceltajiem inspektoriem vai atzītajām organizācijām; un

c) pietiekamu skaitu sertifikātu paraugu, kas izdoti atbilstoši šā Protokola noteikumiem.

IV pants

Parakstīšana, ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana un pievienošanās

1. Šis Protokols ir atklāts parakstīšanai Organizācijas vadības mītnē no 1989. gada 1. marta līdz 1990. gada 28. februārim un pēc tam paliek atklāts pievienošanās nolūkam saskaņā ar 3. punkta noteikumiem. Valstis var izteikt savu piekrišanu atzīt šo Protokolu sev par saistošu:

a) parakstot, neatrunājot ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas tiesības; vai

b) parakstot, atrunājot ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas tiesības ar sekojošu ratifikāciju, akceptēšanu vai pievienošanos; vai

c) pievienojoties.

2. Ratifikāciju, akceptēšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos veic, deponējot attiecīgu instrumentu Organizācijas Ģenerālsekretāram.

3. Šo Protokolu var bez atrunām parakstīt, ratificēt, akceptēt, apstiprināt vai pievienoties tam tikai valstis, kuras bez atrunām parakstījušas, ratificējušas, akceptējušas, apstiprinājušas Konvenciju vai pievienojušās tai.

V pants

Spēkā stāšanās

1. Šis Protokols stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem, skaitot no datuma, kad izpildīti abi šādi nosacījumi:

a) ne mazāk kā piecpadsmit valstis, kuru tirzniecības flotes kopējā bruto tonnāža nav mazāka par piecdesmit procentiem no pasaules tirzniecības flotes kopējās bruto tonnāžas, ir izteikušas priekšlikumu pildīt tā saistības saskaņā ar IV pantu, un

b) ir izpildīti 1988. gada Protokola spēkā stāšanās nosacījumi attiecībā uz 1966. gada Straptautisko konvenciju par kravas zīmi,

ar nosacījumu, ka šis Protokols nestāsies spēkā atrāk par 1992. gada 1.februāri.

2. Valstīm, kuras deponējušas instrumentu par ratifikāciju, akceptēšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos šim Protokolam pēc spēkā stāšanās nosacījumu izpildīšanas, bet pirms spēkā stāšanās datuma, ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā šis Protokols vai pēc trim mēnešiem, skaitot no dienas, kad tiek deponēts šis instruments, atkarībā no tā, kura no darbībām notiek vēlāk.

3. Jebkurš ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments, kas deponēts pēc šā Protokola stāšanās spēkā datuma, stājas spēkā pēc trīs mēnešiem no deponēšanas dienas.

4. Pēc datuma, kad šā Protokola grozījums ir uzskatāms par pieņemtu saskaņā ar 6. pantu, jebkurš deponētais ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments attiecas uz grozīto Protokolu.

VI pants

Grozījumi

Konvencijas VIII pantā izklāstītās procedūras ir attiecināmas uz šā Protokola grozījumiem, paredzot, ka:

a) atsauces šajā pantā uz Konvenciju un Līgumslēdzējām valdībām uzskatāmas par atsaucēm attiecīgi uz šo Protokolu un šā Protokola Pusēm;

b) šā Protokola pantu un Pielikuma grozījumi tiek pieņemti un tie stājas spēkā saskaņā ar procedūru, kas attiecināma uz Konvencijas pantu vai tās pielikuma 1. nodaļas grozījumiem; un

c) šā Protokola Pielikuma papildinājuma grozījumi var tikt pieņemti un stāties spēkā saskaņā ar procedūru, kas attiecas uz Konvencijas Pielikuma, izņemot 1. nodaļas, grozījumiem.

VII pants

Denonsēšana

1. Jebkura Puse var denonsēt šo Protokolu jebkurā laikā pēc pieciem gadiem, skaitot no dienas, kad šis Protokols ir stājies spēkā attiecībā uz šo Pusi.

2. Denonsēšana veicama, deponējot Organizācijas Ģenerālsekretāram denonsēšanas instrumentu.

3. Denonsēšana stājas spēkā pēc viena gada no dienas, kad Organizācijas Ģenerālsekretārs ir saņēmis denonsēšanas instrumentu, vai tāda ilgāka laika perioda, kāds var būt noteikts minētajā instrumentā.

4. Puse, kura denonsējusi Konvenciju, uzskatāma par denonsējušu šo Protokolu. Šāda denonsēšana stājas spēkā tajā pašā datumā, kad saskaņā ar Konvencijas XI panta (c) punktu stājas spēkā Konvencijas denonsēšana.

VIII pants

Depozitārijs

1. Šis Protokols tiek deponēts Organizācijas Ģenerālsekretāram (turpmāk — "depozitārijs").

2. Depozitārijs:

a) informē visu valstu valdības, kas ir parakstījušas šo Protokolu vai pievienojušās tam, par:

(i) katru jaunu parakstu vai deponētu ratifikācijas, akceptēšanas apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, un to iesniegšanas datumu;

(ii) šā Protokola spēkā stāšanās datumu;

(iii)šā Protokola denonsēšanas instrumenta deponēšanu, datumu, kurā tas tika saņemts, un datumu, kurā denonsēšana stājas spēkā;

b) nosūta visu valstu valdībām, kuras parakstījušas šo Protokolu vai pievienojušās tam, šā Protokola apstiprinātās kopijas.

3. Tiklīdz šis Protokols stājas spēkā, depozitārijs nosūta tā apstiprinātu kopiju Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam reģistrācijai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102. pantu.

IX pants

Valodas

Protokols ir sastādīts vienā eksemplārā angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Kopā ar parakstīto oriģinālu tiek sagatavots un deponēts tā oficiāls tulkojums itāļu valodā.

Parakstīts Londonā tūkstoš deviņi simti astoņdesmit astotā gada vienpadsmitajā novembrī.

To apliecinot, apakšā parakstījušies[*] savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo Protokolu.

 

Pielikums

1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras pielikuma grozījumi un papildinājumi

1. nodaļa

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

A daļa — PIEMĒROŠANA, DEFINĪCIJAS, utt.

2. noteikums. Definīcijas

Esošais (k) punkta teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(k) Jauns kuģis nozīmē kuģi, kuram ķīlis ielikts 1980. gada 25. maijā un vēlāk vai kurš atrodas līdzīgā būvniecības stadijā.’’.

Esošais teksts papildināts ar šādu punktu:

"(n) Ikgadējais datums nozīmē katra gada noteikto dienu un mēnesi, kas atbilst apliecības derīguma termiņa beigu datumam.’’.

B daļa — APSKATES UN APLIECĪBAS

6. noteikums. Inspicēšana un apskate

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Kuģu inspicēšana un apskate tiktāl, ciktāl tas attiecas uz šo Noteikumu prasību realizēšanu un izņēmumu piešķiršanu, ir jāveic Administrācijas amatpersonām. Tomēr Administrācija var uzticēt inspicēšanas un apskates veikt vai nu šim mērķim apstiprinātiem inspektoriem, vai tās atzītām organizācijām.

(b) Apstiprinot inspektorus vai atzīstot organizācijas inpicēšanas un apskates veikšanai, kā norādīts (a) punktā, Administrācija noteikti pilnvaro katru apstiprināto vai atzīto organizāciju:

(i) pieprasīt kuģa remontus;

(ii) veikt inpicēšanas un apskates pēc attiecīgās ostas valsts pārvaldes institūciju pieprasījuma.

Administrācija paziņo Organizācijai par īpašajiem pienākumiem un pilnvarojuma nosacījumiem, kas deleģēti apstiprinātajiem inspektoriem vai atzītajām organizācijām.

(c) Ja apstiprinātais inspektors vai atzītā organizācija atklāj, ka kuģa vai tā iekārtu stāvoklis būtiski atšķiras no apliecībā norādītajām ziņām vai ir tāds, ka kuģis nav piemērots kuģošanai bez draudiem kuģim vai personām, kas atrodas uz tā, tad šis inspektors vai organizācija nekavējoties nodrošina, lai tiktu veikti korektīvie pasākumi un par to noteiktā laikā tiktu paziņots Administrācijai. Ja šādi korektīvie pasākumi netiek veikti, attiecīgā apliecība jāanulē, par to nekavējoties paziņojot Administrācijai; un, ja kuģis atrodas citas Puses ostā, tad par to nekavējoties paziņo attiecīgajām šīs ostas valsts pārvaldes institūcijām. Kad Administrācijas amatpersona, apstiprinātais inspektors vai atzītā organizācija ir informējusi attiecīgās ostas valsts pārvaldes institūcijas, ostas valsts valdība sniedz šai amatpersonai, inspektoram vai organizācijai visu nepieciešamo palīdzību, lai tie veiktu savus pienākumus, kā to nosaka šie noteikumi. Kad tas ir iespējams, ostas valsts valdība nodrošina, lai kuģis nekuģotu, līdz tas varēs doties jūrā vai atstāt ostu ar mērķi doties uz piemērotu kuģu remonta rūpnīcu, neapdraudot pašu kuģi vai peronas, kas atrodas uz tā.

(d) Katrā gadījumā Administrācija pilnībā garantē inspicēšanas un apskašu pilnību un efektivitāti un apņemas nodrošināt nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šo pienākumu.’’.

7. noteikums. Pasažieru kuģu apskates

Esošais teksts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Pasažieru kuģis tiek pakļauts šādām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate vienu reizi 12 mēnešos, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) papildus apskates, ja rodas nepieciešamība.

