Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2007. gada 21. februāra informācija Nr. 41/197-1585 "Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.02.2007., Nr. 35 https://www.vestnesis.lv/ta/id/153692-par-starptautisko-ligumu-speka-stasanos

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

1992.gada 15.septembra sēdes stenogramma
Rīta sēdē

Vēl šajā numurā

28.02.2007., Nr. 35

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/197-1585

Pieņemts: 21.02.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/197-1585

Rīgā 2007.gada 21.februārī

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

 

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2006.gada 19.decembrī stājās spēkā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par sadarbību aizsardzības jomā (parakstīta Pekinā 2006.gada 19.decembrī, apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.880);

2) 2007.gada 6.februārī stājās spēkā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali (parakstīta Tallinā 2007.gada 6.februārī, apstiprināta ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.80).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule

 


 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Ķīnas Tautas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija,

turpmāk tekstā sauktas “Puses”,

Ņemot vērā nepieciešamību veicināt miera stiprināšanu, uzticību, stabilitāti un attiecību nostiprināšanu starp pasaules valstīm atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos paustajiem principiem;

Ņemot vērā savstarpējas uzticības gaisotnes attīstību, balstoties uz abu valstu aizsardzības ministriju un to bruņoto spēku sadarbību;

Vēloties izklāstīt juridiska un praktiska rakstura pamatpasākumus, lai īstenotu divpusēju sadarbību aizsardzības jomā;

Paužot vēlmi attīstīt abpusēji izdevīgu sadarbību, pamatojoties uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos un sadarbību,

ir panākušas šādu vienošanos:

1. pants

VIENOŠANĀS MĒRĶIS

1. Savu valstu nacionālās likumdošanas definētās kompetences ietvaros Puses ar šo Vienošanos veido pamatus divpusējai sadarbībai aizsardzības jomā.

2. Sadarbību tiek īstenota šajā Vienošanā noteiktajās jomās un veidos.

3. Šī Vienošanās neierobežo sadarbības jomas un veidos. Puses var vienoties uzsākt sadarbību citās jomās, kuras abas Puses uzskata par atbilstošām savstarpējām interesēm. Tomēr šī Vienošanās nav pretrunā ar Pušu starptautiskajām vai nacionālajām tiesībām un to starptautiskajām saistībām.

2. pants

SADARBĪBAS JOMAS

Sadarbība un informācijas apmaiņa starp Pusēm var aptvert šādas jomas:

a. aizsardzības politika un drošības politika;

b. bruņoto spēku izglītība un apmācība;

c. militārā un civilā personāla apmācība, personāla sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana;

d. jautājumi, kas saistīti ar miera uzturēšanas un humanitārajām operācijām;

e. militārā zinātne;

f. bruņoto spēku struktūra, nodrošinājuma joma;

g. militārās tiesības;

h. apmaiņas programmas kultūras un sporta joma.

3. pants

SADARBĪBAS VEIDI

Saskaņā ar Pušu lēmumu sadarbību tiek īstenota šādos veidos:

a. aizsardzības ministru un štāba priekšnieku, kā arī viņu vietnieku vai citu amatpersonu, ko pilnvarojušas Puses, sanāksmju veidā;

b. pušu ekspertiem apmainoties ar pieredzi dažādās darbības jomās;

c. organizējot un īstenojot kopīgus pasākumus divpusējas sadarbības programmu ietvaros;

d. militārajiem novērotājiem piedaloties militārajās mācībās;

e. rīkojot kopīgas diskusijas, konsultācijas, sanāksmes, kā arī piedaloties kursos, simpozijos un konferencēs.

4. pants

SADARBĪBAS PLĀNI

Lai varētu piemērot šīs Vienošanās nosacījumus, Puses izstrādā sadarbības gada plānu. Lai īstenotu saskaņotos pasākumus, kompetentās institūcijas departamenti izstrādā apmaiņas programmu detaļas, nosūtot tās pa diplomātiskajiem kanāliem.

