Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2007. gada 20. decembra likums "Grozījumi Notariāta likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.01.2008., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/168978

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Vēl šajā numurā

09.01.2008., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 20.12.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Notariāta likumā

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt vārdus

"Pirmā nodaļa

Vispārīgie noteikumi"

ar vārdiem

"A sadaļa

Vispārīgie noteikumi"

2. Papildināt A sadaļu ar I nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"I nodaļa

Zvērinātu notāru darbības vispārīgie noteikumi".

3. Aizstāt 9.panta 5.punkta "c" apakš­punktā vārdus "pagasttiesas vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vai locekļa amatā" ar vārdiem "bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amatā".

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10. Par zvērinātiem notāriem nedrīkst būt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 9.panta prasībām;

2) kuras tiesa atzinusi par maksātne­spējīgiem parādniekiem;

3) kuras kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu atzītas par aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem;

4) pret kurām kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

5) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

6) kurām ar tiesas spriedumu kriminālprocesā atņemtas tiesības ieņemt zvērināta notāra amatu;

7) kuras agrāk izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas;

8) kuras, pamatojoties uz lēmumu disciplinārlietā, izslēgtas no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita, atlaistas no prokurora amata vai atceltas no zvērināta tiesu izpildītāja, viņa palīga amata, zvērināta notāra, viņa palīga amata vai tiesneša amata, kamēr nav pagājuši pieci gadi no brīža, kad lēmums disciplinārlietā stājās spēkā;

9) pār kurām nodibināta aizgādnība;

10) kuras darbojas par zvērinātu advokātu vai viņa palīgu un zvērinātu tiesu izpildītāju vai viņa palīgu."

5. Izteikt 11.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Izvēloties atbilstošāko zvērināta notāra amata pretendentu (turpmāk - pretendents), ņem vērā zvērināta notāra eksāmenā iegūto vērtējumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pamatoto atzinumu."

6. Izteikt 11.2 panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Latvijas Zvērinātu notāru padomei uzrāda atsauksmes par savu profesionālo darbību un morālajām īpašībām."

7. Izslēgt 12.pantā vārdus "zvērināta notāra amata".

8. Izteikt otro nodaļu šādā redakcijā:

"II nodaļa

Zvērinātu notāru eksāmeni un kvalifikācijas pārbaudes

16. Pretendentam, kurš atbilst šā likuma 9.panta 1., 2., 3., 4. un 5.punkta prasībām un uz kuru neattiecas šā likuma 10.panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā noteiktie ierobežojumi, ir tiesības kārtot zvērinātu notāru eksāmenu (turpmāk - eksāmens).

17. Zvērināts notārs atbilstoši šā likuma prasībām kārto šādas zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes (turpmāk - kvalifikācijas pārbaude):

1) regulāro kvalifikācijas pārbaudi - ne retāk kā reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējās regulārās kvalifikācijas pārbaudes;

2) ārkārtas kvalifikācijas pārbaudi - ja zvērinātam notāram gada laikā no disciplinārsoda piemērošanas ir atkārtoti piemērots disciplinārsods.

Ņemot vērā zvērināta notāra pamatotu iesniegumu, tieslietu ministrs var pieņemt lēmumu par regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas termiņa pagarināšanu uz laiku līdz nākamajai regulārajai kvalifikācijas pārbaudei, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

18. Eksāmenā un kvalifikācijas pārbaudē vērtē zvērināta notāra darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, tai skaitā par normatīvajiem aktiem, kā arī prasmi piemērot šīs zināšanas praksē, lai veiktu zvērināta notāra amata pienākumus, ieskaitot aktu sastādīšanu un zvērināta notāra lietvedības kārtošanu. Eksāmenā un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudē vērtē arī pretendenta un zvērināta notāra sociālo kompetenci un sociālo intelektu.

19. Eksāmenu un regulāro kvalifikācijas pārbaudi organizē un nodrošina Latvijas Zvērinātu notāru padome ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtas kvalifikācijas pārbaudi rīko divu mēnešu laikā pēc atkārtotā disciplinārsoda piemērošanas.

Lēmumu par eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un norises dienu pieņem tieslietu ministrs pēc savas iniciatīvas vai pēc Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšlikuma.

20. Kvalifikācijas pārbaudes kārtošanai nepieciešamie izdevumi daļēji tiek segti no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.

Par eksāmena kārtošanu ir jāmaksā. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtību, jomas, kurās tiek pārbaudītas pretendenta un zvērināta notāra zināšanas un prasmes, un to vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

21. Eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes programmu un jautājumus apstiprina tieslietu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšlikuma.

