Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 3. marta noteikumi Nr. 134 "Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.03.2008., Nr. 37 https://www.vestnesis.lv/ta/id/171999

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.135

Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra vienošanās par sadarbību militārajā jomā denonsēšanu

Vēl šajā numurā

06.03.2008., Nr. 37

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 134

Pieņemts: 03.03.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.134

Rīgā 2008.gada 3.martā (prot. Nr.13 2.§)
Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Svētes paliene" (turpmāk - dabas parks) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka funkcionālo zonējumu;

1.3. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.
2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
3. Dabas parka platība ir 931 hektārs. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Speciālās informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
5. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona;

5.3. neitrālā zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā
6. Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
7. Visā dabas parkā aizliegts:

7.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam neparedzētās vietās;

7.2. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus;

7.3. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus pagalmos, ugunskurus tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus un atjaunojot pļavas, kā arī ugunskurus tādu sanesumu sadedzināšanai, kurus palu ūdeņi atstāj uz pļavām un laukiem);

7.4. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transport­līdzekļiem, mopēdiem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai zinātnisko pētījumu veikšanu.
8. Visā dabas parkā bez Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - reģionālā vides pārvalde) rakstiskas atļaujas aizliegts:

8.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

8.2. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

8.3. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci).
III. Dabas lieguma zona
9. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju un palieņu pļavu biotopus un tiem raksturīgo savvaļas augu un dzīvnieku sugu populācijas.
10. Dabas lieguma zonā aizliegts:

10.1. medīt ūdensputnus;

10.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, ja citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai - vismaz uz trijām diennaktīm lauka vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

10.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu pļavas;

10.4. uzart zālājus un atmatas;

10.5. ielabot pļavas, tai skaitā kultivēt, mēslot (ar dabisko vai mākslīgo mēslojumu) un piesēt graudzāles un lopbarības augus;

10.6. lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

10.7. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

10.8. pēc 1.marta atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus ārpus meža zemes cirstos kokus un krūmus vai to daļas;

10.9. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu apsaimniekošanai un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgās institūcijas rakstiska atļauja;

10.10. ieaudzēt mežu vai pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

10.11. veikt zemes transformāciju;

10.12. nosusināt mitrājus;

10.13. bojāt bebru dambjus un mītnes, izņemot gadījumus, ja bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi vai nav iespējama pļavu, tīrumu un dārzu apsaimniekošana;

10.14. ierīkot un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;

10.15. padziļināt upes;

10.16. celt un ierīkot aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanai un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanai un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

10.17. mainīt ūdensteču krasta līniju, izņemot gadījumus, ja tas nepiecie­šams biotopu apsaimniekošanai un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanai un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

10.18. iegūt derīgos izrakteņus;

10.19. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņ­braucienus un izmēģinājuma braucienus;

10.20. no 1.marta līdz 31.oktobrim veikt aviācijas lidojumus zemāk par 500 metriem, ja tas nav saistīts ar teritorijas apsaimniekošanu vai uzraudzību, zinātnisko pētījumu veikšanu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

10.21. uzstādīt vēja ģeneratorus;

10.22. ierīkot nometnes, celt teltis, novietot speciālās dzīvojamās piekabes, pagaidu un saliekamās ēkas;

10.23. uzturēties no 1.marta līdz 1.jūnijam. Uzturēšanās aizliegums neattiecas uz Lielupi, kā arī gadījumiem, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai vai zinātnisko pētījumu veikšanai;

10.24. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

10.25. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem.
11. Dabas lieguma zonā aizliegts bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

11.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

11.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu;

11.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

11.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

11.5. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes un piestātnes.
IV. Dabas parka zona
12. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas.
13. Dabas parka zonā aizliegts:

13.1. pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, ja citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai - vismaz uz trijām diennaktīm lauka vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

13.2. lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

13.3. pēc 1.marta atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus ārpus meža zemes cirstos kokus un krūmus vai to daļas;

13.4. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu apsaimniekošanai un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgās institūcijas rakstiska atļauja;

13.5. bojāt bebru dambjus un mītnes, izņemot gadījumus, ja bebru darbī­bas dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi vai nav iespējama pļavu, tīrumu un dārzu apsaimniekošana;

13.6. ierīkot un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;

13.7. celt un ierīkot aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanai un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanai un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

13.8. uzstādīt vēja ģeneratorus;

13.9. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

13.10. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hek­tāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kop­īpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem.
14. Dabas parka zonā aizliegts bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.1. veikt zemes transformāciju;

14.2. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

14.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

14.4. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu;

14.5. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus.
V. Neitrālā zona
15. Neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu apdzīvoto vietu attīstību.
16. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto kārtību un ierobežojumus.
Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 3.marta noteikumiem Nr.134
Dabas parka "Svētes paliene" funkcionālo zonu shēma
KN134P1.JPG (61730 bytes)
Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 3.marta noteikumiem Nr.134
Dabas parka "Svētes paliene" funkcionālo zonu robežu apraksts
I. Dabas lieguma zona

1. Dabas parka "Svētes paliene" teritorija, kas neietilpst dabas parka zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonas robežas koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

479884

287690

2.2.

2

480095

287739

2.3.

3

480148

287591

2.4.

4

480234

287134

2.5.

5

480346

286542

2.6.

6

480090

286448

2.7.

7

480180

286278

2.8.

8

480005

285928

2.9.

9

479570

285619

2.10.

9-1

Gar Lielupes labo krastu

2.11.

10

479915

284972

2.12.

11

479929

284951

2.13.

12

480030

284894

2.14.

13

480039

284880

2.15

14

479993

284841

2.16.

15

479909

284932

III. Neitrālā zona

3. Neitrālās zonas robežas koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1

478837

286286

3.2.

2

478863

286339

3.3.

3

478919

286322

3.4.

4

478982

286252

3.5.

5

478911

286128

3.6.

6

478800

286213

3.7.

7

478076

286077

3.8.

8

478143

286067

3.9.

9

478199

286008

3.10.

10

478108

285929

3.11.

11

478036

285835

3.12.

12

477971

285878

3.13.

13

477989

285673

3.14.

14

478003

285635

3.15.

15

478025

285603

3.16.

16

478001

285579

3.17.

17

477935

285565

3.18.

18

477915

285635

3.19.

19

478128

284851

3.20.

20

478209

284880

3.21.

21

478209

284769

3.22.

22

478115

284759

3.23.

23

478044

284259

3.24.

24

478139

284262

3.25.

25

478158

284232

3.26.

26

478163

284148

3.27.

27

478133

284119

3.28.

28

478028

284110

3.29.

29

478037

284189

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 3.marta noteikumiem Nr.134
Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

OZOLLAPA.JPG (16911 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Speciālo informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!