5. pants

VIZĪŠU ORGANIZĒŠANA

1. Puses organizē oficiālās un darba vizītes, ievērojot savstarpējības principu.

2. Nosūtošā Puse sedz transporta izdevumus, kas saistīti ar braucieniem uz savstarpēji saskaņoto vietu uzņemošajā valstī.

3. Uzņemošā Puse par saviem līdzekļiem nodrošina nosūtošās Puses delegācijas locekļiem:

a. ēdināšanu un izmitināšanu;

b. transportu saskaņā ar vizītes programmu;

c. kultūras programmu;

d. neatliekamo medicīnisko palīdzību.

4. Pasākumu izmaksas sedz saskaņā ar Pušu atsevišķu vienošanos tad, kad tajos piedalās viesu grupas, kuras sastāv no vairāk kā 10 dalībniekiem (piemēram, militārās sporta komandas, militārie orķestri vai studentu grupas).

5. Visu citu izdevumu, kas var rasties dažādās sadarbības jomās, segšanu regulē papildu nosacījumi, par kuriem Puses vienojas ārpus savstarpējības principa ietvariem.

6. pants

INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

1. Saskaņā ar saviem tiesību aktiem Puses nodrošina tādu pašu aizsardzību informācijas izcelsmes valsts sniegtajai klasificētajai informācijai, kāda tiek nodrošināta savas valsts klasificētajai informācijai, kas atbilst tam pašam klasifikācijas līmenim.

2. Klasificētas informācijas nodošana no vienas Puses otrai tiek īstenota saskaņā ar attiecīgajiem informācijas izcelsmes valsts tiesību aktiem, kas regulē šādas informācijas aizsardzību. Klasificēta informācija tiek nodota pa diplomātiskajiem kanāliem. Puses var vienoties par citu klasificētās informācijas nodošanas veidu.

3. Nekādus klasificētos materiālus vai informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo Vienošanos, nedrīkst bez informācijas izcelsmes valsts iepriekšējas rakstiskas atļaujas nodot vai izpaust trešajām pusēm ne tiešā, ne netiešā veidā.

7. pants

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Šī Vienošanās stājas spēkā datumā, kad to ir parakstījusi pēdējā Puse, un ir spēkā neierobežotu laika periodu.

2. Savstarpēji rakstiski vienojoties, Puses šo Vienošanos var grozīt un papildināt.

3. Visus strīdus, kas var rasties šīs Vienošanās interpretēšanas vai piemērošanas procesā, noregulē Pušu konsultāciju un sarunu ceļā, nevēršoties nevienā starptautiskajā tiesā vai pie trešajām pusēm.

4. Jebkura Puse var izbeigt šo Vienošanos, sniedzot rakstisku paziņojumu otrajai Pusei. Šī Vienošanās pārstāj būt spēkā, noslēdzoties sestajam mēnesim pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par Vienošanās izbeigšanu.

Parakstīts Pekinā 2006.gada 19.decembrī divos identiskos eksemplāros, katrs latviešu, ķīniešu un angļu valodā, un visi teksti ir vienādi autentiski.

Atšķirīgas interpretācijas gadījumā priekšroka dodama angļu valodas versijai.

 

Latvijas
Republikas

Ķīnas Tautas
Republikas

Aizsardzības
ministrijas vārdā

Nacionālās aizsardzības
ministrijas vārdā

 


 

 

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CO-OPERATION IN THE SPHERE OF DEFENCE

 

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of National Defence of the Republic of the People’s Republic of China,

hereinafter referred to as “the Parties”,

Taking into consideration the necessity to contribute to strengthening of peace, trust, stability and relations between the countries in the world in the spirit of the United Nations Charter;

keeping in mind the development of an atmosphere of mutual confidence by cooperation of defence ministries of both countries and their armed forces;

wishing to set forth the legal and practical framework arrangements for the implementation of bilateral co-operation activities in the defence area;

Expressing their desire for a mutually beneficial cooperation based on mutual respect, confidence and cooperation,

have reached the following understanding:

Article 1

PURPOSE OF AGREEMENT

1. Within the limits of their responsibilities as defined by their national legislation the Parties establish by this Agreement a framework for bilateral co-operation in the field of defence.

