Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.07.2006., Nr. 105 https://www.vestnesis.lv/ta/id/139153

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

05.07.2006., Nr. 105

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

Akciju sabiedrība LODE

Konsolidētais un mātes uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 2005. gada 31. decembrī

Konsolidētais

koriģēts

Matēs uzņēmums

koriģēts

2005 LVL

2004 LVL

2005 LVL

2004 LVL

Neto apgrozījums

6 602 825

5 391 299

6 746 606

5 338 175

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(3819726)

(3 421 913)

(4 185 341)

(3 491 223)

Bruto peļņa

2 783 099

1 969 386

2 561 265

1 846 952

Pārdošanas izmaksas

(658 685)

(662117)

(651 551)

(655 779)

Administrācijas izmaksas

(810626)

(676 220)

(694 089)

(590 048)

Pārējie Uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

35 154

144 454

434 903

130658

Pārējās Uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(126 709)

(118523)

(500 060)

(132069)

Saņemtā meitas uzņēmuma peļņa, kas ieguldīta meitas pamatkapitālā

_

_

_

36044

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

5 145

78280

133

78279

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(168 814)

(131391)

(142532)

(102 875)

Peļņa pirms nodokļiem

1 058 564

603 869

1 008 069

611 162

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(140 956)

(48 087)

(124463)

(48 087)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

(15536)

(1 726)

(14259)

(1 726)

Pārējie nodokļi

(19639)

(21 380)

(17315)

(20 686)

Pārskata gada peļņa

882 433

532 676

852 032

540 663


Konsolidētā un mātes uzņēmuma bilance 2005. gada 31. decembrī

AKTĪVS

Konsolidētais

koriģēts

Matēs uzņēmums

koriģēts

2005 LVL

2004 LVL

2005 LVL

2004 LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi

315

6831

315

6831

Nemateriālie ieguldījumi kopā

315

6831

315

6831

Pamatlīdzekļi

Zemesgabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

1 727 604

1 708 076

1 630 458

1 649 063

Iekārtas un mašīnas

1 991 392

1 713 990

1 289 163

1 220 462

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

116794

96292

101021

92817

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu Izmaksas

227 937

80534

108044

70312

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

128 737

40571

70975

21 791

Pamatlīdzekļi kopā

4 192 464

3 639 463

3 199 661

3 054 445

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

-

-

844 303

622 303

Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem

-

-

498 155

-

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

-

-

1 342 458

622 303

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

4 192 779

3 646 294

4 542 434

3 683 579

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

420 71 1

515401

84571

446 076

Nepabeigtie ražojumi

46588

36492

-

16817

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

1 175696

856 363

191 357

554 827

Avansa maksājumi par precēm

155 163

3399

152 122

3399

Krājumi kopā

1 798 158

1 411 655

428 050

1021 119

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

830 857

560 134

823 786

587 867

Radniecīgo uzņēmumu parādi

-

-

592312

-

Citi debitori

63263

39540

14265

28464

Nākamo periodu izmaksas

54317

57940

42902

57409

Debitori kopā

948 437

657 614

1 473 265

673 740

Naudas līdzekļi

85708

164 831

80331

160 129

Apgrozāmie līdzekli kopā

2 832 303

2 234 100

1 981 646

1 854 988

Aktīvu kopsumma

7 025 082

5 880 394

6 524 080

5 538 567

PASĪVS

Konsolidētais

koriģēts

Mātes uzņēmums

koriģēts

2005 LVL

2004 LVL

2005 LVL

2004 LVL

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls

2 225 138

2225 138

2225 138

2225 138

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1 228 266

695 590

1 265 694

725031

Pārskata gada nesadalītā peļņa

882 433

532 676

852 032

540 663

Pašu kapitāls kopā

4 335 837

3 453 404

4 342 864

3 490 832

Uzkrājumi

Uzkrājumi atliktajam nodoklim

205 560

190024

193 575

179316

Citi uzkrājumi

221 049

140 553

151 540

1 16 946

Uzkrājumi kopā

426 609

330 577

345 115

296 262

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

41006

283 595

24000

249591

Citi aizņēmumi

114813

14042

95242

14042

Ilgtermiņa kreditori kopā

155 819

297 637

119242

263 633

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

1612 186

1 425 582

1 178052

1 075 324

Citi aizņēmumi

45 149

6970

38969

6970

No pircējiem saņemtie avansi

36640

18976

35697

15 171

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

153 868

124459

95895

94626

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

-

-

250 121

101 103

Nodokli un sociālās nodrošināšanas maksājumi

177 392

120 148

93241

100641

Pārējie kreditori

81 582

102 641

24884

94005

Īstermiņa kreditori kopā

2 106 817

1 798 776

1 716 859

1 487 840

Kreditori kopā

2 262 636

2 096 413

1 836 101

1 751 473

Pasīvu kopsumma

7025 082

5 880 394

6 524 080

5 538 567

Jānis Slesars, valdes priekšsēdētājs

Valdis Kokle, valdes loceklis

Jānis Garkalns, valdes loceklis


Uzņēmuma gada pārskats apstiprināts akcionāru pilnsapulcē 2006.gada 28.aprīlī.