(b) Iepriekš minētās apskates veic šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver pilnīgu kuģa uzbūves, mehānismu un aprīkojuma, ieskaitot kuģa dibena ārpuses, un katlu iekšpuses un ārpuses inspicēšanu. Šai apskatei jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka uzbūves sistēmas izmēri, katli un citi spiediena trauki un to piederumi, galvenie un palīgmehānismi, elektriskās iekārtas, radio iekārtas, ieskaitot tās, kuras lieto dzīvības glābšanas ierīcēs, ugunsaizsardzības, ugunsdrošības sistēmās un ierīcēs, dzīvības glābšanas ierīces un sistēmas, kuģa navigācijas iekārtas, jūrniecības literatūra, loču pieņemšanas līdzekļi un cits aprīkojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām, un no tiem izrietošo likumu, dekrētu, pavēļu un noteikumu prasībām, ko, attiecībā uz tādu ekspluatāciju, kādai kuģis paredzēts, izdevusi Administrācija. Apskates laikā jāpārliecinās par to, ka visu kuģa daļu un tā aprīkojuma darbība visādā ziņā ir apmierinoša un ka kuģis ir nodrošināts ar gaismām, zīmēm, skaņas signālu un briesmu signālu padošanas ierīcēm, kā to nosaka šo noteikumu un Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas jūrā noteikumu prasības;

(ii) atkārtotā apskate ietver uzbūves, katlu un citu spiediena trauku, mehānismu un aprīkojuma, ieskaitot kuģa dibena ārpuses inpicēšanu. Apskatei ir jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka kuģa uzbūve, katli un citi spiediena trauki un to piederumi, galvenie un papildmehānismi, elektriskās iekārtas, radio iekārtas, ieskaitot tās, kuras lieto dzīvības glābšanas ierīcēs, ugunsaizsardzības, ugunsdrošības sistēmās un ierīcēs, dzīvības glābšanas ierīces un sistēmas, kuģa navigācijas aprīkojums, jūrniecības literatūra, loču pieņemšanas līdzekļi un cits aprīkojums ir apmierinošā stāvoklī un ir derīgi plānotajai ekspluatācijai un, ka tie atbilst šo noteikumu prasībām, un no tiem izrietošajiem likumiem, dekrētiem, pavēlēm un noteikumiem, kurus izdevusi Administrācija. Gaismām, zīmēm, skaņas signālu un briesmu signālu padošanas ierīcēm, kas atrodas uz kuģa, tāpat jāpakļaujas minētajām apskatēm,lai nodrošinātu, ka tās atbilst šo noteikumu un Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas jūrā noteikumu spēkā esošajām prasībām;

(iii) papildus apskati, vispārēju vai daļēju, atbilstoši apstākļiem, veic pēc remonta, kas izriet no 11. noteikumā noteiktās izmeklēšanas, vai kad vien ir izdarīts jebkāds svarīgs remonts vai atjaunošana. Apskatei ir jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka nepieciešamais remonts vai atjaunošanas darbi ir efektīvi paveikti, ka šī remonta un atjaunošanas darbu materiāli un darba kvalitāte visādā ziņā ir apmierinoša un ka kuģis pilnībā atbilst šo Noteikumu un Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas jūrā spēkā esošo noteikumu prasībām un no tiem izrietošiem likumiem, dekrētiem, pavēlēm un noteikumiem, ko izdevusi Administrācija.

(c) (i) šo Noteikumu (b) punkā minētajiem likumiem, dekrētiem, pavēlēm un noteikumiem visādā ziņā jābūt tādiem, lai nodrošinātu to, ka no dzīvības aizsardzības viedokļa kuģis ir derīgs tāda veida ekspluatācijai, kādai tas paredzēts;

(ii) tajā skaitā, tajos jānosaka prasības, kas jāievēro sākotnējā un sekojošos hidrauliskajos vai citos pieņemamajos alternatīvajos testos, kuri jāveic attiecībā uz galvenajiem un palīgkatliem, savienojumiem, tvaika caurulēm, augstā spiediena saņēmējiem un iekšdedzes dzinējieu degvielas tankiem, ieskaitot testu veikšanas procedūru, kura jāievēro, un intervālus starp diviem viens otram sekojošiem testiem.".

 

8. noteikums. Kravas kuģu dzīvības glābšanas ierīču un cita aprīkojuma apskates

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Kravas kuģu, kuru tilpība ir 500 un vairāk bruto tonnas, kā norādīts (b)(i) punktā, dzīvības glābšanas līdzekļi un cits aprīkojums tiek pakļauti zemāk norādītajām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate Administrācijas noteiktos intervālos, kas nepārsniedz 5 gadus, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) periodiskā apskate trīs mēnešu laikā pirms vai pēc otrā Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības ikgadējā datuma, vai trīs mēnešu laikā pirms vai pēc trešā ikgadējā Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības datuma, kura notiek kādas ikgadējās apskates ietvaros, kā norādīts (a) punkta (iv) apakšpunktā;

(iv) ikgadējā apskate, trīs mēnešu laikā pirms vai pēc katra Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības ikgadējā datuma;

(v) papildus apskate, kā tas noteikts pasažieru kuģiem 7. noteikuma (b) (iii) punktā.

(b) (a) punktā minētās apskates veic šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver ugunsdrošības sistēmu un ierīču, dzīvības glābšanas ierīču un sistēmas, izņemot radioiekārtu, kuģa navigācijas aprīkojumu, loču uzņemšanas līdzekļu un citu aprīkojumu, uz kuriem attiecas II-1, II-2, III un V nodaļas, pilnīgu inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tie atbilst šo Noteikumu prasībām, atrodas apmierinošā stāvoklī un ir derīgi tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis ir paredzēts. Ugunsdrošības kontroles plāni, jūrniecības literatūra, gaismas, zīmes, skaņas un briesmu signālu padošanas līdzekļi tāpat pakļauti augstāk minētajai apskatei ar mērķi nodrošināt to, ka tie atbilst šo Noteikumu prasībām un, kad tie piemērojami - Starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem;

(ii) atkārtotās un periodiskās apskates ietver (b)(i) punktā minētā aprīkojuma inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tas atbilst šo Noteikumu attiecīgajām prasībām un Starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas spēkā esošajiem noteikumiem, ir apmierinošā stāvoklī un ir derīgs tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis ir paredzēts;

(iii) ikgadēja apskate ietver vispārējā (b)(i) punktā minēto iekārtu inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tās ir uzturētas atbilstoši 11. Noteikuma (a) punktam, un tās vēl joprojām ir piemērotas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis ir paredzēts.

(c) (a)(iii) un (a)(iv) punktā minētās periodiskās un ikgadējās apskates tiek apstiprinātas ar Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību.".

 

9. noteikums. Kravas kuģa radio un radara iekārtu apskates

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

"Kravas kuģu radio iekārtu apskates’’.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Kravas kuģa radioiekārtas, ieskaitot tās, kuras tiek izmantotas dzīvības glābšanas ierīcēs, uz kurām attiecas III un IV nodaļas, ir pakļautas šādām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate Administrācijas noteiktajos intervālos, kas nepārsniedz piecus gadus, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) periodiskā apskate, trīs mēnešu laikā pirms vai pēc katra Kravas kuģa radio drošības apliecības ikgadējā datuma;

(iv) papildus apskate, kā noteikts pasažieru kuģiem 7. noteikuma (b)(iii) punktā.

(b) (a) punktā minētās apskates veic šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver kravas kuģa radio iekārtu, ieskaitot tās, kuras tiek izmantotas dzīvības glābšanas ierīcēs, pilnīgu inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tās atbilst šo Noteikumu prasībām;

(ii) atkārtotā un periodiskā apskate ietver kravas kuģa radio iekārtu, ieskaitot tās, kuras tiek izmantotas dzīvības glābšanas ierīcēs, inpicēšanu, lai pārliecinātos, ka tās atbilst šo Noteikumu prasībām.

(c) (a)(iii) punktā minētās periodiskās apskates tiek atzīmētas Kravas kuģa radio drošības apliecībā.".

 

10. noteikums. Kravas kuģa korpusa, mehānismu un aprīkojuma apskates

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

"Kravas kuģa uzbūves, mehānismu un aprīkojuma apskates’’.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Kravas kuģa uzbūve, mehānismi un aprīkojums (izņemot tās vienības, attiecībā uz kurām ir izdota Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecība un Kravas kuģa radio drošības apliecība), kas norādīts (b)(i) punktā, tiek pakļauts šādām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate, ietverot kuģa dibena ārpuses inspicēšanu, pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate Administrācijas noteiktos intervālos, kas nepārsniedz 5 gadus, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) starppārbaude trīs mēnešu laikā pirms vai pēc otrā Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecības ikgadējā datuma vai trīs mēnešu laikā pirms vai pēc trešā Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecības ikgadējā datuma, kura notiek kādas ikgadējās apskates ietvaros, kā norādīts (a)(iv) punktā;

(iv) ikgadējā apskate trīs mēnešu laikā pirms vai pēc katra Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecības ikgadējā datuma;

(v) vismaz divas kuģa dibena ārpuses inspekcijas jebkuru piecu gadu laikā, izņemot gadījumus, kad piemērojams 14. noteikuma (e) vai (f) punkts. Gadījumos, kad piemēro 14. noteikuma (e) vai (f) punktu, piecu gadu periods var tikt pagarināts, lai tas sakristu ar apliecības pagarināto derīguma termiņu. Visos gadījumos intervāls starp jebkurām divām šādām inspekcijām nedrīkst pārsniegt 36 mēnešus;

(vi) papildus apskate, kā norādīts pasažieru kuģiem 7. noteikumā (b)(iii) punktā.

(b) (a) punkfā norādītās apskates un inspekcijas tiek izdarītas šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver pilnīgu uzbūves, mehānismu un aprīkojuma inspekciju. Šai apskatei jābūt tādai, lai pārliecinātos, ka uzbūves sistēma, materiāli, izmēri un izgatavošanas kvalitāte, katli un citi spiediena trauki, to piederumi, galvenie un palīgmehānismi, ieskaitot stūres mehānismu un ar to saistītās kontroles sistēmas, elektriskās iekārtas un citas iekārtas atbilst šo Noteikumu prasībām, ir apmierinošā stāvoklī un ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts, un ka ir nodrošināta pieprasītā stabilitātes informācija. Gadījumā, ja tiek veikta tankkuģa apskate, tad tā ietver arī sūkņu telpas, kravas, bunkurēšanas un ventilācijas cauruļvadu sistēmas un ar tām saistīto drošības ierīču inspekciju;

(ii) atkārtotā apskate ietver (b)(i) punktā norādīto uzbūves, mehānismu un aprīkojuma inspekciju, lai pārliecinātos, ka tās atbilst šo Noteikumu prasībām, atrodas apmierinošā stāvoklī un ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts;

(iii) starpapskate ietver uzbūves, katlu un citu spiediena trauku, mehānismu un aprīkojuma, stūres iekārtas un ar to saistīto kontroles sistēmu, elektrisko iekārtu inspekciju, lai pārliecinātos, ka tās vēl joprojām ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts. Gadījumā, ja tiek veikta tankkuģa apskate, apskate ietver arī sūkņu telpu, kravas, bunkurēšanas un ventilācijas cauruļvadu sistēmu un ar tām saistīto drošības ierīču inspekciju un elektrisko iekārtu izolācijas pretestības pārbaudi bīstamajās zonās;

(iv) ikgadējā apskate ietver vispārējo uzbūves, mehānismu un (b)(i) punktā norādītā aprīkojuma apskati, lai pārliecinātos par to, ka tās ir uzturētas saskaņā ar 11. noteikuma (a) punktu, un tās vēl joprojām ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts;

(v) kuģa dibena ārpuses inspekcija un ar to saistīto vienību apskate, ko veic tajā pašā laikā, lai pārliecinātos, ka tās vēl joprojām ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts;

(c) (a)(iii), (a)(iv) un (a)(v) punktā norādītās starpposmu un ikgadējās apskates un kuģa dibena ārpuses inspekcijas tiek atzīmētas Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecībā.".

