Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2006. gada 19. oktobra informācija Nr. 41/1286-9266 "Par vienošanās spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.10.2006., Nr. 171 https://www.vestnesis.lv/ta/id/146491

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdien, 19.oktobrī

Vēl šajā numurā

26.10.2006., Nr. 171

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/1286-9266

Pieņemts: 19.10.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/1286-9266

Rīgā 2006.gada 19.oktobrī

Par vienošanās spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2006.gada 26.jūnijā stājās spēkā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Armēnijas Republikas Kultūras un jaunatnes lietu ministrijas vienošanās par sadarbību kultūrā (parakstīta Erevānā 2005.gada 7.oktobrī).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule


 

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Armēnijas Republikas Kultūras un jaunatnes lietu ministrijas VIENOŠANĀS par sadarbību kultūrā

Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Armēnijas Republikas Kultūras un jaunatnes lietu ministrija (turpmāk tekstā – “Puses”),

– ar mērķi attīstīt un nostiprināt draudzīgas attiecības un tālāku sadarbību kultūrā,

– pārliecībā, ka kultūras sadarbības mērķis ir veicināt draudzību un saprašanos starp tautām,

noslēdza šādu vienošanos: 

1. pants

Saskaņā ar šo Vienošanos un atbilstoši savu valstu normatīvajiem aktiem Puses vienojas īstenot sadarbību kultūrā.

Šī Vienošanās paredz sadarbību informācijas apmaiņā par kultūras jomu, īpaši par mūziku, teātri, kinematogrāfiju, vizuālo mākslu, bibliotēkām un muzejiem, kultūrvēsturiskā mantojuma objektu aizsardzību, amatiermākslu, daiļamatiem, cirku, kā arī šo kultūras nozaru pārstāvju līdzdalību starptautiskos festivālos, kas tiek rīkoti abās valstīs. 

2. pants

Puses, pamatojoties uz divpusējiem projektiem, tāpat veicina teātru viesizrāžu un izpildītājmākslinieku koncertu organizēšanu, mākslas izstāžu un muzeju eksponātu apmaiņu, festivālu, konkursu, konferenču, semināru un citu profesionālās mākslas un tautas daiļrades pasākumu rīkošanu. 

3. pants

Puses veicina tiešu sadarbību starp teātriem, koncertorganizācijām, kultūras mantojuma objektu aizsardzības iestādēm, bibliotēkām un citām mācību un kultūras institūcijām. 

4. pants

Puses veicina savstarpēju sakaru attīstību starp radošajām savienībām, kā arī starp kultūras darbiniekiem. 

5. pants

Puses sadarbojas mākslas izglītībā, kultūras un mākslas darbinieku un speciālistu kvalifikācijas un meistarības paaugstināšanā, zinātniski metodiskās informācijas apmaiņā, pasniedzēju un studentu stažēšanās organizēšanā.

Puses savstarpēji aicina kultūras darbiniekus, zinātniekus un speciālistus uz konkursiem, konferencēm, festivāliem un citiem starptautiska rakstura pasākumiem, kurus Puses organizē savā teritorijā. 

6. pants

Puses savstarpēji garantē pieejamību kultūras vērtību krājumiem, kas veido viņu pārziņā esošo muzeju un bibliotēku fondus. 

7. pants

Puses sadarbojas mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanā, kas nelikumīgi izvesti no abu valstu teritorijas.  

8. pants

Puses atbalsta abu valstu kinemato­grāfistu organizāciju un kino darbinieku sadarbību, veicot kinofilmu un videofilmu apmaiņu, līdzdalību festivālos, apmaiņu ar reklāmas materiāliem, žurnāliem un citām publikācijām kino jomā. 

9. pants

Puses apmainās ar informāciju par zinātniskiem pētījumiem dažādās kultūras nozarēs, aktīvi izmanto dažādas zinātniskās apmaiņas un sadarbības formas. 

10. pants

Puses sadarbojas savā starpā, kā arī ar atbilstošajām starptautiskajām intelektuālā īpašuma, īpaši autortiesību, aizsardzības organizācijām. 

