Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.09.2008., Nr. 135 https://www.vestnesis.lv/ta/id/180473

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

02.09.2008., Nr. 135

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par Malnavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

Ludzas rajona Malnavas pagasta padomes 2008.gada 12.augusta sēdē, protokols nr.8, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu, atklāti balsojot: PAR – 6 (P.Labanovskis, M.Streļča, S.Laganovskis, A.Grišulis, A.Babāne, J.Bozovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Malnavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016.gadam grozījumus.

2. Izdot saistošos noteikumus nr.10 “Malnavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

3. Lēmumu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Iepazīties ar apstiprināto Malnavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem var Malnavas pagasta padomes telpās darbdienās plkst. 8.00–16.00.


Paziņojums

Dobeles pagasta padome informē, ka ar 24.07.2008. sēdes lēmumu nr.8, 11.§ tika pieņemts lēmums “Par Dobeles pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr.6 “Dobeles pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.”.

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”45.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 3.punktu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Dobeles pagasta padome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Dobeles pagasta teritorijas plānojumu 2007.-2019.

2. Izdot saistošos noteikumus nr.6 “Dobeles pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2007.-2019”.

3. Lēmumu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Zemgale”.

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 46.punktā noteiktajam divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma stāšanās spēkā iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu teritorijas plānojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Zemgales plānošanas reģionā.

5. Ar apstiprināto Dobeles pagasta teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Dobeles pagasta padomē, Brīvības ielā 11, Dobelē, LV-3701, darba dienās no plkst.8 līdz 17.

6. Dobeles pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam stājas spēkā nākamajā pēc lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojums par detālplānojumu

Ikšķiles novada dome 2008.gada 20.augusta sēdē pieņēmusi lēmumu nr.8, 18.§, “Par detālplānojuma zemes īpašumam “PŪPOLI” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Sabiedriskā apspriešana tiek organizēta no 2008.gada 8. līdz 29.septembrim. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ikšķiles novada domes Būvvaldē Ikšķilē, Strēlnieku ielā 10, darba laikā. Sanāksme par detālplānojumu 9.septembrī pulksten 17 projektēšanas biroja “I.Projekts” telpās Ogrē, Ceriņu ielā 4, Ogrē; tālr. 29235790.


Paziņojums par detālplānojumu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumu nr.713 “Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Jūrmalas Ziņas”.

Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma pirmā redakcija būs izstādīta Jūrmalas “Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75 un Dzintaru koncertzāles afišu stendā Turaidas ielā 1. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē Edinburgas prospektā 75 darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Ilzes Vicepas 10.kabinetā.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2008.gada 9.septembrī plkst. 17.00 Jūrmalā, Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1.

Turpmākā informācija par projekta gaitu tiks publicēta laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

Valmieras rajona Kocēnu pagasta padome informē, ka saskaņā ar 21.08.2008. Kocēnu pagasta padomes sēdes nr.8 (6.§#2) lēmumu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma “Rengāti” teritorijas detālplānojuma 1.redakcija. Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana ilgs no šā gada 11.septembra līdz 2.oktobrim; sanāksme notiks 17.09.2008. plkst. 16.00 Kocēnu pagasta padomes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras rajonā.

Ar detālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties un rakstiskos priekšlikumus, ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Kocēnu pagasta padomē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras rajonā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.


Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

Valmieras rajona Kocēnu pagasta padome informē, ka saskaņā ar 21.08.2008. Kocēnu pagasta padomes sēdes nr.8 (6.§#1) lēmumu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma “Eglainītes” teritorijas detālplānojuma 1.redakcija. Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana ilgs no šā gada 11.septembra līdz 2.oktobrim; sanāksme notiks 17.09.2008. plkst. 10.00 Kocēnu pagasta padomes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras rajonā.

Ar detālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties un rakstiskos priekšlikumus, ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Kocēnu pagasta padomē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras rajonā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, norādot: fiziskām personām –vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.


Paziņojums par detālplānojumu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2008.gada 7.augustā pieņēmusi lēmumu nr.709 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā nr.896 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62 un Kapsētas ielā 1” un darba uzdevuma precizēšanu”, detālplānojuma teritorijā, iekļaujot zemesgabalus Jūrmalā, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ilze Vicepa.