2. Co-operation is to be carried out in the fields and forms defined by this Agreement.

3. This Agreement does not restrict fields and forms of co-operation. The Parties may agree to take up co-operation in other areas which both of them consider of mutual interest. However the aim of this Agreement is not to conflict with international or national law of the Parties and their international obligations.

Article 2

FIELDS OF CO-OPERATION

Cooperation and the exchange of information between the Parties can cover the following spheres:

a. Defence policy and security policy.

b. Education and training of the armed forces.

c. Education of military and civilian staff, training and increasing the qualification of the staff.

d. Issues related to peacekeeping and humanitarian operations.

e. Military science.

f. Structure of the armed forces, logistics.

g. Military law.

h. Exchange in the sphere of culture and sports.

Article 3

FORMS OF CO-OPERATION

In accordance with the decision of the Parties, cooperation can be conducted in the following forms:

a. Meetings of the Ministers of Defence and the Chiefs of Staff and their deputies or of other officials authorized by the Parties.

b. Exchange of experience between experts of the Parties in different spheres of action.

c. Organizing and conducting of joint activities in the framework of bilateral co-operation programs.

d. Participation of military observers in military exercises.

e. Organizing of joint discussions, consultations meetings and participation in courses, symposiums and conferences.

Article 4

PLANS OF CO-OPERATION

In order to apply the provisions of this Agreement, the Parties shall establish an annual plan for cooperation. In implementing the agreed activities, departments of the competent institution shall work out details of exchange and to transmit them via diplomatic channels.

Article 5

ORGANIZATION OF VISITS

1. The Parties organize official and working visits on a reciprocal basis.

2. The transport expenses to a mutually agreed point in the host Party are taken by the sending Party.

3. The host Party provides at it own expenses the following to the members of the delegation of the sending Party:

a. Food and accommodation.

b. Transport in accordance with the program of the visit.

c. Cultural program.

d. Emergency medical assistance.

4. Costs in the case of events involving groups of more then 10 guest participants (such as military sport teams, military bands or student groups) shall be borne according to a separate agreement between the Parties.

5. All other expenses, which might arise in different spheres of cooperation, are defined by additional provisions between the Parties outside the principle of reciprocity.

Article 6

PROTECTION OP INFORMATION

1. The Parties, in compliance with their legislation, provide the same protection on the classified information ensured by the Origin Party as they do for their classified information of the same level of classification.

2. Classified information shall be trans­mitted between the Parties in compliance with the respective legislation on protection of classified information in the State of the Origin Party. The classified information shall be transmitted through diplomatic channels. Other approved means of transmission or exchange may be used if agreed upon by the Parties.

3. Any classified material or information received in the framework of the Present Agreement may not be released or disclosed to third Parties by direct or indirect way, without previous written approval of the Origin Party.

Article 7

CLOSING PROVISIONS

1. The present Agreement will enter into force upon the date of last signature and will remain in force for unlimited period of time.

2. The Parties can make amendments and additions to the present Agreement on mutual consent, expressed in a written form.

3. Each dispute, which might arise during interpretation or application of this Agreement, shall be settled by consultations and negotiations between the Parties without referring to any international court or third party.

4. Any Party can terminate this Agreement by a written statement addressed to the other Party. The Agreement ceases to have effect at the end of the sixth month of the receipt of the written statement of termination.

Signed in Beijing on December 19, 2006 in two identical copies, each in Latvian, Chinese and English, all the texts being equally authentic.

