Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.05.2008., Nr. 78 https://www.vestnesis.lv/ta/id/175585

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

21.05.2008., Nr. 78

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Pērsejās”, Kokneses pagastā

Kokneses pagasta padome paziņo, ka 2008. gada 30. aprīlī pieņemts lēmums (sēdes protokols nr.4, nr.5.5.1) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pērsejas”, kadastra nr. 3260 013 0192, Kokneses pagastā, Aizkraukles rajonā. Par atbildīgo amatpersonu no pašvaldības puses apstiprināts padomes izpilddirektors J.Baltmanis. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta arhitekte Gunta Kursīte. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu ir mazstāvu apbūve. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Kokneses pagasta padomē Melioratoru ielā 1, Koknesē, līdz š.g. 13. jūnijam.

 

Svitenes pagasta padome paziņo:

Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43.4. punktu, 2008. gada 30. maijā plkst. 14 Svitenes pagasta padomē notiks Svitenes pagasta padomes sēde, kurā tiks apstiprināta gala redakcija Svitenes pagasta teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam.

 

Paziņojums

Saskaņā ar Rīgas rajona Garkalnes novada domes 2008.gada 30.aprīļa lēmumu, protokola nr.4, 16.§, ir apstiprināts detālplānojuma projekts Rīgas rajona Garkalnes novada zemesgabalam “Kalna Mašēni” (kad.nr.8060 008 0057), kā arī pieņemti saistošie noteikumi nr.6.

Ar pilnu dokumentāciju ir iespējams iepazīties Garkalnes novada būvvaldē Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Vitas Vestmanes pilnvarotā persona Juris Nagla

 

Paziņojums

Ikšķiles novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. punktu 2008. gada 16.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot. nr. 4, p.5 un p.6) par detālplānojuma zemes īpašumam “Dižkadiķi” galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Ar detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada būvvaldē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 14 līdz 19, trešdienās un piektdienās no 9 līdz 12.

 

Paziņojums

Ogres novada dome, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 53., 58.un 59. punktu, 2008. gada 24. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot. nr. 8, 8.§) par nekustamā īpašuma “Austrumnieki”, kad. nr. 7480–005–0131, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. Detālplānojumā tiek paredzēta apbūve jauktā darījumu iestāžu un ražošanas teritorijā. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – SIA “Damsijas” (arhitekte D.Bērziņa, tel. 29103226), pašvaldības atbildīgā amatpersona, būvvaldes vadītāja M.Rinka. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Ogres novada domes būvvaldei viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Ogres Vēstis”, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Ogres novada būvvaldē, Brīvības ielā 48, Ogrē, Ogres novadā, Ogres rajonā, LV – 5001. Apmeklētāju pieņemšana notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8 līdz 18 un piektdienās no plkst. 8 līdz 16, pusdienas pārtraukums no plkst. 12 līdz 13.

 

Paziņojums

Krimuldas pagasta padome, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58. punktu, 2008. gada 25. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot. nr. 4, p.5) par nekustamā īpašuma “Kaulpūtēji”, kad. nr. 8068–002–0128, Krimuldas pagastā, Rīgas rajonā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. Detālplānojumā tiek paredzēta apbūve lauku viensētu un mežu teritorijā. Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Guntars Neikens. Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem un priekšlikumiem darba dienās var vērsties arhitektu birojā - SIA “Damsijas”, Brīvības gatvē 223, Rīgā, LV-1039, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Krimuldas Pagasta Vēstis”, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

 

Paziņojums par detālplāna izstrādi

Saskaņā ar Rīgas rajona Garkalnes novada domes 30.04.2008. lēmumu (protokols nr.4; 13§) tiek atļauta detālplāna pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšana nekustamajiem īpašumiem Radio iela 3 (kad.nr.80600021098); Radio iela 4 (kad.nr.80600021099); Radio iela 5 (kad.nr.80600021100); Radio iela 6 (kad.nr.80600021101); un Radio iela (kad.nr.80600021102) Garkalnes novadā, Rīgas rajonā (kadastra numurs; 80600030274).

Sabiedriskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 16.05.2008. līdz 06.06.2008.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks SIA “Arche” birojā (adrese: K.Barona iela 13/15-33; Rīga, LV-1011) 02.06.2008., plkst. 16.30.

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar detālā plānojuma pirmo redakciju, kā arī iesniegt rakstiskus priekšlikumus Garkalnes novada domē darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no 13 līdz 17 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024).

Iesniedzot rakstisku priekšlikumus jānorāda:

- fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīves vietas adresi;

- juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numurs, juridisko adresi.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas rakstisku atbildi, priekšlikums rakstiski ir jāadresē Garkalnes novada būvvaldei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV1024).

 

Paziņojums par Mērdzenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Saskaņā ar Mērdzenes pagasta padomes 2008.gada 9. maija sēdes lēmumu prot. nr.6, 1.§ un Ministru kabineta 20.11.2004. noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, pagasta padome paziņo, ka ir uzsākta Mērdzenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu nr.2 izstrāde.

