Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumi Nr. 600 "Latvijas biznesa koledžas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.09.2007., Nr. 145 https://www.vestnesis.lv/ta/id/162840-latvijas-biznesa-koledzas-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.601

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"

Vēl šajā numurā

07.09.2007., Nr. 145

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 600

Pieņemts: 04.09.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.600

Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.49 14.§)
Latvijas biznesa koledžas nolikums
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Latvijas biznesa koledža (turpmāk - koledža) ir juridiskās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas biznesa institūts" (juridiskā adrese - Kaļķu iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija) (turpmāk - dibinātājs) dibināta komercsabiedrība, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un iegūt ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
2. Koledžas nosaukums ir:

2.1. latviešu valodā - Latvijas biznesa koledža (nosaukuma saīsinājums - LBK);

2.2. angļu valodā - Business College of Latvia;

2.3. krievu valodā - Латвийский колледж бизнеса.
3. Koledžas juridiskā adrese - Stabu iela 63, Rīga, LV-1011, Latvija.
4. Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome (turpmāk - padome) un koledžas direktors (turpmāk - direktors). Padome ir koledžas personāla koleģiāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona.
5. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir koledžas dibinātājs. Dibinātāja pārstāvības institūcija un izpildinstitūcija ir dibinātāja valde (turpmāk - valde). Valdei ir dibinātāja statūtos un šajos noteikumos noteiktās tiesības un pienākumi.
6. Koledžai var būt savs karogs, ģerbonis, emblēma, logo, devīze un himna.
7. Koledža var dibināt biedrības un atvērt filiāles.
II. Koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi
8. Koledžas darbības pamatvirzieni ir šādi:

8.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas sociālo zinātņu jomā;

8.2. īstenojot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

8.3. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
9. Koledžas uzdevumi ir šādi:

9.1. atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem izstrādāt profesionālās studiju programmas un organizēt to īstenošanu;

9.2. izstrādāt pārbaudījumu saturu un metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus;

9.3. nodrošināt tādu studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;

9.4. veikt pētījumus atbilstoši studiju profilam un veicināt studējošo zinātniskās pētniecības darbu;

9.5. organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus (piemēram, publiskus kursus, lekcijas, konferences);

9.6. veicināt akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidi;

9.7. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās izglītības jomā;

9.8. informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām koledžā;

9.9. teorētiski un praktiski sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus, ievērojot Latvijā esošo darba pieprasījumu un piedāvājumu;

9.10. veikt saimniecisko darbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un koledžas darbības pamatvirzieniem.
III. Padome
10. Padomes vēlēšanas organizē direktors. Direktora vietnieku un valdes locekli padomē iekļauj bez ievēlēšanas. Pārstāvjus darbam padomē ievēlē no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus, aizklāti balsojot. Studējošo pārstāvjus darbam koledžas padomē deleģē studējošo pašpārvalde.
11. Padomes sastāvā ir 15 padomes locekļi:

11.1. direktors;

11.2. direktora vietnieks studiju darbā;

11.3. viens valdes loceklis;

11.4. pieci akadēmiskā personāla pārstāvji (akadēmiskajos amatos ievēlētās personas);

11.5. divi vispārējā personāla pārstāvji;

11.6. trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji;

11.7. divi darba devēju un nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji atbilstoši studiju programmu specifikai.
12. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un padomes sekretāru, aizklāti balsojot. Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes darbu protokolē un lietvedību kārto sekretārs.
13. Padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu ievēlēšanas kārtību, padomes kompetenci, darba organizāciju, direktora atliekošā veto tiesību piemērošanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums. Valdes locekli padomē iekļauj ar valdes lēmumu, darba devēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus padomē pēc valdes ierosinājuma iekļauj ar attiecīgo organizāciju lēmumu.
14. Padomes darbības nolikumu un sastāvu apstiprina valde. Padomes pilnvaru laiks ir divi gadi.
15. Padome:

15.1. apstiprina studiju programmas un izstrādā priekšlikumus par jaunu studiju programmu īstenošanu;

15.2. apstiprina pētījumu un zinātniskās darbības virzienus;

15.3. apstiprina padomes izveidotās komisijas izstrādātos uzņemšanas noteikumus;

15.4. izstrādā priekšlikumus par koledžas struktūrvienību un filiāļu izveidošanu izglītības un pētniecības jomā, to reorganizēšanu un likvidēšanu;