Detālplānojuma teritorija atrodas daļēji jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J), jauktā ražošanas teritorijā (JR) un “Dabas pamatnes” teritorijā (DP).

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 10.kabinetā. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas I.Vicepas (tālr. 67754071).

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē, Edinburgas prospektā 75, katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.


Paziņojums par detālplānojumu

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktu paziņo, ka Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 7.augustā pieņēmusi lēmumu nr.707 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 55”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ilze Vicepa.

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK), vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā.

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 10.kabinetā. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas I.Vicepas (tālr. 67754071).

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē, Edinburgas prospektā 75, katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstos “Jūrmalas Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.


Paziņojums par detālplānojuma “Mežloki” gala redakcijas apstiprināšanu

Paziņojam, ka, pamatojoties uz Limbažu pagasta 20.08.2008. lēmumu nr.36 (48), ir apstiprināta detālplānojuma “Mežloki” gala redakcija.

Teritorijas plānojuma izstrādātāja – M.Pidža, AS “EiroAlidāde”, reģ.nr.50003873221.

Limbažu pagasts apstiprina kā pašvaldības saistošos noteikumus detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Detālplānojums stājas spēkā nākamā dienā pēc minētā lēmuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Limbažu rajonā, Limbažu pagastā, Jūras ielā 58.


Paziņojumi par detālplānojumiem Ķekavā

Ķekavā 2008.gada 14.augustā (prot. nr.9)

Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumus nekustamiem īpašumiem:

1. “Vilciņi-1” (kad.nr.8070-009-0054), kas apstiprināts 2005.gada 17.jūnijā ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot. nr.8, 4.11.3.§);

2. “Meža Laumas” (kad.nr.8070-009-0099), kas apstiprināts 2005.gada 18.februārī ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot. nr.2, 3.21.4.§);

3. “Rubeņi” 1.z.g. (kad.nr.8070-008-0658), kas apstiprināts 2005.gada 28.janvārī ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot. nr.1, 3.19.2.§);

4. “Rozenieki” (kad.nr.8070-009-0022), kas apstiprināts 2004.gada 13.augustā ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot. nr.11, 3.5.3.§);

5. “Celmiņi” (kad.nr.8070-011-0048), kas apstiprināts 2004.gada 17.septembrī ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot. nr.12, 1.22.6.§);

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atzīt detālplānojumu izstrādes un apstiprināšanas procesā pieļautos normatīvo aktu pārkāpumus par nebūtiskiem. Līdz ar to minēto teritoriju attīstība īstenojama, ņemot vērā detālplānojumos noteikto.

Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties Ķekavas pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv.


Paziņojums

Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 7.augustā ir pieņēmusi lēmumu nr.714 “Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Sabiedriskās apspriešana notiks no 03.09.2008. līdz 24.09.2008. Detālplānojuma 1.redakcija būs izstādīta Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 1.stāva vestibilā. Sanāksme notiks 11.09.2008. pulksten 16.30. Rakstiskas atsauksmes var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē Edinburgas prospektā 75 darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.

Oļegs Narubins, Mihails Popovs

 

Paziņojums par detālplānojumu

Jūrmalas pilsētas dome ir pieņēmusi 2008.gada 7.augustā ir pieņēmusi lēmumus:

- nr.710 (prot. nr.27 38.punkts) “Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”;

- nr.711 (prot. nr.27 39.punkts) “Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Ar minētajiem lēmumiem izstrādātās detālplānojuma pirmās redakcijas tika nodotas sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas 2.posms – trīs nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma 1.redakcija apskatāma Jūrmalas Būvvaldē 1.stāvā Edinburgas prospektā 75, sanāksmes notiks turpat 2008.10.09.: detālplānojumam Kurzemes ielā 5A plkst. 16.00, detālplānojuma Ērgļu ielā 2 – plkst. 16.30.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē Edinburgas prospektā 75 darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās plkst. 14.00–18.00 pie projektu vadītājiem. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Iesniedza Iveta Pūķe

 

Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2008.gada 27.augusta sēdes lēmumu (protokols nr. 9, 13.§) sabiedriskajai apspriešanai nodota nekustamā īpašuma Krasta ielā 2a detālplānojuma pirmā redakcija. Sabiedriskā apspriešana tiek organizēta no 2008.gada 8.septembra līdz 5.oktobrim. Detālplānojuma 1.redakcija izlikta Lielvārdes novada domē - Būvvaldes vestibilā - Raiņa ielā 11 a, darba laikā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22.septembrī plkst.16 Lielvārdes novada domes sēžu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes iesniegt Lielvārdes novada domes Būvvaldē, pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst.9 līdz 12 un no 13 līdz 17, e-pasts: būvvalde@lielvarde.lv, tālr. 65053733, 28356913.