Tiek publicēts saīsināts uzņēmuma gada pārskats. Pilns uzņēmuma gada pārskats pieejams Uzņēmumu reģistrā.


Revidentu ziņojums

AS Lode akcionāriem

Esam veikuši AS Lode nekonsolidēto finanšu pārskatu un AS Lode un tās meitas uzņēmumu konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, pēc kuriem sagatavots pievienotais mātes uzņēmuma un konsolidētais saīsinātais finanšu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Pēc mūsu domām, nekonsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS Lode finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzas 2005. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

Pēc mūsu domām, konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS Lode un tās meitas uzņēmumu finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzas 2005. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”. Vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītajai informācijai.

Pēc mūsu domām, mātes uzņēmuma un konsolidētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst finanšu pārskatiem pēc kuriem tas sagatavots un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AS Lode un AS Lode un tās meitas uzņēmumu finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kopā ar AS Lode nekonsolidētiem finanšu pārskatiem un A/S Lode un tās meitas uzņēmumu konsolidētiem finanšu pārskatiem un mūsu atzinumiem, kas izteikti par tiem.

Stephen Young

KMPG Baltics SIA

Licence nr.55

Rīga, Latvija

2006.gada 26.jūnijs

Valda Užāne, zvērināta revidente, sertifikāts nr.4

 

A/S SEVERSTAĻLAT mātes uzņēmuma un konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2005. gada 31. decembrī

Mātes uzņēmuma un konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

par gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī

Latos

Konsolidētie

finanšu pārskati

Mātes uzņēmuma

finanšu pārskati

2005

2004

(koriģēts)

2005

2004

(koriģēts)

Ieņēmumi

97240 463

126232 376

85789 437

126232 376

Pārdoto preču izmaksas

(89121 992)

(118300393)

(78686162)

(118300393)

Bruto peļņa

8118 471

7931 983

7103 275

7931 983

Citi ienākumi

236 815

128 936

204 495

128 936

Pārdošanas izdevumi

(2891 681)

(1865655)

(2678 039)

(1865655)

Administratīvie izdevumi

(1853 306)

(1025 686)

(1421993)

(1025 686)

Citi izdevumi

(212 772)

(266915)

(155 259)

(266915)

Peļņa no saimnieciskās darbības pirms finansēšanas izmaksām

3386 107

4902 663

3052 479

4902 663

Finanšu ieņēmumi

57 202

601 279

46 324

601 279

Finanšu izdevumi

(4008 597)

(751458)

(3 758 572)

(751458)

Neto finanšu izdevumi/ieņēmumi

(565 288)

4752 484

(659 769)

4752 484

Ieguldītāja līdzdalības iegādātā uzņēmuma identificējamo aktīvu un saistību neto patiesajā vērtībā pārsniegums pār izmaksām

2890 439

-

-

-

Ienākumi no ieguldījumiem meitas uzņēmumā

-

-

25 000

-

Peļņa pirms nodokļiem

2325 151

4752 484

(634 769)

4752 484

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

135 433

(757898)

236 489

(757898)

Citi nodokļi

(60459)

(44 033)

(47649)

(44 033)

Pārskata gada peļņa

2400 125

3950 553

(445 929)

3950 553

Attiecināma uz:

Mātes uzņēmuma parasto akciju turētājiem

2386 841

-

-

-

Mazākumakcionāru daļa

13284

-

-

-

Pārskata gada peļņa

2400 125

-

-

-


Mātes uzņēmuma un konsolidētā bilance

2005.gada 31. decembrī

Latos

Konsolidētie

finanšu pārskati

Mātes uzņēmuma

finanšu pārskati

2005

2004

(koriģēts)

2005

2004

(koriģēts)

Aktīvi

Pamatlīdzekļi

10695 008

4397 779

7031 140

4397 779

Nemateriālie aktīvi

67 345

20 730

62 856

20 730

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

187

25 187

2923 337

25 187

Citi vērtspapīri un ieguldījumi

-

2 465

-

2 465

Pārējie ilgtermiņa aktīvi

-

6 285

-

6 285

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

10762 540

4452 446

10017 333

4452 446

Krājumi

24025 118

33454 576

17630 837

33454 576

Pircēju un pasūtītāju parādi

17657 408

16170 202

16067 192

16170 202

Meitas uzņēmumu un asociēto uzņēmumu debitoru parādi

76 384

749 919

600 780

749 919

Citi debitoru parādi

2489 283

1623 527

1560 542

1623 527

Neapmaksātās akcijas

-

1125 000

-

1125 000

Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ieņēmumi

116 263

69 752

85 456

69 752

Nauda un tās ekvivalenti

407 089

215 714

183 547

215 714

Apgrozāmie līdzekļi kopā

44771 545

53408 690

36128 354

53408 690

Kopā aktīvi

55534 085

57861 136

46145 687

57861 136


Mātes uzņēmuma un konsolidētā bilance

2005.gada 31. decembrī

Konsolidētie finanšu pārskati

Mātes uzņēmuma finanšu pārskati

Latos

2005

2004

(koriģēts)

