Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra instrukcija Nr. 2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.2009., Nr. 23 https://www.vestnesis.lv/ta/id/187625-kartiba-kada-valsts-budzeta-iestades-sagatavo-un-apstiprina-valsts-budzeta-programmu-apaksprogrammu-un-pasakumu-tames-kartejam-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

Vēl šajā numurā

11.02.2009., Nr. 23

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: instrukcija

Numurs: 2

Pieņemts: 20.01.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta instrukcija Nr.2

Rīgā 2009.gada 20.janvārī (prot. Nr.6 33.§)

Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam

Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 2.panta trešo daļu

 

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts budžeta iestādes (turpmāk – iestāde) sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes (turpmāk – tāme) kārtējam gadam (turpmāk – n gads) un nodrošina to izpildi.

2. Iestāde sagatavo tāmes atbilstoši finansēšanas plānos apstiprinātajam asignējumam n gadam saskaņā ar šīs instrukcijas pielikumiem:

2.1. pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme n gadam (1.pieli­kums);

2.2. valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta programmas, apakš­programmas, pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme n gadam (2.pielikums).

3. Iestāde šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakš­punktā minētās tāmes sagatavo ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc finansēšanas plāna apstiprināšanas. Sagatavotās tāmes paraksta iestādes finanšu dienesta vadītājs (vai galvenais grāmatvedis) un apstiprina iestādes vadītājs.

4. Tāmes kodus un kodu nosaukumus piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu (atbilstoši ekonomiskajām katego­rijām) un finansēšanas klasifikācijām. Ja nepieciešams, tāmi var papildināt ar kodiem un kodu nosaukumiem, kas nepieciešami ieņēmumu un izdevumu plānošanas un uzskaites nodrošināšanai. Tāmē neizmantotos klasifikācijas kodus nenorāda.

5. Šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajām tāmēm piešķir numuru, kas atbilst attiecīgās programmas, apakšprogrammas vai pasākumu finansēšanas plānam. Gada laikā precizētajām tāmēm saglabā iepriekš piešķirto numuru, papildinot to ar norādi “Precizētā tāme”.

6. Budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam vai Ministru kabinetā apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu), ja šīs izmaiņas:

6.1. neierobežo iespēju sasniegt programmu un apakšprogrammu rezulta­tīvos rādītājus;

6.2. nodrošina valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu;

6.3. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus iestādes saistību parādus.

7. Iestāde pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas tās noteiktajos termiņos iesniedz tāmes ministrijā.

8. Ministrija vai cita centrālā valsts iestāde nodrošina pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu kopsavilkuma tāmes n gadam (3.pielikums) sagatavošanu. Ja programmai ir vairākas apakšprogrammas vai vairāki pasākumi vai ja apakšprogrammai ir vairāki pasākumi, par kuriem apstiprinātās tāmes jāprecizē, ministrija vai cita centrālā valsts iestāde ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc attiecīgā ceturkšņa beigām nodrošina kopsavilkuma tāmes sagatavošanu. Kopsavilkuma tāmi paraksta ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes finanšu dienesta vadītājs (vai galvenais grāmatvedis) un apstiprina ministrijas valsts sekretārs (vai viņa pilnvarota amatpersona) vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs (vai viņa pilnvarota amatpersona).

9. Tāmi par visiem iestādes saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (4.pielikums) sagatavo par n gadā faktiski saņemto un uz n saimnieciskā gada sākumu atlikumos esošo līdzekļu apjomu. Sagatavoto tāmi paraksta iestādes finanšu dienesta vadītājs (vai galvenais grāmatvedis) un apstiprina iestādes vadītājs.

10. Programmai “Apropriācijas rezerve”, Finanšu ministrijas apakš­programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un apakšprogrammai “Finansē­jums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” tāmi nesagatavo.

11. Budžeta izpildītājs ir atbildīgs par finanšu disciplīnas ievērošanu. Iestādes izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt tāmē apstiprināto plānoto izdevumu (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) apjomu.

12. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz tāmju kopijas Finanšu ministrijā (ja tāmju kopijas iesniedz papīra formā, tāmes nosūta arī elek­troniski) 10 darbdienu laikā pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma saņemšanas.

13. Šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakš­punktā minētās tāmes 2009.gadā sagatavo atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” apstiprinātajai apropriācijai.

14. Šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakš­punktā minētās tāmes 2009.gadā atļauts precizēt reizi ceturksnī atbilstoši attiecīgo mēnešu finansēšanas plānos apstiprinātajam asignējumam. Tāmes precizē līdz ceturksnim sekojošā mēneša septītajam datumam.

15. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra instrukciju Nr.19 “Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakš­programmu un pasākumu tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība 2008.gadam” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 199.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2009.gada 12.februāri.


 

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2 

 

 

APSTIPRINU

________________________________________
(amats)________________________ ______________
(vārds, uzvārds)   (paraksts)______________
(datums)

 

Z.v.

PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA
RESURSU IZDEVUMU SEGŠANAI (IEŅĒMUMU) UN PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME N GADAM
(atbilstoši n gada finansēšanas plānam Nr._____________________)

Kodi

Iestāde

________________________________________ ____________________

Adrese

________________________________________ ____________________

Pasākums

________________________________________ ____________________

Apakšprogramma

_____________________________ ____________________

Valdības funkcija

_____________________________ ____________________

Programma

________________________________________ ____________________

Ministrija

________________________________________ ____________________

 

 

PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI
(finansēšanas plāns Nr._________________)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts n gadam
(Ls)

1

2

3

21300; 21400; 21100; 21200; 18000; 19000; 21700

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI (IEŅĒMUMI) – KOPĀ

21300

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21400

Pārējie 21300 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21100; 21200

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

21100

Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

21200

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

18000

Valsts budžeta transferti

19000

Pašvaldības budžeta transferti

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1000–9000

IZDEVUMI – KOPĀ

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

1000–2000

Kārtējie izdevumi

1000

Atlīdzība

1100

Atalgojums

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

2000

Preces un pakalpojumi

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2200

Pakalpojumi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

2400

Izdevumi periodikas iegādei

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi

4000

Procentu izdevumi

4100

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām

4200

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

4300

Pārējie procentu maksājumi

4310

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei

4330

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi

3000; 6000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3000

Subsīdijas un dotācijas

3100

Subsīdijas lauksaimniecības ražošanai

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu

3300

Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

3500

Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām

3800

Īpašajās programmās plānotās un ar Ministru kabineta rīkojumiem sadalāmās apropriācijas

6000

Sociālie pabalsti

6200

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6400

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6500

Kompensācijas, kuras Latvijas valsts izmaksā personām uz Eiropas Kopienas Tiesas lēmuma pamata

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

7600–7700

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

7600

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

7700

Starptautiskā sadarbība

7100–7500

Uzturēšanas izdevumu transferti

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

7300

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

7400

Valsts budžeta dotācija un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

7470

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

7500

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

5000

Pamatkapitāla veidošana

5100

Nemateriālie ieguldījumi

5200

Pamatlīdzekļi

5300

Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas un pārvērtēšanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas un izdevumi par kapitāla daļu iegādi

9000

Valsts budžeta transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

9500

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

9600

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

[18000–21700]–
[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

F40 02 00 00

Aizņēmumi

F40 02 00 10

Saņemtie aizņēmumi

F40 02 00 20

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40 01 00 00

Aizdevumi

F40 01 00 10

Izsniegtie aizdevumi

F40 01 00 20

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

F21 01 00 00

Naudas līdzekļi

F21 01 00 00 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 2

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)

______________________

___________________

(vārds, uzvārds)   (paraksts)

 

___________________

(datums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Finanšu ministrs A.Slakteris


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2 

 

APSTIPRINU

________________________________________
(amats)________________________ ______________
(vārds, uzvārds)   (paraksts)______________
(datums)

 

Z.v.