Paziņojums par Krimuldas pagasta teritorijas plānojuma pilnveidošanu

Krimuldas pagasta padome šī gada 22.augusta sēdē (protokols nr. 8, 1.§) ir pieņēmusi lēmumu par pagasta teritorijas plānojuma pilnveidošanu. Interesenti aicināti iepazīties ar pilnveidotajiem plānošanas dokumentiem no š.g. 2.septembra līdz 24. septembrim Krimuldas pagasta padomē (Parka ielā 1, Raganā, Rīgas rajonā) darba dienās no pulksten 8.30 līdz 16 vai www.krimulda.lv. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās, ceturtdienā no plkst. 9 līdz 15. Plānojuma galīgās redakcijas izskatīšana paredzēta 26.septembra pagasta padomes sēdē. Turpmākā informācija: www.krimulda.lv un laikrakstā “Krimuldas Pagasta Vēstis”. Tālr. uzziņām 7217043 (SIA “Grupa93”), 7976868 (Krimuldas pagasta padome).

Krimuldas pagasta padome

 

Paziņojums par detālplānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Limbažu rajona Skultes pagasta padomes 2008.gada 20.augusta sēdes protokola nr. P-7 lēmumu 5.§.13., tiek uzsākta detālplānojuma “Rūdolfi” un “Saulesmājas” (kadastra nr.6676 015 0284 un 6676 015 0294) 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana un atzinumu saņemšana. Sabiedriskās apspriešanas termiņš trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas. Iepazīšanās ar detālplānojuma 1.redakciju, apmeklētāju pieņemšana un rakstisku priekšlikumu iesniegšana Skultes pagasta padomē darbdienās darba laikā. Sabiedriskās apspriešanas pasākums notiks 2008.gada 11.septembrī pulksten 16 Skultes pagasta padomē.

Ivars Kampuss

 

Paziņojums

Valkas rajona padome 2008.gada 28.augustā pieņēma šādu lēmumu (protokols nr.9, 4.§):Par Valkas rajona teritorijas plānojuma grozījumu un saistošo noteikumu nr.4 “Valkas rajona teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi (Valkas rajona teritorijas plānojuma 5.nodaļa)” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz LR MK 2005.gada 11.oktobra noteikumu nr.770 ‘Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 39. un 40.punktiem un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 28.jūlijā sniegto atzinumu par Valkas rajona teritorijas plānojuma grozījumiem,

NOLEMJ:

1. Apstiprināt Valkas rajona teritorijas plānojuma grozījumus.

2. Atzīt par spēku zaudējušu spēkā esošā Valkas rajona teritorijas plānojuma grozīto daļu.

3. Apstiprināt Valkas rajona padomes saistošos noteikumus nr.4 “Valkas rajona teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi (Valkas rajona teritorijas plānojuma 5.nodaļa)”.

Ar apstiprināto Vakas rajona teritorijas plānojumu var iepazīties Valkas rajona padomē Valkā, Semināra ielā 9.


Paziņojums

Tukuma pilsētas dome paziņo, ka 28.08.2008. ir pieņemts lēmums “Par detālplānojuma zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1, Tukumā, 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (prot. nr. 8, 8.§):

1. Nodot detālplānojuma zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1, Tukumā, 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

2. Noteikt publiskās apspriešanas rakstisku priekšlikumu un atsauksmju (norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni) iesniegšanas vietu: Tukuma pilsētas dome, Pils ielā 18, Tukumā, pieņemamā istabā, pirmdienās no plkst.8 līdz 18, piektdienās no plkst.8 līdz 16, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 17.

3. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš sākās pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ilgst 3 nedēļas.

