Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.10.2008., Nr. 163 https://www.vestnesis.lv/ta/id/182611

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.853

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"

Vēl šajā numurā

21.10.2008., Nr. 163

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 852

Pieņemts: 14.10.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.852

Rīgā 2008.gada 14.oktobrī (prot. Nr.74 13.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti “TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.prioritātes “Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.1.pasākuma “Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 3.3.1.2.aktivitāti “TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi;

1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.4. prasības projekta iesniedzējam.
2. Aktivitātes mērķis ir attīstīt kvalitatīvu, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta infrastruktūru, palielinot Austrumu–Rietumu transporta koridora caurlaides spējas un samazinot vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu, kā arī ar efektīvu dzelzceļa sistēmu uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu (projekts “Rail Baltica”).
3. Aktivitātes mērķa grupa ir dzelzceļa kravu nosūtītāji un saņēmēji, kā arī pasažieri.
4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projekta iesniegumu atlases veidā.
II. Aktivitātei un projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms un pieļaujamā atbalsta intensitāte
5. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms ir 80 749 508 lati. Nacionālo līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs vai valsts budžets, ja par to ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Minimālais nacionālā līdzfinansējuma apjoms ir 15 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām – 14 249 913 lati.
6. Minimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 1 757 010 latu. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 47 506 880 latu. Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecinā­majām izmaksām.
III. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs
7. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija. Atbildī­gā iestāde nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā:

7.1. atbilstoši savai kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums;

7.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispā­rīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.
8. Atbildīgā iestāde trīs gadus pēc darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” slēgšanas nodrošina projekta radīto ieņēmumu uzraudzību, tajā skaitā to ieņēmumu atgūšanu vai ieturēšanu, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējuma apjomu.
9. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var būt valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”.
IV. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
10. Projekta atbalstāmās darbības ir jaunas infrastruktūras izveide vai jaunu maršrutu attīstība (tajā skaitā attīstībai nepieciešamie rekonstrukcijas darbi).
11. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

11.1. zemes iegāde, ja tās vērtība nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu apjoma;

11.2. projektēšana (tajā skaitā autoruzraudzība);

11.3. būvlaukuma sagatavošana;

11.4. būvdarbi;

11.5. būvuzraudzība;

11.6. ekspertīzes;

11.7. ar vides aizsardzības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.8. ar ugunsdzēsību un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.9. labiekārtošanas darbi;

11.10. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūr­fondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

11.11. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 11.4.apakš­punktā minēto izdevumu segšanai – ne vairāk kā 10 procenti no projekta attiecināmo izmaksu apjoma (tajā skaitā iespējamā projekta sadārdzinājuma kompensēšanai) projektiem, kuru kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, un ne vairāk kā pieci procenti – projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu.
12. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

12.1. pievienotās vērtības nodoklis;

12.2. zemes iegāde, ja tās vērtība pārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu summas;

12.3. citas ar projekta īstenošanu nedalāmi saistītas izmaksas.
13. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 11. un 12.punktā minētās izmaksas.
V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu iesniegumu iesniegšana un projekta iesnieguma veidlapa
14. Atbildīgā iestāde uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteiku­miem atbilstošus projektu iesniegumus.
15. Projektu iesniegumus iesniedz atbildīgās iestādes norādītajā termiņā. Termiņš nav īsāks par 30 dienām.
16. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, projekta iesniegumu noformē atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumam latviešu un angļu valodā.
17. Šo noteikumu 16.punktā minētajam projekta iesniegumam pievieno aizpildītu Kohēzijas fonda projekta iesnieguma pielikumu (1.pielikums) latviešu valodā.
18. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu, projekta iesniegumu sagatavo, aizpildot Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums).
19. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā divos eksemplāros (oriģināls un kopija) vai elektroniska dokumenta formā, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu nofor­mēšanu. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši šo noteikumu 31.punktā minētajiem kritērijiem.
20. Projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē kopā ar pavadvēstuli, ko parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona.
21. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to nosūta uz elektroniskā pasta adresi inv_dep@sam.gov.lv.
22. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesnieguma un projekta izmaksu un ieguvumu analīzes oriģinālam un kopijai pievieno arī projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā).
23. Aktivitātes īstenošanai atbildīgā iestāde rīko divas projektu iesniegu­mu atlases kārtas.
24. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 47 506 880 latu. Pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina 2008.gadā.
25. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams atlikušais Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Otro projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina 2009.gadā.
VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
26. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.
27. Vērtēšanas komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes vadītāja apstiprināts nolikums.
28. Vērtēšanas komisijā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus. Novērotāju statusā vērtēšanas komisijā var piedalīties vadošās iestādes pārstāvji.
29. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši adminis­tratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, vērtēšanas veid­lapas ailē “Vērtējums” norāda projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).
30. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši kvalitā­tes kritērijam, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norāda punktu skaitu vai projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).
31. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

31.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

31.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

31.3. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

31.4. ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta latviešu un angļu valodā. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu, projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