15.5. izskata un saskaņo koledžas gada publisko pārskatu;

15.6. atbalsta un sekmē studējošo paš­pārvaldes darbību, apstiprina studējošo pašpārvaldes nolikumu;

15.7. izstrādā padomes darbības nolikumu;

15.8. ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;

15.9. apstiprina padomes izveidotās komisijas izstrādāto nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību koledžā;

15.10. apstiprina padomes izveidotās komisijas izstrādāto nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā un ievēlēšanas kārtību šajos amatos;

15.11. apstiprina koledžas karogu, ģerboni, emblēmu, devīzi, logo un himnu;

15.12. ievēlē koledžas akadēmisko personālu un katedru vadītājus;

15.13. nosaka studiju programmu izstrādāšanas, ekspertīzes un apstiprināšanas kārtību;

15.14. lemj par citiem jautājumiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir padomes kompetencē.
16. Padomi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora, valdes vai vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.
17. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 10 padomes locekļi. Padomes lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz pieci padomes locekļi. Ja padomes locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
18. Padomes pieņemtie lēmumi stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos stājas spēkā pēc to apstiprināšanas valdē.
19. Padomes locekli var atsaukt tās personāla grupas sapulce, kura padomes locekli ievēlējusi. Padomes locekļu atsauk­šanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums. Valdes locekli atsauc ar valdes lēmumu. Darba devēju vai nevalstiskas organizācijas pārstāvi pēc padomes vai organizācijas priekšlikuma atsauc ar šīs organizācijas lēmumu. Studējošo pārstāvi vai pārstāvjus atsauc ar studējošo pašpārvaldes lēmumu.
IV. Direktors
20. Direktoru pieņem darbā konkursa kārtībā. Konkursu organizē valde. Direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba valde. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Direktoram nepieciešama augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā vai zinātniskā darba pieredze, kā arī vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā.
21. Direktors ir atbildīgs par koledžas darbību, īsteno koledžas administratīvo un saimniecisko vadību un ir koledžas oficiālais pārstāvis visās koledžas lietās.
22. Direktors:

22.1. pieņem darbā un atlaiž no darba koledžas akadēmisko un vispārējo personālu un apstiprina amatā direktora vietniekus;

22.2. izdod koledžas personālam saistošus rīkojumus;

22.3. atbilstoši pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;

22.4. organizē akadēmiskā personāla un katedru vadītāju vēlēšanas;

22.5. iesniedz padomē koledžas darbības gada pārskatu, nodrošina personālam iespēju iepazīties ar gada pārskatu, kā arī nodrošina tā ievietošanu koledžas mājas lapā internetā;

22.6. pēc saskaņošanas ar Augstākās izglītības padomi apstiprina papildu prasības attiecībā uz personas speciālo iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību uzņemšanai konkrētā studiju programmā;

22.7. pilda citus šajos noteikumos noteiktos uzdevumus.
23. Direktoru atceļ no amata pēc padomes vai valdes ierosinājuma, ja direktora darbā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi koledžas darbības nodrošināšanā. Kārtību, kādā ierosināma direktora atcelšana, nosaka nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.
V. Koledžas struktūrvienības un filiāles
24. Studiju procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot struktūrvienības un filiāles.
25. Struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību nolikumi. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu.
26. Koledžas pamatstruktūrvienība studiju un pētniecības darbā ir katedra. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot arī citas struktūrvienības.
27. Katedra ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Katedras uzdevums ir īstenot studiju programmas, veikt pētījumus un veicināt zinātniskās pētniecības darbu, sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskām organizācijām.
28. Katedrā ir vismaz astoņi akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri ieņem vēlētus amatus. Katedras vadītāju ievēlē saskaņā ar šo noteikumu 15.10.apakšpunktā minēto nolikumu.
29. Koledžas struktūrvienības un filiāles izveido, reorganizē un likvidē valde.
VI. Koledžas personāls
30. Koledžas personālu (turpmāk - personāls) veido:

30.1. akadēmiskais personāls;

30.2. vispārējais personāls;

30.3. studējošie.
31. Personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēku un citus objektus saskaņā ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem.
32. Personālam ir pienākums sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. Personālam ir tiesības piedalīties vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties koledžas koleģiālo vadības institūciju sēdēs un tikt uzklausītam, kā arī iesniegt priekšlikumus par koledžas darbību.
33. Akadēmisko personālu veido:

33.1. docenti;

33.2. lektori;

33.3. asistenti.
34. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietojot to koledžas mājas lapā internetā.
35. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt personu ar doktora vai maģistra grādu.
36. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu docentu amatu pretendentiem, apstiprina padome. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.
37. Ar ievēlēto personu direktors slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku - sešiem gadiem.
38. Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi:

38.1. radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā;

38.2. pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklēt metodiskos seminārus, iesaistīties zinātniskās pētniecības darbā;

38.3. ievērot profesionālās ētikas normas;

38.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;

38.5. nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā viņu tiesības.
39. Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības:

39.1. īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši nolikumiem par studiju un pārbaudījumu kārtību brīvi noteikt studiju programmas un pārbaudījumu saturu, formas un metodes;

39.2. veicot pētniecības darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu rezultātus;

39.3. iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērķiem atbilstošu pasākumu organizēšanu;

39.4. piedāvāt jaunas studiju programmas un ierosināt jaunu studiju programmu īstenošanu;

39.5. izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu;

39.6. tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības institūcijās un lēmējinstitūcijās.
40. Personu uzņem koledžā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām studējošo uzņemšanas prasībām.
41. Studējošā pienākums ir ievērot koledžas nolikumu, padomes apstiprinātos nolikumus un iekšējās kārtības noteikumus.
42. Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās izstrādāto un apstiprināto nolikumu.
43. Studējošo pašpārvalde:

43.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses koledžā un citās institūcijās;

43.2. pārstāv koledžā studējošo intereses Latvijā un ārvalstīs;

43.3. nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti koledžas koleģiālajās institūcijās.
44. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus jautājumos, kas skar studējošo intereses.
45. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties koledžas lēmējinstitūciju darbībā. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija. Saskaņošanas komisiju izveido padome. Tās sastāvā ir direktors, priekšsēdētājs, valdes loceklis un pa vienam pārstāvim no akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošajiem. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina padome. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.
46. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem.
VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana
47. Studiju procesu reglamentē padomes apstiprināti nolikumi.
48. Studiju programmu izstrādā un tās neatkarīgo ekspertīzi organizē par studiju programmas īstenošanu atbildīgā katedra.
49. Lēmumu par jaunu studiju programmu īstenošanas uzsākšanu un esošo programmu izbeigšanu pieņem valde.
VIII. Iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti
50. Koledžas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus izdod direktors.
51. Ja koledžas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu ir nepieciešams apstiprināt padomē, minētais dokuments stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas.
52. Koledžas struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu izdod struktūrvienības vadītājs, un minētais dokuments stājas spēkā, kad to ir apstiprinājis direktors.
IX. Koledžas saimnieciskā darbība un finansējuma avoti
53. Koledža atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem un normatīvajiem aktiem var sniegt maksas pakalpojumus, veikt saimniecisko darbību un sniegt citus pakalpojumus.
54. Koledžu finansē dibinātājs, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.
55. Studijas koledžā notiek par maksu. Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmēru nosaka valde. Pēc saskaņošanas ar valdi studējošais koledžas noteiktajā kārtībā var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvots no studiju maksas.
56. Koledžas finanšu resursus veido:

56.1. studiju maksa;

56.2. ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

56.3. ārvalstu finanšu palīdzība;

56.4. ziedojumi un dāvinājumi;

56.5. banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekļi.
X. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
57. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
58. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
59. Koledžas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
60. Valdes lēmumus var pārsūdzēt tiesā.
XI. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde
61. Koledžas nolikumu un grozījumus koledžas nolikumā izstrādā padomes izveidota komisija. Komisijas darbības kārtību nosaka padomes apstiprināts nolikums.
62. Grozījumus koledžas nolikumā tiesīgi ierosināt:

62.1. viena desmitā daļa no koledžas personāla kopskaita;

62.2. direktors;

62.3. padome;

62.4. studējošo pašpārvalde.
63. Valde saskaņo koledžas nolikumu un grozījumus koledžas nolikumā.
XII. Koledžas reorganizācija un likvidācija
64. Lēmumu par koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pēc valdes ierosinājuma pieņem dibinātājs.
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!