Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.11.2007., Nr. 180 https://www.vestnesis.lv/ta/id/165950-noteikumi-par-valsts-vai-pasvaldibas-zemes-nomu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdien, 1. novembrī

Vēl šajā numurā

08.11.2007., Nr. 180

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 735

Pieņemts: 30.10.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.735

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 38.§)

Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu, 16.panta piekto daļu, 20.panta devīto daļu un 26.panta ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. privatizācijai vai atsavināšanai nenodota apbūvēta valstij vai pašvaldībai piekrītoša vai piederoša zemesgabala (turpmāk – valsts vai pašvaldības zemesgabals) nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību;

1.2. neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību;

1.3. privatizācijai vai atsavināšanai nodota apbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, ja apbūves īpašnieks neizmanto vai nevar izmantot pirmpirkuma tiesības;

1.4. attiecībā uz dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem lietošanā ar apbūves tiesībām piešķirtajiem pilsētu zemesgabaliem, uz kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu (turpmāk – neizpirktā pilsētas zeme):

1.4.1. kārtību, kādā noslēdzams nomas līgums;

1.4.2. kārtību, kādā aprēķināma nomas maksa;

1.4.3. nomas līguma būtiskos noteikumus;

1.4.4. pilsētu zemes nomas tipveida līguma paraugu (pielikums).

2. Noteikumi neattiecas:

2.1. uz kārtību, kādā iznomā valsts un pašvaldību zemi, kas tiek privatizēta atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

2.2. uz kārtību, kādā iznomā attiecīgi valsts vai pašvaldības zemi valsts vai pašvaldības iestādēm.

3. Šajos noteikumos lietotie termini "zeme" un "zemesgabals" atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā lietotajiem terminiem "zemes vienība" un "zemes vienības daļa".

II. Privatizācijai vai atsavināšanai nenodota apbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība

4. Zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.

5. Ja iznomā apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, uz kura atrodas attiecīgi valsts vai pašvaldības ēkas (būves), zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.

6. Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas zemesgabals, iesniedz šādus dokumentus:

6.1. fiziskā persona – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība;

6.2. juridiskā persona – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemes­gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu;

6.3. dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai līdz īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā – vienu no likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 17. un 28.pantā minētajiem dokumentiem, vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai pašvaldības izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas personas lietošanā un piekrīt šīs personas mājsaimniecībai (lauku apvidos).

7. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

8. Ja mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un tas neatbilst lietošanas mērķim, kas bija noteikts šo noteikumu 7.punktā minētās vērtības noteikšanai, tiek grozīta apbūvēta zemesgabala nomas maksa. Nomas maksa gadā tiek noteikta 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.novembri). Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Pārējos gadījumos apbūvēta zemesgabala nomas maksu iznomātājs nepārskata līdz 2009.gada 30.decembrim.

9. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja:

9.1. uz zemesgabala atrodas tiesiskā valdītāja ēkas (būves), kuras saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā;

9.2. ēkas (būves) ir ierakstītas zemesgrāmatā, bet pēc īpašnieka maiņas tiesiskais valdītājs nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības (izņemot gadījumus, ja tiesību nostiprināšanu kavē tiesas noteikts aizliegums);

9.3. persona ir veikusi nelikumīgu būvniecību uz viņas lietošanā vai nomā esošās zemes.

10. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes nomas līguma noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties.

11. Ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

12. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu samaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, ja līgumslēdzējpuses nav vienojušās par citu norēķinu kārtību. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma naudu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

13. Nomas līguma sastādīšanai nepieciešamās ziņas iznomātājs elektroniskā formā saņem no attiecīgajiem valsts reģistriem. Ja uz zemesgabala esošā apbūve nav ierakstīta zemesgrāmatā likumā noteikto ierobežojumu dēļ, ziņas par apbūvi iznomātājam iesniedz apbūves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs. Ja uz apbūvētā zemesgabala atrodas vairāki patstāvīgi ēku (būvju) īpašumi, to īpašnieki iesniedz notariāli apliecinātu vienošanos par zemes lietošanas kārtību un iznomātājs ar katru patstāvīgo ēku (būvju) īpašnieku slēdz atsevišķu zemes nomas līgumu.