31.5. ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

31.6. projekta iesnieguma lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

31.7. projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

31.8. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai;

31.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un pievienoti noteiktie pielikumi;

31.10. projekta finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām;

31.11. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

31.12. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

31.13. Kohēzijas fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apmērs ir aprēķināts pareizi;

31.14. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam.
32. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

32.1. projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

32.2. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

32.3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu;

32.4. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem gadījumā, ja projekta izmaksas pieaug;

32.5. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze);

32.6. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas;

32.7. projekta īstenošanai nepieciešamā zeme ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt nepieciešamo zemju iegādi savā īpašumā līdz būvniecības sākumam;

32.8. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze;

32.9. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – pieci procenti un sociālā diskonta likme – 5,5 procenti;

32.10. projekta pašreizējā ekonomiskā neto vērtība (ENPV) ir lielāka par nulli;

32.11. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem;

32.12. projektam ir veikta jutīguma un risku analīze;

32.13. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

32.14. projekts atbilst aktivitātes mērķim – attīstīt kvalitatīvu, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta infrastruktūru, palielinot Austrumu–Rietumu transporta koridora caurlaides spējas un samazinot vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu, kā arī ar efektīvu dzelzceļa sistēmu uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu (projekts “Rail Baltica”);

32.15. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām būvniecības tirgus cenām projekta īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

32.16. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

32.17. projekts nodrošina dzelzceļa koridora jaudas palielināšanu vietās, kur iecirkņa caurlaides spēja neatbilst prognozētajam pārvadājuma apjomam;

32.18. projekts ir nepieciešams citu projektu attīstībai, lai nodrošinātu sabalansētu transporta sistēmas attīstību;

32.19. projekts atrodas maršrutā Ventspils–Rīga–Maskava vai arī “Rail Baltica” maršrutā Latvijas Republikas teritorijā;

32.20. projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vismaz 3 514 020 latu;

32.21. projekts paredz jaunas infrastruktūras izveidi vai jaunu maršrutu attīstību;

32.22. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

32.23. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasāku­mi atbilst ar Eiropas Savienības fondu vadību saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

32.24. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – nodrošināta objekta uzturēšana pēc projekta pabeigšanas.
33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

33.1. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR). Punktus piešķir atbilstoši projekta ekonomiskā ienesīguma normas (ERR) lielumam;

33.2. projekta īstenošanas laiks:

33.2.1. līdz diviem gadiem (ieskaitot) – 4 punkti;

33.2.2. no diviem līdz trim gadiem (ieskaitot) – 3 punkti;

33.2.4. no trim līdz četriem gadiem (ieskaitot) – 2 punkti;

33.2.4. ilgāk par četriem gadiem – 1 punkts;

33.3. īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

33.4. īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti.
34. Šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 90 pro­centi, 33.2.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 10 procenti.
35. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 33.1. un 33.2.apakš­punktā minētajā kritērijā, iegūto punktu skaitu reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.
36. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem:

36.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4., 31.5., 31.7., 31.8., 31.9., 31.11., 31.12. un 31.14.apakšpunktā, 32.punktā, 33.3. un 33.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī 33.1. un 33.2.apakš­punktā minētajos kritērijos kopā saņēmis vismaz 505 punktus;

36.2. sarindojot šo noteikumu 36.1.apakš­punktā minētajā kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši saņemto punktu skaitam, projekta iesniegumam projektu atlases kārtā pietiek finansējuma.
VII. Lēmuma pieņemšanas kārtība
37. Projektu iesniegumus vērtē, ievērojot šajos noteikumos noteikto vērtēšanas kritēriju secību. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no vērtēšanas kritērijiem, izņemot šo noteikumu 31.6., 31.10. un 31.13.apakšpunktā minētos kritērijus, projekta iesnieguma atbilstību nākamajiem vērtēšanas kritērijiem nevērtē un projekta iesniegumu noraida.
38. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 31.6., 31.10 un 31.13.apakšpunktam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā nodrošina projekta iesnieguma atbilstību attiecīgajam kritērijam).
39. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidī­šanu nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam.
40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
41. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.
42. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.
43. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 40.punktā noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 41.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.
44. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes nosūta projekta iesniegumu vadošajai iestādei.
45. Līgumā par projekta īstenošanu, kas noslēgts starp atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju, atbildīgā iestāde norāda iepirkuma procedūras uzsāk­šanas termiņu.
46. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” pēc projekta īstenošanas nodrošina to, ka:

46.1. jaunizveidotā infrastruktūra ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra un uz tās izmantošanu ar vienādiem nosacījumiem var pieteikties ikviens pārvaldītājs. Dzelzceļa infrastruktūras jauda tiks sadalīta tā, lai attiecībā uz pārvadātājiem tiktu ievērots vienlīdzības princips;

46.2. ekonomisku ieguvumu no jaunizveidotās dzelzceļa infrastruktūras gūst vienīgi infrastruktūras pārvaldītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDz infrastruktūra”.
Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.852
Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.852
Satiksmes ministrs A.Šlesers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!