Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra instrukcija Nr. 12 "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.10.2006., Nr. 164 https://www.vestnesis.lv/ta/id/145631

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.781

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojumā Nr.525 "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās operācijās"

Vēl šajā numurā

13.10.2006., Nr. 164

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: instrukcija

Numurs: 12

Pieņemts: 10.10.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta instrukcija Nr.12

Rīgā 2006.gada 10.oktobrī (prot. Nr.52 22.§)

Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei

Izdota saskaņā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma 6.panta trešās daļas 6.punktu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā starp­niekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta (turpmāk — projekts) pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei, izmantojot projekta pārskatu veidlapas.  

II. Projekta pārskatu iesniegšanastermiņi un kārtība

2. Starpniekinstitūcija iesniedz šādus projekta pārskatus:

2.1. vadošajai iestādei — pēc projekta pirmā līguma noslēgšanas reizi ce­turksnī (līdz nākamā mēneša divdesmit piektajam datumam) ceturkšņa pārskatu par projekta ie­viešanu (1.pielikums) papīra formā un elektroniski ar norādi pavadvēstulē “Par Kohēzijas fonda projektu ieviešanas pārskatiem”. Vadošā iestāde desmit darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas nosūta maksājumu iestādei atzinumu, kā arī pārskata un tam pievienoto dokumentu kopijas;

2.2. vadošajai iestādei un maksājumu iestādei — reizi mēnesī (līdz divdesmit piektajam datumam) projekta naudas plūsmas prognozi (2.pielikums) papīra formā un elektroniski ar norādi pavadvēstulē “Par Kohēzijas fonda projektu naudas plūsmas prognozēm”. Katra projekta naudas plūsmas prognozei nepieciešama atsevišķa datne;

2.3. maksājumu iestādei — katru gadu (līdz 5.februārim, 5.jūnijam un 5.oktobrim) projekta starpposma izdevumu deklarāciju (3.pielikums). Izdevumu deklarācijai pievieno dokumentu kopijas, kas pamato pārskata periodā veiktos izdevumus (projekta izpildītāju rēķini, maksājuma uzdevums projekta izpildītājam, maksājuma procesa pārbaudes lapa), un apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (4.pielikums) papīra formā un elektroniski ar norādi pavadvēstulē “Par Kohēzijas fonda projektu starpposma izdevumu deklarācijām” (dokumentus, kas pamato pārskata periodā veiktos izde­vumus, elek­troniski nesūta). Izdevumu deklarā­ciju un apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai paraksta starpniek­institūcijas vadītājs vai atbildīgā amatpersona. Starpniekinstitūcijai ir tiesības iesniegt projekta starpposma izde­vumu de­klarācijas biežāk nekā trīs reizes gadā, norādot steidzamības pama­tojumu. Pirmo izdevumu deklarāciju iesniedz 11 mēnešu laikā pēc avansa mak­sājuma saņemšanas;

2.4. vadošajai iestādei — tās pieprasījumā norādītajā termiņā (kas nav īsāks par piecām darbdienām) projekta izdevumu prognozi un izdevumu kopsa­vilkumu (izmanto projekta naudas plūsmas prognozes veidlapu (2.pielikums)) par katru kārtējā programmēšanas periodā plānoto projektu, kurš vēl nav ap­stiprināts Eiropas Komisijā (turpmāk — Komisija), papīra formā un elektroniski ar norādi pavadvēstulē “Par Kohēzijas fonda projektu izdevumu prognozēm”;

2.5. maksājumu iestādei — reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša desmitajam datumam) mēneša pārskatu par Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzdalības mak­sājumiem projektiem (5.pielikums) papīra formā un elektroniski ar norādi pavadvēstulē “Par mēneša pārskatu par Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzdalības maksājumiem Kohēzijas fonda projektiem”;

2.6. vadošajai iestādei — tās pieprasījumā norādītajā termiņā (kas nav īsāks par vienu mēnesi) ziņojumu uzraudzības komitejai (6.pielikums) papīra formā un elektroniski ar norādi pa­vad­vēstulē “Par Kohēzijas fonda projektu ziņojumiem uzraudzības komitejai”;

2.7. vadošajai iestādei — triju mēnešu laikā pēc finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datuma vai, ja tas ir agrāk, pēc projekta faktiskā noslēguma datuma projekta noslēguma izdevumu deklarāciju (3.pielikums) divos eksemplāros papīra formā ar norādi pavadvēstulē “Par Kohē­zijas fonda projekta noslēguma izdevumu deklarāciju un noslēguma ziņojumu”. Projekta noslēguma izdevumu deklarācijas pielikumā pievieno šā­dus dokumentus:

2.7.1. pārskatu par projekta ieviešanu (1.pielikums). Pārskata perioda beigu datums sakrīt ar datumu, uz kuru sagatavota projekta noslēguma iz­devumu deklarācija;

2.7.2. projekta noslēguma ziņojumu (7.pielikums), kuru ar vadošo iestādi saskaņo mēneša laikā;

2.7.3. dokumentu kopijas, kas pamato pārskata periodā veiktos izdevumus (projekta izpildītāju rēķini, maksājuma uzdevums projekta izpildītājam, maksā­juma procesa pārbaudes lapa);

2.7.4.  apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (4.pielikums);

2.8. noslēguma izdevumu deklarāciju un tās pielikumus (izņemot šīs instrukcijas 2.7.3.apakšpunktā minētos dokumentus) elektroniski nosūta arī vadošajai iestādei un maksājumu iestādei. Noslēguma izdevumu deklarāciju un aizpildīto apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai paraksta starpniekinsti­tūcijas vadītājs vai atbildīgā amatpersona. Par projekta faktisko noslēgumu uzskata datumu, kad veikts pēdējais attiecināmo izdevumu maksājums projekta ietvaros projekta izpildītājam;

2.9. maksājumu iestādei — katras nedēļas priekšpēdējā darbdienā pārskatu par saņemtajiem maksājumu pieprasījumiem (8.pielikums) tikai elektroniski ar norādi “Par Kohēzijas fonda projektu maksājumu pieprasījumiem”. 

III. Pārskata par projekta ieviešanu sagatavošana

3. Starpniekinstitūcijas atbildīgā persona (kas atbildīga par projekta ieviešanas pārskata sagatavošanu) paraksta pārskatu un norāda atbildīgās per­sonas amatu, vārdu, uzvārdu, datumu un, ja nepieciešams, piezīmes vai komentārus par personas atbildību, pārbaudot vai sagatavojot noteiktu pārskata sadaļu.