11. pants

Vienošanās stājas spēkā datumā, kurā Puses diplomātiskā ceļā viena otrai ir paziņojušas par savu valstu normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo procedūru izpildi, un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

Katrai Pusei ir tiesības pārtraukt šo Vienošanos sešus mēnešus pēc tam, kad tā diplomātiskā ceļā otrai Pusei ir paziņojusi par savu nolūku.

Parakstīta Erevānā 2005.gada 7. oktobrī divos eksemplāros latviešu, armēņu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Vienošanās nostādņu atšķirīgas interpretācijas gadījumā par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.

 

Latvijas Republikas

Armēnijas Republikas

Kultūras ministrijas vārdā

Kultūras un jaunatnes lietu ministrijas vārdā

 


 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ между Министерством культуры Латвийской Республики и Министерством культуры и по делам молодежи Республики Армения о сотрудничестве в области культуры

Министерство культуры Латвийской Республики и Министерство культуры и по делам молодежи Республики Армения (далее – «Стороны»),

– с целью развития и укрепления дружественных отношений и дальнейшего взаимного сотрудничества в области культуры,

– будучи уверены, что сотрудничество в области культуры призвано способствовать развитию дружбы и взаимопонимания между народами,

согласились о следующем: 

Статья 1

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением и согласно национальному законодательству своих стран, договариваются реализовать сотрудничество в области культуры.

Предусмотренное настоящим Со­гла­шением сотрудничество будет включать обмен информацией в области культуры, в частности музыки, театра, кинематографии, изобразительного искусс­тва, библиотечного и музейного дела, охраны объектов исто­рико-куль­турного наследия, самодеятельного творчества, народных промыслов, цирко­вого искусства, а также участия представителей этих областей в между­народных фестивалях, организуемых на территории обеих стран. 

Статья 2

Стороны на основе двусторонних проектов будут также содействовать организации гастролей и выступлений театральных коллективов, музыкантов-исполнителей, обмену художес­твен­ными выставками и музейными экспонатами, проведению фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров и других мероприятий в области профессионального искусства и народного творчества. 

Статья 3

Стороны будут содействовать развитию непосредственного сотрудничеству между театрами, концертными организациями, учреждениями, занимаю­щимися охраной объектов историко-культурного наследия, библиотеками и другими учебными и культурными заведениями. 

Статья 4

Стороны будут способствовать разви­тию взаимных связей между творческими союзами, а также деятелями культуры.

Статья 5

Стороны будут сотрудничать в области художественного образования, повышения квалификации работников и специалистов в сфере культуры и искусства, обмена научно-методической информацией, стажировок препода­вателей и студентов.

Стороны будут приглашать деятелей культуры, ученых и специалистов другой Стороны для участия в конгрессах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях международного характера, организуемых на территории обеих стран.

Статья 6

Стороны гарантируют доступность собраний культурных ценностей, образующих музейный и библиотечный фонды, находящихся в их ведении.

Статья 7

Стороны будут сотрудничать в области возврата незаконно вывезенных предметов искусства и антиквариата из обеих стран.

Статья 8

Стороны будут поддерживать сотрудничество кинематографических организаций и деятелей кино двух стран, включая обмен фильмами и видеопродукцией, участие в фестивалях, обмен рекламными материалами, журналами и другими публикациями в этой области.

Статья 9

Стороны будут обмениваться информацией о научных исследованиях в области культуры, активно использовать разнообразные формы научного обмена и сотрудничества.

Статья 10

Стороны будут сотрудничать между собой, а также с соответствующими международными организациями по защите интеллектуальной собствен­ности, в особенности по защите авторских прав.

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня взаимного уведомления Сторонами по дипломатическим каналам о завершении ими установленных нацио­нальными законодательствами процедур и действует на неопределенное время.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено одной из Сторон, спустя шесть месяцев со дня уведомления другой Стороны о таком намерении по дипломатическим каналам.

Совершено 7 okтября 2005 года, в двух экземплярах, каждый на латышском, армянском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий в толковании положений настоящего Соглашения преимущество имеет текст на русском языке.

 

За Министерство культуры Латвийской Pеспублики

За Министерство культуры и по делам молодежи Pеспублики Армения

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!