 

 

VALSTS SPECIĀLĀ SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS BUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA RESURSU (IEŅĒMUMU) UN PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME N GADAM

(atbilstoši n gada finansēšanas plānam Nr._____________________)

Kodi

Iestāde

________________________________________ ____________________

Adrese

________________________________________ ____________________

Pasākums

________________________________________ ____________________

Apakšprogramma

_____________________________ ____________________

Valdības funkcija

_____________________________ ____________________

Programma

________________________________________ ____________________

Ministrija

________________________________________ ____________________

 

VALSTS SPECIĀLĀ SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS BUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI
(finansēšanas plāns Nr._________________)

 

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts n gadam
(Ls)

1

2

3

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100–22300;
21100; 21200;
18000; 19000

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI (IEŅĒMUMI) – KOPĀ

2000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

22500

  Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas

22400

 Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem

22600

 Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi

21300

  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21100; 21200

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

21100

Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

21200

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

18000

 Valsts budžeta transferti

18200

Uzturēšanas izdevumu transferti valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta

18300

Valsts speciālajā budžetā saņemtie valsts pamatbudžeta kapitālo izdevumu transferti

18500

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti

19000

 Pašvaldību budžetu transferti

19600

 Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no pašvaldību budžeta

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

1000–2000

Kārtējie izdevumi

 1000

Atlīdzība

 1100

 Atalgojums

 1200

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

 2000

 Preces un pakalpojumi

 2100

 Komandējumi un dienesta braucieni

 2200

 Pakalpojumi

 2300

 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

 2400

 Izdevumi periodikas iegādei

 2500

 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

4000

 Procentu izdevumi

 4100

 Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām

 4200

 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

 4300

Pārējie procentu maksājumi

3000; 6000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 3000

 Subsīdijas un dotācijas

 3200

 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu

3500

Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām

 6000

 Sociālie pabalsti

 6200

 Pensijas un sociālie pabalsti naudā

 6300

 Sociālie pabalsti natūrā

 6400

 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

7600–7700

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

 7600

 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

 7700

 Starptautiskā sadarbība

7100–7500

Uzturēšanas izdevumu transferti

 7100

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

 7300

 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

 7400

 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

5000

 Pamatkapitāla veidošana

 5100

 Nemateriālie ieguldījumi

 5200

 Pamatlīdzekļi

 5800

 Kapitālie izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai un pārējie kapitālie izdevumi

9000

 Valsts budžeta mērķdotāciju transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

 9100

 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

[18000–21700]– [1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

F40 02 00 00

Aizņēmumi

F40 02 00 10

Saņemtie aizņēmumi

F40 02 00 20

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40 01 00 00

Aizdevumi

F40 01 00 10

Izsniegtie aizdevumi

F40 01 00 20

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

F21 01 00 00

Naudas līdzekļi

F21 01 00 00 2

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 3

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 4

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)

_________________________ _______________
(vārds, uzvārds)    (paraksts)

 

________________
(datums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Slakteris


 

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2 

 

 

APSTIPRINU

________________________________________
(amats)________________________ ______________
(vārds, uzvārds)   (paraksts)______________
(datums)

 

Z.v.

 

PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS RESURSU (IEŅĒMUMU) UN PLĀNOTO IZDEVUMU KOPSAVILKUMA TĀME N GADAM

 

Kodi

Programma

_________________________________ ___________________

Apakšprogramma

___________________ ___________________

Valdības funkcija

___________________ ___________________

Ministrija

_________________________________ ___________________

 

Kopsavilkuma tāmē ietilpst šādas tāmes:

Nr. .................................;

Nr. .................................;

Nr. ..................................

 

PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts n gadam (Ls)

1

2

3

21300; 21400; 21100;
21200; 18000
19000; 21700

RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI (IEŅĒMUMI) – KOPĀ

21300

  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21400

Pārējie 21300 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21100; 21200

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

21100

Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

21200

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

18000

Valsts budžeta transferti

19000

Pašvaldību budžetu transferti

21700

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

1000–2000

Kārtējie izdevumi

 1000

Atlīdzība

 1100

 Atalgojums

 1200

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

 2000

 Preces un pakalpojumi

 2100

 Komandējumi un dienesta braucieni

 2200

 Pakalpojumi

 2300

 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

 2400

 Izdevumi periodikas iegādei

 2500

 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi

4000

 Procentu izdevumi

 4100

 Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām

 4200

 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

 4300

Pārējie procentu maksājumi

3000; 6000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 3000

 Subsīdijas un dotācijas

 3100

 Subsīdijas lauksaimniecības ražošanai

 3200

 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu

 3300

 Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

3500

Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām

3800

Īpašajās programmās plānotās un ar Ministru kabineta rīkojumiem sadalāmās apropriācijas