4. Starpniekinstitūcija ievēro šādus pārskata par projekta ieviešanu sagata­vošanas nosacījumus:

4.1. pārskata 1.sadaļā “Pamatinformācija par projekta ieviešanu pēc pro­jekta pirmā līguma noslēgšanas līdz pārējo līgumu noslēgšanai” ietver infor­māciju par plānotajiem līgumiem (iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un iepirkuma process) un citiem projekta sagatavošanas pasākumiem (piemē­ram, ietekmes uz vidi novērtēšana, tehniskie pētījumi, zemes iegāde);

4.2. pārskata 2.sadaļā “Informācija par projekta tehnisko progresu” sniedz informāciju par pārskata periodā veiktajiem būvdarbiem, piegādēm un pa­kalpojumiem katra noslēgtā līguma ietvaros, ņemot vērā informāciju, kas ir uz­rādīta pārskata 7.sadaļas tabulā “Projekta fiziskā un finanšu izpilde pārskata periodā”;

4.3. pārskata 4.sadaļā “Norādīto problēmu un to novēršanai veikto pasākumu ietekme uz projekta īstenošanas gaitu” norāda, kā pārskata 3.sadaļā minētās problēmas ietekmē projekta īstenošanu un finansēšanas plānu katra no­slēgtā līguma ietvaros un kā iespaido projektu kopumā;

4.4. pārskata 5.sadaļā “Pārskata periodā veiktie publicitātes pasākumi” norāda īstenoto pasākumu aprakstu katrā īstenošanas projekta posmā un izmantotos plašsaziņas līdzekļus, kā arī ar to starpniecību īstenotos publicitātes pasākumus. Pārskatam pievieno sagatavoto un izplatīto informācijas materiālu kopijas, kā arī lielformāta stendu un informācijas plākšņu fotogrāfijas par pār­skata periodā veiktajiem publicitātes pasākumiem;

4.5. pārskata 6.sadaļā “Finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma īpašo nosacījumu izpilde” ieraksta katru projekta finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu ietverto nosacījumu un sniedz informāciju par tā izpildi pārskata perioda beigās (piemēram, Komisijas vēstules (kas apstiprina nosacījuma izpildi) numurs, datums un citi rekvizīti), plānoto izpildes laiku un veidu.

5. Starpniekinstitūcija, aizpildot pārskata par projekta ieviešanu 7.sadaļas tabulu “Projekta fiziskā un finanšu izpilde pārskata periodā”, norāda noslēgtos līgumus (būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumi) un ievēro šādu kārtību:

5.1. tabulas 1.ailē “Fiziskie rādītāji un maksājumi sadalījumā pa līgumiem” katram līgumam zem rindas “Starpposma maksājumi” norāda pro­jekta finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā iekļautos fiziskos rādītājus. Fiziskos rādītājus, ja nepieciešams, var sadalīt sīkāk (uzraudzībai un kontrolei). Ja ir grupas projekti, fiziskos rādītājus sadala atbilstoši līgumiem, līgumus — pa apakšprojektiem;

5.2. fiziskā izpilde:

5.2.1. tabulas 2.ailē “Vienība” norāda vienības, kādās atbilstoši projekta finanšu memorandam vai Komisijas lēmumam tiek mērīti 1.ailē norādītie fiziskie rādītāji;

5.2.2. tabulas 3.ailē “Daudzums” norāda kopējo plānoto fiziskās izpildes rādītāju apjomu atbilstoši projekta finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā norādītajam vai saskaņā ar noslēgto līgumu;

5.2.3. tabulas 4.ailē “Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām” norāda līdz iepriekšējā pārskata perioda pēdējam datumam būvdarbu līgumu ietvaros faktiski veikto būvdarbu apjomu, ko ir apstiprinājis būvuzraugs vai atbalsta saņēmēja atbildīgā persona, un pārējiem līgumiem — visu līdz iepriekšējā pārskata perioda pēdējam datumam faktiski veikto piegāžu un pakalpojumu apjomu, ko ir apstiprinājis būvuzraugs vai atbalsta saņēmēja atbildīgā persona;

5.2.4. tabulas 5.ailē “Fiziskā izpilde pārskata periodā” norāda pārskata periodā būvdarbu līgumu ietvaros faktiski veiktos būvdarbus, ko ir apstiprinājis būvuzraugs vai atbalsta saņēmēja atbildīgā persona, pārējiem līgumiem — visu pārskata periodā faktiski veikto piegāžu un pakalpojumu apjomu, ko ir ap­stiprinājis būvuzraugs vai atbalsta saņēmēja atbildīgā persona;

5.2.5. tabulas 6.ailē “Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās” no­rāda kopējo līdz pārskata perioda pēdējam datumam būvdarbu līgumu ietvaros faktiski veikto būvdarbu apjomu, ko ir apstiprinājis būvuzraugs vai atbalsta sa­ņēmēja atbildīgā persona, pārējiem līgumiem — kopējo līdz pārskata perio­da pēdējam datumam faktiski veikto piegāžu un pakalpojumu apjomu. 6.ailes rādītāju iegūst, summējot 4. un 5.ailes rādītājus. Gabaldarba pakalpojuma lī­gumiem fizisko progresu aprēķina procentos, izmantojot šādu formulu: līguma izpildei patērētais laiks (mēnešos) × 100 % : līguma izpildes laiks (mēnešos). Ja gabaldarba pakalpojuma līgumu fiziskā progresa aprēķinam izmanto citu formulu, to norāda piezīmē zem tabulas. Piezīmē norāda arī informāciju par dokumentiem, kas pamato fiziskās izpildes aprēķinu;

5.2.6. tabulas 7.ailē “Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)” norāda līdz pārskata perioda pēdējam datumam izpildīto darbu īpatsvaru kopējo paredzēto darbu apjomā katra līguma un fizisko rādītāju kategorijas ietvaros. 7.ailes rādītāju iegūst, dalot katru 6.ailes rādītāju ar 3.ailes attiecīgo rādītāju un reizinot ar 100;

5.3. finanšu izpilde:

5.3.1. tabulas 8.ailē “Paredzamās attiecināmās izmaksas (EUR)” norāda projekta paredzamās attiecināmās izmaksas saskaņā ar noslēgto finanšu me­morandu vai Komisijas lēmumu vai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ja paredzamās attiecināmās izmaksas atšķiras no finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteiktajām. Izmaksas sadala atbilstoši līgumiem (arī līgumiem, kas nav vēl noslēgti) un fiziskajiem rādītājiem līgumu ietvaros;

