• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.09.2009., Nr. 142 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197198

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Pilnvaru atsaukumi

Vēl šajā numurā

08.09.2009., Nr. 142

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 


Paziņojums par detālplānojumu

Babītes novada dome 26.08.2009. pieņēmusi lēmumu „Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma „Dārzi” 4.zemes vienības, nr.8048 004 0354, detālplānojuma projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (prot.nr.5, 14.§).

Izdoti saistošie noteikumi nr.18 „Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma „ Dārzi” 4.zemes vienības, nr.8048 004 0354, sadali un apbūvi”, kas nosaka, ka īpašuma „Dārzi” 4.zemes vienību, nr.8048 004 0354, 3,3 ha platībā atļauts sadalīt un apbūvēt saskaņā ar 30.08.2009. apstiprināto detālplānojumu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pag., Babītes nov., pašvaldības darba laikā.


Paziņojums par detālplānojumu

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 27.08.2009. lēmumu (prot.nr.5, 21.2.§), tiek nodota īpašuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 08.09.2009. līdz 07.10.2009.

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Pāvilostas novada domē katru darbdienu.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru darbdienu Pāvilsotas novada domē vai SIA “Projekti un vadība” Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, tālr. 63322601. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.


Paziņojums par Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Limbažu novada dome 2009.gada 27.augusta sēdē pieņēmusi lēmumu (sēdes protokola izraksts nr. 7; 17.§) „Par Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu”.

Ar Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas materiāliem varēs iepazīties darba dienās no plkst. 9 līdz 17 Limbažu novada Skultes pagasta pārvaldes telpās Mandegas ciemā, Skultes pagastā, Limbažu novadā, līdz 2009.gada 25.septembrim. Pilnveidotās redakcijas materiāli būs pieejami arī Limbažu novada Skultes pagasta pārvaldes mājas lapā: www.skulte.lv un SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā: www.rp.lv.

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Limbažu novada Skultes pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 9 līdz 17 vai nosūtāmi pa pastu: Limbažu novada Skultes pagasta pārvalde, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025.


Par Ķekavas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu

Ķekavas novadā 2009.gada 25.augustā (prot. nr.6, lēmums 3.§ 3.4.p.).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu, Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus nr. SN-TPD-34/2009 „Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”.

2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Ķekavas novada pašvaldības izdevumā un izvietot saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā www.kekavasnovads.lv.

3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

4. Lai novērstu konstatētās neatbilstības Ķekavas novada teritorijas plānojumā, kā arī izvērtētu citas iespējamās neatbilstības teritorijas plānojumā, Telpiskās plānošanas daļai līdz 2009. gada 31. oktobrim iesniegt domē ziņojumu par nepieciešamajiem grozījumiem esošajā teritorijas plānojumā vai par jauna plānojuma uzsākšanas nepieciešamību.

Sēdes vadītājs R.Jurķis
 

Paziņojums par detālplānojumu

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 27.08.2009. lēmumu (prot.nr.5, 21.1.§), tiek nodota īpašuma “Rūjas” Vērgales pagastā, Pavilostas novadā detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 08.09.2009. līdz 07.10.2009.

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Vērgales pagasta pārvaldē un Ziemupes tautas namā katru darba dienu.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru darbdienu Vērgales pagasta pārvaldē vai Ziemupes tautas namā vai SIA “Projekti un vadība” Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, tālr. 63322601. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.


Paziņojums

Saskaņā ar Limbažu rajona Skultes pagasta 2009.gada 29.jūnija lēmumu nr. 5, 9.§, ,,Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Simonas” Skultes pagastā apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr.48 izdošanu” ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Simonas” Skultes pagastā, Limbažu rajonā.


Paziņojums par saistošo noteikumu „Par Tukuma novada teritorijas plānojumiem” apstiprināšanu

Tukuma novada dome paziņo, ka, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu un Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, tiek apstiprināti Tukuma novada saistošie noteikumi Nr.5. ”Par Tukuma novada teritorijas plānojumiem”, kas sastāv no:

1. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Tukuma pilsētas Domes 2007.gada 11.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Tukuma pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

2. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Pūres pagasta padomes 2008.gada 18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Pūres pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

3. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Tumes pagasta padomes 2007.gada 6.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Tumes pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019.gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

4. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Degoles pagasta padomes 2005.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Degoles pagasta teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

5. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Džūkstes pagasta padomes 2005.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Džūkstes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Džūkstes pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

6. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Slampes pagasta padomes 2007.gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Slampes pagasta teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

7. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Sēmes pagasta padomes 2006.gada 21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 ”Sēmes pagasta apbūves noteikumi”;

8. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Irlavas pagasta padomes 2005.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Irlavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

9. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Zentenes pagasta padomes 2008.gada 19.marta saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Zentenes pagasta teritorijas plānojums”;

10. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Lestenes pagasta padomes 2008.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lestenes pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

11. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Jaunsātu pagasta padomes 2006.gada 28.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2006 „Jaunsātu pagasta teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar Tukuma novada saistošajiem noteikumiem ikviena fiziska un juridiska persona var iepazīties Tukuma novada Domes ēkā (adrese: Pils iela 18, Tukums, LV-3101), Pils ielā 18, Tukumā, pieņemamā istabā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00, pārējās darbdienās no 8.00 līdz 17.00. un pagastu pārvaldēs, kā arī mājaslapā www.tukums.lv.


Paziņojums par detālplānojumu

Grobiņas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 25.08.2009. lēmumu (prot.nr.6, 8.§), tiek nodota īpašuma “Smiltāji” detālplānojuma grozījumu 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 08.09.2009. līdz 07.10.2009.

Ar detālplānojuma grozījumu pirmo redakciju var iepazīties Grobiņas novada domē (Lielā iela 76, Grobiņa) vai Grobiņas pagasta pārvaldē (Otaņķu iela 1, Grobiņa, Grobiņas pagasts) katru darba dienu.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru darbdienu Grobiņas novada domē vai Grobiņas pagasta pārvaldē vai SIA “Projekti un vadība” Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, tālr. 63322601. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!