Pretendenta un zvērināta notāra zināšanas un prasmes pārbauda eksāmenu komisija. Eksāmenu komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs pēc savas ini­ciatīvas vai pēc Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšlikuma. Eksāmenu komisijas sastāvā iekļauj Tieslietu ministrijas pārstāvjus, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus, apgabaltiesu tiesnešus, augstskolu akadēmiskā personāla pārstāvjus un zvērinātus notārus, kā arī personāla atlases speciālistu.

Personāla atlases speciālists vērtē pretendenta un zvērināta notāra sociālo kompetenci un sociālo intelektu.

22. Lēmumu par eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem pieņem eksāmenu komisija.

Eksāmenu komisijas lēmumu par eksāmena rezultātiem mēneša laikā no eksāmena kārtošanas dienas pretendents var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu tieslietu ministram. Tieslietu ministra lēmumu pretendents mēneša laikā var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Administratīvās rajona tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pretendents, kurš nenokārto eksāmenu, ir tiesīgs to kārtot atkārtoti ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem, skaitot no eksāmena kārtošanas dienas.

Pretendentam ir tiesības pieteikties uz zvērināta notāra amatu ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc eksāmena nokārtošanas.

23. Eksāmenu komisijas lēmumu par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram. Tieslietu ministrs eksāmenu komisijas lēmumu apstiprina septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Eksāmenu komisijas lēmums stājas spēkā dienā, kad tieslietu ministrs to apstiprinājis. Konstatējot kvalifikācijas pārbaudes kārtības pārkāpumus, tieslietu ministrs neapstiprina eksāmenu komisijas lēmumu, bet nekavējoties pieņem lēmumu par jaunas kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un norises dienu, kas nevar būt vēlāk kā mēneša laikā.

Zvērināts notārs, kurš nenokārto regulāro kvalifikācijas pārbaudi, kārto atkārtotu regulāro kvalifikācijas pārbaudi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no regulārās kvalifikācijas pārbaudes rezultātu apstiprināšanas dienas, bet, ja šajā laikā tieslietu ministrs nepieņem lēmumu par regulārās kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu, - nākamajā regulārās kvalifikācijas pārbaudes rīkošanas reizē.

23.1 Ja zvērināts notārs kopš eksāmena vai iepriekšējās regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas ir cēlis savu profesionālo vai akadēmisko kvalifikāciju, ieguvis attiecīgi nepieciešamo kredītpunktu skaitu par aktivitātēm zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanai un par to ir saņemts pamatots Latvijas Zvērinātu notāru padomes atzinums, tieslietu ministrs var pilnīgi vai daļēji atbrīvot zvērinātu notāru no regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas.

Tieslietu ministra lēmuma par zvērināta notāra neatbrīvošanu vai daļēju atbrīvošanu no regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma izpildi līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Aktivitātes zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanai, par ko piešķir kredītpunktus, kredītpunktu piešķiršanas kritērijus un kārtību, kā arī kredītpunktu skaitu, kas nepieciešams pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas, un kārtību, kādā notiek pilnīga vai daļēja atbrīvošana no regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas, nosaka Ministru kabinets."

9. Aizstāt vārdus

"Trešā nodaļa

Zvērinātu notāru darbības riska apdrošināšana"

ar skaitli un vārdiem

"III nodaļa

Zvērinātu notāru darbības riska apdrošināšana".

10. Izteikt 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 Zvērinātam notāram ir pienākums nekavējoties paziņot Latvijas Zvērinātu notāru padomei par apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kā arī par visiem grozījumiem noslēgtajā apdrošināšanas līgumā, par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, līguma darbības apturēšanu vai izbeigšanu."

11. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28. Latvijas Zvērinātu notāru padome raugās, lai apdrošināšanas līgums būtu spēkā nepārtraukti, kā arī uzrauga apdrošināšanas maksājumu savlaicīgu izdarīšanu. Zvērinātam notāram ir pienākums septiņu dienu laikā pēc termiņa, kurā izdarāms apdrošināšanas prēmijas maksājums, iesniegt Latvijas Zvērinātu notāru padomei maksājuma uzdevuma kopiju.

Ja apdrošināšanas līguma darbība ir apturēta vai līgums neatbilst šā likuma vai Ministru kabineta apstiprinātajiem obligātajiem līguma noteikumiem, vai līgums ir izbeigts, zvērināts notārs atstādināms vai atceļams no amata."

12. Izslēgt 31. un 32.pantu.

13. Aizstāt vārdus

"Ceturtā nodaļa

Zvērinātu notāru amata pienākumi"

ar vārdiem

"B sadaļa

Zvērinātu notāru amata pienākumi".