 

11. noteikums. Stāvokļa uzturēšana pēc apskates

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Kuģa stāvoklis un tā aprīkojums uzturams tādā kārtībā, lai tie atbilstu šo Noteikumu prasībām un lai nodrošinātu, ka kuģis visos aspektos vēl joprojām ir piemērots kuģošanai jūrā bez briesmām pašam kuģim un personām, kas atrodas uz tā.

(b) Pēc jebkuras kuģa pārbaudes pabeigšanas, kas veikta, pamatojoties uz 7., 8., 9. vai 10. noteikumu, bez Administrācijas piekrišanas nedrīkst izdarīt nebkādas izmaiņas kuģa konstruktīvajā uzbūvē, mehānismos, aprīkojumā un citās lietās, kuras ietvertas apskatē.

(c) Ja noticis negadījums ar kuģi vai atklāts defekts, kas ietekmē kuģa drošību vai tā glābšanas ierīču, vai citu iekārtu efektivitāti vai pilnību, kuģa kapteinis vai īpašnieks pie pirmās izdevības ziņo par to Administrācijai, apstiprinātajam inspektoram vai atzītai organizācijai, kura atbildīga par attiecīgā sertifikāta izdošanu un kura uzsāk lietas izmeklēšanu, lai noteiktu vai ir nepieciešama pārbaude, kādu nosaka 7., 8., 9. vai 10. noteikums. Ja kuģis atrodas citas Līgumslēdzējas valdības ostā, kuģa kapteinis vai īpašnieks par to nekavējoties paziņo arī tās ostas valsts attiecīgajām institūcijām, un apstiprinātais inspektors vai atzīta organizācija pārliecinās par to, ka šis ziņojums ir izdarīts.’’.

 

12. noteikums. Apliecību izdošana

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

"Apliecību izdošana vai apstiprināšana’’.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) (i) Pasažieru kuģa drošības apliecība tiek izdota pēc pasažieru kuģa sākotnējās vai atkārtotās apskates, ja tas atbilst attiecīgajām II-1, II-2, III, IV un V nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(ii) Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecība kravas kuģim tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates, ja tas atbilst attiecīgajām II-1 un II-2 nodaļas prasībām (visām, izņemot tās, kuras attiecas uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem) un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(iii) Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecība kravas kuģim tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates, ja tas atbilst attiecīgajām II-1, II-2, III un V nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(iv) Kravas kuģa radio drošības apliecība tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates kravas kuģim, kas atbilst attiecīgajām IV nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(v) (1) Kravas kuģa drošības apliecība tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates kravas kuģim, ja tas atbilst attiecīgajām II-1, II-2, III, IV un V nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām kā alternatīva (a)(ii), (a)(iii) un (a)(iv) punktā norādītajām apliecībām;

(2) ja šajā nodaļā ir izdarīta atsauce uz Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecību, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību vai Kravas kuģa radio drošības apliecību, tas atiecas uz Kravas kuģa drošības apliecību, ja tā tiek lietota kā alternatīva šīm apliecībām.

(vi) Pasažieru kuģa drošības apliecību, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību, Kravas kuģa radio drošības apliecību un Kravas kuģa drošības apliecību, kā noteikts (i), (iii) un (v) apakšpunktā, papildina ar aprīkojuma sarakstu;

(vii) ja kuģim ir piešķirts izņēmums saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, tiek izdota izņēmuma apliecība kā šajā punktā norādītās apliecības papildinājums;

(viii) šajos Noteikumos paredzētās apliecības izdod vai apstiprina Administrācija vai jebkura tās pilnvarota persona vai organizācija. Jebkurā gadījumā Administrācija uzņemas pilnu atbildību par apliecībām.

(b) Līgumslēdzējas valdības pēc datuma, kurā stājas spēkā šīs Konvencijas akceptēšana attiecībā uz šo valsti, neizdod apliecības atbilstoši 1960., 1948., vai 1929. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras prasībām.’’.

 

13. noteikums. Apliecības izniegšana, ko veic cita valdība

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

"Apliecību izsniegšana vai apstiprināšana, ko veic cita valdība’’.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"Līgumslēdzēja valdība var pēc Administrācijas pieprasījuma, veikt kuģa apskati un, ja tā uzskata, ka šo Noteikumu prasības ir izpildītas, izsniegt vai pilnvarot izsniegt kuģim apliecības un, kad piemērojams, apstiprināt vai pilnvarot kuģa apliecības apstiprināšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Katra šādā veidā izsniegta apliecība satur paziņojumu, kas apliecina, ka tā ir izsniegta pēc tās valsts valdības pieprasījuma, zem kuras karoga kuģis ir tiesīgs braukt, un tai ir tāds pats spēks un to atzīst tādā pašā veidā, kā apliecību, kas izdota saskaņā ar 12. noteikumu.".

 

14. noteikums. Apliecību derīguma termiņš

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

"Apliecību noilguma un derīguma termiņš".

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Pasažieru kuģa drošības apliecību izdod ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecību, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību vai Kravas kuģa radio drošības apliecību izdod ar Administrācijas noteikto termiņu, kurš nepārsniedz piecus gadus. Izņēmumu apliecības derīguma termiņš nav garāks par tās apliecības derīguma termiņu, uz kuru tā attiecas.

(b) (i) neatkarīgi no (a) punkta prasībām, ja atkārtotā apskate pabeigta trīs mēnešu laikā pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās, jaunā apliecība derīga no dienas, kad pabeigta atkārtotā apskate:

(1) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(2) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(ii) ja atkārtotā apskate pabeigta pēc esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, jaunā apliecība derīga no dienas, kad ir pabeigta atkārtotā apskate:

(1) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(2) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(iii) ja atkārtotā apskate pabeigta vairāk kā trīs mēnešus pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, jaunā apliecība derīga no dienas, kad pabeigta atkārtotā apskate:

(1) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma;

(2) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma.

(c) Ja apliecība, izņemot Pasažieru kuģa drošības apliecību, ir izdota ar derīguma termiņu, kas mazāks par pieciem gadiem, Administrācija var pagarināt apliecības derīguma termiņu pēc norādītā derīguma termiņa beigām līdz maksimālajam termiņam, kā minēts (a) punktā, nodrošinot to, ka 8., 9. un 10. noteikumā noteiktās apskates, kas piemērojamas gadījumos, kad apliecība ir izdota uz pieciem gadiem, ir veiktas atbilstoši.

(d) Ja atkārtotā apskate ir pabeigta un jaunu apliecību nevar izdot vai nogādāt uz kuģa pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigām, Administrācijas pilnvarota persona vai organizācija var apstiprināt esošo apliecību un šāda apliecība tiek uzskatīta par derīgu laika periodā, kas nepārsniedz 5 mēnešus, skaitot no derīguma termiņa beigšanās datuma.

(e) Ja kuģis apliecības derīguma termiņa beigšanās brīdī neatrodas ostā, kurā tam tiek veikta apskate, Administrācija var pagarināt apliecības derīguma termiņu, bet šis pagarinājums pieļaujams tikai, lai atļautu kuģim pabeigt reisu līdz ostai, kurā tiek veikta kuģa apskate, un pēc tam tikai tajos gadījumos, kad tas uzskatāms par pareizu un saprātīgu. Apliecību nevar pagarināt uz laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus, un kuģim, kuram ir pieļauts pagarinājums, ienākot ostā, kurā tiek izdarīta apskate, nav tiesības, izmantojot šo pagarinājumu, atstāt šo ostu bez jaunas apliecības. Pabeidzot atkārtoto apskati, jaunā apliecība ir derīga:

(i) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, pirms pagarinājums tika pieļauts;

(ii) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma pirms pagarinājums tika pieļauts;

(f) Apliecību, kas izdota kuģim, kurš veic īsus reisus un, kas nav pagarināta saskaņā ar šā Noteikuma iepriekš minētajiem noteikumiem, Administrācija var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim no apliecībā norādītā derīguma termiņa beigšanās datuma. Pabeidzot atkārtoto apskati, jaunā apliecība ir derīga:

(i) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, pirms pagarinājums tika pieļauts;

(ii) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, pirms pagarinājums tika pieļauts.

(g) Īpašos, Administrācijas noteiktos gadījumos, jauno apliecību nav nepieciešams datēt, sākot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, kā to nosaka (b)(ii), (e) vai (f) punkts. Šajos īpašajos gadījumos, jaunā apliecība ir derīga:

(i) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma;

(ii) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma;

(h) Ja ikgadējā, starpapskate vai periodiskā apskate ir pabeigta pirms attiecīgajos noteikumos norādītā termiņa, tad:

(i) gadskārtējais datums, kas norādīts uz attiecīgās apliecības, ir jālabo apstiprinot datumu, kurš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus,skaitot no datuma, kad tika pabeigta apskate;

(ii) nākamā ikgadējā, starpapskate vai periodiskā apskate, kuru pieprasa attiecīgie noteikumi, tiek pabeigta ievērojot intervālus, kurus nosaka šie Noteikumi, izmantojot jauno gadskārtējo datumu;

(iii) derīguma termiņa beigšanās datums var palikt nemainīgs, nodrošinot atbilstoši nepieciešamībai vienas vai vairāku ikgadējo, starpapskašu vai periodisko apskašu veikšanu tādējādi, lai netiktu pārsniegti maksimālie intervāli starp apskatēm, kuras nosaka attiecīgie noteikumi.