Ar spēkā esošo Mērdzenes pagasta teritorijas plānojumu un citiem materiāliem apmeklētāji var iepazīties Mērdzenes pagasta padomē no plkst.8 līdz 16, darba dienās.

Priekšlikumus un rakstiskas atsauksmes jāiesniedz Mērdzenes pagasta padomē Mērdzenē, Ludzas rajonā, LV – 5726, tālr. 57 22225, 5722205, fakss 5722419.

Izstrādes vadītājs – Arvīds Urtāns, Mērdzenes pagasta padomes priekšsēdētājs, tālr. 5722205.

 

Paziņojuma precizējums

Rucavas pagasta padome paziņo, ka laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 2000.gada 4.augusta numurā 278/280 (2189/2191) publicētā Rucavas pagasta padomes paziņojuma 1. teikuma redakcija ir šāda:

“Rucavas pagasta padome informē par saistošo noteikumu “Rucavas pagasta teritorijas plānojums” apstiprināšanu (Rucavas pagasta padomes 27.07.2000. sēdes protokols nr.11)”.

 

Talsu pilsētas domes 28.04.2008. lēmums nr.105

Par detālplānojumu zemesgabalam Talsos, Rīgas ielā 8, (saistošie noteikumi nr.4)

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 5.daļu un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1 un 72.punktu,

DOME NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu (kods 08-3) (saistošie noteikumi nr. 4), kuri sastāv no sekojošām sadaļām:

1.1. paskaidrojuma raksts;

1.2. grafiskā daļa;

1.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

1.4. pārskats teritorijas plānojuma izstrādi.

2. Detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus apstiprināt kā saistošos noteikumus nr. 4 ”Par detālplānojumu kods (08-3) zemesgabalam Talsos, Rīgas ielā 8).

Sēdes vadītājs: A. LĀCARUS

Ar Talsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem var iepazīties Talsu pilsētas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsos, Kareivju ielā 7, katru darba dienu no 8 līdz 17 un Talsu pilsētas būvvaldē Talsos, Lielajā ielā 27, otrdienās 16 – 19 un piektdienās no 9 – 11.

 

Paziņojums

Par zemesgabalu pie Mazās Juglas ielas (kadastra nr. 0100 123 2002, nr. 0100 123 2006) detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu:

Saskaņā ar Rīgas domes 22.04.2008. lēmumu nr.3623 “Par zemesgabalu pie Mazās Juglas ielas (kadastra nr.0100 123 2002 un kadastra nr.0100 123 2006) detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ir izsludināts zemesgabalu pie Mazās Juglas ielas ar kadastra nr.0100 123 2002 un nr.0100 123 2006 detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posms.

Plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms noteikts no 26.05.2008. līdz 10.06.2008. Materiālus par plānojumu var apskatīt Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Rīgā, Brīvības gatvē 266 un Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā (ieeja no Amatu ielas) katru darba dienu. Tālr. uzziņām 67012889, 67012844. Rakstiski priekšlikumi un sabiedriskās apspriešanas anketas iesniedzamas minētajā laika posmā Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtāmas plānojuma izstrādātājam SIA “Arhitektu birojs Arteks” Elizabetes ielā 18-7, Rīgā, LV-1050.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 10.06.2008. plkst.16 SIA “Arhitektu birojs Arteks” Rīgā, Elizabetes ielā 18-7.

Tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2008. gada 10.jūnijam.

 

Paziņojums par detālplānojumu

03.10.2007. Ķeguma novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.21, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķeguma novada Ķeguma lauku teritorijas nekustamo īpašumu “Augškalni”, “Kalnāji”, “Kalnazīles”, “Podnieki”, “Sauleslejas”, “Stūri” teritorijām”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Benita Šteina. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana - perspektīvās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Priekšlikumus jāiesniedz rakstiskā veidā līdz 13.06.2008. darbdienās no 9 līdz 18 SIA “Reģionālie projekti” (Vīlandes ielā 7-2, Rīga, LV-1010).

 

Paziņojums par detālplānojumu

No 2008. gada 22. maija līdz 20. jūnijam tiek izsludināta detālplānojuma sabiedriskā apspriešana Mārupes pagasta saimniecībai “ZAĶI”, kadastra nr.8076-009-0025, platība – 17,36 ha. Projektējamās teritorijas izmantošanas veids - lauksaimniecībā izmantojamā un meža teritorija.

Detālplānojuma projektu izstrādā SIA “Halmers”.

Detālplānojuma projekta izstrādes vadītājs – Mārupes pagasta būvvaldes vadītāja A. Lismane.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Mārupes pagasta padomes telpās, Daugavas ielā 29.

Priekšlikumus un iebildumus par detālplānojuma izstrādi var izteikt Mārupes pagasta būvvaldē (Daugavas ielā 29, Mārupes pagasts, Rīgas raj.) pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 13 un no 14 līdz 18, kā arī mērniecības firmā SIA “Halmers” katru darba dienu no plkst. 9 līdz 12 un no 13 līdz 17, vai arī rakstiskā veidā, nosūtot Mārupes pagasta padomei – Daugavas ielā 29, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV- 2167 un SIA “Halmers”, Elijas ielā 19, Rīga, LV- 1050.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!