• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2008. gada 18. decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2008., Nr. 202 https://www.vestnesis.lv/ta/id/185993-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Banku pārņemšanas likums

Vēl šajā numurā

30.12.2008., Nr. 202

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 18.12.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Administratīvā teritorija

Administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

2.pants. Apdzīvotā vieta

Apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss.

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas, administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

(2) Valsts pārvaldes institūciju darbību administratīvajās teritorijās regulē citi normatīvie akti.

II nodaļa

Administratīvās teritorijas

4.pants. Administratīvās teritorijas

Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) apriņķos;

2) republikas pilsētās;

3) novados.

5.pants. Apriņķis

(1) Apriņķī iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas.

(2) Apriņķī ietilpstošos novadus un republikas pilsētas, kā arī apriņķa administratīvo centru nosaka Saeima.

(3) Izveidojot vai likvidējot apriņķi, nosakot apriņķa administratīvo centru, kā arī grozot apriņķa robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

6.pants. Republikas pilsēta

(1) Republikas pilsētas, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 1.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot republikas pilsētu, kā arī grozot tās robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) pilsētai ir attīstīta komercdarbība, transporta un komunālā saimniecība, kā arī sociālā infrastruktūra;

2) pilsētai ir nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss;

3) pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Par republikas pilsētu Saeima var noteikt pilsētu, kurā ir vairāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, bet kura neatbilst šā panta otrās daļas 1. vai 2.punkta noteikumiem.

(4) Republikas pilsētu robežas attēlotas šā likuma 3.pielikumā. Republikas pilsētas robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

7.pants. Novads

(1) Novadus, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 2.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī grozot tā robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;

2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;

3) novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;

4) novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;

5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

(3) Saeima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā panta otrās daļas 3. vai 4.punkta noteikumiem, tomēr atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

(4) Novadu robežas attēlotas šā likuma 3.pielikumā. Novada robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

(5) Novada administratīvo centru nosaka novada dome. Lēmumu par administratīvā centra noteikšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

8.pants. Novada teritoriālais iedalījums

(1) Novada teritoriju iedala šādās vienībās:

1) novada pilsētās;

2) novada pagastos.

(2) Novadam var nebūt novada teritoriālā iedalījuma.

(3) Ja novada teritorijā pirms novada izveidošanas administratīvi teritoriālās reformas laikā ir bijusi vairāk nekā viena vietējā pašvaldība, novadā apvienotās pašvaldības uzskatāmas par novada teritoriālajām vienībām — novada pilsētām vai pagastiem.

(4) Novada dome var grozīt attiecīgā novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas, ja līdz ar to netiek grozīta novada robeža. Lēmumu par robežu grozīšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

III nodaļa

Apdzīvotās vietas

9.pants. Apdzīvoto vietu veidi

Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas:

1) pilsētas;

2) ciemi;

3) viensētas.

10.pants. Pilsētas

(1) Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.

(2) Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kuras ir kultūras un komercdarbības centri ar attīstītu inženier-infrastruktūru un ielu tīklu un kurās ir ne mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kurās ir mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, ja tās atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

(4) Novada pilsētas statusu piešķir un atceļ ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un attiecīgā novada domes lēmumu.

(5) Ja pilsētas teritorija ir republikas pilsētas administratīvā teritorija, pilsētas robežu nosaka un groza saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

11.pants. Ciemi

(1) Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

(2) Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.

(3) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajai kārtībai nosaka Aizsargjoslu likums.

12.pants. Viensēta

Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai nosaukumu.

IV nodaļa

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu nosaukumi

13.pants. Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumi

Nosaukumu apriņķim, republikas pilsētai, novadam, novada pilsētai un novada pagastam piešķir, kā arī šīs administratīvās teritorijas un novadu teritoriālā iedalījuma vienības pārdēvē ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

14.pants. Ciemu un viensētu nosaukumi

(1) Nosaukumus ciemiem piešķir un ciemus pārdēvē attiecīgā novada dome.