(i) Apliecības, kas izdota saskaņā ar 12. vai 13. noteikumu, derīgums tiek pārtraukts šādos gadījumos:

(i) ja attiecīgā apskate vai inspekcija nav pabeigta laikā, kuru nosaka 7. noteikuma (a) punkts, 8. noteikuma (a) punkts, 9. noteikuma (a) punkts un 10. noteikuma (a) punkts;

(ii) ja apliecība nav apstiprināta saskaņā ar šiem Noteikumiem;

(iii) pārreģistrējot kuģi zem citas valsts karoga. Jaunu apliecību izdod tikai tad, ja valdība, kas izdod jauno apliecību, ir pilnībā pārliecināta, ka kuģis atbilst 11. noteikuma (a) un (b) punkta prasībām. Ja pārreģistrācija notiek Līgumslēdzēju valdību starpā un ja to pieprasa trīs mēnešu laikā pēc pārreģistrācijas, Valdība, zem kuras karoga kuģis iepriekš brauca, cik ātri iepējams, nosūta Administrācijai kuģa apliecību kopijas, kuras kuģim bija pirms pārreģistrācijas, un, ja iespējams, - attiecīgo apskašu ziņojumu kopijas.".

 

15. noteikums. Apliecību forma

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

"Apliecību formas un aprīkojuma apraksts’’.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"Apliecības un aprīkojuma apraksti tiek izstrādāti tādā veidā, kas atbilst Konvencijas Pielikuma papildinājumā dotajiem modeļiem. Ja izmantotā valoda nav ne angļu, ne franču, tekstā ir jāietver tukojums vienā no šīm valodām.’’.

 

16. noteikums. Apliecību pieejamība

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

"Apliecības pieejamība’’.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"Apliecībām, kas izdotas saskaņā ar 12. un 13. noteikumu, ir jābūt pastāvīgi un bez grūtībām pieejamām uz kuģa apskatei jebkurā laikā.’’.

 

19. noteikums. Kontrole

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"(a) Katrs kuģis, kas atrodas citas Līgumslēdzējas valdības ostā, pakļaujas kontrolei, kuru veic amatpersona, kuru ir pienācīgi pilnvarojusi šāda valdība tādā apmērā, lai kontrole apstiprinātu, ka apliecība, kas izdota saskaņā ar 12. vai 13. noteikumu, ir derīga.

(b) Šāda apliecība, ja tā ir derīga, tiek atzīta, ja vien nav skaidrs pamats uzskatīt, ka kuģa vai tā aprīkojuma stāvoklis pēc būtības neatbilst kādai apliecībā sniegtajai ziņai vai, ka kuģis un tā aprīkojums neatbilst 11. noteikuma (a) un (b) punkta nosacījumiem.

(c) (b) punktā minētajos gadījumos vai, ja apliecības derīguma termiņš ir beidzies, vai tā zaudējusi derīgumu, amatpersonai, kas veic kontroli, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka kuģis nekuģo, līdz tas var doties jūrā vai atstāt ostu ar mērķi doties uz attiecīgo kuģu remonta rūpnīcu, neapdraudot pašu kuģi vai peronas, kas atrodas uz tā.

(d) Ja kontrole izraisa jebkāda veida iejaukšanos, amatpersona, kura veic kontroli, rakstiskā veidā nekavējoties informē konsulu vai viņa prombūtnes laikā tuvāko tās valsts, zem kuras karoga kuģis ir tiesīgs braukt, diplomātisko pārstāvi par visiem apstākļiem, kādēļ iejaukšanās tika uzskatīta par nepieciešamu. Papildus jāinformē apstiprinātie inspektori vai atzītās organizācijas, kas atbildīgas par apliecību izdošanu. Par iejaukšanās faktiem ziņo Organizācijai.

(e) Papildus (d) punktā minētajām personām attiecīgā ostas valsts pārvaldes institūcija paziņo nākamās ieiešanas ostas pārvaldes institūcijām visu attiecīgo informāciju par kuģi, ja pārvalde nespēj rīkoties tā, kā tas noteikts (c) un (d) punktā, vai ja kuģim dota atļauja doties uz nākamo ieiešanas ostu.

(f) Veicot kontroli saskaņā ar šo noteikumu, jāpieliek visas iespējamās pūles, lai novērstu kuģa nepamatotu aizturēšanu vai aizkavēšanu. Ja kuģis ir nepamatoti aizturēts vai aizkavēts, tam ir tiesības uz kompensāciju par jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem.’’.

 

Papildinājums

1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras Pielikuma papildinājuma grozījumi un papildinājumi

Pasažieru kuģa drošības apliecības, Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecības, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības, Kravas kuģa radiotelegrāfijas drošības apliecības, Kravas kuģa radiotelefonijas drošības apliecības un Izņēmumu apliecības esošās formas Konvencijas Pielikuma Papildinājumā aizstātas ar šādām apliecību un aprīkojuma apraksta formām.

 

PASAŽIERU KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBAS FORMA

PASAŽIERU KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBA

Šo apliecību papildina aprīkojuma apraksts (P forma)

(Oficiālais zīmogs) (valsts)

jebkuram1

————— starptautiskam reisam

īsam

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS

prasībām, kas grozīta ar tās 1988.gada Protokolu

.............................................................   valdības vārdā

(valsts nosaukums)

.............................................................

(pilnvarotā amatpersona vai organizācija)

Ziņas par kuģi2

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

Pieraksta osta .............................................................

Bruto tonnāža .............................................................

Kuģošanas rajons, kuru kuģim

ir tiesības izmantot (IV/2 noteikums) .............................................................

IMO numurs3 .............................................................

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kad kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā, vai kad

tas piemērojams, - datums, kurā sākta būtiska

pārbūve vai rekonstrukcija, vai modifikācija .............................................................

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, KA:

1. kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/7 noteikumu prasībām.

2. apskatē konstatēts, ka:

2.1. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz:

2.1.1. uzbūvi, galvenajiem un palīgmehānismiem, katliem un citiem spiediena traukiem;

2.1.2. ūdens necaurlaidīgo apakšnodalījumu sistēmām un detaļām;

2.1.3. šādām apakšnodalījumu kravas zīmēm:

Piešķirtās un atzīmētās Piemērojams, ja telpās,

apakšnodalījumu kravas zīmes Virsūdens borts kurās pārvadā pasažierus,

uz kuģa sāniem uz mideļa ir iekļautas šādas

(II-1/13. noteikums ) alternatīvas telpas

C.1 ……………… ………………

C.2 ……………… ………………

C.3 ……………… ………………

2.2. kuģis atbilst Konvencijas prasībām, kas attiecas uz strukturālo ugunsaizsardzību, ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem;

2.3. dzīvības glābšanas ierīces un glābšanas laivu aprīkojums, plosti un glābēju laivas ir nodrošinātas saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.4. kuģis ir nodrošināts ar trošu izmešanas ierīcēm un radio iekārtām, kas tiek izmantotas dzīvības glābšanas līdzekļos saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.5. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz radio iekārtām;

2.6. dzīvības glābšanas ierīcēs lietoto radio iekārtu funkcionēšana atbilst Konvencijas prasībām;

2.7. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz kuģa navigācijas iekārtām, loču pieņemšanas aprīkojumu un jūrniecības literatūru;

2.8. kuģis ir nodrošināts ar gaismām, zīmēm, skaņas un briesmu signālu paziņošanas ierīcēm saskaņā ar Konvencijas prasībām un spēkā esošiem Starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem;

2.9. visādā citā ziņā kuģis atbilst attiecīgajām Konvencijas prasībām.

3. Izsniegta/nav izsniegta4 Izņēmuma apliecība.

Šī apliecība ir derīga līdz ............................................................................

Izdota..........................................................................

(Apliecības izdošanas vieta)

......................................... .....................................

Izdošanas datums Pilnvarotās amatpersonas paraksts,

kura izdod apliecību

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, ka atkārtotā apskate ir pabeigta un piemērojams I/14(d) noteikums

Kuģis atbilst attiecīgajām Konvencijas prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14(d) noteikumu, uzskatāma par spēkā esošu līdz .................................

Paraksts.................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta.......................................................

Datums...................................................

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu līdz apskates ostas sasniegšanai vai uz laiku atbilstoši I/14(e) un I/14(f) noteikumiem

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14(e) un I/14(f)5 noteikumiem uzskatāma par spēkā esošu līdz...............................................................

Paraksts:................................................

(Pinvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta:......................................................

Datums:..................................................

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

IEKĀRTU APRAKSTS PASAŽIERU KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBAI (P FORMA)

Šim aprakstam jābūt pastāvīgi pievienotam pasažieru kuģa drošības apliecībai

IEKĀRTU APRAKSTS PAR ATBILSTĪBU

1974. gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988. gada protokolu

1. Ziņas par kuģi

Kuģa vārds...........................................................................

Pazīšanās numurs vai burti..........................................................................

Atļautais pasažieru skaits ...........................................................................

Minimālais personu skaits,

kuriem nepieciešama kvalifikācija radio iekārtu izmantošanai ...................

2.Ziņas par dzīvības glābšanas ierīcēm

1. Kopējais personu skaits, kuras nodrošinātas ar dzīvības glābšanas

ierīcēm.