14. Iznomātājs rakstiski uzaicina apbūves īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju noslēgt zemes nomas līgumu.

III. Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība

15. Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes­gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes (padomes) ēkā.

16. Šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām:

16.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali;

16.2. zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam;

16.3. zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai.

17. Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo noteikumu 6.1. vai 6.2.apakšpunktā minētos dokumentus.

18. Neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu, pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā norādīto zemesgabala vērtību. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:

18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīg­saimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam – 0,5 % apmērā no šo noteikumu 7.punktā norādītās zemesgabala vērtības;

18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai – 1,5 % apmērā no šo noteikumu 7.punktā norādītās zemesgabala vērtības;

18.3. pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no šo noteikumu 7.punktā norādītās zemesgabala vērtības.

19. Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.

20. Nosakot atbildību par nomas maksas termiņu neievērošanu, kā arī ja tiek pārskatīta nomas maksa, piemēro šo noteikumu 8. un 12.punktā paredzēto kārtību.

21. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai:

21.1. ja nomas līgumā ir paredzētas tiesības nomniekam uz iznomātās zemes celt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, bet uzceltās ēkas (būves) sešu mēnešu laikā pēc to nodošanas ekspluatācijā nav ierakstītas zemesgrāmatā;

21.2. ja nomnieks ir veicis nelikumīgu būvniecību uz viņa nomā esošās zemes.

22. Iznomātājs rakstiski uzaicina personu noslēgt nomas līgumu.

IV. Privatizācijai vai atsavināšanai nodota apbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība, ja apbūves īpašnieks neizmanto vai nevar izmantot pirmpirkuma tiesības

23. Ja ēku (būvju) īpašnieks neizmanto vai nevar izmantot pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu, attiecīgi valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" vai valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", vai pašvaldība pieņem lēmumu par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas (par maksāšanas līdzekli izmantojot īpašuma kompensācijas sertifikātus) izbeigšanu.

24. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar dienu, kad pieņemts lēmums par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas (par maksāšanas līdzekli izmantojot īpašuma kompensācijas sertifikātus) izbeigšanu.

25. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no šo noteikumu 7.punktā noteiktās zemesgabala vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

26. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja:

26.1. uz zemesgabala atrodas nomnieka ēkas (būves), kas saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā;

26.2. ēkas (būves) ir ierakstītas zemesgrāmatā, bet pēc īpašnieku maiņas pircējs nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības (izņemot gadī­jumus, ja tiesību nostiprināšanu kavē tiesas noteikts aizliegums);

26.3. persona ir veikusi nelikumīgu būvniecību uz iznomājamās vai nomā esošās zemes.

27. Ja ēkas (būves) īpašnieks atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma slēgšanu, nomas maksas parāda un nokavējuma naudas piedziņu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas (par maksāšanas līdzekli izmantojot īpašuma kompensācijas sertifikātus) izbeigšanu.

28. Nosakot atbildību par nomas maksas termiņu neievērošanu, kā arī ja tiek pārskatīta nomas maksa, piemēro šo noteikumu 8. un 12.punktā paredzēto kārtību.

29. Lai saņemtu nomas līguma sastādīšanai nepieciešamās ziņas, piemēro šo noteikumu 13.punktā paredzēto kārtību.

30. Iznomātājs rakstiski uzaicina ēku (būvju) īpašnieku noslēgt nomas līgumu pēc tam, kad lēmums par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas (izmantojot kā maksāšanas līdzekli īpašuma kompensācijas sertifikātus) izbeigšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams.

V. Neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība

31. Ja saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās, šādu zemi iznomā pašvaldība.

32. Ziņas par neizpirkto pilsētu zemi paš­valdībā iesniedz Valsts zemes dienests. Ja nepieciešams, pašvaldība uzaicina personu, kurai beigušās zemes lietošanas tiesības (turpmāk – bijušais zemes lietotājs), iesniegt papildu ziņas par ēkām vai augļu dārziem, kas atrodas uz zemes ar apbūves tiesībām.

33. Pēc nepieciešamo ziņu saņemšanas par katru zemesgabalu pašvaldība sagatavo zemes nomas līgumu, paziņo bijušajam zemes lietotājam par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos un zemes nomas tiesību iegūšanu, kā arī nosūta uzaicinājumu noslēgt zemes nomas līgumu.

34. Pašvaldība nosaka nomas maksu, pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā norādīto zemesgabala vērtību. Nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no šo noteikumu 7.punktā norādītās zemesgabala vērtības.

35. Nosakot atbildību par nomas maksas termiņu neievērošanu, kā arī ja tiek pārskatīta nomas maksa, piemēro šo noteikumu 8. un 12.punktā paredzēto kārtību.

36. Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja:

36.1. zemes lietotāja ēkas (būves), kuras saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā;

36.2. ēkas (būves) ir ierakstītas zemesgrāmatā, bet pēc īpašnieka maiņas zemes lietotājs nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības (izņemot gadījumus, ja tiesību nostiprināšanu kavē tiesas noteikts aizliegums);

36.3. zemes lietotājs ir veicis nelikumīgu būvniecību uz viņa lietošanā esošās zemes.

37. Zemes nomas līgumā norāda:

37.1. zemesgabala adresi, kadastra apzīmējumu, platību un zemesgrāmatu nodalījuma numuru (ja zeme ierakstīta zemesgrāmatā);

37.2. iznomātāju un nomnieku, norādot personu identificējošus datus;

37.3. nomas tiesību iegūšanas laiku un līguma termiņu;

37.4. nomas maksas apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī nomas maksas pārskatīšanas kārtību;

37.5. nomnieka atbildību par maksājumu kavēšanu, kā arī nomnieka pienākumu patstāvīgi maksāt nekustamā īpašuma nodokli;

37.6. nomnieka pienākumu novērst šo noteikumu 36.punktā norādītos apstākļus, ja tādi pastāv;

37.7. nomnieka pienākumu ievērot zemei noteiktos apgrūtinājumus, arī ja nomas līguma slēgšanas brīdī tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;

37.8. nomnieka tiesības ar iznomātāja rakstisku piekrišanu veikt būvniecību uz iznomātās zemes;

37.9. strīdu izšķiršanas kārtību.

38. Ja ēkas (būves) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma slēgšanu, nomas maksas parāda piedziņu un nokavējuma naudas piedziņu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iestājušies Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā daļā minētie apstākļi.

VI. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 3.oktobra noteikumus Nr.292 "Noteikumi par valsts zemes nomu" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 22.nr.; 1996, 131.nr.; 2001, 162.nr.).

40. Izdevumus, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, sedz zemesgabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

41. Valsts un pašvaldību zemes nomas maksājumiem nevar piemērot ieskaitu.

42. Iznomājot privatizācijai vai atsavināšanai nodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, par kuru vēl nav noslēgts pirkuma līgums, piemēro šo noteikumu II nodaļā paredzēto kārtību.

43. Ja apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes iznomātājam šie līgumi ir jāgroza deviņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

44. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu pēc 2009.gada 30.decembra, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos.

45. Ja tiek iznomāts neapbūvēts valsts vai pašvaldības zemesgabals ar apbūves tiesībām, nomas līgumu ieraksta zemesgrāmatā. Lai nomas līgumu ierakstītu zemesgrāmatā, iznomātājs pilnvaro nomnieku iznomātāja vārdā visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumus un rīcību.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs O.Spurdziņš

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 9.novembri.


 

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735

Pilsētu zemes nomas tipveida līgums

01.JPG (50079 bytes)

02.JPG (109538 bytes)

03.JPG (116456 bytes)

04.JPG (109443 bytes)

05.JPG (135482 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!