Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas un Ziemeļvalstu Vides finansu korporācijas (NEFCO) līgums par NEFCO juridisko statusu Latvijā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.08.1998., Nr. 241/242 https://www.vestnesis.lv/ta/id/214288

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas valdības un Maltas Republikas valdības līgums par savstarpēju atteikšanos no vīzām

Vēl šajā numurā

21.08.1998., Nr. 241/242

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 19.08.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas

un Ziemeļvalstu Vides finansu korporācijas (NEFCO) līgums

par NEFCO juridisko statusu Latvijā

Latvijas Republika un Ziemeļvalstu Vides finansu korporācija (turpmāk saukta "NEFCO"), ("Puses")

ņemot vērā, ka NEFCO ir daudzpusēja finansu institūcija, kura dibināta uz līguma pamata starp Dānijas Karalisti, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti un kuras darbību būtība ir identiska citu daudzpusēju organizāciju darbībai;

vēloties radīt labvēlīgus nosacījumus NEFCO darbībai Latvijas Republikas teritorijā;

atzīstot vajadzību aizsargāt NEFCO investīcijas Latvijas Republikas teritorijā;

atsaucoties uz principiem, kas izteikti NEFCO 1990.gada 29.oktobra deklarācijā, un

atzīmējot, ka Latvijas Republika ir parakstījusi vienošanos ar Ziemeļvalstu Investīciju banku (daudzpusēja finansu institūcija, kas pieder tām pašām valstīm, kuras veido NEFCO) par ilgtermiņa sadarbību un Ziemeļvalstu Investīciju bankas juridisko statusu;

un

atzīmējot, ka NEFCO darbība vērsta uz vides stāvokļa uzlabošanu;

noslēgušas sekojošu līgumu (turpmāk "Līgums").

1. pants

Definīcijas

1.01. Šinī Līgumā lietoti termini ar šādu nozīmi:

a) termins "Puses" nozīmē Latvijas Republika un NEFCO,

b) termins "Darbība" nozīmē finansējumu, kuru piešķir NEFCO atbilstoši saviem statūtiem un ievērojot nolīgumus un noteikumus, kas atsevišķi detalizēti rakstiskos līgumos starp NEFCO un attiecīgo saņēmēju, un kurš ietver:

(i) aizdevumu;

(ii) dāvinājumu;

(iii) investīcijas pašu kapitālā;

c) termins "Investīcijas" nozīmē jebkura veida aktīvus, kuri attiecas uz darbību un kuri īpaši, bet ne tikai, ietver:

(i) tiesības vai prasību pēc līdzekļiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp NEFCO un saņēmēju vai jebkuru darbības rezutātu, kam ir finansiāla vērtība;

(ii) sabiedrību akcijas un vērtspapīrus, kā arī dalību šādu sabiedrību īpašumā;

(iii) kustamo un nekustamo īpašumu un jebkuras citas valdījuma tiesības un atbrīvoties no tām (tām), ieskaitot hipotēkas, apgrūtinājumus un ķīlas, taču neierobežojoties ar tām;

(iv) intelektuālo un rūpniecisko īpašumu, kā arī uzņēmuma nemateriālo vērtību;

(v) darījumu koncesijas, ko piešķīris likums vai arī saskaņā ar līgumu.

Jebkuras izmaiņas ieguldīto aktīvu formā neiespaidos viņu Investīciju raksturu.

d) termins "Daudzpusēja Finansu Institūcija" nozīmē: Ziemeļvalstu Investīciju banka (NIB), Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka (IBRD, "Pasules banka"), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (EBRD), Starptautisko finansu korporāciju (IFC) un Eiropas Investīciju banku (EIB);

e) termins "Peļņa" nozīmē summas, kuras iegūtas kā peļņa no investīcijām un kuras īpaši, bet ne tikai, ietver procentus, ienākumus no kapitāla pieauguma, atalgojumus, dividendes, peļņu vai licenču maksājumus;

f) termins "Nodokļi" nozīmē nodokļus, zīmognodevas, muitas maksājumus vai jebkāda cita veida valsts nodevas, ieskaitot, bet ne tikai, ienākuma nodokli, sociālo nodokli, pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli, neatkarīgi no tā, vai tie ir spēkā šī līguma parakstīšanas brīdī vai tiek ieviesti pēc tam.