In case of differences of interpretation the English version shall prevail.

 

On behalf
of the Ministry
of Defence

of the Republic
of Latvia

On behalf of the Ministry of National Defence
of the People’s
Republic of China

 


 

 

ARRANGEMENT AMONG THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING THE FINANCING AND COST SHARING OF THE EXPENDITURES FOR THE NATO AIR POLICING

 

The Ministry of Defence of the Republic of Estonia as represented by the Estonian Air Force (Estonian Participant), the Minis­try of Defence of the Republic of Latvia as represented by the Latvian Air Force (Latvian Participant), and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania as represented by the Lithuanian Air Force (Lithuanian Participant), hereinafter jointly referred to as the Participants,

Recognising that the performance of NATO air policing (hereinafter – Operation) in their respective states requires sharing the associated expenditures among them,

Having regard to the statement of the Ministers of Defence, done on March 26, 2004, determining the need to work out the necessary cost sharing arrangements for the Operation,

Have agreed:

Section 1

Definitions

1.1 Host Nation – the State of the Participant on whose territory the activities connected with the Operation are performed (including but not limited to location, operation and transition of NATO forces and materials).

1.2 NATO force – all components of NATO forces, including civilian personnel and material as defined in the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, done in London on 19 June 1951, except that Host Nation, in which territory NATO forces and material in connection with Operation are located.

1.3 Rotation – the period when one state, whose Ministry of (National) Defence is not a Participant to the Arrangement, is conducting the Operation.

Section 2

General provisions

2.1 The aim of the Arrangement is to establish financing and cost sharing principles among the Participants during the performance of Operation.

2.2 The Participants will co-operate with each other in order to meet the national requirements for accounting and auditing.

Section 3

Financial provisions

3.1 Expenditures, listed in Annex, will be shared among the Participants on an equal basis (1/3 each), unless otherwise agreed.

3.2 The Lithuanian Participant will provide the budget based on foreseeable expenditures of one Rotation to the Estonian Participant and the Latvian Participant at least 60 (sixty) days before the beginning of the Rotation. The first budget will be provided together with the foreseeable expenditures of the current Rotation starting from the entry into force of the Arrangement.

3.3 The Estonian Participant and the Latvian Participant will each pre-fund 1/3 of the shared costs after approving the budget prior to the beginning of the Rotation. In case of delay of pre-funding, the Participants will make the transfer as soon as possible regard­less to the start of Rotation.

3.4 Payments will be made to the designated account of the Lithuanian Participant.

3.5 The Lithuanian Participant will present a report on the actual cost of the Rotation to the Estonian Participant and the Latvian Participant within 60 (sixty) days after the end of each Rotation.

3.6 The expenditure savings of one Rotation will be transferred to the budget of the next Rotation.

3.7 Sharing any other expenditures that might arise due to the Operation and are not included in the budget will be decided on case-by-case basis by the Participants.

Section 4

Final provisions

4.1 The Arrangement will enter into force upon the date of the last signature.

4.2 The Arrangement may be amended or terminated by written consent of all the Participants.

4.3 Any Participant may withdraw from the Arrangement by giving a three months written notice in advance to the other Participants.

4.4 In the event of withdrawal from or termination of the Arrangement the provisions of the Arrangement will be applied until all outstanding payments, claims and disputes are settled.

4.5 Any dispute between the Participants regarding the interpretation or application of the Arrangement will be settled by negotiations and shall not be referred to an individual, national or international tribunal or to any other forum of settlement.

4.6 Annex to the present Arrangement shall be integral part of the Arrangement.

Done in 3 (three) original copies in the English language, each of these copies having an equally binding legal effect.

