Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Pamatlīgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Investīciju banku. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.10.1997., Nr. 277/278 https://www.vestnesis.lv/ta/id/209927

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Latvijas Republikas un Eiropas Investīciju bankas pamatlīgumu

Vēl šajā numurā

22.10.1997., Nr. 277/278

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 12.06.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Pamatlīgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Investīciju banku

Līgums regulē EIB darbību Latvijā

Latvijas Republika no vienas puses un

Eiropas Investīciju banka no otras puses,

Pamatojoties uz vēlmi, gan Eiropas Līguma ietvaros, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu (turpmāk tekstā `'EK'') un Latvijas Republiku (turpmāk tekstā `'LATVIJA'') 1995. gada 12. jūnijā, gan vispār atvieglotu aizdevumu piešķiršanu no Eiropas Investīciju Bankas (turpmāk tekstā `'Banka'') investīciju projektiem, kuros LATVIJA ir ieinteresēta, kā arī ar nolūku sniegt šādiem projektiem noteiktu aizsardzību un nodrošināt Bankai noteiktas tiesības un privilēģijas,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Termini

Šī Līguma ietvaros

“aizdevuma saņēmējs” apzīmē jebkuru fizisku vai, atbilstoši likumam, privātu vai valsts juridisku personu, kas saņem finansējumu no Bankas jebkura veida projektam, un aptver aizdevuma ņēmēju no Bankas, personu, kas uzņēmusies parāda daļu, garantijas sniedzēju vai Bankas finansējamā projekta īpašnieku;

“projekts” apzīmē jebkuru investīciju projektu, ko Banka finansē tieši vai caur starpnieku un kas atbilst sekojošiem kritērijiem:

(i) tas atrodas vai tā finansēšana no Bankas puses notiek LATVIJAS teritorijā vai caur to, un

(ii) LATVIJAS valdība lūdz piešķirt tam finansējumu vai atzīst, ka finansējums atbilst šī Līguma ietvariem,

kad Banka ir piekritusi piešķirt finansējumu pēc Līguma spēkā stāšanās dienas vai arī skaidri izteikusi savu piekrišanu laikā, kad Līguma realizācija vai stāšanās spēkā tiek gaidīta.

“nodoklis” apzīmē jebkuru nodokli, uzliktu maksājumu, nodevu, atskaitījumu vai maksu budžetam visas valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

2. pants

Bankas darbība

LATVIJAS teritorijā Banka drīkst veikt darbību, ko paredz Statūti, ieskaitot līdzekļu aizņemšanos saskaņā ar LATVIJAS likumiem vai noteikumiem, izmantojot visus instrumentus, ko šī likumdošana atļauj. Atbilstoši tam, Banka drīkst, pamatojoties uz savu projekta novērtējumu, izlemt, vai piešķirt finansējumu šī projekta atbalstam un uz kādiem nosacījumiem to darīt.

3. pants

Nodokļi

Procentu vai visi citi maksājumi, kas jāsaņem Bankai un kas izriet no darbībām, kas paredzētas šajā Līgumā, kā arī Bankas īpašums (manta/līdzekļi) un ieņēmumi, kas saistīti ar šādām darbībām, netiek aplikti ar nodokli. Nekāda Bankas darbība LATVIJAS teritorijā pati par sevi vai saistībā ar jebkuru šajā Līgumā skarto jautājumu nedod tiesības noteikt nodokļus Bankai vai tās īpašumam.

4. pants

Valūtas konvertējamība

Visu laiku, kamēr tiek veikta kāda finansu operācija saskaņā ar šī Līguma 2. pantu, LATVIJA

(a) nodrošinās: (I) lai tās summas LATVIJAS nacionālajā valūtā, kas nepieciešamas, lai savlaicīgi varētu veikt Bankai pienākošos maksājumus par jebkuram projektam izsniegtajiem aizdevumiem un garantijām, aizdevuma saņēmēji varētu konvertēt jebkurā pilnīgi konvertējamā valūtā maksājuma dienā pēc valūtas tirgus kursa; un (ii) lai šīs summas var brīvi, nekavējoties un efektīvi pārskaitīt;

(b) nodrošinās: (I) lai tās summas, ko Banka saņem LATVIJAS nacionālajā valūtā kā maksājumus par aizdevumiem un garantijām vai cita veida darbībām, Banka var konvertēt pilnīgi konvertējamā valūtā pēc valūtas tirgus kursa, un lai Banka var brīvi, nekavējoties un efektīvi pārskaitīt šādi konvertētās summas; vai pēc Bankas vēlēšanās, (ii) lai tā var brīvi rīkoties ar šīm summām LATVIJAS teritorijā.