(2) Nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām.

(3) Lēmumu par nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu vai apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

(4) Apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada pagastā — nedrīkst atkārtoties.

15.pants. Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi

(1) Nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.

(2) Pārdēvējot apdzīvotās vietas, kurās ir pasta iestāde, dzelzceļa stacija, lidlauks vai osta, pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par pārdēvēšanu, piecu darbdienu laikā pēc domes lēmuma parakstīšanas par to informē ministrijas, kuru pārziņā ir attiecīgās nozares.

V nodaļa

Administratīvo teritoriju, to teritoriālā iedalījuma vienību un apdzīvoto vietu reģistrācija

16.pants. Adresācijas sistēmas pamats

Administratīvās teritorijas, to teritoriālā iedalījuma vienības un apdzīvotās vietas ir adresācijas sistēmas pamats.

17.pants. Administratīvo teritoriju, to teritoriālā iedalījuma vienību un apdzīvoto vietu uzskaite

(1) Apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk — adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu.

(2) Administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu.

(3) Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Adresācijas sistēmas pamatprincipus, adrešu piešķiršanas, adrešu reģistra uzturēšanas kārtību, kā arī informācijas reģistrācijas un aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Ministru kabinets nosaka:

1) personas, kuras maksā Valsts zemes dienestam par adrešu reģistra datu sagatavošanu un izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;

2) datu pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī bez maksas un par maksu izsniedzamo datu apjomu un veidu;

3) kārtību, kādā veicama samaksa par adrešu reģistra datu izsniegšanu.

18.pants. Dokumentu iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 30.nr.; 1994, 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2006, 21.nr.).

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Administratīvi teritoriālās reformas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 14.nr.).

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos rajona pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās attiecīgās pašvaldības domes pirmajai sēdei. Šajā punktā noteiktais nav attiecināms uz tām vietējām pašvaldībām, kuras saskaņā ar šo pārejas noteikumu 10.punktu izveido novadu, kā arī uz tām pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju pašvaldībām, kuras pārveido par novadu atbilstoši šajā likumā noteiktajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Šajā gadījumā attiecīgā novada pašvaldība triju darbdienu laikā pēc novada domes pirmās sēdes publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par novada pašvaldības darbības uzsākšanu.

4. Šā likuma 6.panta pirmās daļas un 7.panta pirmās daļas noteikumi par Ministru kabineta atzinumu un pašvaldību lēmumu izvērtēšanu piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju. Līdz 2009.gada 1.jūlijam šajās normās minētās darbības veic, nodrošinot pēctecīgu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un konsultējoties ar vietējām pašvaldībām un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

5. Līdz 2009.gada 1.jūlijam Saeima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā likuma 7.panta otrās daļas 3., 4. un 5.punkta noteikumiem kopumā, atsevišķi vai jebkurā to kombinācijā, tomēr atbilst pārējiem šajā minētā panta daļā ietvertajiem kritērijiem.

6. Par valsts budžeta līdzekļiem vietējās pašvaldības sagatavo apvienošanās projektu. Kārtību, kādā tiek piešķirti finanšu līdzekļi pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai, un pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

7. Ja apvienošanās projekta sagatavošana Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nav uzsākta līdz 2008.gada 15.decembrim, tad apvienošanās projektu sagatavo novada administratīvajā teritorijā esošā pašvaldība, kuru pēc konsultācijām ar pārējām novada administratīvajā teritorijā esošajām pašvaldībām nosaka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs. Šai pašvaldībai piešķirama mērķdotācija Ministru kabineta noteikumos par mērķdotācijas piešķiršanas kārtību noteiktajā apmērā, aprēķinot to pēc novadu veidojošo pašvaldību skaita.

8. Vietējo pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošana saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apstiprināto metodiku ietver šādus uzdevumus:

1) sagatavot novada attīstības stratēģiju;

2) sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu;

3) organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisku apspriešanu.