5.3.2. tabulas 9.ailē “% no kopējām paredzamajām attiecināmajām izmaksām” ieraksta rādītāju, ko iegūst, līgumu un tā rādītāju paredzamās iz­maksas (8.aile) attiecinot pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (8.ailes kopsumma);

5.3.3. tabulas 10.ailē “Izdevumi līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām (EUR)” norāda līdz iepriekšējā pārskata perioda pēdējam datumam līgumu ietvaros veiktos izdevumus;

5.3.4. tabulas 11.ailē “Izdevumi pārskata periodā (EUR)” norāda līgumu ietvaros veiktos izdevumus pārskata periodā;

5.3.5. tabulas 12.ailē “Kopējie izdevumi pārskata perioda beigās (EUR)” norāda kopējos izdevumus līgumu ietvaros pārskata perioda beigās. 12.ailes rādītāju iegūst, summējot 10. un 11.ailes rādītājus;

5.3.6. tabulas 13.ailē “Finanšu izpildes īpatsvars (%)” norāda līdz pārskata perioda beigām veikto maksājumu īpatsvaru kopējo izmaksu apjomā katra līguma un fizisko rādītāju ietvaros. 13.ailes rādītāju iegūst, dalot 12.ailes rādītāju ar 8.ailes attiecīgo rādītāju un reizinot ar 100;

5.3.7. tabulas 14.ailē “Fiziskais progress (%)” norāda fizisko progresu, ko iegūst, 7.ailes rādītāju reizinot ar 9.ailes rādītāju un dalot ar 100;

5.4. tabulas pēdējā rindā norāda paredzamo attiecināmo izmaksu kop­summu, izdevumu (līdz iepriekšējā pārskata datumam) kopsummu, izde­vumu (pārskata perioda laikā) kopsummu un kopējo izdevumu (pārskata perioda beigās) kopsummu. Tabulas pēdējo divu kolonnu pēdējās ailēs norāda visu projekta ietvaros noslēgto un arī paredzēto līgumu finanšu izpildes īpatsvaru;

5.5. tabulā aizpilda visas ailes. Ja kādu kategoriju neizpilda, attiecīgajā ailē uzrāda ciparu nulle. Aizpildot tabulu, jāievēro vienots stils, rakstot summas un procentus — divi cipari aiz komata. Fizisko rādītāju lielumi jāizsaka atbilstoši finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā norādītajam;

5.6. informācija par faktiski veiktajiem izdevumiem pārskata tabulā atbilst maksājumiem par attiecināmajiem izdevumiem, kurus maksājumu iestāde atzinusi vai faktiski veikusi projekta izpildītājam;

5.7. pārskata 7.sadaļā ņem vērā, ka, atmaksājot avansu, norāda katra līguma ietvaros veiktā maksājuma kopējo summu (nesadalot sīkāk), bet starp­posma maksājumus sadala atbilstoši veiktajiem izdevumiem katra konkrētā fiziskā rādītāja ietvaros;

5.8. par jebkurām novirzēm no finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā norādītajiem fiziskajiem vai finanšu rādītājiem, kā arī veiktajiem precizējumiem, ja labo iepriekšējā perioda pārskatā iekļautos datus, iekļauj skaidrojumu piezīmēs zem tabulas.

6. Pārskatā aizpilda visas sadaļas. Ja kādā sadaļā nav informācijas par noteikto pārskata periodu, attiecīgajā sadaļā norāda “Uz pārskata periodu neattiecas”. Starp­niekinstitūcija sagatavo atsevišķu pārskatu par katra projekta ieviešanu, kurš tiek īstenots ar tās starpniecību.  

IV. Projekta naudas plūsmas prognozes sagatavošana

7. Starpniekinstitūcija, sagatavojot pārskatus par naudas plūsmu, ievēro šādus projekta naudas plūsmas prognozes sagatavošanas nosacījumus:

7.1. projekta naudas plūsmas prognozi paraksta prognozes sagatavotājs un starp­niekinstitūcijas vadītājs vai atbildīgā amatpersona un norāda parakstu atšif­rējumu, sagatavošanas datumu, sagatavotāja tālruni un e-pasta adresi;

7.2. projekta naudas plūsmas prognozes tabulas (turpmāk — tabula) rindā “Līdzekļu pieprasīšana Komisijai” ar “x” atzīmē mēnešus, kuros Komisijai tika iesniegts vai ir plānots iesniegt pieprasījumu projekta avansa maksājumam, pro­jekta starpposma izdevumu deklarāciju vai projekta noslēguma izdevumu deklarāciju;

7.3. tabulas ailēs “Apstiprinātais budžets, tūkst. EUR” un “Apstiprinātā budžeta struktūra, %” norāda projekta finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā apstiprināto projekta budžetu un tā sadalījumu. Neattiecināmos izdevumus norāda atbilstoši plānotajām vai faktiski izlietotajām neattiecināmo izdevumu summām. Tabulā datus grupē pa pozīcijām šādā secībā:

7.3.1. pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem (projektam piešķirtie līdzekļi saskaņā ar noslēgtā finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma nosacījumiem):

7.3.1.1. Kohēzijas fonds;

7.3.1.2. valsts budžets;

7.3.1.3. pašvaldības budžets;

7.3.1.4. privātā sektora līdzekļi;

7.3.1.5. citi avoti (piemēram, Ziemeļu investīciju bankas vai Eiropas investīciju bankas aizdevums, Zviedrijas Starptautiskās sadarbības attīstības aģentūras dāvinājums);

7.3.2. atbilstoši noslēgtajam finanšu memorandam vai Komisijas lē­mumam plānoto vai noslēgto līgumu attiecināmie izdevumi (kas ir sagrupēti at­bilstoši plānotajiem vai noslēgtajiem līgumiem);

7.3.3. neattiecināmie izdevumi, atsevišķi parādot neattiecināmo izdevumu summu pievienotās vērtības nodokļa segšanai un pārējos neattiecināmos iz­devumus. Pārējos neattiecināmos izdevumus atšifrē pa izdevumu veidiem;

7.4. ailes “Budžets pēc līguma noslēgšanas, tūkst. EUR” un “Budžeta struktūra pēc līguma noslēgšanas, %” aizpilda, kad ir noslēgts līgums. Ailes aizpilda saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un līgumu grozījumiem (ja tādi ir veikti);

7.5. ailē “Plānotās izmaiņas” norāda aktuālāko informāciju par plānotajām izmaiņām finanšu līdzekļos;