Kreisā puse Labā puse

2. Glābšanas laivu kpējais skaits …………… ………………

2.1. Kopējais personu skaits,

kuras tās var uzņemt …………… ………………

2.2. Daļēji slēgto glābšanas laivu skaits

(III/42 noteikums) …………… ………………

2.3. Pašiztaisnojošo daļēji slēgto glābšanas

laivu skaits (III/43 noteikums) …………… ………………

2.4. Pilnīgi slēgto glābšanas laivu skaits

(III/44 noteikums) …………… ………………

2.5. Citas glābšanas laivas …………… ………………

2.5.1. Skaits …………… ………………

2.5.2. Tips …………… ………………

3. Ar motoru aprīkoto glābšanas laivu skaits

(iekļauts augstāk norādītjā kopējā

glābšanas laivu skaitā) ……………………

3.1. Ar meklēšanas uguņiem aprīkoto glābšanas laivu skaits ……………………

4. Glābēju laivu skaits ……………………

4.1. Laivu skaits, kuras ir iekļautas augstāk norādīto

glābšanas laivu skaitā ……………………

5. Glābšanas plosti ……………………

5.1. To skaits, kuriem ir nepieciešamas

apstiprinātas nolaišanas ierīces ……………………

5.1.1. Glābšanas plostu skaits ……………………

5.1.2. Personu skaits, kuras tie var uzņemt ……………………

5.2. To skaits, kurām nav nepieciešamas

apstiprinātas nolaišanas iekārtas ……………………

5.2.1. Glābšanas plostu skaits ……………………

5.2.2. Personu skaits, kuras tie var uzņemt ……………………

6. Peldošie aparāti ……………………

6.1. Aparātu skaits ……………………

6.2. Personu skaits, kuras tie ir spējīgi noturēt ……………………

7. Glābšanas riņķu skaits ……………………

8. Glābšanas vestu skaits ……………………

9. Hidrokostīmi ……………………

9.1. Kopējais skaits ……………………

9.2. Kostīmu skaits, kuri atbilst glābšanas vestu prasībām ……………………

10. Siltumu uzturošo līdzekļiu skaits6 ……………………

11. Dzīvības glābšanas ierīcēs lietotās radio iekārtas ……………………

11.1. Radiolokatora atbildētāju skaits ……………………

11.2. Divpusējo sakaru VHF radiotelefonu aparātu skaits ……………………

3. Ziņas par radio iekārtām

Priekšmets Faktiskais

nodrošinājums

1. Primārās sistēmas …………………

1.1. VHF radio iekārta …………………

1.1.1. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) atšifrētājs …………………

1.1.2. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) dežūrējošais

uztvērējs …………………

1.1.3. Radiotelefoniekārta …………………

1.2. VV radio iekārta …………………

1.2.1. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) atšifrētājs …………………

1.2.2. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) dežūrējošais

uztvērējs …………………

1.2.3. Radiotelefoniekārta …………………

1.3. VV/ĪV radio iekārta …………………

1.3.1. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) atšifrētājs …………………

1.3.2. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) dežūrējošais

uztvērējs …………………

1.3.3. Radiotelefoniekārta …………………

1.3.4. Tiešās izdrukas radiotelegrāfs …………………

1.4. INMARSAT kuģa sauzemes stacija …………………

2. Sekundārie trauksmes paziņošanas līdzekļi …………………

3. Kuģošanas drošības informācijas uztveršanas iekātas …………………

3.1. NAVTEX uztvērējs …………………

3.2. Paplašinātās grupas izsaukuma (EGC) uztvērējs …………………

3.3. ĪV tiešās izdrukas radiotelekss …………………

4. ARB pavadonis …………………

4.1. COSPAS-SARSAT …………………

4.2. INMARSAT …………………

5. UĪV ARB …………………

6. Kuģa radara atbildētājs …………………

7. 2,182 kHz radiotelefona briesmu fekvences

dežūrējošais uztvērējs7 …………………

8. Ierīce radiotelefona trauksmes signāla noraidīšanai

2,182 kHz frekvencē8 …………………

4. Izmantotās metodes, lai nodrošinātu radio iekārtu pieejamību (IV/15.6 un 15.7 noteikumi)

4.1. Iekārtu dublēšana.......................................................................

4.2. Tehniskā apkope krastā.......................................................................

4.3. Tehniskās nodrošināšanas iespējas jūrā...............................................

5. Pirms 1995. gada 1. februāra uzbūvētie kuģi, kuri neatbilst visām piemērojamām ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas IV nodaļas prasībām9

Noteikumu Faktiskais

prasības nodrošinājums

Operatora sardzes stundas ……………… ……………

Operatoru skaits ……………… ……………

Ir vai nav aprīkots ar automātisko

trauksmes signālu ……………… ……………

 

Noteikumu Faktiskais

prasības nodrošinājums

ir vai nav aprīkota ar galveno iekārtu ……………… ……………

ir vai nav aprīkots ar rezerves iekārtu ……………… ……………

vai galvenie un rezerves raidītāji

ir elektriski atdalīti vai apvienoti ……………… ……………&

6. Kuģi, kuri uzbūvēti līdz 1992.gada 1.februārim un kuri pilnībā neatbilst ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas III. nodaļas prasībām.10

Faktiskais nodrošinājums

Glābšanas laivas radiotelegrāfa iekārta ……………………

Izdzīvošanas līdzekļu portatīvais radioaparāts ……………………

Izdzīvošanas līdzekļu EPIRB (121,5 MHz un 243,0 MHz) ……………………

Divpusējo sakaru radiotelefona aparāts ……………………

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis apraksts ir pilnībā pareizs.

Izsniegts.......................................................................

(Apraksta izsniegšanas vieta)

 

(Izsniegšanas datums) .............................................................

(Pienācīgi pilnvarotās amatpersonas

paraksts, kura izdod aprakstu )

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

KRAVAS KUĢU KONSTRUKCIJAS DROŠĪBAS APLIECĪBAS FORMA

KRAVAS KUĢU KONSTRUKCIJAS DROŠĪBAS APLIECĪBA

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu noteikumiem.

.............................................................   valdības vārdā

(valsts nosaukums)

.............................................................

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Ziņas par kuģi11

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti ............................................................. 

Pieraksta osta .............................................................

Bruto tilpība .............................................................

Kuģa dedveits (metriskās tonnās)12 .............................................................

IMO numurs13 .............................................................

Kuģa tips14

Naftas tankkuģis

Ķīmisko kravu tankkuģis

Gāzvedējs

Jebkurš cits kravas kuģis, izņemot augstāk minētos

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā, vai, kad

tas piemērojams, - datums, kurā sākta

būtiska pārbūve vai rekonstrukcija, vai modifikācija .............................................................

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Ka kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/10 noteikuma prasībām.

2. Ka apskates rezultātā konstatēts, ka uzbūves, mehānismu un aprīkojuma stāvoklis, kā noteikts augstāk minētajā noteikumā, ir apmierinošs un, ka kuģis atbilst Konvencijas II-1 un II-2 nodaļu attiecīgajām prasībām (izņemot tās prasības, kas attiecas uz ugunsdrošības sistēmām un līdzekļiem, un ugunsdrošības kontroles plāniem).

3. Ka divas pēdējās kuģa ārējās apakšējās daļas apskates notika

. .......................................................un.......................

(datumi)

4. Ka izsniegta / nav izsniegta15 Izņēmuma apliecība.

Šī Apliecība ir derīga līdz .................................16 , ar noteikumu, ka tiek veiktas ikgadējās kuģa ārējās apakšējās daļas apskates, starpapskates un pārbaudes saskaņā ar Konvencijas I/10 noteikumu.

Izsniegta.......................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

 

........................................ ......................................

(Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas,

kas izdod apliecību, paraksts)

(Institūcijas, kas izsniegusi Apliecību, zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

IKGADĒJĀS APSKATES UN STARPAPSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka veicot apskati, kā to nosaka Konvencijas I /10 noteikums, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā/Starpapskate17

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā/Starpapskate 18

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

IKGADĒJĀ APSKATE/STARPAPSKATE SASKAŅĀ AR I/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo apskati/starpapskati19 atbilstoši Konvencijas I /14(h) (iii) noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

KUĢA ĀRĒJĀS APAKŠĒJĀS DAĻAS PĀRBAUDES APSTIPRINĀJUMS20

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka veicot Konvencijas I /10 noteikumā prasīto pārbaudi, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Pirmā pārbaude:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Otrā pārbaude:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, ja tas ir mazāks par 5 gadiem, ja nav piemērojams I/14 ( c ) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( c ) noteikumu, ir derīga līdz ......................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, ja ir veikta atkārtotā apskate un ir piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( d ) noteikumu, ir derīga līdz .........................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, līdz ir sasniegta osta, kurā tiek veikta apskate, vai uz atvieglojuma periodu, kad piemērojams I/14 (e) vai I/14 (f) noteikums.

Šī apliecība, saskaņā ar Konvencijas I/14 ( e) / I/14 ( f)21 noteikumiem, ir derīga līdz............................................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, kad piemērojams I/14 (h) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu, jaunais gadskārtējais datums ir...................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu jaunais gadskārtējais datums ir. . . . . . . . . .

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

KRAVAS KUĢU APRĪKOJUMA DROŠĪBAS APLIECĪBAS FORMA

KRAVAS KUĢU APRĪKOJUMA DROŠĪBAS APLIECĪBA

Apliecība jāpapildina ar Aprīkojuma sarakstu (E forma)

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS prasībām,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

.............................................................   valdības vārdā

(valsts nosaukums)

............................................................. .............................................................

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Sīkas ziņas par kuģi22

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

Pieraksta osta .............................................................

Bruto tilpība   .............................................................

Kuģa dedveits (metriskās tonnas)23 .............................................................

Kuģa garums (III/3.10. noteikums) .............................................................

IMO numurs24   .............................................................

Kuģa tips25

Naftas tankkuģis

Ķīmisko kravu tankkuģis

Gāzvedējs

Jebkurš cits kravas kuģis, izņemot augstāk minētos

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā vai kad

tas piemērojams - datums, kurā sākta būtiska

pārbūve vai rekonstrukcija, vai modifikācija .............................................................

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/8 noteikuma prasībām.

2. Apskates rezultātā konstatēts, ka:

2.1. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem;

2.2. dzīvības glābšanas ierīces un dzīvības glābšanas laivu, plostu un glābēju laivu aprīkojums nodrošināts saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.3. kuģis ir apgādāts ar trošu izmešanas ierīci un radio iekārtām, kuras izmanto glābšanas līdzekļos saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.4. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz kuģa navigācijas iekārtām, loču uzņemšanas līdzekļiem un navigācijas publikācijām;

2.5. kuģis ir nodrošināts ar ugunīm, zīmēm, skaņu signālu un briesmu signālu padošanas līdzekļiem saskaņā ar Konvencijas prasībām un spēkā esošajiem Starpatautiskajiem noteikumiem par sadursmju novēršanu uz jūras;

2.6. no visiem citiem aspektiem kuģis atbilst būtiskajām Konvencijas prasībām.

3. Kuģis veic darbību saskaņā ar lll/26.1.1.1. noteikumu noteiktajā tirdzniecības rajona robežās.

4. Tika/netika26 izdota Izņēmuma apliecība.

Šī apliecība ir spēkā līdz.............................27, ar nosacījumu, ka tiek veiktas ikgadējās apskates un starpapskates, saskaņā ar Konvencijas I/8 noteikumu.