9. Vietējo pašvaldību apvienošanās projekti tiek sagatavoti, izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus.

10. Vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu par novada izveidošanu līdz 2009.gada 31.janvārim saskaņā ar šajā likumā noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu. Šādā gadījumā lēmumu par novada izveidošanu tā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir saņēmusi visu attiecīgo vietējo pašvaldību lēmumus.

11. Ja izveidotā novada domes pirmā sēde notiek līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienai, tad ar domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras un šajā gadījumā:

1) līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai pirmo domes sēdi vada un lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs vai viņa norīkota amatpersona;

2) novada domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajiem deputātiem likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

12. Pēc divu vai vairāku administratīvo teritoriju apvienošanās līdz kārtējām pašvaldību vēlēšanām novada domes sastāvā ir visi attiecīgajā administratīvajā teritorijā ievēlētie deputāti.

13. Ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

14. Novada teritorijā vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem nodrošina tie izpilddirektori, kuri veic izpilddirektora pienākumus attiecīgajā teritorijā 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienā.

15. No valsts budžeta finanšu līdzekļus maksājuma veidā 200 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai piešķir:

1) par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu) novada pašvaldībai, kura vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā ir izveidota līdz 2009.gada 31.janvārim;

2) katrai no tām pilsētas, pagasta un novada pašvaldībām, kuras 2007.gadā pieņēmušas lēmumu par jauna novada izveidi un novada darbības uzsākšanu pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Novadu pašvaldībām finanšu līdzekļus piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu).

16. Ja finansējums infrastruktūras attīstībai jau ir piešķirts administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pilsētas vai pagasta pašvaldībai vai novada pašvaldībai par attiecīgajām teritoriālajām vienībām, tad piešķiramo un izmaksājamo finanšu līdzekļu apjomu samazina par jau izmaksāto summu. Finanšu līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

17. Jaunizveidotās republikas pilsētas kā republikas pilsētu pašvaldības darbību uzsāk 2009.gada 1.jūlijā.

18. Līdz 2009.gada 1.jūlijam administratīvās teritorijas statusu saglabā rajoni, kā arī rajona pilsētas un pagasti, izņemot šo pārejas noteikumu 3.punkta otrajā teikumā minēto gadījumu.

19. Ministru kabinets, izvērtējis vietējo pašvaldību lēmumus, līdz 2010.gada 1.janvārim sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par pilsētas ar lauku teritoriju sadalīšanu novada pilsētā un novada pagastā vai pilsētas lauku teritorijas pievienošanu esošajam novada pagastam. Līdz likuma grozījumu spēkā stāšanās dienai pilsētās ar lauku teritoriju pilsētas teritorija pielīdzināma novada pilsētai, bet pilsētas lauku
teritorija — novada pagastam.

20. Līdz republikas pilsētu robežu aprakstu apstiprināšanai līdzšinējo republikas pilsētu — Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Daugavpils, Ventspils, Rēzeknes un Jūrmalas, kā arī Valmieras un Jēkabpils pilsētas faktiskās robežas uzskatāmas par šā likuma 1.pielikumā minēto attiecīgo republikas pilsētu robežām. Līdz novadu robežu aprakstu apstiprināšanai šā likuma 2.pielikumā minēto novadu faktiskās robežas veido novadā ietilpstošo pilsētu un pagastu tie robežu posmi, kuri ir kopīgi ar blakus esošo novadu vai republikas pilsētu vai ir posms no valsts robežas.

21. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas likumā noteiktajās republikas pilsētu un novadu administratīvajās teritorijās.

22. Lai nodrošinātu 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajos novados, kuros nav pabeigta novadu izveidošana, pašvaldībām apvienojoties saskaņā ar šajā likumā noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu, līdz 2009.gada 31.janvārim vietējo pašvaldību domes (padomes) sasauc visu attiecīgo vietējo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada novadā pēc iedzīvotāju skaita lielākās (atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem) vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs. Šajā gadījumā:

1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;

2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkota persona;

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas vietējo pašvaldību domes (padomes) proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam attiecīgās pašvaldības teritorijā.

