• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 8. decembra noteikumi Nr. 1414 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.12.2009., Nr. 203 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202629-grozijumi-ministru-kabineta-2008-gada-4-novembra-noteikumos-nr-921-noteikumi-par-auglu-un-darzenu-razotaju-grupu-atzisanu-to-da...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1472

Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku

Vēl šajā numurā

28.12.2009., Nr. 203

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1414

Pieņemts: 08.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1414

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 53.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
un 9.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ražotāju grupa var pretendēt uz atzīšanu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. tās pamatdarbība ir ražotāju grupas biedru saražoto produktu realizācija;

3.2. tajā ir apvienojušies tikai Regulas Nr.1234/2007 1.pielikuma IX daļā minēto produktu ražotāji, kuru kopskaits nav mazāks par pieci;

3.3. ražotāju grupas biedru realizēto Regulas Nr.1234/2007 1.pielikuma IX daļā minēto produktu kopējā vērtība, kuru realizācijā specializēsies ražotāju grupa (turpmāk – produkti), pēdējo 12 mēnešu laikā pirms atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas ir vismaz 33 000 latu;

3.4. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto produktu vērtība ir lielāka par ražotāju grupas citu realizēto produktu kopējo vērtību;

3.5. tai ir pozitīva naudas plūsma;

3.6. tai nav nodokļu parādu."

2. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1 atzīšanas plāna iesniegumu (1.pielikums), kurā ietverts nepieciešamo pasākumu saraksts Regulas Nr.1234/2007 122.pantā minēto prasību sasnieg­šanai;".

3. Svītrot 5.2.apakšpunktu.

4. Svītrot 6.punktu.

5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ražotāju grupa atzīšanas plāna iesniegumā paredzētos pasākumus īsteno gada vai pusgada periodos atbilstoši Regulas (EK) Nr.1580/2007 41.panta 1.punktam."

6. Svītrot 10.punktā skaitļus un vārdu "6. vai 7.".

7. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanu sāk pēc līguma noslēgšanas ar dienestu atbilstoši atzīšanas plāna iesniegumā norādītajam termiņam."

8. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ražotāju grupa atzīšanas plāna iesniegumā paredz ikgadēju realizēto produktu vērtības pieaugumu šādā apmērā (salīdzinājumā ar ražotāju grupas vai to biedru iepriekšējo darbības gadu):

13.1. ne vairāk kā piecu procentu apmērā ražotāju grupas pirmajā darbības gadā;

13.2. ne vairāk kā 10 procentu apmērā ražotāju grupas otrajā darbības gadā;

13.3. ne vairāk kā 15 procentu apmērā ražotāju grupas trešajā un turpmākajos darbības gados."

9. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ražotāju grupa divas reizes darbības gadā atzīšanas plāna iesniegumā var izdarīt izmaiņas vienā no šādiem gadījumiem:

15.1. ja attiecīgajā gadā ir sasniegts šo noteikumu 13.punktā noteiktais realizētās produkcijas vērtības pieaugums un tiek palielināta ar dienestu noslēgtā līguma kopējā summa. Ar dienestu noslēgtā līguma kopējās summas pieaugums (procentos) nepārsniedz ražotāju grupas vai tās biedru iepriekšējā darbības gadā realizēto produktu vērtības procentuālo pieaugumu (ne vairāk kā 20 procentu);

15.2. ja izmaiņas tiek izdarītas sakarā ar jaunu biedru uzņemšanu un ar dienestu noslēgtā līguma kopējās summas pieaugums (procentos) nav lielāks par jaunuzņemtā biedra realizēto produktu vērtību (procentos) pret ražotāju grupas realizēto produktu vērtību iepriekšējā darbības gadā, bet nepārsniedz ar dienestu noslēgtā līguma kopējo summu par 50 procentiem. Ja paredzētās izmaiņas pārsniedz 20 procentu no noslēgtā līguma kopējās summas, ražotāju grupa iesniedz dienestā precizētu naudas plūsmas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma D.2.tabulu."

10. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Par atzīšanas plāna iesnieguma izmaiņām neuzskata gadījumus, ja ražotāju grupa neīsteno kādu no atzīšanas plāna iesniegumā paredzētajiem pasākumiem vai publiskā iepirkuma dēļ ir samazinājusies plānotā pasākuma izmaksu summa."

11. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ražotāju grupa katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz dienestā:

20.1. Regulas Nr.1580/2007 XIII pielikuma A daļas 1.punkta "c" apakšpunktā un 2.punkta "b" apakšpunktā norādīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu;

20.2. ražotāju grupas pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata apliecinātu kopiju (pilnu komplektu)."