Izsniegta.......................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

........................................ ......................................

( Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas paraksts,

kura izsniegusi apliecību)

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

IKGADĒJĀS UN PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka veicot apskati, kā prasīts Konvencijas I /8 noteikumā, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā/Periodiskā 28 apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā/Periodiskā29 apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

IKGADĒJĀ/PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR I/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo/periodisko30 apskati saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) (iii) noteikumu, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kurš ir mazāks par 5 gadiem,ja piemērojams I/14 ( c ) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( c ) noteikumu ir derīga līdz ...........................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, ka ir veikta atkārtotā apskate, ja piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( d ) noteikumu ir derīga līdz ...........................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kamēr sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemērojams I/14 (e) vai I/14 (f) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( e) / I/14 ( f)31 noteikumu ir derīga līdz............................................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, ja piemērojams I/14 (h) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir .............................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir .............................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

APRĪKOJUMA SARAKSTS KRAVAS KUĢA APRĪKOJUMA DROŠĪBAS APLIECĪBAI (E FORMA)

Šis saraksts tiek pastāvīgi pievienots Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecībai.

APRĪKOJUMA SARAKSTS

atbilstoši 1974.gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

1. Sīkas ziņas par kuģi

Kuģa vārds ................................................................. .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

2.Glābšanas līdzekļu apraksts

1. Kopējais cilvēku skaits, kuri nodrošināti ar glābšanas ierīcēm ................

Kreisais borts Labais borts

2. Kopējais glābšanas laivu skaits

2.1. Kopējais cilvēku skaits, kuri

ar tām nodrošināti

2.2. Daļēji slēgtu, pašiztaisnojošos glābšanas

laivu skaits (III/43 noteikums).

2.3. Pilnīgi slēgtu glābšanas laivu skaits

(III/44 noteikums).

2.4. Glābšanas laivu skaits, ar autonomu

gaisa apgādes sistēmu (III/45 noteikums).

2.5. Ugunsdrošu glābšanas laivu skaits

(III/46 noteikums).

2.6. Citas glābšanas laivas

2.6.1. Skaits

2.6.2. Tips

2.7. Glābšanas laivu skaits, kuras tiek nolaistas

ar brīvā kritiena metodi

2.7.1. Pilnīgi slēgtās (lll/44 noteikums)

2.7.2. Ar autonomu gaisa apgādi (lll/45 noteikums)

2.7.3. Ugunsdrošās (lll/46 noteikums)

3. Glābšanas motorlaivu skaits (ietilpst iepriekš

minēto glābšanas laivu skaitā)

3.1. Ar prožektoriem aprīkotu glābšanas laivu skaits

4. Glābēju laivu skaits

4.1. Laivu skaits, kuras ir ietilpst iepriekš minēto

glābšanas laivu kopējā skaitā

5. Glābšanas plosti

5.1. Glābšanas plosti, kuriem nepieciešamas

apstiprinātas nolaišanas ierīces

5.1.1 Glābšanas plostu skaits

5.1.2 Personu skaits, kuras ar tiem tiek nodrošinātas

5.2. Glābšanas plosti, kuriem nav nepieciešamas

apstiprinātas nolaišanas ierīce

5.2.1. Glābšanas plostu skaits

5.2.2. Personu skaits, kuras ar tiem tiek nodrošinātas

5.3. Glābšanas plostu skaits, kurus pieprasa

lll/26.1.4. noteikums

6. Glābšanas riņķu skaits

7. Glābšanas vestu skaits

8. Hidrotermokostīmi

8.1. Kopējais skaits

8.2. Kostīmu skaits, kuri atbilst prasībām, kuras

izvirzītas glābšanas vestēm

9. Siltumasaglabājošu līdzekļu skaits32

10. Glābšanas līdzekļos izmantotās radioiekārtas

10.1. Radiolokācijas atbildētāju skaits

10.2. VHF divpusējo sakaru radiotelefona aparātu skaits

3. Kuģi, kuri uzbūvēti līdz 1992.gada 1.februārim un kuri pilnībā neatbilst 1988.gadā grozītās Konvencijas III nodaļas prasībām33

Faktiskais

nodrošinājums

Radiotelegrāfijas iekārta glābšanas laivām

Portatīvie radio aparāti izdzīvošanas līdzekļiem

Kuģa avārijas radio bojas izdzīvošanas līdzekļiem

(121,5 MHz un 243 MHz)

Divpusējo radiotelefona sakaru aparāti

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis saraksts no visiem viedokļiem ir pareizs.

Izsniegts.......................................................................

(Saraksta izsniegšanas vieta)

........................................ .................................................................

(Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas paraksts,

kas izsniedz sarakstu)

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

KRAVAS KUĢA RADIO DROŠĪBAS APLIECĪBAS FORMA

KRAVAS KUĢA RADIO DROŠĪBAS APLIECĪBA

Šai Apliecībai jāpievieno Aprīkojuma saraksts (R forma)

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS prasībām,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

.............................................................   valdības vārdā

(valsts nosaukums)

............................................................. .............................................................

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Sīkas ziņas par kuģi34

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

Pieraksta osta .............................................................

Bruto tilpība .............................................................

Kuģošanas rajons, kurā kuģim

ir tiesības veikt darbību (IV/2 noteikums) .............................................................

IMO numurs35 .............................................................

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā vai kad

tas piemērojams, datums, kurā sākta būtiska pārbūve

vai rekonstrukcija, vai modifikācija .............................................................

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/9 noteikuma prasībām.

2. Apskatē konstatēts, ka:

2.1. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz radioiekārtām;

2.2. glābšanas līdzekļos izmantojamo radioiekārtu darbība atbilst Konvencijas prasībām;

3. Izsniegta / nav izsniegta36 Izņēmuma apliecība.

Šī apliecība ir spēkā līdz.............................37 ar nosacījumu, ka tiks veiktas periodiskās apskates saskaņā ar Konvencijas I/9 noteikumu.

Izsniegta.......................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

............................................ .................................................................

( Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas,

kas izsniedz apliecību, paraksts)

(Institūcijas, kas izsniegusi Apliecību, zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati saskaņā ar Konvencijas I/9 noteikuma prasībām, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR I/14 (h)(iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot periodisko apskati saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) (iii) noteikumu, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības termiņu, ja tās derīguma termiņš ir mazāks par 5 gadiem, ja piemērojams I/14 (c) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (c) noteikumu ir derīga līdz ...........................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, ja ir veikta atkārtotā apskate un piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (d) noteikumu ir derīga līdz .........................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kamēr sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemēro I/14 (e) noteikumu vai I/14 (f) noteikumu.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (e) / I/14 (f)38 noteikumu ir derīga līdz............................................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, ja piemērojams I/14 (h) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir .............................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir .............................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

KRAVAS KUĢA RADIO DROŠĪBAS APLIECĪBAS APRĪKOJUMA SARAKSTS (R FORMA)

Šis saraksts pastāvīgi pievienojams Kravas kuģa radio drošības apliecībai.

RADIO APRĪKOJUMA SARAKSTS

atbilstoši 1974. gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

1. Sīkas ziņas par kuģi

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

Minimālais personu skaits, kam nepieciešama

kvalifikācija darbam ar radio iekārtām .............................................................

2. Radio aprīkojuma apraksts

Nosaukums Faktiskais nodrošinājums

1. Primārās sistēmas

1.1. UĪV radiostacija

1.1.1. Ciparu selektīvās izmantošanas atšifrētājs

1.1.2. Ciparu selektīvās izmantošanas dežūruztvērējs

1.1.3. Radiotelefona iekārta

1.2. VV radioiekārta

1.2.1. Ciparu selektīvās izmantošanas atšifrētājs

1.2.2. Ciparu selektīvās izmantošanas dežūruztvērējs

1.2.3. Radiotelefona iekārta

1.3. VV/ĪV radioiekārta

1.3.1. Ciparu selektīvās izmantošanas atšifrētājs

1.3.2. Ciparu selektīvās izmantošanas dežūruztvērējs

1.3.3. Radiotelefona iekārta

1.3.4. Tiešās izdrukas radiotelegrāfa iekārta

1.4. INMARSAT kuģa zemes stacija

2. Papildus iekārtas trauksmes signālu noraidīšanai

3. Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai

3.1. Uztvērējs NAVTEX

3.2. PGI (paplašinātās grupas izsaukuma) uztvērējs

3.3. ĪV tiešās izdrukas radiotelegrāfa uztvērējs

4. ARB pavadonis

4.1. COSPAS-SARSAT

4.2. INMARSAT

5. UĪV ARB

6. Kuģa radiolokācijas atbildētājs

7. Radiotelefona dežūruztvērējs trauksmes

2,182 kHz39 frekvencē

8. Iekārta radiotelefona trauksmes signāla

noraidīšanai 2,182 kHz frekvencē40

3. Radioaprīkojuma pieejamības nodrošināšanas metodes

(IV/15.6. un 15.7. Noteikums):

3.1. Aprīkojuma dublēšana

3.2. Tehniskā apkope krastā

3.3. Tehniskās apkopes nodrošināšana jūrā

4. Kuģi, kas būvēti pirms 1995. gada 1. februāra, kuri neatbilst visām ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas IV daļas piemērojamām prasībām,41

4.1. Kuģiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar radiotelegrāfa iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

Noteikumu Faktiskais

prasības nodrošinājums

Operatora sardzes stundas

Operatoru skaits

Ir vai nav aprīkots ar automātisko trauksmes

signālu paziņošanas ierīcēm

Ir vai nav aprīkots ar galveno iekārtu

Ir vai nav aprīkots ar rezerves iekārtu

Vai galvenie un rezerves rādītāji elektriski

ir atdalīti vai apvienoti

4.2 Kuģiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar radiotelefona iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

Noteikumu Faktiskais

prasības nodrošinājums

Sardzes stundas

Operatoru skaits

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis Apraksts pilnībā ir pareizs.

Izsniegta.......................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

......................................... .................................................................

(Izsniegšanas datums) (Pienācīgi pilnvarotās amatpersonas,

kura izdod apliecību paraksts)

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

KRAVAS KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBAS FORMA

KRAVAS KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBA

Šo Apliecību papildina Aprīkojuma saraksts (C forma)

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKA DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu prasībām

.............................................................   valdības vārdā

(valsts nosaukums)

............................................................. .............................................................