23. Ja deputātu kopsapulce šo pārejas noteikumu 22.punktā noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada 31.janvārim neizveido novada vēlēšanu komisiju, to saskaņā ar likumu “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.

24. Ministru kabinets:

1) līdz 2009.gada 1.jūnijam sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par apriņķu izveidošanu un darbību;

2) līdz 2012.gada 31.decembrim apstiprina republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstus, kurus sagatavo Valsts zemes dienests, konsultējoties ar vietējām pašvaldībām.

25. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai vai atzīšanai par spēku zaudējušiem, bet ne ilgāk par 2009.gada 1.oktobri piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 2002.gada 5.marta noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai”;

2) 2002.gada 27.augusta noteikumi Nr.384 “Adresācijas noteikumi”;

3) 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.326 “Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu”;

4) 2008.gada 18.marta noteikumi Nr.191 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai”.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 30.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 31.decembri.

 

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma

1.pielikums

Republikas pilsētas

Nr.p.k.

Pilsētas nosaukums

1.

Daugavpils

2.

Jēkabpils

3.

Jelgava

4.

Jūrmala

5.

Liepāja

6.

Rēzekne

7.

Rīga

8.

Valmiera

9.

Ventspils

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma

2.pielikums

Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības

Nr.

p.k.

Novads

Novada teritoriālās vienības — novada pilsētas un novada pagasti

1.

Aglonas novads

Aglonas pagasts

Grāveru pagasts

Kastuļinas pagasts

Šķeltovas pagasts

2.

Aizkraukles novads

Aizkraukles pagasts

Aizkraukles pilsēta

3.

Aizputes novads

Aizputes pagasts

Aizputes pilsēta

Cīravas pagasts

Kalvenes pagasts

Kazdangas pagasts

Lažas pagasts

4.

Aknīstes novads

Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

5.

Alojas novads

Alojas pilsēta ar lauku teritoriju

Braslavas pagasts

Brīvzemnieku pagasts

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju

6.

Alsungas novads

7.

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts 

Alūksnes pilsēta

Annas pagasts 

Ilzenes pagasts 

Jaunalūksnes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunlaicenes pagasts 

Kalncempju pagasts 

Liepnas pagasts

Malienas pagasts

Mālupes pagasts

Mārkalnes pagasts

Pededzes pagasts

Veclaicenes pagasts 

Zeltiņu pagasts 

Ziemera pagasts 

8.

Amatas novads

Amatas pagasts

Drabešu pagasts

Nītaures pagasts

Skujenes pagasts

Zaubes pagasts

9.

Apes novads

Apes pilsēta ar lauku teritoriju

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts 

10.

Auces novads

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

Bēnes pagasts

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vītiņu pagasts

11.

Ādažu novads

12.

Babītes novads

Salas pagasts

Babītes pagasts

13.

Baldones novads

14.

Baltinavas novads

15.

Balvu novads

Balvu pagasts

Balvu pilsēta

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubuļu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts

16.

Bauskas novads

Bauskas pilsēta

Brunavas pagasts

Ceraukstes pagasts

Codes pagasts

Dāviņu pagasts

Gailīšu pagasts

Īslīces pagasts

Mežotnes pagasts

Vecsaules pagasts

17.

Beverīnas novads

Brenguļu pagasts

Kauguru pagasts

Trikātas pagasts

18.

Brocēnu novads

Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju

Blīdenes pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

19.

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Matīšu pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

Vecates pagasts

20.

Carnikavas novads

21.

Cēsu novads

Cēsu pilsēta

Vaives pagasts

22.

Cesvaines novads

23.

Ciblas novads

Blontu pagasts

Ciblas pagasts

Līdumnieku pagasts

Pušmucovas pagasts

Zvirgzdenes pagasts

24.