14. Aizstāt vārdus

"Pirmā apakšnodaļa

Vispārīgie noteikumi"

ar skaitli un vārdiem

"IV nodaļa

Zvērinātu notāru amata pienākumu pildīšanas vispārīgie noteikumi".

15. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35. Zvērināta notāra darba laiks ir astoņas stundas dienā ne mazāk kā piecas dienas nedēļā. Zvērināts notārs nodrošina savas prakses vietas pieejamību visu darba laiku.

Zvērināts notārs personīgi pieņem klientus savā prakses vietā ne mazāk kā piecas stundas darba dienā.

Pēc vienošanās ar klientu zvērināts notārs var izpildīt amata pienākumus arī ārpus darba laika."

16. Aizstāt 42.pantā vārdus un skaitli "vai citu iepriekšējā (41.) pantā minēto personu labā" ar vārdiem un skaitli "vai šā likuma 41.pantā minēto personu labā".

17. Izteikt 43.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sākot pildīt amata pienākumus, zvērināts notārs saņem zvērināta notāra amata apliecību un amata zīmi. Zvērinātu notāru amata apliecības un amata zīmes parau­gus, izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

18. Aizstāt vārdus

"Otrā apakšnodaļa

Zvērinātu notāru grāmatas"

ar skaitli un vārdiem

"V nodaļa

Zvērinātu notāru grāmatas".

19. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

"45. Zvērinātam notāram jāved:

1) reģistri visu viņa taisīto aktu un apliecinājumu ierakstīšanai;

2) notariālo aktu grāmata;

3) glabājumu grāmata;

4) vekseļu protesta aktu grāmata;

5) to personu alfabētiskais rādītājs, kuru vārdā izpildīta notariālā darbība.

Šā panta pirmās daļas 1.punktā paredzētais reģistrs un 5.punktā paredzētais alfabētiskais rādītājs tiek vests elektroniskā veidā.

Šā panta pirmās daļas 1.punktā paredzētais reģistrs, kuru ved elektroniskā veidā, ik mēnesi tiek izdrukāts un saglabāts papīra formā. Gada beigās ar papīra formā saglabāto reģistru rīkojas šā likuma 47. un 53.pantā noteiktajā kārtībā. Elektroniskajam reģistram un tā papīra formā izdrukātajai versijai ir vienāds juridisks spēks.

Zvērināts notārs izmanto šā likuma 45.1 pantā noteikto reģistru."

20. Papildināt likumu ar 45.1 pantu šādā redakcijā:

"45.1 Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome ved to personu reģistru, kurām atsauktas pilnvaras."

21. Izslēgt 50. un 51.pantu.

22. Izteikt 53.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aktu grāmata iesienama un apliecināma šā likuma 47.pantā noteiktajā kārtībā."

23. Izteikt 57.pantu šādā redakcijā:

"57. Šā likuma 45.1 pantā paredzētajā reģistrā norāda pilnvarnieka un pilnvarotāja uzvārdu un vārdu, ziņas par atsaukto pilnvarojumu, zvērinātu notāru, kas publicējis sludinājumu, oficiālo laikrakstu, kurā ievietots sludinājums par pilnvarojuma atsaukšanu, minot laikraksta nosaukumu, gadu, dienu, mēnesi un numuru."

24. Aizstāt 60.pantā vārdus un skaitli "Pēc iepriekšējā (59.) pantā" ar skaitļiem un vārdiem "Pēc šā likuma 59.pantā".

25. Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

"64. Noteikumus par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un vešanas kārtību un par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu izdod Ministru kabinets."

26. Aizstāt vārdus

"Trešā apakšnodaļa

Zvērinātu notāru amata darbība"

ar vārdiem

"C sadaļa

Zvērinātu notāru amata darbības vispārīgie noteikumi".

27. Izslēgt skaitli un vārdus

"I. Vispārīgie noteikumi".

28. 67.pantā:

papildināt pantu pēc vārdiem "valsts nodevas" ar vārdiem "par notariālo darbību izpildi";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par notariālo darbību izpildi, nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

29. 75.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "dzimšanas laiks un vieta" ar vārdiem "dzimšanas gads, diena un mēnesis, kā arī dzimšanas vieta";

aizstāt trešajā daļā vārdus "dzimšanas laiku un vietu" ar vārdiem "dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un dzimšanas vietu";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Taisot aktus un apliecinājumus, saskaņā ar kuriem zvērinātam notāram jāpārbauda personu identitāte, zvērināts notārs akta vai apliecinājuma izdarīšanas dienā pārbauda personas datus Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā un izdara par to atzīmi aktā vai apliecinājumā."