7.6. ja Komisijai ir iesniegti projekta finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma grozījumi, kas ietver izmaiņas projekta kopējo attiecināmo izdevumu summā, tabulā aiz ailes “Plānotās izmaiņas” ievieto ailes “Grozītais budžets, tūkst. EUR” un “Grozītā budžeta struktūra, %”, un šajās ailēs norāda projekta budžeta datus atbilstoši Komisijai iesniegtajiem finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma grozījumiem. Kad Komisija ir apstiprinājusi iesniegtos finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma grozījumus, tabulas ailēs “Apstiprinātais budžets, tūkst. EUR” un “Apstiprinātā budžeta struktūra, %” norāda informāciju atbilstoši apstiprinātajiem finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma grozījumiem un ailēs “Grozītais budžets, tūkst. EUR” un “Grozītā budžeta struktūra, %” dzēš informāciju, kas attiecas uz šiem grozījumiem;

7.7. kontrolei — pēdējā ailē aprēķina katras tabulas rindas summu projekta īstenošanas laikā (izņemot rindas “Attiecināmo izdevumu bilance” un “Kopējā bilance”);

7.8. projekta naudas plūsmas prognozēšanu veic šādā secībā:

7.8.1. attiecināmo un neattiecināmo izdevumu prognozēšana;

7.8.2. pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma prognozēšana;

7.8.3. pārējā pieejamā finansējuma plānošana attiecināmo izdevumu veik­šanai;

7.8.4. papildu finansējuma plānošana attiecināmo izdevumu segšanai;

7.8.5. papildu finansējuma plānošana neattiecināmo izdevumu segšanai;

7.9. projekta naudas plūsmas prognozi sagatavo eiro. Ja izdevumi faktiski veikti latos, projekta naudas plūsmas prognozē šo izdevumu atspoguļošanai iz­manto Komisijas finanšu pārskatu kursu. Plānoto latos veicamo izdevumu atspoguļošanai projekta naudas plūsmas prognozē izmanto Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu;

7.10. starpniekinstitūcija, sagatavojot projekta naudas plūsmas prognozi, ņem vērā, ka projektiem, kas apstiprināti līdz 2004.gada 1.maijam:

7.10.1. pirmais avansa maksājums ir 10 % no projektam piešķirtā Ko­hēzijas fonda finansējuma un pirmo avansa maksājumu pieprasa pēc projekta finanšu memoranda parakstīšanas. Pirmo avansa maksājumu pārskaita divu mēnešu laikā pēc tā pieprasījuma iesniegšanas Komisijā;

7.10.2. otrais avansa maksājums ir 10 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un otro avansa maksājumu pieprasa pēc projekta iepirkuma plānā noteiktā galvenā līguma parakstīšanas. Otro avansa maksājumu pārskaita divu mēnešu laikā pēc tā pieprasījuma iesniegšanas Komisijā;

7.11. aprēķinot pieejamo finansējumu no Kohēzijas fonda projektiem, kas apstiprināti pēc 2004.gada 1.maija, izmanto šādu maksājumu aprēķina shēmu:

7.11.1. projekta avansa maksājumu no Kohēzijas fonda finansējuma pie­prasa pēc to iepirkumu līgumu parakstīšanas, kuru vērtība sastāda vismaz 20 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma summas, un pārskaita divu mēnešu laikā pēc avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Komisijai;

7.11.2. avansa maksājumu un starpmaksājumu kopsummas maksimālais īpatsvars kopējā projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma apjomā ir 80 % (vai 90 %, ja tas ir noteikts attiecīgā projekta finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā);

7.12. paredzot pieejamā finansējuma izmantošanu no pārējiem avotiem kārtējā (“n”) periodā, ievēro principu, ka minētie avoti papildina iepriekšējā (“n–1”) perioda naudas līdzekļu atlikumu un periodā “n” plānotos Kohēzijas fonda līdzekļus līdz summai, kas ir nepieciešama attiecināmo izdevumu segšanai periodā “n”;

7.13. attiecināmo izdevumu bilanci pirmajam gadam aprēķina, izmantojot šādu formulu: attiecināmo izdevumu bilance (n) = papildu finansējums attiecināmo izdevumu segšanai (n) + pieejamais finansējums kopā (n) – attiecināmie izdevumi (n);

7.14. attiecināmo izdevumu bilanci nākamajiem gadiem aprēķina, izmantojot šādu for­mulu: attiecināmo izdevumu bilance (n) = attiecināmo izdevumu bilance (n–1) + papildu finansējums attiecināmo izdevumu segšanai (n) + pieejamais finan­sējums kopā (n) – attiecināmie izdevumi (n). Ja attiecināmo izdevumu bilance periodā “n” ir negatīva, tad šajā periodā paredz papildu finansējumu attiecināmo izdevumu segšanai tādā apjomā, kas likvidē negatīvo bilanci periodā “n”. Pozitīva attiecināmo izdevumu bilance periodā “n” nozīmē, ka šajā periodā ir izveidojies vai ir prognozējams Kohēzijas fonda līdzekļu atlikums;

7.15. kopējo bilanci aprēķina, izmantojot šādu formulu: kopējā bilance (n) = kopējā bilance (n–1) + papildu finansējums kopā (n) + pieejamais finansējums
kopā (n) – attiecināmie izdevumi (n) – neattiecināmie izdevumi (n). Kopējā bilance nedrīkst būt negatīva, un Kohēzijas fonda līdzekļu atlikumu nedrīkst izmantot ne­at­tiecināmo izdevumu segšanai. Projekta kopējās bilances līdzsvarošanai pa­redz papildu finansējumu neattiecināmo izdevumu periodā “n” segšanai nepieciešamajā apjomā;

7.16. ja nepieciešams, projekta naudas plūsmas prognozē neattiecināmos izdevumus pievienotās vērtības nodokļa segšanai un citiem mērķiem norāda at­sevišķi katram līgumam, iekļaujot tabulā attiecīgas papildu rindas. Ja iespējams, papildu rindās sniedz neattiecināmo izdevumu atšifrējumu pa kategorijām;

7.17. papildu finansējuma izmantošanu atspoguļo tabulas sadaļā “Papildu finansējuma avoti”, un papildu finansējuma avotus grupē šādā secībā:

7.17.1. valsts budžets;

7.17.2. aizņēmums no valsts budžeta;

7.17.3. citi avoti;

7.18. naudas plūsmu prognozē, ņemot vērā šādus nosacījumus:

7.18.1. Kohēzijas fonda starpmaksājumu saņem divu mēnešu laikā pēc projekta starpposma izdevumu deklarācijas (maksājumu pieprasījuma) ie­sniegšanas Komisijā. Projekta starpposma izdevumu deklarāciju (maksājumu pieprasījumu) parastajā kārtībā Komisijā iesniedz trīs reizes gadā — līdz gada “n” 1.martam, 1.jūlijam un 1.novembrim un pieņem, ka starpmaksājumi tiks saņemti gada “n” maijā, septembrī un “n+1” gada janvārī. Ja ir paredzama projekta starpposma izdevumu deklarācijas (starpmaksājuma pieprasījuma) iesniegšana Komisijā citos termiņos, to atspoguļo naudas plūsmas prognozē, ievērojot parastajā kārtībā iesniedzamajām projekta starpposma izdevumu deklarācijām (starpmaksājumiem) paredzētos nosacījumus;

7.18.2. katrs starpmaksājums veido tādu procentuālo īpatsvaru šo maksājuma pieteikumu pamatojošos attiecināmajos izdevumos, kas nepārsniedz projekta finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteikto Kohēzijas fonda finansējuma īpat­svaru kopējos attiecināmajos izdevumos un ir atspoguļots naudas plūsmas tabulas kolonnā “Budžeta struktūra”. Katra starpmaksājuma ap­rēķina pamatā ir attiecināmie izdevumi, kurus plāno laikposmā no iepriekšējā izdevumu deklarācijā iekļauto attiecināmo izdevumu perioda beigām līdz kārtējās izdevumu deklarācijas iesniegšanas termiņam maksājumu iestādei (parastajā kārtībā — līdz kalendāra gada februārim, jūnijam un oktobrim);

7.18.3. noslēguma maksājumu aprēķina, no kopējā projektam apstiprinātā Kohēzijas fonda finansējuma vai, ja ir noslēgti visi projekta līgumi, no projekta ietvaros noslēgto līgumu summai atbilstošā Kohēzijas fonda finansējuma at­ņemot projekta īstenošanas gaitā saņemto vai plānoto avansa maksājumu un starpposma maksājumu kopsummu. Kohēzijas fonda noslēguma maksājumu saņem divu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma izdevumu deklarācijas un projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas Komisijai vai astoņu mēnešu laikā no finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datuma;

7.19. attiecināmo izdevumu segšanai papildus ieguldītā finansējuma at­maksāšanu paredz pēc Kohēzijas fonda kārtējā maksājuma saņemšanas, attiecīgo summu ar negatīvu zīmi norādot ailē “Papildu finansējums attiecināmo izdevumu segšanai”;

7.20. informācija par faktiski veiktajiem izdevumiem pārskata tabulā atbilst maksājumiem par attiecināmajiem izdevumiem, kurus maksājumu iestāde atzinusi vai faktiski veikusi projekta izpildītājam.

8. Starpniekinstitūcija zem tabulas (sadaļā “Papildu informācija”) norāda naudas plūsmas prognozes sa­gata­vošanā izmantotos pieņēmumus:

8.1. pieņēmumi par maksājumiem katra plānotā līguma ietvaros (plānoto maksājumu veids — avansa maksājums, starpposma maksājumi, noslēguma maksājums, maksājumu veida kopējais īpatsvars attiecināmajos izdevumos, plānotie maksājumu veikšanas termiņi);

8.2. papildu informācija, kas ir ņemta vērā, sagatavojot naudas plūsmas prognozi;

8.3. katra līguma parakstīšanas datums vai paredzamais parakstīšanas da­tums;

8.4. plānotais projekta noslēguma ziņojuma un noslēguma izdevumu de­klarācijas iesniegšanas mēnesis vadošajā iestādē.

9. Pēc projekta ietvaros paredzētā līguma noslēgšanas par šo līgumu vairs nenorāda šīs instrukcijas 8.1.apakšpunktā minētos pieņēmumus un tabulā plānotos maksājumus atspoguļo atbilstoši līgumā noteiktajam maksājumu gra­fikam un projekta izpildītāja aktualizētām naudas plūsmas prognozēm.

10. Projekta pirmo naudas plūsmas prognozi starpniekinstitūcija sagatavo mēneša laikā no dienas, kad starpniekinstitūcija ir saņēmusi Komisijas lēmuma kopiju.

11. Pēc projekta pirmās naudas plūsmas prognozes nākamo naudas plūsmas prognozi starpniekinstitūcija iesniedz līdz pirmā līguma noslēgšanai, ja attiecīgā mēneša naudas plūsmas prognozē notikušas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo iesniegto naudas plūsmas prognozi, ir veikti izdevumi, tajā skaitā neattiecināmie izdevumi no valsts budžeta līdzekļiem.

12. Pēc pirmā līguma noslēgšanas projekta naudas plūsmas prognozi starpniek­institūcija iesniedz katru mēnesi. Iesniedzot naudas plūsmas prognozi, aktualizē tajā norādīto informāciju par iepriekšējo mēnesi un ņem vērā papildus iegūto informāciju, kas ietekmē projekta kopējo naudas plūsmu.

13. Starpniekinstitūcija sagatavo naudas plūsmas prognozi katram pro­jektam, kuru īsteno ar tās starpniecību.

14. Iesniedzot naudas plūsmas prognozes papīra formā, izvērsumā pa mēnešiem atspoguļo tikai kārtējo kalendāra gadu (n) un nākamo kalendāra gadu (n+1). Iepriekšējiem gadiem un pēc nākamā kalendāra gada sekojošajiem gadiem norāda tikai kopsummas. 

V. Projekta izdevumu prognozes sagatavošana

15. Starpniekinstitūcija sagatavo projekta izdevumu prognozi katram kārtējā programmēšanas periodā plānotajam projektam, kas vēl nav apstiprināts Komisijā, un aizpilda visas projekta naudas plūsmas prognozes veidlapas (2.pielikums) ailes.

16. Starpniekinstitūcija sagatavo izdevumu prognožu kopsavilkumu, kurā summē visu plānoto projektu finansējumu. Izdevumu prognožu kopsavilkumu sagatavo, aizpildot projekta naudas plūsmas prognozes veidlapas visas ailes, izņemot rindu “Līdzekļu pieprasīšana Komisijai”, un nenorādot zem tabulas prasītos pieņēmumus.

17. Projekta izdevumu prognozi un to kopsavilkumu starpniekinstitūcija iesniedz vadošajā iestādē papīra formā un elektroniski tās pieprasījumā norā­dītajā termiņā:

17.1. Kohēzijas fonda projektu finansējuma plānošanai likuma vai likuma grozījumu projektā par valsts budžetu kārtējam gadam;

17.2. kopējās Kohēzijas fonda izdevumu prognozes sagatavošanai un iesniegšanai Komisijā tās norādītajos termiņos. 