Dagdas novads

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Bērziņu pagasts

Dagdas pilsēta

Dagdas pagasts

Ezernieku pagasts

Konstantinovas pagasts

Ķepovas pagasts

Svariņu pagasts

Šķaunes pagasts

25.

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

Biķernieku pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts 

Kalkūnes pagasts 

Kalupes pagasts 

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts 

Medumu pagasts

Naujenes pagasts 

Nīcgales pagasts 

Salienas pagasts 

Skrudalienas pagasts 

Sventes pagasts 

Tabores pagasts 

Vaboles pagasts 

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts 

26.

Dobeles novads

Annenieku pagasts

Auru pagasts

Bērzes pagasts

Bikstu pagasts

Dobeles pagasts

Dobeles pilsēta

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

27.

Dundagas novads

Kolkas pagasts

Dundagas pagasts

28.

Durbes novads

Dunalkas pagasts

Durbes pilsēta ar lauku teritoriju

Tadaiķu pagasts

Vecpils pagasts

29.

Engures novads

Engures pagasts

Lapmežciema pagasts

Smārdes pagasts

30.

Ērgļu novads

Ērgļu pagasts

Jumurdas pagasts

Sausnējas pagasts

31.

Garkalnes novads

32.

Grobiņas novads

Bārtas pagasts

Gaviezes pagasts

Grobiņas pagasts

Grobiņas pilsēta

Medzes pagasts

33.

Gulbenes novads

Beļavas pagasts

Daukstu pagasts

Druvienas pagasts

Galgauskas pagasts

Gulbenes pilsēta

Jaungulbenes pagasts

Lejasciema pagasts

Litenes pagasts

Lizuma pagasts

Līgo pagasts

Rankas pagasts

Stāmerienas pagasts

Stradu pagasts

Tirzas pagasts

34.

Iecavas novads

35.

Ikšķiles novads

36.

Inčukalna novads

Inčukalna pagasts

Vangažu pilsēta

37.

Ilūkstes novads

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Ilūkstes pilsēta

Pilskalnes pagasts

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

Šēderes pagasts

38.

Jaunjelgavas novads

Daudzeses pagasts

Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju

Seces pagasts

Sērenes pagasts

Staburaga pagasts

Sunākstes pagasts

39.

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

Zosēnu pagasts

40.

Jaunpils novads

Jaunpils pagasts

Viesatu pagasts

41.

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts

Dunavas pagasts

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

Rubenes pagasts

Zasas pagasts

42.

Jelgavas novads

Elejas pagasts

Glūdas pagasts

Jaunsvirlaukas pagasts

Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju

Lielplatones pagasts

Līvbērzes pagasts

Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts

Valgundes pagasts

Vilces pagasts

Vircavas pagasts

Zaļenieku pagasts

43.

Kandavas novads

Cēres pagasts

Kandavas pagasts

Kandavas pilsēta

Matkules pagasts

Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts

44.

Kārsavas novads

Goliševas pagasts

Kārsavas pilsēta

Malnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Mežvidu pagasts

Salnavas pagasts

45.

Kokneses novads

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

46.

Krāslavas novads

Aulejas pagasts

Indras pagasts

Izvaltas pagasts

Kalniešu pagasts

Kaplavas pagasts

Kombuļu pagasts

Krāslavas pagasts

Krāslavas pilsēta

Piedrujas pagasts

Robežnieku pagasts

Skaistas pagasts

Ūdrīšu pagasts

47.

Krimuldas novads

Krimuldas pagasts

Lēdurgas pagasts

48.

Krustpils novads

Atašienes pagasts

Krustpils pagasts

Kūku pagasts

Mežāres pagasts

Variešu pagasts

Vīpes pagasts

49.

Kuldīgas novads

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kuldīgas pilsēta

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Rendas pagasts

Rumbas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

50.