30. 76.panta pirmajā daļā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem "pēc pases" ar vārdiem "vai personas apliecības";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja minētā persona nevar šādu dokumentu uzrādīt, zvērināts notārs noskaidro tās identitāti pēc citiem ticamiem dokumentiem, ja nepieciešams, papildinot trūkstošās ziņas pēc divu liecinieku liecībām."

31. 80.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus un skaitli "no iepriekšējā (79.) panta noteikumiem" ar vārdiem un skaitli "no šā likuma 79.panta noteikumiem";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Latvijas Zvērinātu notāru padomei - atbilstoši šā likuma 230.pantā noteiktajai kompetencei;";

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) šajā likumā noteiktajos gadījumos.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ierosināta krimināllieta" ar vārdiem "uzsākts kriminālprocess".

32. Aizstāt skaitli un vārdus

"II. Notariālie akti"

ar vārdiem

"D sadaļa

Notariālie akti".

33. Izteikt 83.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja pārstāvības tiesības izriet no ieraksta Komercreģistrā vai citā publiskā reģistrā, zvērināts notārs tās pārbauda, salīdzinot ar ziņām reģistrā ne agrāk kā 15 dienas pirms notariālā akta taisīšanas vai arī reģistra izrakstā, kuru ne agrāk kā 15 dienas pirms notariālā akta taisīšanas apliecinājusi attiecīgā reģistra iestāde. Ārvalstu reģistriem piemērojams 30 dienu termiņš. Zvērināts notārs aktā norāda datumu, kad pārbaudījis ziņas, vai izraksta apliecināšanas datumu."

34. Izteikt 87.2 pantu šādā redakcijā:

"87.2 Zvērināts notārs sniedz paskaidrojumu akta dalībniekiem par darījumam nepieciešamajām tiesu vai iestāžu atļaujām un apstiprinājumiem un par likumiskajām pirmpirkuma tiesībām un to norāda aktā.

Apliecinot tiesisku darījumu, kura priekšmets ir zemesgrāmatā ierakstītas vai ierakstāmas tiesības, zvērināts notārs akta taisīšanas brīdī pārbauda datus zemesgrāmatā."

35. Izteikt 87.3 pantu šādā redakcijā:

"87.3 Zvērināts notārs nedrīkst taisīt notariālos aktus, kuri aizliegti ar likumu vai kuru saturs ir acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu.

Ja zvērinātam notāram rodas šaubas par darījuma atsevišķu noteikumu spēku, viņam tas jādara zināms notariālā akta dalībniekiem un jānorāda notariālajā aktā.

Ja zvērinātam notāram rodas šaubas par darījuma atbilstību likumam vai dalībnieku patiesajai gribai, viņam šīs šaubas jāapspriež ar darījuma dalībniekiem. Ja darījuma dalībnieki tomēr pastāv uz akta taisīšanu, zvērinātam notāram aktā jāieraksta gan savi paskaidrojumi, gan darījuma dalībnieku šajā sakarā sniegtie paskaidrojumi."

36. Aizstāt skaitli un vārdu

"III. Apliecinājumi"

ar vārdiem

"E sadaļa

Apliecinājumi".

37. Aizstāt skaitli un vārdus

"1. Vispārīgie noteikumi"

ar skaitli un vārdiem

"VI nodaļa

Apliecinājumu vispārīgie noteikumi".

38. Izslēgt skaitli un vārdus

"2. Aktu apliecināšana uzrādījuma kārtībā".

39. Aizstāt skaitli un vārdus

"3. Parakstu īstuma apliecināšana"

ar skaitli un vārdiem

"VII nodaļa

Parakstu īstuma apliecināšana".

40. Izslēgt 115.panta otro daļu.

41. Izteikt 116.pantu šādā redakcijā:

"116. Dokumenti, uz kuriem apliecināts tikai parakstu īstums, atzīstami par privātiem dokumentiem, un tas atzīmējams apliecinājumā.

Parakstu īstumu nedrīkst apliecināt uz dokumentiem, kuru saturs ir acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu.

Ja dokumentu iesnieguši apliecinājuma dalībnieki, zvērināts notārs iepazīstas ar dokumenta saturu vienīgi tiktāl, ciktāl tas nepieciešams šā panta otrajā daļā minēto apstākļu konstatēšanai. Par dokumenta saturu zvērināts notārs neatbild, un tas atzīmējams apliecinājumā.

Ja dokumentu sastādījis zvērināts notārs, viņam ir arī šā likuma 87.1 pantā noteiktie pienākumi."

42. Aizstāt skaitli un vārdus

"4. Apliecinājumi, ka persona ir dzīva"

ar skaitli un vārdiem

"VIII nodaļa

Apliecinājumi, ka persona ir dzīva".