2005

2004

(koriģēts)

Pašu kapitāls un saistības

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls

4000 000

4000 000

4000 000

4000 000

Pārvērtēšanas rezerve

1951 608

836 980

3651 591

836 980

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/(uzkrātie zaudējumi)

557 264

(84651)

365902

(84651)

Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)

2386 841

3950 553

(445 929)

3950 553

Pašu kapitāls kopā, attiecināms uz mātes uzņēmumu

8895 713

8702 882

7571 564

8702 882

Mazākumakcionāru daļa

240 702

-

-

-

Pašu kapitāls kopā

9136 415

8702 882

7571 564

8702 882

Saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

3107 966

3568 428

2918 042

3568 428

Pārējie aizņēmumi

612 758

111 635

565 991

111 635

Atliktie ieņēmumi

203 559

-

-

-

Atliktā nodokļa saistības

794 974

263 453

671 362

263 453

Ilgtermiņa saistības kopā

4719 257

3943 516

4155 395

3943 516

Aizņēmumi no kredītiestādēm

20271 570

12941 853

13728 123

12941 853

Pārējie aizņēmumi

11088 013

11917 035

10727 953

11917 035

Aizņēmumi no saistītajiem uzņēmumiem

-

-

2533 504

-

Saņemtie avansa maksājumi

305 499

205 750

455 566

205 750

Parādi piegādātājiem

3891 702

1821 530

1 104 512

1821 530

Radniecīgo uzņēmumu parādi

4679 419

17421 952

4 716 919

17421 952

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas

158 622

494 509

85 884

494 509

Pārējās saistības

227 017

59 654

96 864

59 654

Atliktie ieņēmumi

2 536

4 096

2 536

4 096

Uzkrātās saistības

116 394

268 020

116 394

268 020

Uzkrājumi

329 494

74 917

242 559

74 917

Dividendes

608 147

5 422

607 914

5 422

Īstermiņa saistības kopā

41678 413

45214 738

34418 728

45214 738

Kopā saistības

46397 670

49158 254

38574 123

49158 254

Kopā pašu kapitāls un saistības

55534 085

57861 136

46145 687

57861 136

Publicēts saīsināts gada pārskats. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem pārskata gadā, būtu jāiepazīstas arī ar pilnu gada pārskatu, kas brīvi pieejams Sabiedrības birojā par samaksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus.

Aleksejs Gogunovs /valdes priekšsēdētājs/


Revidentu ziņojums

A/S Severstaļlat akcionāriem

Esam veikuši A/S Severstaļlat nekonsolidēto finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, pēc kuriem sagatavots pievienotais mātes uzņēmuma un konsolidētais saīsinātais finanšu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

2006. gada 31. martā esam izsnieguši atzinumus bez piezīmēm ar apstākļu akcentēšanu kā izklāstīts tālāk.

2006. gada 31. martā esam izsnieguši atzinumu, ka nekonsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par A/S Severstaļlat finansiālo stāvokli 2005. gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

2006. gada 31. martā esam izsnieguši atzinumu, ka nekonsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par A/S Severstaļlat finansiālo stāvokli 2005. gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem.

2006. gada 31. martā esam izsnieguši atzinumu, ka konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par A/S Severstaļlat un tā meitas uzņēmumu finansiālo stāvokli 2005. gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”. Vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītajai informācijai.

2006. gada 31. martā esam izsnieguši atzinumu, ka konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par A/S Severstaļlat un tā meitas uzņēmumu finansiālo stāvokli 2005. gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2005. gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem. Vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītajai informācijai.

Neizsakot piezīmi, mēs vērsām uzmanību uz finanšu pārskatu pielikuma 38. piezīmi saistībā ar Uzņēmuma tiesas prāvu par neapmaksātā parāda summas, kura ir samazināta par attiecīgo kreditora parādu, piedziņu LVL 2574410 apmērā pret vienu no Uzņēmuma klientiem, kurš kopā ar saistītajiem uzņēmumiem ir maksātnespējas procesā saskaņā ar 11. nodaļu ASV. Turklāt, Uzņēmums ir iesniedzis prasību par šā parāda piedziņu Igaunijas Republikas tiesā. Kaut arī sarunas par parāda atgūšanu ir sākuma stadijā, Uzņēmums uzskata, ka neapmaksātā parāda summa, kura ir samazināta par attiecīgo kreditora parādu, uz 2005. gada 31. decembri LVL 2574410 apmērā ir pilnībā atgūstama un tāpēc nav atzinis uzkrājumus šim debitoru parādam.

Pēc mūsu domām, mātes uzņēmuma un konsolidētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst finanšu pārskatiem pēc kuriem tas sagatavots un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par A/S Severstaļlat un A/S Severstaļlat un tā meitas uzņēmumu finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kopā ar finanšu pārskatiem un mūsu atzinumu, kas izteikti par tiem.

Patrick Querubin KPMG Baltics SIA Licence nr. 55 Rīga, Latvija

Irēna Sarma Zvērināta revidente Sertifikāts nr. 151

2006. gada 31. marts

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!