VI. Projekta starpposma un noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošana

18. Starpniekinstitūcija ievēro šādus projekta starpposma vai noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošanas nosacījumus:

18.1. izdevumu deklarācijas 2.ailē “Kopējie veiktie izdevumi (no…līdz…), EUR” norāda kopējos projekta ietvaros līdz izdevumu deklarācijas sagatavošanas datumam veiktos attiecināmos izdevumus. Attiecināmie izdevumi attiecas uz maksājumiem, ko maksājumu iestāde faktiski veikusi projekta izpildītājam, sa­dalījumā pa 1.ailē “Izdevumu kategorija” uzrādītajām izdevumu kategorijām un līgumiem (turpmāk — izdevumu kategorijas un līgumi);

18.2. izdevumu deklarācijas 3.ailē “Sertificētie izdevumi kopš iepriekšējās apstiprinātās izdevumu deklarācijas, EUR” norāda projekta ietvaros periodā kopš iepriekšējās apstiprinātās izdevumu deklarācijas līdz izdevumu deklarācijas sagatavošanas datumam veiktos attiecināmos izdevumus sadalījumā pa izdevu­mu kategorijām un līgumiem. Gadījumā, ja kopš iepriekšējās izdevumu deklarācijas ir konstatēti atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi, tad attiecīgi tiek samazināta 3.ailē norādītā izdevumu kategorijas summa;

18.3. izdevumu deklarācijas 4.ailē “Kopējie plānotie izdevumi, EUR” no­rāda projekta paredzamās attiecināmās izmaksas sadalījumā pa izdevumu kate­gorijām un līgumiem;

18.4. izdevumu deklarācijas 5.ailē “Līdzšinējie veiktie izdevumi attiecībā pret sākotnējo budžetu (%)” norāda līdz izdevumu deklarācijas sagatavošanas datumam veikto attiecināmo izdevumu īpatsvaru kopējo plānoto attiecināmo izdevumu apjomā katras izdevumu kategorijas un līguma ietvaros, ko iegūst, 2.ailes datus dalot ar 4.ailes datiem un reizinot ar 100;

18.5. izdevumu deklarācijas 6.ailē “Projekta pabeigšanai nepieciešamie izdevumi, EUR” norāda projekta pabeigšanai nepieciešamo izdevumu apjomu katras izdevumu kategorijas un līguma ietvaros;

18.6. ja nepieciešams, izdevumu deklarācijā iekļauj papildu rindu, skaidri definējot izdevumu kategoriju, piemēram, ja pēc visu projekta līgumu noslēgšanas radies finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā ap­stiprināto līdzekļu ietaupījums;

18.7. ja nepieciešams, lai atspoguļotu pilnu finanšu informāciju par pro­jektu, starpniekinstitūcija var veikt izmaiņas izdevumu deklarācijas veidlapā, ja šādām izmaiņām piekrīt maksājumu iestāde un par tām ir saņemts Komisijas saskaņojums;

18.8. izdevumu deklarācijas pielikumā “Pielikums izdevumu deklarācijai: summas, kas atgūtas kopš iepriekšējās apstiprinātās izdevumu deklarācijas un ietvertas šajā izdevumu deklarācijā” norāda informāciju atbilstoši vadošās iestādes pieņemtajam lēmumam par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un kopš iepriekšējās apstiprinātās izdevumu deklarācijas no ieviešanas iestādes vai atbalsta saņēmēja faktiski atgūtajiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem;

18.9. izdevumu deklarācijas pielikumā “Pieteikums starpposma vai no­slēguma maksājumam” norāda Komisijai pieprasāmo summu, ko aprēķina šādi:

18.9.1. ja aizpilda starpposma izdevumu deklarāciju, reizina izdevumu de­klarācijas 3.ailē norādīto kopsummu ar finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteikto Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru kopējos attiecināmajos izdevumos (%), kas precizēts, dalot kopējo projekta Kohēzijas fonda finansējuma summu ar kopējo projekta attiecināmo izdevumu summu un noapaļojot to līdz astoņām zīmēm aiz komata. Avansa un starpposma maksājumu summa, ieskaitot arī kārtējo ar izdevumu deklarāciju pieprasāmo starpposma maksājumu, nedrīkst pārsniegt finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteikto avansa un starp­posma maksājumu summas maksimālo īpatsvaru kopējā projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma apjomā;

18.9.2. ja aizpilda noslēguma izdevumu deklarāciju, reizina izdevumu deklarācijas 2.ailē norādīto kopsummu ar finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteikto Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru kopējos attiecināmajos izdevumos (%), kas precizēts, dalot kopējo projekta Kohēzijas fonda finan­sējuma summu ar kopējo projekta attiecināmo izdevumu summu un noapaļojot to līdz astoņām zīmēm aiz komata, un atņem projekta īstenošanas gaitā saņemto avansa maksājumu un starpposma maksājumu kopsummu;

18.9.3. aizpildot izdevumu deklarāciju, ievēro vienotu stilu, rakstot summas un procentus — divi cipari aiz komata (summām) un viens cipars aiz ko­mata (procentiem).

19. Maksājumu iestāde, sagatavojot izdevumu deklarāciju iesniegšanai Komisijā, var labot starpniekinstitūcijas izdevumu deklarācijā kļūdaini norādīto informāciju, izņemot izdevumu deklarācijas 3.ailē norādītos datus, elektroniski saskaņojot to ar starpniekinstitūciju. 

VII. Mēneša pārskata sagatavošana par Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzdalības maksājumiem projektu ieņēmumiem un izdevumiem

20. Starpniekinstitūcija pārskatu par Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzdalības maksājumiem projektu ieņēmumiem un izdevumiem sagatavo sa­skaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu “Par likumā “Par valsts budžetu” noteikto Eiropas Savienības pirmsstrukturālā finanšu instrumenta (PHARE) un Eiropas Savienības politiku instrumentu (Kohēzijas fonda) līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros”. Pārskatā uzrāda finansējumu par katru projektu atsevišķi. Iestādes ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu veido projektu datu summa.