43. Aizstāt 118.pantā vārdus "laiks (gads, diena, mēnesis, stunda un minūte)" ar vārdiem "gads, diena, mēnesis, stunda un minūte".

44. Aizstāt skaitli un vārdus

"5. Norakstu un tulkojumu apliecināšana"

ar skaitli un vārdiem

"IX nodaļa

Norakstu un tulkojumu apliecināšana".

45. Aizstāt skaitli un vārdus

"6. Apliecinājumi par līdzēju ierašanos vai neierašanos tiesisku darījumu noslēgšanai vai citu pienākumu pildīšanai"

ar skaitli un vārdiem

"X nodaļa

Apliecinājumi par līdzēju ierašanos vai neierašanos tiesisku darījumu noslēgšanai vai citu pienākumu pildīšanai".

46. 122.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "laiks" ar vārdiem "gads, diena, mēnesis, stunda un minūte";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "dzimšanas laiks un vieta" ar vārdiem "dzimšanas gads, diena un mēnesis, kā arī dzimšanas vieta";

izslēgt otrajā daļā skaitli "(122.)".

47. Aizstāt skaitli un vārdus

"7. Apliecinājumi par seifu un citu glabātavu saturu"

ar skaitli un vārdiem

"XI nodaļa

Apliecinājumi par seifu un citu glabātavu saturu".

48. Aizstāt skaitli un vārdus

"8. Apliecinājumi par dokumentu uzrādīšanas laiku"

ar skaitli un vārdiem

"XII nodaļa

Apliecinājumi par dokumentu uzrādīšanas laiku".

49. Aizstāt skaitli un vārdus

"9. Apliecinājumi par valsts nodevas samaksu"

ar skaitli un vārdiem

"XIII nodaļa

Apliecinājumi par valsts nodevas samaksu".

50. Aizstāt skaitli un vārdu

"10. Protesti"

ar skaitli un vārdiem

"XIV nodaļa

Protestu apliecināšana".

51. Aizstāt skaitli un vārdus

"11. Pilnvarojumu atsaukšana"

ar skaitli un vārdiem

"XV nodaļa

Pilnvarojumu atsaukšanas apliecināšana".

52. Aizstāt skaitli un vārdu

"12. Paziņojumi"

ar skaitli un vārdiem

"XVI nodaļa

Paziņojumu apliecināšana".

53. Aizstāt skaitli un vārdus

"13. Apliecinājumi par sapulču, darbību un notikumu norisi"

ar skaitli un vārdiem

"XVII nodaļa

Apliecinājumi par sapulces, darbības vai notikuma norisi".

54. Aizstāt skaitli un vārdus

"14. Apliecinājumi par iesniegumu, paziņojumu (deklarāciju) un liecību sniegšanu"

ar skaitli un vārdiem

"XVIII nodaļa

Apliecinājumi par iesniegumu, paziņojumu (deklarāciju) un liecību sniegšanu".

55. Aizstāt 139.7 pantā vārdu "krimināllietās" ar vārdu "kriminālprocesos".

56. Aizstāt skaitli un vārdus

"IV. Naudas, vērtspapīru un dokumentu glabājumi"

ar vārdiem

"F sadaļa

Naudas, vērtspapīru un dokumentu glabājumi".

57. Izteikt 143.pantu šādā redakcijā:

"143. Glabājumā saņemto naudu zvērināts notārs iemaksā kredītiestādē, kas ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā."

58. Aizstāt vārdus

"Piektā nodaļa

Zvērinātu notāru palīgi"

ar vārdiem

"G sadaļa

Zvērinātu notāru palīgi".

59. Aizstāt 147.panta 5.punktā vārdu "trīs" ar vārdu "divus".

60. Aizstāt 148.pantā vārdus un skaitļus "nevar būt šā likuma 10.panta 2. - 9.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "nedrīkst būt šā likuma 10.panta 2. - 10.punktā".

61. Papildināt 151.panta pirmo teikumu pēc vārdiem "paredzētajos gadījumos" ar vārdiem "un gadījumos".

62. 152.pantā:

aizstāt vārdu "materiālā" ar vārdu "civiltiesiskā";

aizstāt vārdu "materiāli" ar vārdu "civiltiesiski".

63. Papildināt 154.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Tieslietu ministrs var atbrīvot no amata zvērināta notāra palīgu:

1) pēc paša lūguma;

2) kuru tiesa atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;

3) pret kuru kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

4) kurš sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

5) kurš agrāk izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvots;

6) pār kuru nodibināta aizgādnība;

7) ja zvērināta notāra palīgs izbeidz darba tiesiskās attiecības ar zvērinātu notā­ru, pēc kura priekšlikuma viņš ir apstiprināts amatā.