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Sīkas ziņas par kuģi42

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

Pieraksta osta .............................................................

Bruto tilpība .............................................................

Kuģa dedveits (metriskās tonnās)43 .............................................................

Kuģa garums (III/3.10 noteikums) .............................................................

Kuģošanas rajons, kuru kuģim

ir tiesības izmantot (IV/2noteikums) .............................................................

IMO numurs44 .............................................................

Ķuģa tips45

Naftas tankkuģis

Ķīmisko kravu tankkuģis

Gāzvedējs

Jebkurš cits kravas kuģis, izņemot augstāk minētos

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā vai kad

tas piemērojams, - datums, kurā sākta būtiska pārbūve

vai rekonstrukcija, vai modifikācija .............................................................

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/8, I/9 un I/10 noteikumu prasībām.

2. Apskates rezultātā konstatēts, ka:

2.1. uzbūves, mehānismu un aprīkojuma stāvoklis, kā noteikts I/10 noteikumā, ir apmierinošs un kuģis atbilst Konvencijas II-1 un II-2 nodaļu būtiskām prasībām (izņemot tās prasības, kas attiecas uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem);

2.2. divas pēdējās kuģa ārējās apakšējās daļas pārbaudes notika

 

..........................................................un....................

(datumi)

2.3. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem;

2.4. glābšanas ierīces un glābšanas laivu, plostu un glābēju laivu aprīkojums ir nodrošināts saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.5. kuģis ir nodrošināts ar trošu mešanas ierīci un radio iekārtām, kuras izmanto glābšanas ierīcēs, saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.6. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz radioiekārtām;

2.7. glābšanas līdzekļos izmantojamo radioiekārtu darbība atbilst Konvencijas prasībām;

2.8. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz kuģa navigācijas iekārtām, loču uzņemšanas līdzekļiem un navigācijas publikācijām;

2.9. kuģis ir nodrošināts ar ugunīm, zīmēm, skaņu signālu un briesmu signālu padošanas līdzekļiem saskaņā ar Konvencijas prasībām un spēkā esošajiem Starpatautiskajiem noteikumiem par sadursmju novēršanu uz jūras;

2.10. kuģis pilnībā atbilst būtiskām Konvencijas prasībām.

3. Kuģis darbojas saskaņā ar lll/26.1.1.1. noteikumu noteiktā tirdzniecības rajona robežās.

4. Tika/netika46 izdota Izņēmuma apliecība.

Šī Apliecība ir derīga līdz............................47 ar nosacījumu, ka tiks veiktas ikgadējās apskates, starpapskates un periodiskās kuģa ārējās apakšējās daļas apskates un pārbaudes saskaņā ar Konvencijas I/8, I/9 un I/10 noteikumiem.

Izsniegta.......................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

......................................... ..............................................................

(Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas,

kura izsniedz Apliecību paraksts)

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

ŠĪS APLIECĪBAS 2.1 PUNKTĀ MINĒTĀS UZBŪVES, MEHĀNISMU UN APRĪKOJUMA IKGADĒJĀS APSKATES UN STARPAPSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati, kā prasīts Konvencijas I /10 noteikumā, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate/Starpapskate48

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate/Starpapskate49

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

IKGADĒJĀ APSKATE/STARPAPSKATE SASKAŅĀ AR I/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo apskati/starpapskati50 atbilstoši Konvencijas I/10 un I /14(h) (iii) noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

KUĢA ĀRĒJĀS APAKŠĒJĀS DAĻAS PĀRBAUDES APSTIPRINĀJUMS.51

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot pārbaudi atbilstoši Konvencijas I /10 noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Pirmā pārbaude:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Otrā pārbaude:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

ŠĪS APLIECĪBAS 2.3., 2.4., 2.5., 2.8. un 2.9. PUNKTĀ MINĒTO GLĀBŠANAS IERĪČU UN CITA APRĪKOJUMA IKGADĒJĀS UN PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati atbilstoši Konvencijas I/8 noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā/Periodiskā52 apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā/Periodiskā53 apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

IKGADĒJĀ/PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR 1/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo/periodisko54 apskati atbilstoši Konvencijas I/8 unI/14 (h) (iii) noteikumiem, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

ŠĪS APLIECĪBAS 2.6. un 2.7. PUNKTĀ MINĒTO RADIO IEKĀRTU PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati atbilstoši Konvencijas I/9 noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Periodiskā apskate:

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR 1/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot periodisko apskati saskaņā ar Konvencijas I/9 un I/14 (h) (iii) noteikumu, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības termiņu, ja tās derīguma termiņš ir mazāks par 5 gadiem, ja piemērojams I/14 ( c ) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( c ) noteikumu ir derīga līdz ...........................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, ja veikta apliecības atkārtotā apskate un piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī Apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (d) noteikumu ir derīga līdz .......................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, līdz sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemērojams 1/14 (e) vai 1/14 (f) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( e) / I/14 ( f)55 noteikumu ir derīga līdz............................................................................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, ja piemērojams I/14 (h) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu jaunais gadskārtējais datums ir...................

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu, jaunais gadskārtējais datums ir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

APRĪKOJUMA SARAKSTS KRAVAS KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBAI (C FORMA)

Šim sarakstam jābūt pastāvīgi pievienotam kravas kuģa drošības apliecībai.

APRĪKOJUMA SARAKSTS

atbilstoši 1974. gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

1. Sīkas ziņas par kuģi

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

Minimālais personu skaits, kam nepieciešama

kvalifikācija darbam ar radio iekārtām .............................................................

2.Glābšanas līdzekļu apraksts

1. Kopējais personu skaits, kuras ir nodrošinātas ar dzīvības glābšanas ierīcēm ..………….......

Kreisais borts Labais borts

2. Kopējais glābšanas laivu skaits

2.1. Kopējais cilvēku skaits, kurus tās var uzņemt

2.2. Daļēji slēgtu pašiztaisnojošo glābšnas laivu

skaits (III/43 noteikums).

2.3. Pilnīgi slēgtu glābšanas laivu skaits

(III/44 noteikums).

2.4.Glābšanas laivu skaits, kas aprīkotas ar

autonomu gaisa apgādes sistēmu (III/45 noteikums).

2.5. Ugunsdrošu glābšanas laivu skaits

(III/46 noteikums).

2.6. Citas glābšanas laivas

2.6.1. Skaits

2.6.2. Tips

2.7. Glābšanas laivu skaits, kuras tiek nolaistas ar brīvā

kritiena metodi

2.7.1. Pilnīgi slēgtās (lll/44 noteikums)

2.7.2. Ar autonomu gaisa apgādi (lll/45 noteikums)

2.7.3. Ugunsdrošās (lll/46 noteikums)

3. Glābšanas motorlaivu skaits, (kuras ietilpst iepriekš

minēto glābšanas laivu skaitā)

3.1. Ar prožektoriem aprīkotu glābšanas laivu skaits

4. Glābēju laivu skaits

4.1. Laivu skaits, kuras ietilpst iepriekš minēto glābšanas

laivu kopējā skaitā

5. Glābšanas plosti

5.1. Glābšanas plosti, kuriem nepieciešamas apstiprinātas

nolaišanas ierīces

5.1.1. Glābšanas plostu skaits

5.1.2. Cilvēku skaits, kurus tie var uzņemt

5.2. Glābšanas plosti, kuriem nav nepieciešama apstiprināta

nolaišanas ierīce

5.2.1. Glābšanas plostu skaits

5.2.2. Cilvēku skaits, kurus tie var uzņemt

5.3. Glābšanas plostu skaits, kurus pieprasa lll/26.1.4 noteikums.

6. Glābšanas riņķu skaits

7. Glābšanas vestu skaits

8. Hidrotermokostīmi

8.1. Kopējais skaits

8.2. Kostīmu skaits, kuri atbilst prasībām, kuras izvirzītas

glābšanas vestēm

9. Siltumasaglabājošo līdzekļu skaits56

10. Glābšanas ierīcēs izmantotās radioiekārtas

10.1. Radiolokācijas atbildētāju skaits

10.2. UĪV divpusējo sakaru radiotelefona aparātu skaits

3. Radio aprīkojuma apraksts

Nosaukums Faktiskais

nodrošinājums

1. Primārās sistēmas

1.1. UĪV radioiekārta

1.1.1. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) atšifrētājs

1.1.2. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) dežūruztvērējs

1.1.3. Radiotelefona iekārta

1.2. VV radioiekārta

1.2.1. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) atšifrētājs

1.2.2. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) dežūruztvērējs

1.2.3. Radiotelefona iekārta

1.3. VV/ĪV radioiekārta

1.3.1. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) atšifrētājs

1.3.2. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) dežūruztvērējs

1.3.3 Radiotelefona iekārta

1.3.4. Tiešās izdrukas telegrāfa iekārta

1.4. INMARSAT kuģa zemes stacija

2. Sekundārie trauksmes paziņošanas līdzekļi

3. Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai

3.1. Uztvērējs NAVTEX

3.2. Paplašinātās grupas izsaukuma (EGC) uztvērējs

3.3. ĪV tiešās izdrukas radiotelegrāfa uztvērējs

4. ARB pavadonis

4.1. COSPAS-SARSAT

4.2. INMARSAT

5. UĪV ARB

6. Kuģa radara atbildētājs

7. 2.182 kHz57 radiotelefona frekvences dežūruztvērējs

8.Ierīce radiotelefona trauksmes signāla noraidīšanai

2.182 kHz frekvencē58

4. Radioaprīkojuma pieejamības nodrošināšanas metodes (IV/15.6 un 15.7 Noteikums)

4.1. Iekārtu dublēšana

4.2. Tehniskā apkope krastā

4.3. Tehniskās apkopes nodrošināšana jūrā

5. Kuģi, kuri būvēti pirms 1995. gada 1. februāra un, kuri neatbilst visām ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas IV daļas piemērojamām prasībām.59

5.1 Kuģiem, kuriem jābūt nodrošinātiem ar radiotelegrāfa iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

Nosaukums Noteikumu Faktiskais

prasības nodrošinājums

Operatora sardzes stundas

Operatoru skaits

Ir vai nav aprīkota ar automātisko trauksmes signālu

Ir vai nav aprīkota ar galveno iekārtu

Ir vai nav aprīkota ar rezerves iekārtu

Vai galvenais un rezerves raidītāji elektriski

ir atdalīti vai apvienoti

5.2 Kuģiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar radiotelefona iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

Noteikumu Faktiskais

prasības nodrošinājums

Sardzes stundas

Operatoru skaits

6. Kuģi, kuri būvēti laikā līdz 1992.gada 1.februārim un kuri pilnībā neatbilst 1988.gadā grozītās Konvencijas III nodaļas prasībām.60

Faktiskais

nodrošinājums

Glābšanas laivas radiotelegrāfa iekārta

Izdzīvošanas līdzekļu portatīvais radio aparāts

Izdzīvošanas līdzekļu EPIRB (121,5 MHz un 243 MHz)

Divpusējo sakaru radiotelefona aparāti

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis saraksts pilnībā ir pareizs.