21. Starpniekinstitūcija aizpilda pārskatu par Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzdalības maksājumiem projektu ieņēmumiem un izdevumiem šādā kārtībā:

21.1.  3.ailē “Likumā apstiprinātais gada plāns” norāda pārskata gadam apstiprināto finansējumu datus (summu ar grozījumiem) saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu “Par likumā “Par valsts budžetu” noteikto Eiropas Savienības pirmsstrukturālā finanšu instrumenta (PHARE) un Eiropas Savienības politiku instrumentu (Kohēzijas fonda) līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros”;

21.2.  4.ailē “Finansēšanas plāns pārskata periodam” un 8.ailē “Finan­sēšanas plāns pārskata mēnesim” norāda finansējumu projektiem atbilstoši ap­stiprinātajiem finansēšanas plāniem;

21.3.  5.ailē “Izpilde no gada sākuma: pēc naudas plūsmas principa” un 9.ailē “Pārskata mēneša izpilde: pēc naudas plūsmas principa” norāda ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu un naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas pa veidiem (maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība) par attiecīgo periodu sadalījumā pa pro­grammām, apakšprogrammām, projektiem un izmaksu veidiem (attiecināmās, neattiecināmās izmaksas);

21.4.  6.ailē “Izpilde no gada sākuma: pēc uzkrāšanas principa” un 10.ailē “Pārskata mēneša izpilde: pēc uzkrāšanas principa” norāda ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus pēc uzkrāšanas principa un naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas pa veidiem (maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu, ārvalstu finanšu palīdzības) par attiecīgo periodu sadalījumā pa programmām, apakšprogrammām, projektiem un izmaksu veidiem (attie­cināmās, neattiecināmās izmaksas). 

VIII. Ziņojumu sagatavošana uzraudzības komitejai

22. Starpniekinstitūcija, sagatavojot ziņojumu uzraudzības komitejai, ņem vērā, ka ziņojuma pārskata periods ir pusgads, un norāda ziņojuma pārskata perioda beigu datumu. Ziņojumu paraksta starpniekinstitūcijas vadītājs vai atbil­dīgā amatpersona.

23. Starpniekinstitūcija ievēro šādus uzraudzības ziņojuma sagatavošanas nosacījumus (saskaņā ar finanšu memorandu vai Komisijas lēmumu):

23.1. ziņojuma 1A.daļā “Pamatinformācija par projektu” norāda:

23.1.1. Kohēzijas fonda finansējuma summu (eiro);

23.1.2. Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru attiecināmajās izmaksās (%);

23.1.3. Komisijas parakstītā finanšu memoranda datumu vai Komisijas lēmuma pieņem­šanas datumu;

23.1.4. Komisijas parakstītā finanšu memoranda datumu vai Komisijas lēmuma grozījumu parakstī­šanas datumu;

23.1.5. starpniekinstitūciju;

23.1.6. ieviešanas iestādi;

23.1.7. atbalsta saņēmēju;

23.2. ziņojuma 1B.daļā “Ieviešanas iestāde” norāda ieviešanas iestādes nosaukumu, adresi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

23.3. ziņojuma 2.daļā “Īss paveikto darbu hronoloģisks apraksts projekta ietvaros sadalījumā pa līgumiem” norāda vispārīgu informāciju par projektu kopumā un sadalījumā pa parakstītajiem un sagatavošanā esošajiem līgumiem;

23.4. ziņojuma 3.daļā “Finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma īpašo nosacījumu izpilde” norāda informāciju par nosacījumu izpildi, piemēram, Komisijas vēstules (kas apstiprina nosacījuma izpildi) datums, numurs un citi rekvizīti;

23.5. ziņojuma 4.daļā “Iepirkuma plāns” norāda:

23.5.1. līguma numuru, nosaukumu un veidu (norādīt galveno līgumu, ja tāds ir paredzēts);

23.5.2. parakstītos līgumus un sagatavošanā esošos līgumus;

23.5.3. iepirkuma procedūras vai līguma veidu;

23.5.4. konkursa sludinājuma publicēšanas datumu (norādot avotu);

23.5.5. līguma summu eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa) līguma slēgšanas brīdī;

23.5.6. līguma izpildītāju, līguma parakstīšanas datumu vai pašreizējo statusu (ja kāds no līgumiem vēl tiek gatavots, sniegt informāciju par konkursa dokumentācijas vai līguma pašreizējo sagatavošanas stadiju);

23.6. ziņojuma 5.daļu “Projekta fiziskā un finanšu izpilde pārskata periodā” aizpilda līdzīgi kā attiecīgo daļu pārskatā par projekta ieviešanu (1.pielikums);

23.7. ziņojuma 6.daļā “Finanšu izpilde (EUR)” norāda:

23.7.1. pārskata gadu un nākamo gadu (pa ceturkšņiem);

23.7.2. kopējās attiecināmās izmaksas saskaņā ar sākotnējo finanšu memorandu vai Komisijas lēmumu un saskaņā ar finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma grozījumiem;

23.7.3. faktiskos maksājumus;

23.7.4. projekta pabeigšanai nepieciešamos izdevumus;

23.7.5. kopējos izdevumus iegūst, faktiskos maksājumus saskaitot ar projekta pabeigšanai nepieciešamajiem izdevumiem;

23.7.6. informācijai par faktiskajiem maksājumiem ziņojuma 5. un 6. sadaļā jāsakrīt ar faktiski veiktajiem maksājumiem no projekta konta;

23.8. ziņojuma 7.daļā “Galvenās tehniskās, finansiālās un juridiskās problēmas, kas ir radušās projekta ieviešanas gaitā, un to novērošanai veiktie pasākumi” norāda jebkura veida problēmas, kas radušās projekta ieviešanas laikā, arī novirzes no sākotnējā finansēšanas plāna, un problēmu novēršanas pasākumus, norādot aizkavēšanos, finanšu korekcijas vai neatbilstību;

23.9. ziņojuma 8.daļā “Nacionālo un Eiropas Savienības revīzijas iestāžu konstatējumi un ieteikumi” norāda nacionālo un Eiropas Savienības revīzijas iestāžu konstatējumu un ieteikumu kopsavilkumu (ar atsaucēm uz attiecīgiem dokumentiem), kā arī sniedz pārskatu par iepriekšminēto ieteikumu ieviešanu vai plānotajiem ieviešanas termiņiem;

23.10. ziņojuma 9.daļā “Publicitātes pasākumi” norāda īstenoto pasākumu aprakstu katrā īstenošanas projekta posmā, nosaucot izmantotos plašsaziņas līdzekļus un ar to starpniecību īstenotos publicitātes pasākumus, pievieno sagatavoto un izplatīto informācijas materiālu kopijas, kā arī lielformāta stendu un informācijas plākšņu fotogrāfijas;

23.11. ziņojuma 10.daļā “Darbu grafiks un tā izmaiņas” norāda darbu ka­tegorijas (būvdarbi, priekšizpēte, finanšu analīze), darbu uzsākšanas un beigu datumu saskaņā ar finanšu memorandu vai Komisijas lēmumu un plānoto vai faktisko izpildi;

23.12. ziņojuma 11.daļā “Beigu datums” norāda sākotnējā finanšu me­morandā vai Komisijas lēmumā noteikto beigu datumu, beigu datumu saskaņā ar finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma grozījumiem un paredzamo beigu datumu;

23.13. ziņojuma 12A.daļā “Finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma grozījumi” norāda datumu, kad paredzēts iesniegt grozījumus Komisijā, kā arī norāda, kur nepieciešams veikt grozījumus (piemēram, finansēšanas plāns, beigu datums, fiziskie rādītāji, projekta apraksts);

23.14. ziņojuma 12B.daļā “Īss paskaidrojums” norāda, kāpēc nepieciešams veikt grozījumus finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā. 

