Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 13. decembra rīkojums Nr. 955 "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2006., Nr. 200 https://www.vestnesis.lv/ta/id/149910

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.956

Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lāčplēša ielā 55

Vēl šajā numurā

15.12.2006., Nr. 200

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 955

Pieņemts: 13.12.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.955

Rīgā 2006.gada 13.decembrī (prot. Nr.66 18.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117

 

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1050) ir izskatījis Ivetas Zlemetes-Zlemežas (personas kods 0303XX-XXXXX) iesniegto privatizā­cijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 17.februārī ar Nr.1.62).

2. Iveta Zlemete-Zlemeža ierosina privatizēt valstij piederošo laboratorijas ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 027 0059 001) (turpmāk – objekts) Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.646 “Par valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra””, objekts ir nodots Veselības ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes – valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” (turpmāk – aģentūra) – valdījumā. Objekts 2004.gada 25.maijā reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā, zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2 6171 uz aģentūras vārda. Zemesgabala īpašnieki, uz kura atrodas objekts, ir Iveta Zlemete-Zlemeža un Ivars Dambrauskis-Dubrovskis (personas kods 0704XX-XXXXX). Objekta kopējā platība ir 1122,5 m2;

3.2. objekta lielāko daļu (1105,20 m2 platībā) savu funkciju un uzdevumu nodrošināšanai izmanto aģentūras Rīgas filiāle. Objektā ir izvietotas minētās filiāles administratīvās telpas;

3.3. objekta viena telpa (17,3 m2 platībā) līdz 2006.gada 31.decembrim ir iznomāta Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai;

3.4. lai nodrošinātu aģentūras un tās Rīgas filiāles funkciju un uzdevumu turpmāko izpildi, objektu nepieciešams saglabāt valsts īpašumā;

3.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumu Nr.551 “Valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” nolikums” 5.punktu aģentūra īsteno šādas valsts pārvaldes funkcijas:

3.5.1. apzina, izvērtē un analizē iedzīvotāju veselības stāvokli, arī infekcijas un citu slimību izplatību, un iedzīvotāju veselības riska faktorus;

3.5.2. apzina sabiedrības veselības problēmas, sagatavo priekšlikumus politikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai sabiedrības veselības jomā un iesniedz tos Veselības ministrijā;

3.5.3. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai sabiedrības veselības jautājumos;

3.5.4. izstrādā projektus un programmas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai un piedalās to īstenošanā, kā arī atbilstoši savai kompetencei nodrošina rīcības plāna izpildi sabiedrības veselības jomā;

3.5.5. piedalās sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, vāc, apkopo un analizē informāciju, kas saistīta ar stratēģijas mērķu sasniegšanu;

3.5.6. apzina praktiskā darba problēmas sabiedrības veselības jomā un izstrādā vadlīnijas sabiedrības veselības prakses kvalitātes nodrošināšanai, kā arī izvērtē to ieviešanas efektivitāti;

3.5.7. sadarbībā ar Vides ministriju izvērtē vides un iedzīvotāju veselības savstarpējo saistību un izstrādā priekšlikumus sabiedrības veselības uzlabošanai;

3.5.8. sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām institūcijām konkrētu sabiedrības veselības problēmu risināšanā, piedaloties darba grupās un konferencēs, kā arī veicinot informācijas apmaiņu;

3.5.9. veic normatīvajos aktos noteiktās praktiskās darbības infekcijas slimību epidemioloģiskās drošības jomā un citu sabiedrības veselības jautājumu risināšanā;

3.5.10. veic dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu;

3.5.11. veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu, kā arī novērtē peldvietu stāvokli;

3.5.12. nodrošina virusoloģiskos izmeklējumus;

3.5.13. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā piedalās ārkārtas situāciju pārvaldīšanā;

3.5.14. organizē un veic pētījumus par sabiedrības veselības jautājumiem;

3.5.15. sadarbojas ar ārvalstu un starp­tautiskajām institūcijām, kā arī nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

3.5.16. nodrošina bioloģiskā un ķīmiskā terorisma operatīvās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu;

3.5.17. nodrošina infekcijas slimību agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu;

3.5.18. nodrošina valsts budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu, kā arī citus pārvaldes līgumā noteiktos projektu sagatavošanas, īstenošanas un pārraudzības pasākumus.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privati­zācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības šī valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu aģentūra, pildot valsts pārvaldes funkcijas, darbojas sabiedrības interesēs, pastāvīgi koordinē sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanu, nosaka efektīvas metodoloģijas un sabiedrības veselības standartus, kā arī veicina to ieviešanu. Aģentūra pilda valsts pārvaldes funkcijas piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ja objektu nodotu privatizācijai, tas kļūtu par privātīpašumu un aģentūrai savu funkciju nodrošināšanai nepieciešamās telpas būtu jānomā atbilstoši tirgus cenām vai būtu jāpārceļas uz citām telpām. Telpu nomai būtu nepieciešami papildu izdevumi. Tas nav racionāls risinājums, jo esošās telpas ir pielāgotas aģentūras vajadzībām. Tādējādi objekta nodošana privatizācijai ir neatbilstoša sabiedrības interesēm un nelietderīga.

Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, kādēļ tas vajadzīgs, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labad. Atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, ir jāatbilst samērīguma principam, tas ir, ja publiskā vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.apakšpunktam labums, ko sabiedrība iegūst, noraidot Ivetas Zlemetes-Zlemežas privatizācijas ierosinājumu, ir lielāks nekā viņas tiesisko interešu ierobežojums, jo netiek apdraudēta aģentūras Rīgas filiāles pastāvēšana un līdz ar to arī tās veicamās funkcijas sabiedrības veselības uzlabošanā. Veicot minētā nekustamā īpašuma privatizāciju, tas vairs nepiekritīs sabiedrības interesēm un konkrētajā gadījumā nebūs iespējams sasniegt tos pašus mērķus tādā pat kvalitātē, kādu nodrošina valstij piederošais objekts, kurā atrodas aģentūras Rīgas filiāle, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas.

6. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka objekta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117, nodošana privatizācijai nav pamatota.

7. Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabinets nolemj noraidīt Ivetas Zlemetes-Zlemežas privatizācijas ierosinājumu, jo objekts nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai, ko īsteno aģentūra.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!