2.pants

NEFCO statuss Latvijā

2.01. NEFCO Latvijā tiek atzīta par juridisku personu. Tā bauda tādu juridisku statusu, kāds var būt nepieciešams tās Darbības realizēšanai, un īpaši tiesības saskaņā ar Latvijas likumiem:

(a) slēgt līgumus;

(b) saņemt un izmaksāt naudas līdzekļus;

(c) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un jebkuras citas valdījuma tiesības un atbrīvoties no tā (tām), ieskaitot hipotēkas, apgrūtinājumus un ķīlas, taču neaprobežojoties ar tām;

(d) uzsākt tiesvedību.

3.pants

Nodokļu traktējums

3.01. NEFCO Darbība, Investīcijas un Peļņa no Investīcijām nav apliekamas ar ienākuma nodokli vai nodokli uz ienākumiem no kapitāla pieauguma.

3.02. Jebkuras preces un pakalpojumi, kas tiek finansēti, izmantojot NEFCO dāvinājumus, Latvijā tiek atbrīvoti no jebkuriem muitas maksājumiem, importa nodokļiem, eksporta nodokļiem, pievienotās vērtības nodokļiem un citiem līdzīgiem Latvijas Republikas nodokļiem vai nodevām.

3.03. Neatkarīgi no iepriekšminētā, NEFCO aizdevumi valsts sektoram un dāvinājumi nedrīkst tikt izmantoti pievienotās vērtības nodokļa, muitas maksājumu un citu līdzīgu maksājumu, ar kādiem tiek aplikti preces un pakalpojumi, nomaksai.

4. pants

Investīciju un peļņas transferti

4.01. Latvijas Republika apņemas piešķirt investīciju un peļņas transfertiem, kas paskaidroti šeit turpmāk, ne mazāk labvēlīgu režīmu kā tas, kas piešķirts transfertiem, kas radušies no citu Daudzpusējo finansu institūciju izdarītajām Investīcijām, un īpaši atļauj bez kādas aizkavēšanās iegādāties jebkuru brīvi konvertējamu valūtu un transfertus attiecībā uz:

(a) naudas līdzekļiem, kas saņemti kā saistību atmaksa saskaņā ar jebkuru līgumu, kas attiecas uz NEFCO Darbību Latvijā;

(b) kapitālu un peļņu no NEFCO Investīcijām Latvijā;

(c) ieņēmumiem no Investīciju pilnīgas vai daļējas likvidācijas vai arī pārdošanas;

(d) to personu izpeļņa, kuras NEFCO nodarbina sakarā ar tās Darbību Latvijā.

4.02. Latvijas Republika atļauj arī brīvu transfertu kustamam īpašumam no Latvijas teritorijas, kas sastāda daļu no NEFCO Investīcijām.

5. pants

Atsavināšana

5.01. Latvijas Republika neveiks nekādus atsavināšanas vai nacionalizācijas pasākumus, vai arī citus pasākumus attiecībā uz NEFCO kapitālieguldījumiem, kuru rezultāts ir līdzvērtīgs nacionalizācijai vai atsavināšanai, izņemot atbilstoši sekojošiem noteikumiem:

(a) pasākumi tiek veikti sabiedrības interesēs atbilstoši pastāvošai likumdošanai;

(b) pasākumi nav diskriminējoši;

(c) pasākumos ietverti nosacījumi par piemērotas un efektīvas kompensācijas izmaksu. Šādai kompensācijai jānotiek bez aizkavēšanās un jāsasniedz skarto Investīciju tirgus vērtība. Kompensācijai jābūt brīvi pārskatāmai konvertējamā valūtā. Pārskaitījums jāizpilda bez kavēšanās.

