Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.09.2008., Nr. 144 https://www.vestnesis.lv/ta/id/181124

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

17.09.2008., Nr. 144

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS AS “Drogas” akcionāram

Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu

Klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz AS “Drogas” un tās meitas sabiedrību (Koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu par 2007.gadu. AS “Drogas” vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šis saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mēs veicām AS “Drogas” un tās meitas sabiedrību konsolidētā finanšu pārskata par 2007.gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008.gada 13.jūnija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2007.gada finanšu pārskatu, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.

PricewaterhouseCoopers SIA

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence nr.5

Juris Lapše

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāts nr.116

Valdes loceklis

Rīga, Latvija

2008.gada 13.jūnijā


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS AS “Drogas” akcionāram

Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu

Klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz AS „Drogas” (Sabiedrība) finanšu pārskatu par 2007.gadu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šis saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mēs veicām AS “Drogas” finanšu pārskata par 2007.gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008.gada 13.jūnija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.

PricewaterhouseCoopers SIA

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence nr.5

Juris Lapše

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāts Nr.116

Valdes loceklis

Rīga, Latvija

2008.gada 13.jūnijā


Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007.gadu

2007

Ls

2006

Ls

1.

Neto apgrozījums

61,873,676

52,465,254

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(39,243,675)

(34,353,891)

3.

Bruto peļņa

22,630,001

18,111,363

4.

Pārdošanas izmaksas

(13,741,287)

(11,403,752)

5.

Administrācijas izmaksas

(3,293,701)

(2,795,880)

6.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

73,357

3,740

7.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(40,136)

(7,802)

10.

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

279,709

75,934

12.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(6,693)

(3,751)

16.

Peļņa pirms nodokļiem

5,901,250

3,979,852

17.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(877,230)

(752,863)

18.

Atliktais nodoklis

(145,441)

242,372

20.

Pārskata gada peļņa

4,878,579

3,469,361

Pilna apjoma konsolidētais gada pārskats par 2007.gadu ir pieejams AS “Drogas”.


Rīgā 2008.gada 13.jūnijā Valdes priekšsēdētājs Andrejs Jerņevs


Konsolidētā bilance 2007.gada 31.decembrī (1)

Aktīvs

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

I Nemateriālie ieguldījumi:

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

134,165

145,012

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

134,165

145,012

II Pamatlīdzekļi:

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

941,841

981,777

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

2,508,105

2,513,774

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

65,945

71,760

Pamatlīdzekļi kopā:

3,515,891

3,567,311

III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

9. Nākamo periodu izmaksas

93,239

48,132

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

93,239

48,132

IV Atliktā nodokļa aktīvs:

223,031

368,472

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

3,966,326

4,128,927

Apgrozāmie līdzekļi

I Krājumi:

1. Izejvielas un palīgmateriāli

1,128

4,579

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

6,974,607

6,953,397

5. Avansa maksājumi par precēm

1,239

-

Krājumi kopā:

6,976,974

6,957,976

II Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

965,637

427,029

2. Radniecīgo sabiedrību parādi

385,153

176,703

4. Citi debitori

42,604

77,001

7. Nākamo periodu izmaksas

345,556

171,872

8. Uzkrātie ieņēmumi

-

315,975

Debitori kopā:

1,738,950

1,168,580

IV Nauda:

8,796,896

5,460,917

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

17,512,820

13,587,473

Aktīvu kopsumma

21,479,146

17,716,400


Konsolidētā bilance 2007.gada 31.decembrī (2)

Pasīvs

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

Pašu kapitāls:

1. Akciju vai daļu kapitāls

1,280,000

1,280,000

2. Akciju emisijas uzcenojums

100,000

100,000

5. Rezerves:

d) pārējās rezerves

21,992

21,992

e) ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve

53,495

70,727

6. Nesadalītā peļņa

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

3,953,009

3,483,648

b) pārskata gada peļņa

4,878,579

3,469,361

Pašu kapitāls kopā:

10,287,075

8,425,728

Uzkrājumi:

3. Citi uzkrājumi

264,387

108,305

Uzkrājumi kopā:

264,387

108,305

Kreditori:

Ilgtermiņa kreditori:

5. No pircējiem saņemtie avansi

2,051

2,051

Ilgtermiņa kreditori kopā:

2,051

2,051

Īstermiņa kreditori:

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

7,977,522

6,751,373

8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

318,122

205,678

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

628,522

390,208

11. Pārējie kreditori

286,877

222,578

12. Nākamo periodu ieņēmumi

176,100

235,458

15. Uzkrātās saistības

1,538,490

1,375,021

Īstermiņa kreditori kopā:

10,925,633

9,180,316

Pasīvu kopsumma

21,479,146

17,716,400

Pilna apjoma konsolidētais gada pārskats par 2007. gadu ir pieejams A/S „Drogas”.


Rīgā 2008.gada 13.jūnijā Valdes priekšsēdētājs Andrejs Jerņevs


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007.gadu

2007

Ls

2006

Ls

1.

Neto apgrozījums

45,662,554

39,642,424

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(29,158,000)

(25,960,802)

3.

Bruto peļņa

16,504,554

13,681,622

4.

Pārdošanas izmaksas

(8,902,744)

(7,320,290)

5.

Administrācijas izmaksas

(2,334,413)

(1,947,787)

6.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

79,760

644

7.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(7,759)

(1,343)

10.

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

261,180

66,051

12.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(1,732)

(1,466)

16.

Peļņa pirms nodokļiem

5,598,846

4,477,431

17.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(847,923)

(752,863)

18.

Atliktais nodoklis

(24,101)

63,682

20.

Pārskata gada peļņa

4,726,822

3,788,250


Pilna apjoma gada pārskats par 2007.gadu ir pieejams AS “Drogas”.


Rīgā 2008.gada 13.jūnijā Valdes priekšsēdētājs Andrejs Jerņevs


Bilance 2007.gada 31.decembrī (1)

Aktīvs

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi:

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

2,101

4,942

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

2,101

4,942

II. Pamatlīdzekļi:

2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

386,517

426,519

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

1,194,109

1,107,024

5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

65,945

71,760

Pamatlīdzekļi kopā:

1,646,571

1,605,303

V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

2,342,360

2,004,538

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

2,342,360

2,004,538

VI. Atliktā nodokļa aktīvs:

165,681

189,782

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

4,156,713

3,804,565

Apgrozāmie līdzekļi

I Krājumi:

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

4,812,738

4,583,210

Krājumi kopā:

4,812,738

4,583,210

III. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

788,712

285,294

2. Radniecīgo sabiedrību parādi

2,729,955

2,662,977

4. Citi debitori

650

11,026

7. Nākamo periodu izmaksas

204,994

113,465

8. Uzkrātie ieņēmumi

-

315,975

Debitori kopā:

3,724,311

3,388,737

V. Nauda:

6,811,257

4,466,327

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

15,348,306

12,438,274

Aktīvu kopsumma

19,505,019

16,242,839


Bilance 2007.gada 31.decembrī (2)

Pasīvs

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

Pašu kapitāls:

1. Akciju vai daļu kapitāls

1,280,000

1,280,000

2. Akciju emisijas uzcenojums

100,000

100,000

5. Rezerves:

d) pārējās rezerves

21,992

21,992

6. Nesadalītā peļņa

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

5,502,759

4,714,509

b) pārskata gada peļņa

4,726,822

3,788,250

Pašu kapitāls kopā:

11,631,573

9,904,751

Uzkrājumi:

3. Citi uzkrājumi

264,387

108,305

Uzkrājumi kopā:

264,387

108,305

Kreditori:

Īstermiņa kreditori:

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5,286,270

4,373,882

8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

282,903

115,724

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

515,133

300,390

Pārējie kreditori

207,110

144,813

Nākamo periodu ieņēmumi

80,274

158,900

Uzkrātās saistības

1,237,369

1,136,074

Īstermiņa kreditori kopā:

7,609,059

6,229,783

Kreditori kopā:

7,873,446

6,338,088

Pasīvu kopsumma

19,505,019

16,242,839


Pilna apjoma gada pārskats par 2007.gadu ir pieejams AS “Drogas”.

Rīgā 2008.gada 13.jūnijā Valdes priekšsēdētājs Andrejs Jerņevs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!