5. pants

Projektu statuss

LATVIJA nodrošinās, lai projektiem, ko Banka finansē saskaņā ar šo Līgumu, kā arī kontraktiem, kas tiek slēgti projektu realizācijai, no fiskālā, muitas un citiem viedokļiem tiktu piešķirts ne mazāk labvēlīgs statuss kā projektiem vai kontraktiem, ko finansē jebkura starptautiska finansu institūcija vai kāds tiek piešķirts šādos gadījumos saskaņā ar jebkuru divpusēju vienošanos vai arī saskaņā ar nacionālo likumdošanu, atkarībā no tā, kuras nosacījumi ir labvēlīgāki.

Katram projektam LATVIJA piedāvās pilnīgu un pastāvīgu aizsardzību un drošību, nepieļaujot konfiskācijas (atsavināšanu) un konfliktsituācijas (strīdus), ciktāl tas ir nepieciešams, lai saglabātu projekta spēju dot ienākumus, kas ļauj apkalpot parādu, kurš radies projekta rezultātā.

6. pants

Atklāti konkursi

Banka var dažreiz izvirzīt nosacījumu, ka tā piešķirs finansējumu projektam tādā gadījumā, ja kontrakti tiks sadalīti, rīkojot konkursus vai citādāk nosakot uzvarētājus atbilstoši Bankas noteikumiem un kārtībai.

7.pants

Bankas statuss

LATVIJAS teritorijā Banka būs pilntiesīga juridiska persona, kurai cita starpā ir tiesības slēgt līgumus par kustamo un nekustamo mantu, to pirkt un pārdot, kā arī būt par dalībnieci juridiskos procesos.

Veicot savu darbību LATVIJAS teritorijā, Bankai būs starptautiskas institūcijas statuss ar vislabvēlīgākajiem nosacījumiem, kādi tiek attiecināti uz šāda veida darbību, vai, ja nosacījumi tādā gadījumā būtu labvēlīgāki, statuss, ko dod starptautiskas vienošanās par šāda veida darbībām.

Atbilstoši tam Bankai būs brīva pieeja vietējam finansu tirgum LATVIJĀ, un nosacījumi, kas tiks pielietoti attiecībā uz tās saistībām un vērtspapīriem, ieskaitot ar nodokļiem saistītos jautājumus, būs vismaz tikpat labvēlīgi kā nosacījumi, kas tiek attiecināti uz LATVIJAS valsts institūcijām, ieskaitot Valsti un uz starptautiskajām finansu institūcijām, kas bauda vislielākās labvēlības statusu.

8. pants

Bankas privilēģijas un imunitāte

Bankas manta nav pakļaujama:

(a) pārmeklēšanai un jebkura veida konfiskācijai;

(b) nodevām, jebkuras pakāpes soda vai ierobežojumu uzlikšanai kamēr galīgo un nepārsūdzamo spriedumu pret Banku nav pasludinājusi tiesa kompetentas jurisdikcijas (likumdošanas) ietvaros.

Bankas pārstāvji laikā, kad viņi veic ar šī Līguma izpildi saistītas darbības, bauda vismaz sekojošu imunitāti un privilēģijas:

(a) viņi nav juridiski vai administratīvi sodāmi saistībā ar darbībām, ko viņi veic savā oficiālajā statusā, izņemot gadījumus, kad Banka atceļ šo imunitāti;

(b) diplomātiskās privilēģijas un atvieglojumus, ko LATVIJA piešķir attiecībā uz oficiālajiem sakariem, dokumentu apmaiņu (izplatīšanu) un ceļošanu.