 

For the Ministry
of National Defence
of the Republic of Lithuania

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia

For the Ministry of Defence

of the Republic of Estonia

 
 

 

 

Annex

LIST OF EXPENDITURES FOR NATO FORCES:

1. Expenditures on rent of vehicles (buses, minibuses, cars, etc.) entirely assigned for the use only for the NATO force that have been provided in accordance with rent contracts awarded following the public procurement regulations of the Republic of Lithuania in accordance with a Table of Equipment (TOE) preliminary approved by the Participants.

2. Expenditures on petroleum, oil and lubricants for vehicles mentioned in the paragraph 1 of the Annex.

3. Expenditures on goods and services provided to NATO force in designated areas related to:

a. provisioning with drinking-water;

b. collection and utilization of waste;

c. sewerage;

d. biotoilets services;

e. laundry and change of bedclothes;

f. electricity supply;

g. communication services;

h. household goods (detergents, toilet paper, instruments, etc.).

4. Expenditures on the runways de-icing, which will be shared among the Participants as follows – Lithuanian Participant covers 50 (fifty) per cent and Latvian Participant and Estonian Participant covers 25 (twenty five) per cent each.

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS,

IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS

UN LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS VIENOŠANĀS PAR Ziemeļatlantijas līguma organizācijas

GAISA TELPAS PATRULĒŠANAS FINANSĒŠANU UN IZMAKSU SADALI

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, kuru pārstāv Latvijas Gaisa spēki (Latvijas dalībnieks), Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, kuru pārstāv Igaunijas Gaisa spēki (Igaunijas dalībnieks) un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrija, kuru pārstāv Lietuvas Gaisa spēki (Lietuvas dalībnieks), turpmāk tekstā kopīgi saukti – Dalībnieki,

atzīstot, ka Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) gaisa telpas patrulēšanas (turpmāk tekstā – Operācija) īstenošanai viņu valstīs ir nepieciešama saistīto izmaksu savstarpēja sadale,

ņemot vērā aizsardzības ministru 2004.gada 26.marta paziņojumu, ar kuru noteica vajadzību izstrādāt Operācijai nepieciešamo izmaksu sadales pasākumus,

ir vienojušies:

1. pants

Definīcijas

1.1. Uzņemošā valsts – Dalībnieka valsts, kuras teritorijā tiek īstenotas ar Operāciju saistītās darbības (tostarp, bet ne tikai, NATO spēku un materiāltehnisko līdzekļu izvietošana, operācija un pārvietošana).

1.2. NATO spēki – visi NATO spēku komponenti, tostarp civilais personāls un materiāltehniskie līdzekļi, kā definēts 1951. gada 19. jūnijā Londonā parakstītajā Zie­meļatlantijas Līguma dalībvalstu līgumā par to bruņoto spēku statusu, izņemot uzņemošās valsts spēkus, kuras teritorijā saistībā ar Operāciju atrodas NATO spēki un materiāltehniskie līdzekļi.

1.3. Rotācija – periods, kura laikā viena valsts, kuras (Nacionālā) Aizsardzības ministrija nav Vienošanās dalībvalsts, īsteno Operāciju.

2. pants

Vispārīgi noteikumi

2.1. Vienošanās mērķis ir noteikt finansēšanas un izmaksu sadales principus starp Dalībniekiem Operācijas īstenošanas laikā.

2.2. Dalībnieki sadarbojas viens ar otru, lai īstenotu savu valstu grāmatvedības un auditēšanas prasības.

3. pants

Finanšu noteikumi

3.1. Pielikumā uzskaitītās izmaksas starp Dalībniekiem tiek dalītas vienlīdzīgās daļās (katram 1/3 daļa), ja vien nevienojas citādi.

3.2. Lietuvas dalībnieks vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms Rotācijas sākuma iesniedz Igaunijas dalībniekam un Latvijas dalībniekam budžetu, pamatojoties uz vienas Rotācijas paredzamajām izmaksām. Pirmo budžetu iesniedz līdz ar paredzamām pašreizējās Rotācijas izmaksām, kura sākas līdz ar Vienošanās stāšanos spēkā.

