Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2001., Nr. 77 https://www.vestnesis.lv/ta/id/20578

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mantojumu ziņas

Vēl šajā numurā

18.05.2001., Nr. 77

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

BO VAS "

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra"

(reģ.Nr.40003373935)

2000.gada pārskats

Revidenta ziņojums par BO VAS "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" 2000.gada pārskatu

BO VAS "Valsts sociālās apdrošināšanas

aģentūra akcionāriem"

Mēs esam veikuši klāt pievienoto BO VAS "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", reģ.Nr.000337393, 2000.gada pārskata no 4. līdz 23.lappusei revīziju. Gada pārskatā ietilpst bilance 2000.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats par 2000.gadu, pielikums un vadības ziņojums. Par gada pārskatu ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par gada pārskatu, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver gada pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī gada pārskata sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku Uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu novērtējumu, vadības ziņojuma atbilstības pārbaudi citām gada pārskata sastāvdaļām, kā arī kopējo gada pārskata izklāsta formas novērtējumu. Uzņēmuma likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

2000.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un "Par grāmatvedību" prasībām.

Pēc mūsu domām, 2000.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gada laikā.

Rīgā 2001.gada 26.aprīlī BDO Invest - Rīga direktors A.Deniņš

Zvērināta revidente A.Kurta , sertifikāts Nr.128

 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu

2000 Ls 1999 Ls
1. Neto apgrozījums 9 975 184 9 906 668
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (8 777 152) (8 676 537)*
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 1 198 032 1 230 131
4. Administrācijas izmaksas (537 584) (552 319)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi 8453 14 753
6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās
darbības izmaksas 1 231 024 (1 204 065)*
7. Pārējie procentu ieņēmumi
un tamlīdzīgi ieņēmumi 385 825 57 186
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (184 257) (151 535)
9. Peļņa pirms nodokļiem (360 555) (605 849)
10. Pārējie nodokļi (2930) (1330)*
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (363 485) (607 179)
2001.gada 26.aprīlī A.Požarnovs , valsts pilnvarnieks
I.Šmitiņa , VSAA valdes priekšsēdētāja
 
Bilance 2000.gada 31.decembrī (1)
Aktīvs 31.12.2000. Ls 01.01.2000. Ls
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
1. Citi nemateriālie ieguldījumi 844 041 586 797
2. Avansa maksājumi par
nemateriālajiem ieguldījumiem 804 928 402 871*
3. Nemateriālo ieguldījumu
izveidošanas izmaksas 1 600 214 1 386 213
I. Kopā 3 249 183 2 375 881
II. Pamatlīdzekļi:
1. Zeme, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 1 925 765 1 651 945
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 1 233 347 1 236 970
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas 729 284 348 064
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 24 128 73 605
II. Kopā 3 912 524 3 310 584
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 7 161 707 5 686 465
2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 79 969 77 538
5. Avansa maksājumi par precēm 22 557 20 836
Krājumi kopā: 102 526 98 374
II. Debitoru parādi:
4. Citi debitori 3850 12 338
7. Nākamo periodu izmaksas 51 499 15 390
Debitori kopā: 55 349 27 728
III. Naudas līdzekļi kasē un bankā 72 645 221 541
Apgrozāmie līdzekļi kopā 230 520 347 643
Aktīvu kopsumma 7 392 227 6 034 108
 
Bilance 2000.gada 31.decembrī (2)
Pasīvs 31.12.2000. Ls 01.01.2000. Ls
1. Pašu kapitāls:
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 000 000 1 000 000
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 97 872 -
4. Rezerves 1 343 297 1 950 476
Kopā 2 441 169 2 950 476
5. Nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa (363 485) (607 179)
Pašu kapitāls kopā 2 077 684 2 343 297
2. Uzkrājumi:
1. Citi uzkrājumi: 54 900 20 940
2. Iedaļas kopsumma 54 900 20 940
3. Kreditori:
I. Ilgtermiņa parādi kreditoriem:
1. Citi aizņēmumi 4 301 807 3 375 382
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā 4 301 807 3 375 382
II. Īstermiņa parādi kreditoriem:
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 738 752 77 278
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 136 927 101 566
3. Pārējie parādi kreditoriem 82 157 115 645
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā 957 836 294 489
3. Iedaļas kopsumma 5 259 643 3 669 871
Pasīvu kopsumma 7 392 227 6 034 108
2001.gada 26.aprīlī A.Požarnovs , valsts pilnvarnieks

I.Šmitiņa , VSAA valdes priekšsēdētāja

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!