Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.04.2007., Nr. 70 (3646) https://www.vestnesis.lv/ta/id/156551

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

28.04.2007., Nr. 70 (3646)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

01.JPG (10237 bytes)

02.JPG (158866 bytes)

03.JPG (129415 bytes)

 

AS “Hansabanka”

2006. gada saīsinātie finanšu pārskati un neatkarīgu revidentu ziņojums

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AS “Hansabanka” akcionāriem:

Mēs esam veikuši AS “Hansabanka” (turpmāk tekstā – Banka) 2006. gada finanšu pārskatu un AS “Hansabanka” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Grupa) 2006. gada konsolidēto finanšu pārskatu, no kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem.

2007. gada 15. februārī mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šiem finanšu pārskatiem, no kuriem tika sagatavoti klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati.

Pēc mūsu domām informācija, kas sniegta klāt pievienotajos saīsinātajos Bankas un Grupas finanšu pārskatos, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Bankas un Grupas finanšu pārskatiem, pamatojoties uz kuriem tā tika sagatavota.

Lai labāk saprastu Bankas un Grupas finanšu stāvokli un to darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati ir lasāmi kopā ar finanšu pārskatiem, no kuriem tie tika sagatavoti, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Deloitte Audits Latvia SIA

Licences Nr. 43

 

04.JPG (2064 bytes)
Kenneth Taylor Hansen
Prokūrists

05.JPG (1689 bytes)
Inguna Staša
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 145

 

Rīga, Latvija

2007. gada 25. aprīlis


AS “Hansabanka”

Saīsinātie finanšu pārskati

Konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par 2006. gadu


(tūkst. LVL)

Grupa

2006

Banka

2006

Grupa

2005

Banka

2005

Procentu ienākumi

152 650

140 837

81 486

73 935

Procentu izdevumi

(61 488)

(61 565)

(27 151)

(27 331)

Tīrie procentu ienākumi

91 162

79 272

54 335

46 604

Komisijas naudas ienākumi

37 845

35 901

33 789

30 603

Komisijas naudas izdevumi

(10 910)

(10 409)

(7 403)

(7 048)

Tīrie komisijas naudas ienākumi

26 935

25 492

26 386

23 555

Tīrā finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

17 130

16 688

12 003

11 835

Ienākumi no dividendēm

-

5 903

-

4 368

Citi parastie ienākumi

4 006

4 033

2 259

1 977

Tīrie pamatdarbības ienākumi kopā

139 233

131 388

94 983

88 339

Personāla izdevumi

(28 302)

(25 872)

(20 031)

(17 994)

Izdevumi par datorpakalpojumiem

(5 975)

(5 545)

(4 359)

(4 082)

Administratīvie izdevumi

(11 743)

(11 930)

(9 778)

(9 110)

Citi parastie izdevumi

(9 017)

(7 645)

(6 052)

(5 107)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums

(3 733)

(2 597)

(4 399)

(3 250)

Pamatdarbības izdevumi kopā

(58 770)

(53 589)

(44 619)

(39 543)

Pamatdarbības peļņa pirms uzkrājumiem

80 463

77 799

50 364

48 796

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(8 618)

(8 526)

(4 993)

(5 447)

Kredītu atgūšanas ienākumi

1 188

850

1 430

1 031

Pamatdarbības darbības peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

73 033

70 123

46 801

44 380

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(9 097)

(7 956)

(6 202)

(5 328)

Pārskata gada peļņa

63 936

62 167

40 599

39 052


07.JPG (4650 bytes)

Māris Avotiņš

Valdes priekšsēdētājs

Toms Siliņš

Finanšu pārvaldes vadītājs

Erkki Raasuke

Padomes priekšsēdētājs


AS “Hansabanka”

Konsolidētā bilance uz 2006. gada 31. decembri

(tūkst. LVL)

Grupa

2006

Banka

2006

Grupa

2005

Banka

2005

Aktīvi

Kase

40 515

40 515

37 708

37 708

Prasības pret centrālo banku

326 798

326 798

95 798

95 798

Prasības pret kredītiestādēm

171 203

170 800

193 840

193 838

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

140 764

140 790

170 852

170 852

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

233

-

154

-

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

3

3

3

3

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

-

6 114

-

6 014

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

34 501

9 952

23 167

8 210

Aizdevumi klientiem

3 108 687

3 111 372

1 700 016

1 707 954

- Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(18 131)

(18 079)

(11 677)

(11 644)

Aizdevumi klientiem, neto

3 090 556

3 093 293

1 688 339

1 696 310

Pārējie aktīvi

7 882

7 314

5 502

4 641

Pamatlīdzekļi

30 887

11 885

30 000

10 162

Nemateriālie aktīvi

86

75

134

134

Kopā aktīvi

3 843 428

3 807 539

2 245 497

2 223 670

Pasīvi

Saistības pret centrālo banku

-

-

20 000

20 000

Saistības pret kredītiestādēm

1 840 610

1 840 610

748 898

748 898

Klientu noguldījumi

1 541 752

1 545 709

1 193 215

1 196 283

Pieprasījuma noguldījumi

1 144 376

1 147 683

825 059

827 446

Termiņnoguldījumi

397 376

398 026

368 156

368 837

Pārējās finanšu saistības

12 265

12 265

19 546

19 546

Uzkrātās saistības

57 686

25 942

32 749

14 021

Pārējās saistības

69 683

69 683

44 092

44 092

Uzkrājumi

833

833

459

459

Atliktā nodokļa saistības

1 301

453

1 176

494

Kopā saistības

3 524 130

3 495 495

2 060 135

2 043 793

Pakārtotās saistības

24 598

24 598

24 598

24 598

Kapitāls

Apmaksātais pamatkapitāls

186 043

186 043

116 043

116 043

Rezerves

337

135

337

135

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa un pārskata gada peļņa

108 320

101 268

44 384

39 101

Kapitāls un rezerves kopā

294 700

287 446

160 764

155 279

Kopā pasīvi

3 843 428

3 807 539

2 245 497

2 223 670

Ārpusbilances posteņi

Garantijas

71 273

71 347

50 151

50 238

Ārpusbilances saistības pret klientiem

435 956

374 391

335 475

285 763

07.JPG (4650 bytes)

Māris Avotiņš

Valdes priekšsēdētājs

Toms Siliņš

Finanšu pārvaldes vadītājs

Erkki Raasuke

Padomes priekšsēdētājs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!