Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.09.2007., Nr. 142 https://www.vestnesis.lv/ta/id/162634

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

04.09.2007., Nr. 142

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

Energobuvmontāžas SIA REMUS

Vien.reģ.nr.40003052733

Adrese: Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057

Dati publicēti saīsinātā formā un pilnībā tie pieejami LR Uzņēmumu reģistrā.

Bilance 31.12.2006. (tūkst.LVL)

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

1 697.8

Apgrozāmie līdzekļi

5483.6

Aktīvi kopā

7181.4

Pasīvs

Pamatkapitāls

1 339.8

Pašu kapitāls kopā

1 850.2

Uzkrājumi

107.5

Ilgtermiņa kreditori

452.9

īstermiņa kreditori

4 770.8

Pasīvs kopā

7181.4


Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) (tūkst.LVL)

Neto apgrozījums

15246.1

Bruto peļņa

1 383.1

Peļņa pirms nodokļiem

186.2

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

88.2


Neatkarīgu revidentu ziņojumu ar iebildi par 2006. gada finanšu pārskatu 2007. gada 16. jūlijā sniedza zvērinātā revidente Ieva Liepiņa, sertifikāta nr. 161, AS BDO Invest Rīga, licence nr. 112.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Energobuvmontāžas SIA REMUS finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas ar pilnu gada pārskatu, kas ir pieejams Uzņēmumu reģistrā.

2007.gada 15. augustā

Valdes priekšsēdētājs Genadijs Grots

 

Konsolidētā bilance 31.12.2006. (tūkst.LVL)

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

3 347.6

Apgrozāmie līdzekļi

6251.7

Aktīvi kopā

9 599.3

Pasīvs

Pamatkapitāls

1 339.8

Pašu kapitāls kopā

2072.0

Uzkrājumi

131.6

Ilgtermiņa kreditori

1 593.3

Īstermiņa kreditori

5 802.4

Pasīvs kopā

9599.3


Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozijuma izmaksu metodes)

(tūkst.LVL)

Neto apgrozījums

18122.0

Bruto peļņa

1 725.9

Peļņa pirms nodokļiem

26.7

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-125.1

Rīgā 2007.gada 16. jūlijā

Valdes priekšsēdētājs G.Grots

Valdes loceklis G.Seņavskis

Valdes loceklis A.Keišs

Valdes loceklis S.Dunajevs

 

 

AS “RAUTAKESKO”, LV40003311719, Rencēnu iela 21, Rīga, LV-1073

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2006.gadu (saīsinātais)

2006 Ls

2005 Ls

1. Neto apgrozījums

42,193,263

25,794,872

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(32,932,252)

(20,454,408)

3. Bruto peļņa

9,261,011

5,340,464

4. Pārdošanas izmaksas

(9,345,426)

(6,041,661)

5. Administrācijas izmaksas

(730,495)

(528,815)

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

984,904

1,559,624

12. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

116,343

58,649

16. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(215,322)

(128,668)

17. Peļņa pirms nodokļiem

71,015

259,593

18. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

19. Pārējie nodokļi

(1,019)

(12,227)

20. Pārskata gada pelņa

69,996

247,366

2007.gada 12.jūlijā

Padomes priekšsēdētājs Jari Lind

Valdes priekšsēdētājs Guntis Sokolovskis


AS “RAUTAKESKO”, LV40003311719, Rencēnu iela 21, Rīga, LV-1073

Bilance 2006.gada 31.decembrī (saīsināta) (1)

Aktīvs

31.12.2006.

Ls

31.12.2005.

Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi:

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

63

63

3. Citi nemateriālie ieguldījumi

158.866

153.346

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

158.929

153.409

II. Pamatlīdzekļi:

2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

125,831

54,027

3. Iekārtas un mašīnas

243,598

269,489

4. Pārējie pamatlīdzekli un inventārs

1,847,226

1,243,836

5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

65,719

Pamatlīdzekli kopā:

2,282,374

1,567,352

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

2,441,303

1,720,761

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi:

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

8,320,015

5,123,938

5. Avansa maksājumi par precēm

74.545

45.719

Krājumi kopā:

8,394,560

5,169,657

III. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

4,669,681

2,861,784

2. Radniecīgo sabiedrību parādi

152,457

9,167

4. Citi debitori

3,975

2,055

7. Nākamo periodu izmaksas

99,936

42,349

8. Uzkrātie ieņēmumi

660,448

225,968

Debitori kopā:

5,586,497

3,141,343

V. Nauda:

321,607

129,866

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

14,302,664

8,440,866

Aktīvu kopsumma

16.743.967

10.161.627

 

2007.gada 12.jūlijā

Padomes priekšsēdētājs Jari Lind

Valdes priekšsēdētājs Guntis Sokolovskis

 

AS “RAUTAKESKO”, LV40003311719, Rencēnu iela 21, Rīga, LV-1073

Bilance 2006.gada 31.decembrī (saīsināta) (2)

Pasīvs

31.12.2006.

Ls

31.12.2005.

Ls

Pašu kapitāls:

1. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

695,000

695,000

2. Akciju emisijas uzcenojums

3,105,000

3,105,000

6. Nesegtie zaudējumi

a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi

(2,448,227)

(2,695,593)

b) pārskata gada nesadalītā peļņa

69,996

247,366

Pašu kapitāls kopā:

1,421,769

1,351,773

Kreditori:

Ilgtermiņa kreditori:

4. Citi aizņēmumi

24,491

46,439

8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

4,692,039

3,376,666

Ilgtermiņa kreditori kopā:

4,716,530

3,423,105

Īstermiņa kreditori:

4. Citi aizņēmumi

130,566

94,334

5. No pircējiem saņemtie avansi

158,725

73,044

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

9,017,955

4,174,859

8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

394,507

394,066

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

445,863

318,647

11. Pārējie kreditori

276,376

247,023

15. Uzkrātās saistības

181,676

84,776

Īstermiņa kreditori kopā:

10,605,668

5,386,749

Kreditori kopā:

15,322,198

8,809,854

Pasīvu kopsumma

16,743,967

10,161,627

2007.gada 12.jūlijā

Padomes priekšsēdētājs Jari Lind

Valdes priekšsēdētājs Guntis Sokolovskis

 

Revidentu ziņojums AS “RAUTAKESKO” akcionāriem

Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu

Klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz AS “RAUTAKESKO” (sabiedrība) finanšu pārskatu par 2006.gadu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šī saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šis saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mēs veicām AS “RAUTAKESKO” finanšu pārskata par 2006.gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 12.jūlija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2006.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats,

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu,

PricewaterhouseCoopers SIA Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence nr.5

Juris Lapše

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāts nr.116

Valdes loceklis Rīga, Latvija

2007.gada 12.jūlijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!