12. Svītrot 27.1.apakšpunktā vārdu "ražošanas".

13. Svītrot 27.4. un 27.5.apakšpunktu.

14. Izteikt 27.14. un 27.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.14. iekārtām, kas veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vai dabas resursu vairākkārtēju izmantošanu, ar nosacījumu, ka tās nav paredzētas produkcijas audzēšanas procesa nodrošināšanai;

27.15. ūdensapgādei un kanalizācijai, apkures un vēdināšanas, kā arī notekūdeņu attīrīšanas tehnikai un iekārtām par to investīciju daļu, kas nav paredzēta produkcijas audzēšanas procesa nodrošināšanai. Šo attiecināmo izmaksu daļu saskaņā ar būvprojektu nosaka proporcionāli ieguldījumam, paredzot, ka no kopējās investīcijas tiek finansēta tā ieguldījuma daļa, kas nav saistīta ar produkcijas audzēšanas procesa nodrošināšanu;".

15. Svītrot 27.17.apakšpunktu.

16. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Lai saņemtu šo noteikumu 24.punktā minēto atbalstu, ražotāju grupa atbilstoši Regulas Nr.1580/2007 47.pantam iesniedz dienestā atbalsta iesniegumu (5.pielikums). Lai saņemtu šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minēto atbalstu, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

31.1. atzīšanas plāna iesnieguma pasākumu īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu apliecinātas kopijas;

31.2. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu apliecinātas kopijas;

31.3. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas;

31.4. iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

31.5. attiecībā uz būvniecību un rekonstrukciju papildus iesniedz:

31.5.1. akceptēta būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) un būvatļauju apliecinātas kopijas;

31.5.2. apliecinātu akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

31.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par ražotāju grupas nodokļu samaksu. Ja ražotāju grupa minēto izziņu neiesniedz, dienests to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

31.7. zemesgrāmatas kopiju vai nomas līguma kopiju, kas apliecina, ka šo noteikumu 5.1.apakšpunktā paredzētie ieguldījumi izdarīti uz ražotāju grupas īpašumā esošas vai nomātas zemes. Minētais nomas līguma termiņš nav īsāks par pieciem gadiem pēc atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanas;

31.8. naudas plūsmas pārskatu par pēdējiem 12 darbības mēnešiem."

17. Svītrot 32.punktu.

18. Papildināt noteikumus ar 34.1 un 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Pēc atbalsta iesnieguma saņemšanas dienests pārbauda ražotāju grupas atbilstību:

34.1 1. šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem saskaņā ar Regulas Nr.1580/2007 114.panta "a" apakšpunktu. Šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētās prasības pārbauda par 12 mēnešu periodu no darbības perioda pēdējās dienas, par kuru tiek prasīts atbalsts;

34.1 2. vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

34.1 2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,10;

34.1 2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥1,00 (no īstermiņa kreditoriem svītro īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

34.1 2.3. pārskata perioda peļņa pēc nodokļu samaksas + ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums ≥ 0.

34.2 Ja ražotāju grupas atzīšanas plāna iesnieguma ieviešanas termiņš pārsniedz trīs gadus, pēc pirmā atzīšanas plāna īstenošanas gada ražotāju grupai ir jāatbilst tikai šo noteikumu 34.1 2.3.apakšpunktā minētajam rādītājam."

19. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Dienests pēc pilnībā noformēta atbalsta iesnieguma saņemšanas Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 7.1 daļā noteiktajā termiņā, nepārsniedzot Regulas Nr.1580/2007 47.panta 3.punktā minēto termiņu, pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un iesniedz maksājuma uzdevumu Valsts kasē. Valsts kase maksājumu bezskaidras naudas norēķinu veidā veic triju dienu laikā, pārskaitot naudu uz ražotāju grupas bankas kontu."

20. Papildināt IV nodaļu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja dienests šo noteikumu 35.punktā minētajā termiņā konstatē, ka ražotāju grupa neatbilst šo noteikumu 34.1 2.apakšpunktā minētajām prasībām, dienests lūdz ražotāju grupu mēneša laikā iesniegt atbilstoši Gada pārskatu likumam sagatavotu zvērināta revidenta revidētu operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, bet ne vecāku par diviem mēnešiem."

21. Svītrot 46.2.apakšpunktu.

22. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Ražotāju grupas atzīšanas plāna iesniegums

23. Svītrot 2.pielikumu.

24. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju grupu finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

Nr. p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei par kopējo būves platību vai tilpumu
bez PVN

Rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu
bez PVN

Vienkāršotai rekonstrukcijai
par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu
bez PVN

1.

Administratīvās ēkas*

Ls/m2

252

198

2.

Augļu un dārzeņu noliktavas un glabātavas

Ls/m3

65

31

25

3.

Augļu un dārzeņu noliktavas ar regulējamām temperatūras vai mākslīgā klimata iekārtām

Ls/m3

90

63

50

4.

Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

Ls/m2

360

288

198

5.

Lauksaimniecības nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

Ls/m2

120

84

66

Piezīme.

* Maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 30 % no kopējām atzīšanas plānā norādītajām būvniecības izmaksām."

25. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Ražotāju grupas atbalsta iesniegums

 

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!