 6000

 Sociālie pabalsti

 6200

 Pensijas un sociālie pabalsti naudā

 6400

 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6500

Kompensācijas, kuras Latvijas valsts izmaksā personām uz Eiropas Kopienas Tiesas lēmuma pamata

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

7600–7700

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

 7600

 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

 7700

 Starptautiskā sadarbība

7100–7500

Uzturēšanas izdevumu transferti

 7100

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

 7300

 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

 7400

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

7470

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

 7500

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

5000

 Pamatkapitāla veidošana

5100

 Nemateriālie ieguldījumi

 5200

 Pamatlīdzekļi

5300

Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas un pārvērtēšanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas un izdevumi par kapitāla daļu iegādi

9000

 Valsts budžeta transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

 9100

 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

 9500

 Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

 9600

 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

 9610

 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

[18000–21700] –
[1000–9000]

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

F40 02 00 00

Aizņēmumi

F40 02 00 10

Saņemtie aizņēmumi

F40 02 00 20

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40 01 00 00

Aizdevumi

F40 01 00 10

Izsniegtie aizdevumi

F40 01 00 20

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

F21 01 00 00

Naudas līdzekļi

F21 01 00 00 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 2

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)

___________________ ___________________
(vārds, uzvārds)   (paraksts)

 

___________________
(datums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Slakteris


 

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2 

 

 

APSTIPRINU

________________________________________
(amats)________________________ ______________
(vārds, uzvārds)   (paraksts)______________
(datums)

 

Z.v.

 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME N GADAM

Kodi

Iestāde

___________________ ___________________

Adrese

___________________ ___________________

Pasākums

___________________ ___________________

Valdības funkcija

___________________ ___________________

Ministrija

___________________ ___________________

 

FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts n gadam
(Ls)

1

2

3

23000

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

23100

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām

23300

Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu depozītā vai kontu atlikumiem

23400

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām

23500

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

1000–9000

Izdevumi – kopā

1000–4000;
6000–7000

Uzturēšanas izdevumi

1000–2000

Kārtējie izdevumi

 1000

Atlīdzība

 1100

 Atalgojums

 1200

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

 2000

 Preces un pakalpojumi

 2100

 Komandējumi un dienesta braucieni

 2200

 Pakalpojumi

 2300

 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

 2400

 Izdevumi periodikas iegādei

 2500

 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

4000

 Procentu izdevumi

 4100

 Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām

 4200

 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

 4300

Pārējie procentu maksājumi

3000; 6000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 3000

 Subsīdijas un dotācijas

 3200

 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu

 3300

 Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

3500

Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām

 6000

 Sociālie pabalsti

 6200

 Pensijas un sociālie pabalsti naudā

 6400

 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

7600–7700

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

 7700

 Starptautiskā sadarbība

7100–7500

Uzturēšanas izdevumu transferti

 7100

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

 7300

 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

 7400

 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

7470

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

5000

 Pamatkapitāla veidošana

 5100

 Nemateriālie ieguldījumi

 5200

 Pamatlīdzekļi

9000

 Valsts budžeta transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

 9100

Kapitālo izdevumu transferti

Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

F40 02 00 00

Aizņēmumi

F40 02 00 10

Saņemtie aizņēmumi

F40 02 00 20

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40 01 00 00

Aizdevumi

F40 01 00 10

Izsniegtie aizdevumi

F40 01 00 20

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

F21 01 00 00

Naudas līdzekļi

F21 01 00 06

Ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)

___________________ ___________________
(vārds, uzvārds)   (paraksts)

 

___________________
(datums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Slakteris

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!