3.3. Igaunijas dalībnieks un Latvijas dalībnieks katrs veic priekšapmaksu 1/3 daļas apjomā no dalītajām izmaksām pēc tam, kad pirms Rotācijas sākuma ir apstiprināts budžets. Ja priekšapmaksas izdarīšana aizkavējas, Dalībnieki veic pārskaitījumu pēc iespējas drīzāk neatkarīgi no Rotācijas sākuma.

3.4. Maksājumus ieskaita Lietuvas dalībnieka norādītā kontā.

3.5. Lietuvas dalībnieks 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc katras Rotācijas beigām Igaunijas dalībniekam un Latvijas dalībniekam iesniedz ziņojumu par Rotācijas faktiskajām izmaksām.

3.6. Vienas Rotācijas izmaksu ietaupījumu pārskaita nākamās Rotācijas budžetā.

3.7. Par jebkādu citu izmaksu dalīšanu, kuras var rasties saistībā ar Operāciju un nav iekļautas budžetā, Dalībnieki lemj katrā gadījumā atsevišķi.

4. pants

Beigu noteikumi

4.1. Vienošanās stājas spēkā pēdējā paraksta dienā.

4.2. Vienošanos var grozīt vai pārtraukt ar visu Dalībnieku rakstisku piekrišanu.

4.3. Jebkurš Dalībnieks var izstāties no Vienošanās, par to trīs mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot citiem Dalībniekiem.

4.4. Izstājoties no Vienošanās vai izbeidzot to, tās noteikumi tiek piemēroti, līdz ir nokārtoti visi nenomaksātie maksājumi, prasības un strīdi.

4.5. Visus strīdus starp Dalībniekiem par Vienošanās interpretēšanu vai piemērošanu atrisina sarunu ceļā, un tos nenodod izskatīšanai ne vienreizējā, ne valsts vai starptautiskā tribunālā, ne arī kādai citai strīdu izskatīšanas iestādei.

4.6. Vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir tās Pielikums.

Sastādīta 3 (trijos) oriģināleksemplāros angļu valodā, un visiem trim eksemplāriem ir vienāds juridiski saistošs spēks.

 

Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas vārdā

Igaunijas Republikas
Aizsardzības ministrijas vārdā

Lietuvas Republikas
Nacionālās Aizsardzības
ministrijas vārdā

 


 

 

Pielikums

IZDEVUMU SARAKSTS NATO SPĒKIEM:

1. Izdevumi par transportlīdzekļu (autobusu, mikroautobusu, automobiļu u.c.) nomu, kuri piešķirti tikai NATO spēku vajadzībām un kurus nodrošina saskaņā ar nomas līgumiem, kas noslēgti, ievērojot Lietuvas Republikas valsts iepirkuma procedūras, saskaņā ar aprīkojuma tabulu (TOE), kuru pirms tam ir apstiprinājuši Dalībnieki.

2. Izdevumi par degvielu, eļļām un smērvielām transportlīdzekļiem, kuri norādīti Pielikuma 1.punktā.

3. Izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kurus noteiktās zonās nodrošina NATO spēkiem un kuri ir saistīti ar:

a. dzeramā ūdens nodrošināšanu;

b. atkritumu savākšanu un pārstrādāšanu;

c. kanalizāciju;

d. bioloģisko tualešu pakalpojumiem;

e. veļas mazgāšanu un gultasveļas maiņu;

f. elektroapgādi;

g. sakaru pakalpojumiem;

h. mājsaimniecības preču nodrošināšanu (mazgāšanas līdzekļi, tualetes papīrs, darbarīki u.c.).

4. Izdevumi par skrejceļu atledošanu, kurus starp Dalībniekiem sadala šādi: Lietuvas Dalībnieks sedz 50 (piecdesmit) procentus un Latvijas un Igaunijas Dalībnieks katrs sedz 25 (divdesmit piecus) procentus.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!