Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2010. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.01.2011., Nr. 9 https://www.vestnesis.lv/ta/id/224427-par-pabalstiem-pilngadibu-sasniegusajiem-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Vēl šajā numurā

18.01.2011., Nr. 9

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 25

Pieņemts: 16.12.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Liepājā 2010.gada 16.decembrī (prot. Nr.15, 6.§)

Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30. 31. un 31.1punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

1.2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgs pieprasīt bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldība vai LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA (turpmāk – Bāriņtiesa).

1.3. Bārenim šo noteikumu noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

1.3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

1.3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

1.3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;

1.3.4. vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei.

1.4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz bāreņa rakstisku iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo pabalstu.

2. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Bārenis, pieprasot šo noteikumu 1.3.punktā noteiktos pabalstus, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus:

2.1.1. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona;

2.1.2. Liepājas pilsētas pašvaldības vai Bāriņtiesas lēmuma norakstu par ievietošanu ārpusģimenes aprūpē;

2.1.3. dokumentu, kas apliecina ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos.

2.2. Bārenim pēc Sociālā dienesta pieprasījuma jāiesniedz citi dokumenti, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

3. VIENREIZĒJS PABALSTS PATSTĀVĪGAS DZĪVES UZSĀKŠANAI

3.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

3.2. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja bārenis neatrodas pilnā valsts apgādībā, ir tiesības saņemt no dienas, kad bārenim beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē vai pie aizbildņa.

4. VIENREIZĒJS PABALSTS SADZĪVES PRIEKŠMETU UN MĪKSTĀ INVENTĀRA IEGĀDEI

4.1. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir Ls 360.

4.2. Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesības saņemt bārenim neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

5. PABALSTS IKMĒNEŠA IZDEVUMIEM BĀRENIM, KURŠ MĀCĀS VAI STUDĒ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

5.1. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, ir sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

5.2. Noteikumu 5.1.punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt bārenim, kurš sekmīgi turpina:

5.2.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

5.2.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

5.3. Pabalsta saņemšanai bārenim papildus šo noteikumu 2.1.punktā minētajiem dokumentiem Sociālajā dienestā jāiesniedz izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka bārenis ir attiecīgās izglītības iestādes audzēknis vai students.

5.4. Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, pārtrauc izmaksāt, ja bārenis ir:

5.4.1. atskaitīts no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes;

5.4.2. eksmatrikulēts (izslēgts) no augstskolas vai koledžas.

6. VIENREIZĒJS PABALSTS REMONTMATERIĀLU IEGĀDEI

6.1. Vienreizēja pabalsta remontmateriālu iegādei apmērs ir līdz Ls 100.

6.2. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei var pieprasīt bārenis, kuram ir piešķirta dzīvojamā platība Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienas.

6.3. Pabalsta saņemšanai bārenim papildus šo noteikumu 2.1.punktā minētajiem dokumentiem Sociālajā dienestā jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu) un pavadzīme (rēķins) par remontmateriālu iegādi.

6.4. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei piešķir mantiskā veidā, apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par remontmateriālu iegādi, kas izrakstīta remontmateriālu tirdzniecības vietā.

7. LĒMUMA PAZIŅOŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests bāreni informē rakstveidā.

7.2. Ja bārenim nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Sociālais dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

7.3. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē (turpmāk – Dome). Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2005.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr.17 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem".

8.2. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks 

Saistošo noteikumu “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) pašreiz pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) un Liepājas pilsētas domes 2005.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.17 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (turpmāk – noteikumi) izmaksā šādus pabalstus:

1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;

2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā;

3) pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja bārenis studē vai mācās, – viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

4) vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei – līdz Ls 100, kuru piešķir mantiskā veidā.

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi nosaka pabalstu minimālo apmēru, pašvaldība savu iespēju robežās var izmaksāt attiecīgos pabalstus lielākā apmērā, pabalsta veidus un to apmēru nosakot saistošajos noteikumos. Tā kā pašreizējos noteikumos saistībā ar izmaiņām ārējos normatīvajos aktos ir nepieciešams veikt būtiskus redakcionālus grozījumus un papildinājumus, tad atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lietderīgāk ir apstiprināt jaunus pašvaldības saistošos noteikumus.

Pašreiz pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir piesaistīts divām valstī noteiktajām minimālajām mēneša algām un tiek izmaksāts Ls 360 apmērā (Ministru kabineta noteikumi paredz, ka tas nevar būt mazāks par Ls 175). Priekšlikums ir atteikties no minētā pabalsta piesaistes minimālajai mēneša algai, nosakot to Ls 360 apmērā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (turpmāk – projekts) nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis), par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldība vai Liepājas pilsētas bāriņtiesa, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Projekts paredz četrus pabalstu veidus:

1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;

2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – Ls 360 apmērā;

3) pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, – sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā mēnesī;

4) vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei – līdz Ls 100 latiem, kuru piešķir mantiskā veidā.

Projekts paredz, ka pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, pārtrauc maksāt, ja bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns ir atskaitīts no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes vai eksmatrikulēts no augstskolas vai koledžas.

Līdz ar to, apstiprinot projektu, papildus Ministru kabineta noteiktajām bāreņu sociālajām garantijām, pašvaldība pēc savas iniciatīvas paredz atbalstu bāreņiem remontmateriālu iegādes vajadzībām. Vienlaicīgi pabalstu apmērs tiek saglabāts iepriekšējā līmenī. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2010.gada budžetā pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izmaksām tika paredzēti un izlietoti Ls 48 560.

2010.gadā vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tika izmaksāts 41 bārenim Ls 14 760 apmērā. Plānots, ka 2011.gadā minētais pabalsts būs jāizmaksā 25 bāreņiem. Saglabājot pabalsta apmēru pašreizējā līmenī, 2011.gadā būtu nepieciešami Ls 9000. Tādēļ vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs nosakāms Ls 360 apmērā, kas atbilst pašreiz valdības noteiktajām divām minimālajām mēneša darba algām, atsakoties no tā turpmākas piesaistes minimālajai mēneša darba algai, jo valdības veikto valsts budžeta izdevumu samazināšanas pasākumu rezultātā samazinās arī pašvaldības budžeta iespējas.

Apstiprinot saistošo noteikumu projektu, pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izmaksu nodrošināšanai ir nepieciešami Ls 46 110, kas tiek plānoti pašvaldības budžetā 2011.gadam.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Attiecīgo pabalstu mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī sniegt atbalstu gadījumos, ja bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!