IX. Projekta noslēguma ziņojuma sagatavošana

24. Starpniekinstitūcija ievēro šādus projekta noslēguma ziņojuma sagata­vošanas nosacījumus:

24.1. ziņojuma 1.daļā “Pamatinformācija par projektu” saskaņā ar finanšu memorandu vai Komisijas lēmumu norāda projekta ilgumu, Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru (%) projekta attiecināmajās izmaksās, Kohēzijas fonda finansējuma maksimālo summu (eiro), starpniekinstitūciju, ieviešanas iestādi, atbalsta saņēmēju un projekta aprakstu;

24.2. ziņojuma 2.daļā “Informācija par līgumiem” norāda:

24.2.1. līguma numuru un nosaukumu;

24.2.2. līguma veidu (piemēram, būvdarbu līgums);

24.2.3. konkursa sludinājuma publicēšanas datumu (norādot avotu);

24.2.4. iepirkuma procedūras vai līguma veidu;

24.2.5. līguma noslēgšanas datumu;

24.2.6. faktisko līguma izpildes datumu;

24.2.7. līguma izpildītāju;

24.2.8. līguma summu (eiro);

24.3. ziņojuma 3.daļā “Veiktie darbi un projekta īstenošanā sasniegtie mērķi” norāda, kā ir sasniegti finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā pro­jektam izvirzītie mērķi, pamatojot to ar sasniegtajiem rezultātiem un īsumā aprakstot veiktos darbus mērķu sasniegšanā;

24.4. ziņojuma 4.daļā “Fiziskā izpilde” norāda:

24.4.1. fiziskos rādītājus;

24.4.2. vienības (norāda vienības, kādās atbilstoši projekta finanšu memorandam vai Komisijas lēmumam tiek mērīti fiziskie rādītāji);

24.4.3. plānoto vērtību (norāda finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā paredzēto fizisko rādītāju daudzumu);

24.4.4. faktisko vērtību vai fizisko rādītāju izpildes īpatsvaru (norāda fizisko rādītāju faktisko izpildi);

24.5. ziņojuma 5.daļā “Darbu grafiks un tā izpilde” norāda veikto darbu kategorijas (piemēram, būvdarbi, priekšizpēte, finanšu analīze), darbu uzsākšanas un beigu datumus saskaņā ar finanšu memorandu vai Komisijas lēmumu vai faktisko noslēguma datumu izpildi;

24.6. ziņojuma 6.daļā “Finanšu izpilde”, ailē “Izdevumu kategorija”, norāda izdevumus sadalījumā pa darbu kategorijām. Izdevumus norāda saskaņā ar sākotnējo finanšu memorandu vai Komisijas lēmumu un saskaņā ar pēdējiem grozījumiem finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā, kā arī norāda faktiski veiktos izdevumus un izpildi (%);

24.7. ziņojuma 7.daļā “Finanšu memoranda vai Komisijas lēmuma īpašo nosacījumu izpilde” norāda informāciju par nosacījumu izpildi (piemēram, Komisijas vēstules (kas apstiprina nosacījumu izpildi) numurs, datums un citi rekvizīti);

24.8. ziņojuma 8.daļā “Projekta rezultātu un turpmākās darbības novērtējums” norāda:

24.8.1. finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā noteikto projekta darbības uzsākšanas (objekta nodošana ekspluatācijā) datumu, projekta darbības uzsākšanas faktisko datumu, un norāda novirzes, ja tādas radušās;

24.8.2. informāciju par atbalsta saņēmēju, kas nodrošinās projekta eks­pluatāciju un vadību pēc tā pabeigšanas, un galvenajiem projekta ekspluatācijas aspektiem;

24.8.3. informāciju, vai projekts radīs ieņēmumus, no kādiem līdzekļiem tiks segtas ekspluatācijas izmaksas un kādi būs ieguvumi;

24.8.4. atkārtotu izvērtējumu finanšu memorandā vai Komisijas lēmumā norādītajām sociālekonomiskajām izmaksām un ieguvumiem un to turpmākajām perspektīvām;

24.8.5. informāciju par ietekmes uz vidi novērtējumu, tajā skaitā atbilstību principam “piesārņotājs maksā” un projekta īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz vidi, kā arī informāciju par materiālu atkārtotu izmantošanu un satiksmes uzlabojumiem;

24.9. ziņojuma 8.daļā “Projekta rezultātu un turpmākās darbības novērtējums” tehniskās palīdzības projektiem norāda vispārīgu vērtējumu par projekta rezultātiem un turpmāko darbību. Uz tehniskās palīdzības projektiem neattiecas šīs instrukcijas 24.8.apakšpunkts;

24.10. ziņojuma 9.daļā “Projektā veiktais audits un pārbaudes” norāda audita vai pārbaudes ziņojuma datumu, nosaukumu un institūciju, kas veikusi auditu vai pārbaudi;

24.11. ziņojuma 10.daļā “Publicitātes pasākumi” sniedz publicitātes pa­sākumu aprakstu katrā projekta īstenošanas posmā, nosaucot izmantotos plašsaziņas līdzekļus (prese, radio, televīzija), un pievieno sagatavoto un iz­platīto informācijas materiālu kopijas, kā arī lielformāta stendu un informācijas plākšņu fotogrāfijas.

25. Projekta noslēguma ziņojumu sagatavo par katru pabeigto projektu.

26. Noslēguma ziņojumam pievieno atbilstības apliecinājumu, ka projekts īstenots atbilstoši finanšu memorandam vai Komisijas lēmumam. Atbilstības apliecinājumu paraksta starpniekinstitūcijas vadītājs vai atbildīgā amatpersona un vadošās iestādes vadītājs.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spekā ar 2006.gada 14.oktobri.

 

PIELIKUMI 1- 8 RAR

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!