Visi interesenti ar detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes (norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni) Tukuma pilsētas domē Pils ielā 18, Tukumā, pieņemamā istabā, no 02.09.2008. līdz 23.09.2008 pirmdienās no plkst. 8 līdz 18, piektdienās no plkst.8 līdz 16, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 17.

Zane Skrūzkalne

 

Paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu

Engures pagasta padome 2008.gada 26.augustā pieņēma lēmumu nr.10.

Pamatojoties uz 13.10.2004. MK noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” VII nodaļas 69.1.punktu:

1. Apstiprināt zemesgabalu “Melnalkšņi”, kadastra nr.9050 008 0284 un “Mārsili”, kadastra nr.9050 008 0314, detālplānojuma redakciju par galīgo redakciju.

2. Apstiprināt zemesgabalu “Melnalkšņi”, kadastra nr.9050 008 0284 un “Mārsili”, kadastra nr.9050 008 0314, detālplānojuma galīgās redakcijas grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Engures pagasta saistošos noteikumus P3-19.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par to apstiprināšanu publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Zane Skrūzkalne

 

Paziņojums par detālplānojumu

Carnikavas novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.p., 72.p., 2008.gada 20.augustā ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot. nr.18, 23.§) par nekustamā īpašuma “Garindriķi-6” detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 2008/17 izdošanu. Ar izstrādāto detālplānojumu var iepazīties Carnikavas novada būvvaldē Stacijas ielā 5, Carnikavā, Rīgas rajonā. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no pulksten 8 līdz 18 un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 18, pusdienas pārtraukums pulksten 12 līdz 13.Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmums Nr.3

Kalnciems 2008.gada 25.augustā (prot. Nr. 10)

“Par Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma apstiprināšanu”

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.un 43.pantu, „Teritorijas plānošanas likums” 6. un 7.pantu un Ministru kabineta noteikumu nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. un 46.pantu Kalnciema pilsētas dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm “par” , “pret”- nav, “atturas”- nav, nolemj:

Apstiprināt Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu un tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju 25.08.2008. saistošos noteikumus nr.4 “Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

1. Divu nedēļu laikā pēc Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma stāšanās spēkā iesniegt zināšanai:

2.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā – Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

2.2. Valsts zemes dienestā – Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

2.3. Reģionālajā vides pārvaldē – Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu elektroniski;

2.4. Zemgales plānošanas reģionam Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma apstiprināšanu.

2. Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas publicēt to laikrakstos “Zemgales Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”, norādot, ka ar apstiprināto Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu var iepazīties Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domē, Lielupes iela 2, Kalnciems, Jelgavas rajons.

3. Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja A.Tračuma.

Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāja A.Tračuma

Kalnciemā 2008.gada 25.augustā (lēmuma parakstīšanas datums)

Ar apstiprināto Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu var iepazīties Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju domē Lielupes ielā 2, Kalnciemā, Jelgavas rajonā.


Paziņojums par detālplānojumu

Aizkraukles novada dome informē, ka 2008.gada 28.augusta sēdē ir precizējusi darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei Aizkrauklē teritorijā starp Dārza, Enerģētiķu ielām un Daugavas ūdenskrātuvi posmā no Nokalniem līdz Pļaviņu HES (sēdes prot. 215, §11).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta AS “Latvenergo” pilnvarotā persona Sigita Dišlere.

Par detālplānojumu atbildīgā amatpersona Aizkraukles novada domē: Ilona Kāgane (tālr. 65133928).

Saskaņā ar Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, teritorijas atļautā izmantošana ir:

1) jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas;

2) dārzeņkopības un sakņkopības teritorijas;

3) jauktas sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas;

4) mazstāvu dzīvojamās teritorijas.

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt darba dienās līdz 2008.gada 24.septembrim:

1) Aizkraukles novada domei Lāčplēša ielā 1a, Aizkrauklē, LV-5101, vai personīgi kancelejā vai

2) detālplānojuma izstrādātājam SIA “Grupa 93” K.Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 (tālr.67114924, fakss 67217045, liga@grupa93.lv).


Precizējums

Precizējums 28.08.2008. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam:

Nekustamā īpašuma “Akmenskalni” detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme noteikta 17.09.2008. plkst. 18 Laucienes pagasta padomē.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!