Zvērinātam notāram, kurš izbeidz darba tiesiskās attiecības ar zvērināta notāra palīgu, ir pienākums ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas par to rakstveidā paziņot tieslietu ministram. Ja darba tiesiskās attiecības ar zvērināta notāra palīgu tiek izbeigtas nekavējoties, zvērināts notārs par to rakstveidā paziņo tieslietu ministram darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienā."

64. Izslēgt vārdus

"Sestā nodaļa

Zvērinātu notāru kandidāti".

65. Aizstāt vārdus

"Septītā nodaļa

Zvērinātu notāru darba atlīdzība"

ar vārdiem

"H sadaļa

Zvērinātu notāru darba atlīdzība".

66. Izteikt 163.pantu šādā redakcijā:

"163. Par katru amata darbību (65. un 66.pants) zvērināti notāri neatkarīgi no valsts nodevām ņem atlīdzību."

67. Papildināt 165.panta pirmo daļu pēc vārda "taksi" ar vārdiem "un tās noteikšanas kārtību".

68. Aizstāt vārdus

"Astotā nodaļa

Zvērinātu notāru atvaļinājumi"

ar vārdiem

"I sadaļa

Zvērinātu notāru atvaļinājumi".

69. Izteikt 174.pantu šādā redakcijā:

"174. Atvaļinājumu zvērinātam notāram piešķir tieslietu ministrs. Zvērināts notārs iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, kas saskaņots ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi, iesniedz tieslietu ministram ne vēlāk kā divas nedēļas pirms atvaļinājuma sākuma. Zvērinātam notāram ikgadējo atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām.

Darbnespējas gadījumos iesniegums iesniedzams tieslietu ministram triju dienu laikā no darbnespējas sākuma, ja darbnespēja paredzama ilgāk par trim dienām. Iesniegumu par darbnespēju var iesniegt zvērināts notārs, viņa palīgs vai Latvijas Zvērinātu notāru padome.

Sevišķi steidzamos gadījumos zvērināts notārs var izlietot ārkārtas atvaļinājumu, kas nav ilgāks par trim dienām, iepriekš neizprasot tieslietu ministra atļauju, taču tad zvērinātam notāram, tiklīdz iespējams, jāpaziņo, kādēļ un cik ilgi viņš nav pildījis savus pienākumus. Šādos gadījumos, ja zvērinātam notāram ir palīgs, zvērināta notāra pienākumus pilda zvērināta notāra palīgs."

70. Aizstāt vārdus

"Devītā nodaļa

Zvērinātu notāru darba atbildība"

ar vārdiem

"J sadaļa

Zvērinātu notāru atbildība".

71. Aizstāt 192.pantā vārdus "pagājis gads" ar vārdiem "pagājuši divi gadi".

72. Aizstāt vārdus

"Desmitā nodaļa

Zvērinātu notāru darbības uzraudzība"

ar vārdiem

"K sadaļa

Zvērinātu notāru darbības uzraudzība un sūdzības par notāru darbību".

73. Izslēgt vārdus

"Vienpadsmitā nodaļa

Sūdzības par notāru darbību".

74. Papildināt 206.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja apgabaltiesas priekšsēdētājs, iepazīstoties ar sūdzību, konstatē savu tiešu vai netiešu ieinteresētību lietas iznākumā vai citus apstākļus, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti, viņš nodod šo sūdzību izskatīšanai citam šīs apgabaltiesas tiesnesim, bet, ja tas nav iespējams, - citas apgabaltiesas priekšsēdētājam."

75. Aizstāt vārdus

"Divpadsmitā nodaļa

Zvērinātu notāru atbrīvošana, atcelšana, pārcelšana un atstādināšana"

ar vārdiem

"L sadaļa

Zvērinātu notāru atbrīvošana, atcelšana, pārcelšana un atstādināšana".

76. Izteikt 211.pantu šādā redakcijā:

"211. Tieslietu ministrs atceļ no amata zvērinātu notāru:

1) kurš noteiktā laikā nav noslēdzis apdrošināšanas līgumu vai nav iemaksājis kārtējo apdrošināšanas maksājumu;

2) kurš noteiktā laikā (13.pants) pēc iecelšanas vai pārcelšanas nav sācis pildīt amata pienākumus;

3) kurš bez atļaujas iestājies darbā valsts vai pašvaldības institūcijā vai uzņēmumā vai privātā dienestā (15.pants);

4) kuru tiesa atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;

5) pret kuru kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

6) kurš sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

7) kurš agrāk izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvots;

8) pār kuru nodibināta aizgādnība;

9) kurš nav nokārtojis ārkārtas kvalifikācijas pārbaudi vai atkārtotu regulāro kvalifikācijas pārbaudi;

10) kurš šajā likumā noteiktajā termiņā nav kārtojis kvalifikācijas pārbaudi."

