Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2009., Nr. 34 https://www.vestnesis.lv/ta/id/188530

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

03.03.2009., Nr. 34

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par zemesgabala Rīgā, Višķu ielā, bez numura

(kadastra nr.0100 126 2090), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 27,01.2009. lēmumu nr.46S2 (prot.nr. 120, 26.§) “Par zemesgabala Višķu ielā bez numura (kadastra. nr. 0100 126 2090) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.200.i. saistošie noteikumi nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), zemes gabals atrodas jauktas apbūves teritorijā (J), kur zemes primārā izmantošana ir daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, darījumu iestāde, tirdzniecības/pakalpojumu objekts, kā arī pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.3. punkta prasībām.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemes gabali ar kadastra nr.0100 126 2090, daļa no zemes gabala ar kadastra nr.0100 126 2124, nr.0100 126 0061, nr.0100 126 2067, nr.0100 126 2079. nr.0100 126200040.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam plānotās atļautās izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus jauktas apbūves teritorijās, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru. Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai.

Detālplānojuma izstrādes mērķis precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14 līdz plkst.18 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Informācija par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieejama internetā http://www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedriskās un publikās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas - no 2009.gada 2.marta līdz 16. martam.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas certrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV - 1050, tālr. 67105800, vai projektētajam - SIA “Metrum”, reģ. nr.40003388748, Rīgā, Elizabetes ielā 20, LV-1050, tālr. 57609043, fakss 67609033, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām - nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 16.03.2009.


Paziņojums par detālplānojumu

Tiek uzsākta detālplānojuma izstrādes 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana zemes vienībai “Strautiņi” (kadastra nr. 5088 004 0085) , pamatojoties uz Stāmerienas pagasta padomes 2009.gada 25.februāra lēmumu nr. 16, detālplānojuma izstrādes vadītājs Guntars Indriksons.

Sabiedriskās apspriešanas ilgums noteikts sešas nedēļas pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar plānojuma materiāliem var iepazīties Stāmerienas pagasta pašvaldībā Vecstāmerienā, LV - 4406, darbdienās no plkst. 10 līdz 15, tālr. 4497632, 4497635, e-pasts: vecstameriena@gulbene.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 3.aprīlī plkst. 13 Stāmerienas pagasta padomē.


Par detālplānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Babītes pagasta padome 18. 02. 2009. ir pieņēmusi lēmumu nr. 3, 11. §. apstiprināt detālplānojuma 1. redakciju kā galīgo nekustamo īpašumu “Kakari”, kad. nr. 80480010030, “Puķulejas”, kad. nr. 80480010401, Madaru iela 19, kad. nr. 80480010401, robežās. Izdot saistošos noteikumus nr. 8 “Par nekustamo īpašumu “Kakari”, Puķulejas” un Madaru iela 19 sadali un apbūvi”.

Ar detālplānojumu pilnu dokumentāciju var iepazīties Babītes pagasta būvvaldē Centra ielā 4, Piņķos, pašvaldības darba laikā.


Paziņojums par detālplānojumu

Garkalnes novada dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

30.01. 2008. ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Vec-Kauči” pilnveidošanu” (sēdes prot.nr.1., 25.§) un 25.02. 2009. ir pieņēmusi lēmumus:

“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Rubeņu ielā 2, Rubeņu ielā 3 un „Rubeņu iela””, (sēdes prot.nr.2., 7.§), ar mērķi, pamatot zemesgabalu sadalīšanu savrupmāju apbūvei blīvās apbūves teritorijā.

“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Meļķerti””, (sēdes prot.nr.2.,9.§), ar mērķi, izstrādāt apbūves un infrastruktūras priekšlikumus, lai pamatotu zemesgabalu iekļaušanu jauktas darījumu un dzīvojamās apbūves teritorijā jaunajā Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2009.-2021.gadam.

“Par detālplānojuma “Jaundukuri” pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšanu”, (sēdes prot.nr.2., 7.§).

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - arhitekte Dace Bērziņa, sert. nr.10-0925. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar detālplānojumiem, ar Garkalnes novada teritorijas plānojumu un iesniegt rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus Garkalnes novada domē, trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Apriņķa Avīze”, norādot: fiziskām personām vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Ar detālplānojuma “Vec-Kauči” galīgo redakciju visas institūcijas, trīs nedēļu laikā no šīs informācijas publicēšanas iepriekš minētajos laikrakstos, var iepazīties Garkalnes novada būvvaldē un iesniegt atzinumus un atsauksmes Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 11 līdz 13 un no 14 līdz 19 un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 13 un no 14 līdz 17.

Garkalnes novada dome 25.02.2009. ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot.nr.2, 11.§) “Par detālplānojuma Skolas iela 7 apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr.5-dp “Par nekustamā īpašuma Skolas iela 7, kad. nr. 8060-011-0264, apbūvi” izdošanu”.

Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Garkalnes novada būvvaldē Brīvības gatvē 455, Rīgā, pašvaldības darba laikā.


Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem “Kroņi”

(kadastra numurs 8070 011 0160), “Kronīši”

(kadastra numurs 8070 011 0209) un “Jumtiņi” (kadastra numurs 8070 011 0162),

1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 25.02.2009. lēmumu nr.4§4.3.p. (protokols nr.8) “Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajiem īpašumiem “Kroņi”, kadastra numurs 8070 011 0160, “Kronīši”, kadastra numurs 8070 011 0209, “Jumtiņi”, kadastra numurs 8070 011 0162, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā”.

Detālplānojuma uzdevums ir pamatot iecerēto apbūvi - rūpniecības objektu apbūves zonā (RR) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas - no 03.03.2009. līdz 24.03.2009.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.03.2009. plkst.18 Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, 25. kabinetā.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas pagasta pašvaldībā (26. kab., tālr. 67935861). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9 līdz 13, ceturtdienās no plkst. 14 līdz 19.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 24.03.2009. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādi

Pamatojoties uz Cēsu rajona Amatas novada domes 2007.gada 12.decembra lēmumu (sēde nr.18, protokols nr.18, 9.p.) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Baznīcas Bērzi” (kad.nr. 42460020317). Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana - mazstāvu dzīvojamā teritorija. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties un iesniegt rakstiskas atsauksmes Amatas novada domē “Ausmās”, Amatas novads, p/n Drabeši, Cēsu rajons, LV-4140, darba dienās no plkst. 9 līdz 16. Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Arvīds Lukjanovs.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!