Ķeguma novads

Ķeguma pilsēta ar lauku teritoriju

Rembates pagasts

Birzgales pagasts

51.

Ķekavas novads

Baložu pilsēta

Daugmales pagasts

Ķekavas pagasts

52.

Lielvārdes novads

Jumpravas pagasts

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju

53.

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

Līgatnes pilsēta

54.

Limbažu novads

Katvaru pagasts

Limbažu pagasts

Limbažu pilsēta

Pāles pagasts

Skultes pagasts

Umurgas pagasts

Vidrižu pagasts

Viļķenes pagasts

55.

Līvānu novads

Jersikas pagasts

Līvānu pilsēta

Rožupes pagasts

Rudzātu pagasts

Sutru pagasts

Turku pagasts

56.

Lubānas novads

Indrānu pagasts

Lubānas pilsēta

57.

Ludzas novads

Briģu pagasts

Cirmas pagasts

Isnaudas pagasts

Istras pagasts

Ludzas pilsēta

Nirzas pagasts

Ņukšu pagasts

Pildas pagasts

Pureņu pagasts

Rundēnu pagasts

58.

Madonas novads

Aronas pagasts

Barkavas pagasts

Bērzaunes pagasts

Dzelzavas pagasts

Kalsnavas pagasts

Lazdonas pagasts

Liezēres pagasts

Ļaudonas pagasts

Madonas pilsēta

Mārcienas pagasts

Mētrienas pagasts

Ošupes pagasts

Praulienas pagasts

Sarkaņu pagasts

Vestienas pagasts

59.

Mālpils novads

60.

Mārupes novads

61.

Mazsalacas novads

Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

62.

Naukšēnu novads

Ķoņu pagasts

Naukšēnu pagasts

63.

Neretas novads

Mazzalves pagasts

Neretas pagasts

Pilskalnes pagasts

Zalves pagasts

64.

Nīcas novads

Nīcas pagasts

Otaņķu pagasts

65.

Ogres novads

Krapes pagasts

Ķeipenes pagasts

Lauberes pagasts

Madlienas pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Ogres pilsēta

Ogresgala pagasts

Suntažu pagasts

Taurupes pagasts

66.

Olaines novads

Olaines pagasts

Olaines pilsēta

67.

Ozolnieku novads

Ozolnieku pagasts

Cenu pagasts

Sidrabenes pagasts

68.

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

Stalbes pagasts

Straupes pagasts

69.

Pāvilostas novads

Vērgales pagasts

Pāvilostas pilsēta

Sakas pagasts

70.

Pļaviņu novads

Aiviekstes pagasts

Klintaines pagasts

Pļaviņu pilsēta

Vietalvas pagasts

71.

Preiļu novads

Aizkalnes pagasts

Pelēču pagasts

Preiļu pagasts

Preiļu pilsēta

Saunas pagasts

72.

Priekules novads

Bunkas pagasts

Virgas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pilsēta

Priekules pagasts

73.

Priekuļu novads

Liepas pagasts

Mārsnēnu pagasts

Priekuļu pagasts

Veselavas pagasts

74.

Raunas novads

Drustu pagasts

Raunas pagasts

75.

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu  pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Maltas pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

76.

Riebiņu novads

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

77.

Rojas novads

Mērsraga pagasts

Rojas pagasts

78.

Ropažu novads

79.

Rucavas novads

Dunikas pagasts

Rucavas pagasts

80.

Rugāju novads

Lazdukalna pagasts

Rugāju pagasts

81.

Rundāles novads

Rundāles pagasts

Svitenes pagasts

Viesturu pagasts

82.

Rūjienas novads

Ipiķu pagasts

Jeru pagasts

Lodes pagasts

Rūjienas pilsēta

Vilpulkas pagasts

83.

Salacgrīvas novads

Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

84.

Salas novads

Sēlpils pagasts

Salas pagasts

85.

Salaspils novads

86.