9. pants

Ar Bankas finansējumu saistīto strīdu risināšana

Jebkura strīda gadījumā, kas rodas starp Banku un aizdevuma saņēmēju par projekta finansēšanu, LATVIJA uzņemas: (I) nodrošināt, lai LATVIJAS tiesas būtu pilnvarotas atzīt galīgo spriedumu, ko pēc attiecīga procesa pasludinājusi kompetentās jurisdikcijas tiesa vai tribunāls, ieskaitot Eiropas Kopienas Tiesu, vai jebkuras EK dalībvalsts nacionālo tiesu; un (ii) nodrošināt jebkura šāda sprieduma izpildi atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem noteikumiem un procedūrām.

9. panta ietvaros termins “projekts” ietver tādu projektu, ko Banka finansē saskaņā ar 1993. gada 13. oktobra jumta līgumu starp LATVIJU un Banku.

10. pants

Prasību tiesības (Subrogācija)

Tiesības, ko Bankai piešķir šis Līgums, var baudīt un realizēt (I) Banka pati savā vārdā, un, kad EK ir maksājusi Bankai par kādu garantiju vai apdrošināšanas operāciju saistībā ar aizdevumu, kas piešķirts, pamatojoties uz šo Līgumu, arī kā EK pārstāve, vai (ii) pati EK, balstoties uz savām prasību pārņemšanas tiesībām.

11. pants

Sadarbība

LATVIJA apņemas savlaicīgi informēt Banku par jebkuriem pasākumiem vai priekšlikumiem veikt pasākumus no savas puses, vai jebkuriem citiem apstākļiem, kad ir iespējams paredzēt, ka tie varētu būtiski ietekmēt ar šo Līgumu noteiktās Bankas tiesības un intereses.

12. pants

Ar šo Līgumu saistīto strīdu kārtošana

Jebkurš strīds, nesaskaņas vai pretenzijas (kopapzīmējums “strīds”), kas rodas sakarā ar šī Līguma eksistenci, spēkā esamību interpretēšanu, realizāciju vai darbības izbeigšanu, ciktāl tas ir iespējams, tiek noregulēts, panākot vienošanos starp LATVIJU un Banku.

Ja LATVIJA un Banka, draudzīgi vienojoties, nespēj strīdu nokārtot 60 dienu laikā, kopš viena no šīm abām pusēm ir saņēmusi paziņojumu par strīdu, viena no pusēm griežas ar strīda jautājumu Eiropas Kopienas Tiesā, lai saņemtu galīgu un saistošu spriedumu.

Strīda jautājuma iesniegšana šajā Tiesā nenozīmē, ka kādai no pusēm var tikt atceltas privilēģijas vai imunitātes tiesības, kas pasargā sprieduma gadījumā.

13. pants

Līguma spēkā stāšanās

Šis Līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad Banka ir apstiprinājusi LATVIJAS valdībai, ka tā ir saņēmusi apstiprinātu LATVIJAS ratifikācijas instrumenta kopiju vai arī cita instrumenta, par kuru LATVIJA un Banka ir savstarpēji vienojušās, kopiju, kā arī Bankai pieņemamu juridisku ekspertīzi par šī Līguma spēkā esamību.

14. pants

Darbības izbeigšanās (termiņa notecēšana)

Banka, paziņojot par to LATVIJAI, var atbrīvot LATVIJU no visām saistībām, ko uzliek šis Līgums. Ja nav noteikts citādi, tad šāda paziņojuma izdarīšana neietekmē Bankas intereses un tiesības, ko Banka ieguvusi attiecībā uz projektiem un finansu operācijām, kas nav pabeigtas uz paziņojuma dienu.

15. pants

Pušu adreses

Puses ir vienojušās, ka jebkura veida sazināšanos, kas izriet no šī Līguma darbības gaitas, var veikt, izmantojot sekojošās abu pušu adreses:

LATVIJA: Finansu ministrija

Smilšu ielā 1
Rīga
LV–1919 Latvija

Bankai: 100, Konrāda Adenauera bulv.

L–2950 Luksemburga

Apliecinot augstākminēto, apakšā parakstījušās personas, kas ir saņēmušas šim nolūkam pilnvaras, parakstīja šī Līguma divus oriģināla eksemplārus angļu valodā.

Latvijas Republika J. Kanels

Eiropas Investīciju banka W. Roth

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!