77. Izteikt 212.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Tieslietu ministra lēmuma par zvērināta notāra pārcelšanu vai atcelšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma izpildi līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim."

78. 213.pantā:

papildināt pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) konstatēts, ka apdrošināšanas līgumā nav ietverti Ministru kabineta apstiprinātie obligātie nosacījumi;

5) viņš šajā likumā noteiktajā termiņā nav nokārtojis regulāro kvalifikācijas pārbaudi un nav pagarināts regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas termiņš.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Tieslietu ministra lēmuma par zvērināta notāra atstādināšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma izpildi līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

79. Aizstāt vārdus

"Trīspadsmitā nodaļa

Zvērinātu notāru korporatīvā darbība"

ar vārdiem

"M sadaļa

Zvērinātu notāru korporatīvā darbība".

80. Aizstāt vārdus

"Pirmā apakšnodaļa

Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija"

ar skaitli un vārdiem

"XIX nodaļa

Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija".

81. Aizstāt vārdus

"Otrā apakšnodaļa

Zvērinātu notāru kopsapulce"

ar skaitli un vārdiem

"XX nodaļa

Zvērinātu notāru kopsapulce".

82. Aizstāt vārdus

"Trešā apakšnodaļa

Zvērinātu notāru padome un revīzijas komisija"

ar skaitli un vārdiem

"XXI nodaļa

Zvērinātu notāru padome un revīzijas komisija".

83. Izteikt 230.panta 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reizi pusgadā sniedz tieslietu ministram pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām;".

84. Aizstāt vārdus

"Četrpadsmitā nodaļa

Zvērinātu notāru finansiālā darbība"

ar vārdiem

"N sadaļa

Zvērinātu notāru finansiālā darbība".

85. Aizstāt vārdus

"Piecpadsmitā nodaļa

Mantojuma lietu vešana"

ar vārdiem

"O sadaļa

Mantojuma lietu vešana".

86. Aizstāt vārdus

"Pirmā apakšnodaļa

Vispārīgie noteikumi"

ar skaitli un vārdiem

"XXII nodaļa

Mantojuma lietu vešanas vispārīgie noteikumi".

87. Aizstāt vārdus

"Otrā apakšnodaļa

Pārdzīvojušā laulātā tiesību apliecināšana"

ar skaitli un vārdiem

"XXIII nodaļa

Pārdzīvojušā laulātā tiesību apliecināšana".

88. Aizstāt 267.panta 1. un 3.punktā vārdus "dzimšanas laiku un vietu" ar vārdiem "dzimšanas gadu, dienu un mēnesi, kā arī dzimšanas vietu".

89. Aizstāt vārdus

"Trešā apakšnodaļa

Pēdējās gribas rīkojumu nolasīšana un stāšanās likumīgā spēkā"

ar skaitli un vārdiem

"XXIV nodaļa

Pēdējās gribas rīkojumu nolasīšana un stāšanās likumīgā spēkā".

90. Aizstāt 284.panta 1. un 4.punktā vārdus "dzimšanas laiku un vietu" ar vārdiem "dzimšanas gadu, dienu un mēnesi, kā arī dzimšanas vietu".

91. Aizstāt vārdus

"Ceturtā apakšnodaļa

Mantojuma apsardzība un aizgādnība"

ar skaitli un vārdiem

"XXV nodaļa

Mantojuma apsardzība".

92. Aizstāt vārdus

"Piektā apakšnodaļa

Sludinājums par mantojuma atklāšanos"

ar skaitli un vārdiem

"XXVI nodaļa

Sludinājums par mantojuma atklāšanos".

93. Aizstāt vārdus

"Sestā apakšnodaļa

Mantojuma pieņemšana"

ar skaitli un vārdiem

"XXVII nodaļa

Mantojuma pieņemšana".

94. Aizstāt 308.pantā vārdu "pagasttiesu" ar vārdu "bāriņtiesu".

95. Aizstāt vārdus

"Septītā apakšnodaļa

Apstiprināšana mantojuma tiesībās pēc likuma"

ar skaitli un vārdiem

"XXVIII nodaļa

Apstiprināšana mantojuma tiesībās pēc likuma".

96. Izteikt 319.pantu šādā redakcijā:

"319. Mantojuma apliecību paraugus apstiprina Ministru kabinets."

97. Aizstāt vārdus

"Astotā apakšnodaļa

Mantojuma dalīšana"

ar skaitli un vārdiem

"XXIX nodaļa

Mantojuma dalīšana".

98. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8.punktā vārdus un skaitli "un 19.pantā";

papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"9. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 20.panta pir­majā, otrajā un trešajā daļā, 23.1 panta trešajā daļā, 43.panta pirmajā daļā, 45.1 pantā, 64.pantā, 67.panta otrajā daļā, 165.panta pirmajā daļā, 230.panta 9.punktā un 319.pantā minētos noteikumus.

10. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.690 "Zvērinātu notāru eksāmena kārtība";

2) Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.247 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanai nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu un maksu par zvērinātu notāru eksāmenu";

3) Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.534 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm";

4) Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.988 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību";

5) Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1009 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu";

6) Ministru kabineta 2005.gada 6.decem­bra noteikumi Nr.917 "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome sniedz pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām";

7) Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr.740 "Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem".

11. Grozījumi šā likuma 192.pantā, saskaņā ar kuriem disciplinārlietas ierosināšanai noteiktais termiņš tiek pagarināts no viena gada uz diviem gadiem, piemērojami attiecībā uz tiem pārkāpumiem, kas izdarīti pēc 2008.gada 1.marta.

12. Zvērināti notāri līdz 2008.gada 31.jūlijam pēc zvērinātu notāru apmācības programmas apgūšanas kārto atestāciju, kas uzskatāma par pirmo kvalifikācijas pārbaudi. Šis nosacījums attiecas uz tiem zvērinātiem notāriem, kas ir nodevuši zvērestu līdz 2008.gada 1.jūlijam. Atestācijas gaitā vērtē:

1) zvērināta notāra darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, tai skaitā par normatīvajiem aktiem (atestācijas pirmā daļa);

2) prasmi piemērot šīs zināšanas praksē, lai veiktu zvērināta notāra amata pienākumus, ieskaitot aktu sastādīšanu un zvērināta notāra lietvedības kārtošanu (ates­tācijas otrā daļa);

3) zvērināta notāra sociālo kompetenci un sociālo intelektu (atestācijas trešā daļa).

13. Šo pārejas noteikumu 12.punktā minēto zvērinātu notāru apmācību atbilstoši tieslietu ministra saskaņotajai zvērinātu notāru apmācības programmai un pārbaudi, kā arī eksāmenu komisijas darbu atestācijas procesā organizē Latvijas Zvērinātu notāru padome.

14. Zvērinātiem notāriem, kuri sekmīgi nokārtojuši eksāmenu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.247 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanai nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu un maksu par zvērinātu notāru eksāmenu", atestācijā tiek vērtēta tikai sociālā kompetence un sociālais intelekts.

15. Lēmumu par šo pārejas noteikumu 12.punktā minētās atestācijas rezultātiem tieslietu ministra noteiktā dienā pieņem tieslietu ministra apstiprināta eksāmenu komisija, kuras sastāvā iekļauj Tieslietu ministrijas pārstāvjus, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus, apgabaltiesu tiesnešus, augstskolu akadēmiskā personāla pārstāvjus un zvērinātus notārus, kā arī personāla atlases speciālistu.

16. Zvērināts notārs nokārto atestāciju, ja:

1) par atestācijas pirmo daļu ir saņēmis apliecinājumu par sekmīgu Latvijas Zvērinātu notāru padomes organizētās apmācības programmas apgūšanu;

2) par atestācijas otro daļu ir saņēmis Latvijas Zvērinātu notāru padomes motivētu atzinumu par zvērināta notāra līdzšinējo amata pienākumu veikšanu ar ieteikumu atzīt, ka zvērināts notārs atestācijas otro daļu ir nokārtojis;

3) par atestācijas trešo daļu ir saņēmis atbilstošu Latvijas Zvērinātu notāru padomes sertifikātu par apmācības kursa "Notāru klientu apkalpošanas standarts" apguvi.

17. Ja zvērināts notārs nav nokārtojis kādu no atestācijas daļām, eksāmenu komisija pieņem lēmumu neatestēt zvērinātu notāru.

18. Eksāmenu komisija lēmumu par atestācijas rezultātiem iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram. Tieslietu ministrs eksāmenu komisijas lēmumu apstiprina septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Eksāmenu komisijas lēmums stājas spēkā dienā, kad tieslietu ministrs to apstiprinājis.

19. Zvērināts notārs, kurš nenokārto ates­tāciju, sešu mēnešu laikā kārto ārkārtas kvalifikācijas pārbaudi.

20. Šo pārejas noteikumu 15.punktā minētās eksāmenu komisijas darbs atestācijas procesā noris atbilstoši normatīvajam aktam, kas regulē zvērinātu notāru eksāmena kārtību, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 20.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 9.janvārī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!