Izsniegts.......................................................................

(saraksta izsniegšanas vieta)

.......................................... .................................................................

(Izsniegšanas datums) (Pienācīgi pilnvarotās amatpersonas paraksts,

kuras izdod sarakstu)

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

IZŅĒMUMA APLIECĪBAS FORMA

IZŅĒMUMA APLIECĪBA

Šo apliecību papildina aprīkojuma saraksts (P forma)

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKA DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS prasībām,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

.............................................................   valdības vārdā

(valsts nosaukums)

.............................................................

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Sīkas ziņas par kuģi61

Kuģa vārds .............................................................

Pazīšanās numurs vai burti .............................................................

Pieraksta osta .............................................................

Bruto tilpība .............................................................

IMO numurs62 .............................................................

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

Kuģis saskaņā ar Konvencijas................. noteikuma paredzēto pilnvarojumu ir atbrīvots no Konvencijas................................................ prasībām.

Nosacījumi, ja tādi ir, balstoties uz kuriem ir izdota Izņēmuma apliecība:

................................................................................

Braucieni, ja tādi ir, balstoties uz kuriem ir izdota Izņēmuma apliecība:

................................................................................

Šī Apliecība ir derīga līdz......................ar noteikumu, ka............................

Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

Izsniegta.......................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

......................................... .................................................................

(Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas paraksts,

kura izdod apliecību)

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības termiņu, ja tās derīguma termiņš ir mazāks par 5 gadiem un piemērojams I/14 (c) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (c) noteikumu ir derīga līdz.................... ar noteikumu, ka..............................................Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, ja veikta atkārtotā apskate un piemērojams I/14 (d) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (d) noteikumu ir derīga līdz .................... ar noteikumu, ka...............................................Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kamēr sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemērojams I/14 (e) vai I/14 (f) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14(e)/I/14(f)63 noteikumu, ir derīga līdz ................................... ar noteikumu, ka .............................................. Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

Paraksts.......................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...................................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

[*] paraksti netiek pievienoti

1 Nevajadzīgo svītrot

2 Pēc izvēles sīkas ziņas par kuģi var izvietot hotizontāli tabulā.

3 Saskaņā ar rezolūciju A. 600(15) - Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO) kuģu identifikācijas numuru sistēma, šo informāciju var iekļaut uz brīvprātības pamata.

4 Nevajadzīgo svītrot

5 Nevajadzīgo svītrot

6 Izņemot tos, kurus prasa III/38.5.1.24., 41.8.31. un 47.2.2.13. noteikumi.

7 Ja Jūras drošības komiteja nav noteikusi citu datumu, šo priekšmetu nav nepieciešams atspoguļot aprakstā, kurš pievienots pēc 1999. gada 1. februāra izdotajām apliecībām.

8 Šo priekšmetu nav nepieciešams atspuguļot aprakstā, kurš pievienots pēc 1999. gada 1. februāra izdotajām apliecībām.

9 Šo nodaļu nav nepieciešams atspoguļot aprakstā, kurš pievienots pēc 1999. gada 1. februāra izdotajām apliecībām.

10 Šo daļu nav nepieciešams atspoguļot aprakstā, kurš pievienots pēc 1999. gada 1. februāra izdotajām apliecībām.

11 Pēc izvēles sīkas ziņas par kuģi var būt izvietotas horizontāli tabulā.

12 Tikai attiecībā uz naftas tankkuģiem, ķīmisko kravu tankkuģiem un gāzvedējiem.

13 Saskaņā ar rezolūciju A. 600(15) - IMO kuģu identifikācijas numuru sistēma - šī informācija var tikt iekļauta brīvprātīgi.

14 Nevajadzīgo svītrot.

15 Nevajdzīgo svītrot

16 Ierakstīt derīguma termiņa beigšanās datumu, kādu ir noteikusi Administrācija, saskaņā ar Konvencijas I/14(a) noteikumu. Šī datuma diena un mēnesis atbilst gadskārtējam datumam, kā tas noteikts Konvencijas I/2(n) noteikumā, ja nav izdarīti grozījumi atbilstoši I/14(h) noteikumam.

17 Nevajadzīgo svītrot.

18 Nevajadzīgo svītrot.

19 Nevajadzīgo svītrot.

20 Var ierakstīt ziņas par papildus pārbaudi.

21 Nevajadzīgo svītrot.

22 Pēc izvēles sīkas ziņas par kuģi var izvietot horizontāli tabulā.

23 Tikai attiecībā uz naftas tankkuģiem, ķīmisko kravu tankkuģiem un gāzvedējiem.

24 Saskaņā ar rezolūciju A. 600(15) - IMO kuģu identifikācijas numuru sistēma - šo informāciju var iekļaut uz brīvprātības pamata.

25 Nevajadzīgo svītrot.

26 Nevajadzīgo svītrot.

27 Ierakstīt derīguma termiņa beigu datumu, kuru noteikusi Administrācija, saskaņā ar Konvencijas I/14(a) noteikumu. Šī diena un mēnesis atbilst gadskārtējam datumam, kā noteikts Konvencijas 1\2(n) noteikumā, ja netiek veikti grozījumi atbilstoši I/14(h) noteikumam.

28 Nevajadzīgo svītrot

29 Nevajadzīgo svītrot

30 Nevajadzīgo svītrot.

31 Nevajadzīgo svītrot.

32 Izņemot tos, kas nepieciešami atbilstoši III/38.5.1.24, 41.8.31 un 47.2.2.13 noteikumiem.

33 Šo daļu nav nepieciešams atspoguļot sarakstā, kurš pievienots pēc 1995. gada 1. februāra izdotajām apliecībām.

34 Pēc izvēles, sīkas ziņas par kuģi var izvietot horizontāli tabulā.

35 Saskaņā ar rezolūciju A. 600(15) - IMO kuģu identifikācijas numuru sistēma - šo informāciju var iekļaut brīvprātīgi.

36 Nevajadzīgo svītrot.

37 Ierakstīt derīguma termiņa beigu datumu, kā to noteikusi Administrācija saskaņā ar Konvencijas I/14(a) noteikumu. Šī diena un mēnesis atbilst gadskārtējam datumam, kā noteikts Konvencijas 1\2(n) noteikumā, ja nav izdarīti labojumi atbilstoši I/14(h) noteikumam.

38 Nevajadzīgo svītrot.

39 Ja Kuģošanas drošības komiteja nav noteikusi citu datumu, šo punktu nav nepieciešams atspoguļot Sarakstā, kas pievienots Apliecībai, kas izsniegta pēc 1999. gada 1. februāra.

40 Šo punktu nav nepieciešams atspoguļot Sarakstā, kas pievienots Apliecībai, kas izsniegta pēc 1999. gada 1. februāra .

41 Šo nodaļu nav nepieciešams atspoguļot Aprakstā, kas pievienots Apliecībai, kas izsniegta pēc 1999. gada 1. februāra .

42 Pēc izvēles sīkas ziņas par kuģi var novietot horizontāli tabulā.

43 Tikai naftas tankkuģiem, ķīmisko kravu tankkuģiem un gāzvedējiem.

44 Saskaņā ar rezolūciju A. 600(15) - IMO kuģu identifikācijas numuru sistēma- šo informāciju var iekļaut uz brīvprātības pamata.

45 Nevajadzīgo svītrot.

46 Nevajadzīgo svītrot.

47 Ierakstīt derīguma termiņa beigu datumu, kādu noteikusi Administrācija saskaņā ar Konvencijas 1/14(a) noteikumu. Šī diena un mēnesis atbilst gadskārtējam datumam, kā noteikts Konvencijas 1\2(n) noteikumā, ja nav izdarīti labojumi atbilstoši 1/14(h) noteikumam.

48 Nevajadzīgo svītrot.

49 Nevajadzīgo svītrot

50 Nevajadzīgo svītrot.

51 Var ierakstīt ziņas par papildus pārbaudi.

52 Nevajadzīgo svītrot

53 Nevajadzīgo svītrot

54 Nevajadzīgo svītrot.

55 Nevajadzīgo svītrot

56 Izņemot tos, kurus prasa lll/38.5.1.24., 41.8.31. un 47.2.2.13. noteikumi

57 Ja Kuģošanas drošības komiteja nav noteikusi citu datumu, šo punktu nav nepieviešams atspoguļot Sarakstā, kas pievienots pēc 1999. gada 1. februāra izsniegtai Apliecībai.

58 Šo punktu nav nepieciešams atspoguļot Sarakstā, kas pievienots pēc 1999. gada 1. februāra izsniegtai Apliecībai.

59 Šo nodaļu nav nepieciešams atspoguļot Sarakstā, kas pievienots pēc 1999. gada 1. februāra izsniegtai Apliecībai.

60 Šo daļu nav nepieciešams atspoguļot sarakstā, kurš pievienots pēc 1995. gada 1. februāra izsniegtām Apliecībām.

61 Pēc izvēles sīkas ziņas par kuģi var izvietot horizontāli tabulā.

62 Saskaņā ar rezolūciju A. 600(15) - IMO kuģu identifikācijas numuru sistēma - šo informāciju var iekļaut brīvprātīgi.

63 Nevajadzīgo svītrot

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!

"latvijas vēstneša" lietotāju aptauja

Cienījamais Vestnesis.lv lietotāj!


Aicinām Jūs izteikt viedokli par vietnes - oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" - saturu, ērtumu un pilnveides iespējām.


Aptauja ilgs līdz 25. oktobrim