Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.07.2007., Nr. 118 https://www.vestnesis.lv/ta/id/160757

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

24.07.2007., Nr. 118

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

SIA “Union Asphalttechnik”, reģ. nr. LV40003007138,

peļņas vai zaudējumu aprēķins 2006.gada 31.decembrī

2006 (LVL)

2005 (LVL)

Neto apgrozījums

4 494 857

2 744 369

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(3 606 591)

(2 504 607)

Bruto peļņa

888 266

239 762

Pārdošanas izmaksas

(696)

(134)

Administrācijas izmaksas

(261 906)

(113 500)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

396

4 660

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(386 276)

(218 160)

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

14 834

717

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(91 420)

(47 134)

Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem

163 198

(133 789)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(10 282)

-

Pārējie nodokļi

(661)

(691)

Pārskata gada peļņa (zaudējumi)

152 255

(134 480) 

SIA “Union Asphalttechnik”, reģ. nr. LV40003007138,

bilance 2006.gada 31.decembrī (saīsinātā)

Aktīvs

2006 LVL

2005LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Pamatlīdzekļi

889 912

852 035

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

889 912

852 035

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

78 881

118 335

Debitori

761 077

469 843

Naudas līdzekļi

749 692

425 733

Apgrozāmie līdzekļi kopā

1 589 650

1 013 911

Aktīvu kopsumma

2 479 562

1 865 946 

Pasīvs

2006 LVL

2005 LVL

Pašu kapitāls

1 234 225

1 081 970

Pašu kapitāls kopā

1 234 225

1 081 970

Uzkrājumi

44 384

15 881

Uzkrājumi kopā

44 384

15 881

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

76 313

-

Īstermiņa kreditori

1 124 640

768 095

Kreditori kopā

1 200 953

768 095

Pasīvu kopsumma

2 479 562

1 865 946

 

Ar pilnu SIA “Union Asphalttechnik” gada pārskata tekstu var iepazīties LR Uzņēmuma Reģistrā.

Vilius Grazys, valdes priekšsēdētājs

Eugenijus Reciunas, valdes loceklis 

Madara Krūmiņa T., valdes locekle

Juris Krievs, valdes loceklis


2007.gada 18.jūnijsRevidentu ziņojums

SIA “Union Asphalttechnik” dalībniekiem

Esam veikuši SIA “Union Asphalttechnik” (Sabiedrība) finanšu pārskata par gadu, kas beidzās 2006.gada 31.decembrī, pēc kura sagatavots saīsinātais finansu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2007.gada 18.maijā mēs izteicām atzinumu ar piezīmēm, ka finanšu pārskats, pēc kura sagatavots saīsinātais finansu pārskats, visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Union Asphalttechnik” finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, kā arī par tas darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzas 2006.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, izņemot to, ka:

• Sabiedrība uz 2006.gada 31.decembri nav atzinusi uzkrājumus atvaļinājumiem 33 000 LVL apmērā, tādējādi, atskaitot atliktā nodokļa efektu, pārskata gada peļņa ir palielināta par 28 050 LVL.

• Sabiedrība gada, kas beidzās 2006.gada 31.decembrī, klasificēja fiksētās izmaksas 386 000 LVL apmērā kā pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, tādējādi samazinot pārdotās

produkcijas ražošanas izmaksas un palielinot bruto peļņu par 386 000 LVL.

Saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajam finanšu pārskatam, pēc kura tas sagatavots un par kuru mēs izteicām atzinumu.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātu pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātais finanšu pārskats jālasa kopā ar finanšu pārskatu, pēc kura tas tika sagatavots, un māsu atzinumu, kas izteikts par šo finanšu pārskatu.Patrick Querubin KPMG Baltics SIA Licence nr.55

Valda Užāne Zvērināta revidente Sertifikāta nr.4Rīga, Latvija

2007.gada 18.jūnijāSIA “INVESTS SL”, reģ. nr. 40003608266, bilances kopsavilkums par 2006.gadu

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

800

Apgrozāmie līdzekļi

57 785

t.sk. vērtspapīri

11 936

Pasīvs

Pašu kapitāls

41 619

Kreditori

18 567

t. sk. īstermiņa parādi

18 567

Bilance

60 186

 

SIA “INVESTS SL” valdes loceklis G.Galejs

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”,

vienotais reģistrācijas numurs 40003294758, Vaļņu ielā 28, Rīgā, Latvija, LV-1050

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(tūkst. latu)

31.12.2006.

31.12.2005.

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

100 486

64 736

Nemateriālie ieguldījumi

68

89

Pamatlīdzekļi

100 417

64 646

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1

1

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

13 720

6 975

Krājumi

16

16

Debitori

1 433

557

Nauda

12 271

6 402

KOPA AKTĪVS

114 206

71 711

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS

94 404

66 944

Akciju kapitāls

33 251

14 149

Rezerves

59 722

49 412

Nesadalīta peļņa

1 431

3 383

UZKRĀJUMI

532

321

KREDITORI

19 270

4 446

Ilgatermiņa kreditori

6 476

1 304

Īstermiņa kreditori

12 794

3 142

KOPĀ PASĪVS

114 206

71 711

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(tūkst. latu)

31.12.2006.

31.12.2005.

Neto apgrozījums

9 751

9 920

Ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas

(7621)

(6525)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālos (neto)

1 320

1 773

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(833)

(732)

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

385

176

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(35)

(1)

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(905)

(586)

Pārējie nodokļi

(631)

(642)

Pārskata gada peļņa

1 431

3 383

Modris Sprudzāns

Māris Kaijaks

Padomes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs

Pārskats publicēts saīsināts un pilnībā ir pieejams Uzņēmumu komercreģistrā. 

Revidentu ziņojums

par VAS “VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”

saīsinātajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem

Mēs esam veikuši VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi” un tās meitas uzņēmumu (Koncerns) 2006.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 23.maija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2006.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz kuriem tika sagatavoti saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati.

Mēs uzskatām, ka klāt pievienotie saīsinātie 2006.gada finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tika sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie finanšu pārskati būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

“MRI Revision”, SIA

zvērinātu revidentu komercsabiedrība

licence nr.80

Ēriks Bahirs

zvērināts revidents, sertifikāta nr.136

valdes priekšsēdētājs

Rīgā 2007.gada 18.jūnijā

 

AS “L&T Hoetika”, reģ.nr.40003169533, adrese: Vietalvas ielā 5, Rīgā, LV-1009

Bilance par 2006.gadu (LVL) – saīsinātā

Aktīvs

Nemateriālie ieguldījumi

42241

Pamatlīdzekļi

4829041

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

382094

Krājumi

139958

Debitori

639051

Naudas līdzekļi

217201

Kopā aktīvi

6249586

Pasīvs

Pamatkapitāls

506400

Rezerves

813701

Nesadalītā peļņa

2891866

Ilgtermiņa kreditori

1065605

Īstermiņa kreditori

972014

Kopā pasīvi

6249586

Neto apgrozījums

8152765

Pārskata perioda peļņa

638351

 

AS “L&T Hoetika” gada atskaišu pilnīgie eksemplāri un zvērinātā revidenta atzinumi ar piezīmēm atrodas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

AS “L&T Hoetika” finanšu direktore J.Sumrova-Dijoka

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!