Saldus novads

Ezeres pagasts

Jaunauces pagasts

Jaunlutriņu pagasts

Kursīšu pagasts

Lutriņu pagasts

Nīgrandes pagasts

Novadnieku pagasts

Pampāļu pagasts

Rubas pagasts

Saldus pagasts

Saldus pilsēta

Šķēdes pagasts

Vadakstes pagasts

Zaņas pagasts

Zirņu pagasts

Zvārdes pagasts

87.

Saulkrastu novads

88.

Sējas novads

89.

Siguldas novads

Allažu pagasts

Mores pagasts

Siguldas pagasts

Siguldas pilsēta

90.

Skrīveru novads

91.

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Raņķu pagasts

Rudbāržu pagasts

Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju

92.

Smiltenes novads

Bilskas pagasts

Blomes pagasts

Brantu pagasts

Grundzāles pagasts

Launkalnes pagasts

Palsmanes pagasts

Smiltenes pagasts

Smiltenes pilsēta

Variņu pagasts

93.

Stopiņu novads

94.

Strenču novads

Jērcēnu pagasts

Plāņu pagasts

Sedas pilsēta ar lauku teritoriju

Strenču pilsēta

95.

Talsu novads

Abavas pagasts

Balgales pagasts

Ģibuļu pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema pagasts

Laidzes pagasts

Laucienes pagasts

Lībagu pagasts

Lubes pagasts

Sabiles pilsēta

Stendes pilsēta

Strazdes pagasts

Talsu pilsēta

Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju

Valdgales pagasts

Vandzenes pagasts

Virbu pagasts

96.

Tērvetes novads

Augstkalnes pagasts

Bukaišu pagasts

Tērvetes pagasts

97.

Tukuma novads

Degoles pagasts

Džūkstes pagasts

Irlavas pagasts

Jaunsātu pagasts

Lestenes pagasts

Pūres pagasts

Sēmes pagasts

Slampes pagasts

Tukuma pilsēta

Tumes pagasts

Zentenes pagasts

98.

Vaiņodes novads

Embūtes pagasts

Vaiņodes pagasts

99.

Valkas novads

Ērģemes pagasts

Kārķu pagasts

Valkas pagasts

Valkas pilsēta

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

100.

Valmieras novads

Bērzaines pagasts

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

Vaidavas pagasts

Zilākalna pagasts

101.

Varakļānu novads

Murmastienes pagasts

Varakļānu pagasts

Varakļānu pilsēta

102.

Vārkavas novads

Rožkalnu pagasts

Upmalas pagasts

Vārkavas pagasts

103.

Vecpiebalgas novads

Dzērbenes pagasts

Inešu pagasts

Kaives pagasts

Taurenes pagasts

Vecpiebalgas pagasts

104.

Vecumnieku novads

Bārbeles pagasts

Kurmenes pagasts

Skaistkalnes pagasts

Stelpes pagasts

Valles pagasts

Vecumnieku pagasts

105.

Ventspils novads

Ances pagasts

Jūrkalnes pagasts

Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju

Popes pagasts

Puzes pagasts

Tārgales pagasts

Ugāles pagasts

Usmas pagasts

Užavas pagasts

Vārves pagasts

Ziru pagasts

Zlēku pagasts

106.

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

Rites pagasts

Saukas pagasts

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

107.

Viļakas novads

Kupravas pagasts

Medņevas pagasts

Susāju pagasts

Šķilbēnu pagasts

Vecumu pagasts

Viļakas pilsēta

Žīguru pagasts

108.

Viļānu novads

Dekšāres pagasts

Sokolku pagasts

Viļānu pagasts

Viļānu pilsēta

109.

Zilupes novads

Lauderu pagasts

Pasienes pagasts

Zaļesjes pagasts

Zilupes pilsēta

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma

3.pielikums

Latvijas administratīvais iedalījums

Skat. arī Latvijas jaunā administratīvā iedalījuma karti — šī “Latvijas Vēstneša” laidiena ielikumā — “Latvijas Vēstneša” redakcija

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!