6. pants

Citi nosacījumi

6.01. Attiecībām, kuras speciāli nereglamentē šis Līgums, NEFCO Darbības un Investīciju sfērā tiks izrādīta tāda attieksme pret NEFCO, kas nav mazāk labvēlīga kā tā attieksme, kas tiek izrādīta Latvijas sabiedrībai vai trešo valstu sabiedrībām līdzīgas Darbības vai līdzīgu Investīciju gadījumā, turklāt ņemot vērā labvēlīgāko no minētajām.

6.02. Neierobežojoties ar šinī Līgumā minētajām vispārējām nostādnēm, Latvijas Republika nodrošinās Latvijas uzņēmumiem, kuri saņēmuši finansējumu no NEFCO, brīvu pieeju jebkuras pielietojamas valūtas iepirkšanai, lai apmaksātu saistības, ko nosaka līgumi starp NEFCO un šādiem uzņēmumiem.

6.03. Jautājumu lokam, kuru neaptver šis Līgums, tiks pielietota parastā sadarbības prakse ar Daudzpusējām Finansu Institūcijām.

7. pants

Strīdu atrisināšana

7.01. Jebkurš strīds starp līgumslēdzējām Pusēm attiecībā uz šī līguma skaidrošanu vai pielietošanu vai jebkuru papildu norunu, kas nav izšķirts sarunu ceļā, tiek nodots galīgā lēmuma pieņemšanai no trim arbitriem sastāvošai šķīrējtiesai. Vienu arbitru nosaka NEFCO, otru � Latvijas Republika, bet trešo, kurš būs šķīrējtiesas vadītājs, nosaka pirmie divi arbitri. Ja 60 (sešdesmit) dienu laikā, kopš viena no Pusēm saņēmusi arbitrēšanas pieprasījumu, nepieciešamā iecelšana nav izdarīta, viena no Pusēm var, ja nav citas vienošanās, lūgt starptautiskās tiesas prezidentu veikt nepieciešamās iecelšanas.

7.02. Arbitrāžas procedūra notiks Parīzē, ja vien Puses nebūs vienojušās citādi.

7.03. Šķīrējtiesa lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Tās lēmumi ir saistoši abām Pusēm. Savas jurisdikcijas ietvaros šķīrējtiesa pielieto un ievēro Starptautiskā investīciju strīdu izšķiršanas centra Noteikumus par arbitrāžas tiesvedības procedūru, kas ieviesti ar Konvenciju par investīciju strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem (ICSID Rules).

8. pants

Līguma stāšanās spēkā un izbeigšana

8.01. Šis Līgums stājas spēkā pēc tam, kad Latvijas Republikas valdība ir paziņojusi NEFCO par nacionālo nosacījumu, kas nepieciešami, lai šis Līgums stātos spēkā, izpildi.

8.02. Šī līguma noteikumi stājas spēkā ar Līguma spēkā stāšanās dienu.

8.03. Labojumi vai grozījumi šajā līgumā var tikt izdarīti, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

8.04. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā divpadsmi (12) mēnešus pēc tam, kad kāda no Pusēm ir rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par savu lēmumu izbeigt Līguma darbību. Attiecībā uz Darbību, kura iesākta pirms šī Līguma darbības izbeigšanas datuma, visu pārējo šī Līguma punktu noteiktie noteikumi paliek spēkā, līdz visas NEFCO atmaksājamās summas, kā tas paredzēts saskaņā ar līgumiem, kas parakstīti sakarā ar šādu darbību, tiek pilnībā atmaksātas un tranferētas, un citos gadījumos līdz NEFCO ir bijis pietiekams laiks, lai nokārtotu tās darījumus un nodotu pamatlīdzekļus Latvijas Republikā.

8.05. To apliecinot, apakšā parakstījušies, būdami šim mērķim attiecīgi pilnvaroti, ir parakstījuši šo līgumu.

Parakstīts Rīgā 1998.gada 19.augustā četros oriģināleksemplāros, latviešu un angļu valodā. Pretrunu gadījumā prioritāte ir angļu tekstam.

 

Latvijas Republikas vārdā: Ziemeļvalstu Vides

finansu korporācijas vārdā:

Vides valsts ministrs NEFCO prezidents

Indulis Emsis Haro Pitkanens

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!