Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.06.2006., Nr. 88 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136805-noteikumi-par-nevalstisko-organizaciju-lidzfinansejuma-budzeta-programmas-vadibas-istenosanas-uzraudzibas-un-kontroles-sistemu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes lēmums Nr.1006

Par nosaukumu piešķiršanu jaunajām ielām Rīgā, Skanstes ielas rajonā, un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998.lēmumā Nr.5536

Vēl šajā numurā

07.06.2006., Nr. 88

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 421

Pieņemts: 23.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.421

Rīgā 2006.gada 23.maijā (prot. Nr.28 37.§)
Noteikumi par nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju tiesības un pienākumus, pieprasot līdzfinansējumu no līdzfinansējuma budžeta programmas (turpmāk — programma), kā arī programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles kārtību.
2. Vadošais finansētājs šo noteikumu izpratnē ir institūcijas, kuru rīkotajos projektu konkursos biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas (turpmāk — iesniedzējs) iesniedz projektu iesniegumus.
3. Līdzfinansējumu nevar pieprasīt projektiem, kuri piedalās konkursos, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēti no valsts budžeta, Latvijai piešķirtā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma, kā arī konkursos, kurus organizē Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk — fonds).
4. Iesniedzējs šo noteikumu izpratnē ir:

4.1. Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi;

4.2. Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas un to iestādes, kas ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
5. Programmas vadību nodrošina:

5.1. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (turpmāk — sekretariāts);

5.2. fonds.
II. Programmas vadību īstenojošo iestāžu funkcijas
6. Sekretariāts veic šādas funkcijas:

6.1. nodrošina efektīvu un lietderīgu pieejamo līdzekļu izlietojumu un tā kontroli;

6.2. ievieto informāciju par pieteikšanās kārtību, noteikumiem un termiņiem sekretariāta tīmekļa vietnē;

6.3. ievieto informāciju par piešķirtajiem līdzekļiem sekretariāta tīmekļa vietnē.
7. Fonds veic šādas funkcijas:

7.1. izsludina līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegumu (turpmāk — iesniegums) pieņemšanu un informē par iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, ievietojot informāciju fonda tīmekļa vietnē;

7.2. izstrādā metodiskos norādījumus iesniedzējiem;

7.3. nodrošina efektīvu un lietderīgu pieejamo līdzekļu izlietojuma un kontroles sistēmu;

7.4. veic maksājumus iesniedzējiem, kam piešķirts programmas finansējums;

7.5. nodrošina, ka programmas finansējuma saņēmēji atmaksā fondam neizlietotos līdzekļus vai neatbilstošos izdevumus;

7.6. konstatē neatbilstības un ziņo par tām sekretariātam;

7.7. ievieto informāciju par pieteikšanās kārtību, noteikumiem un termiņiem fonda tīmekļa vietnē;

7.8. ievieto informāciju par piešķirtajiem līdzekļiem fonda tīmekļa vietnē.
III. Līdzfinansējuma pieprasījuma nosacījumi
8. Līdzfinansējuma maksimālais apmērs, kuru var pieprasīt no fonda, ir 10000 latu, bet ne vairāk kā 20 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
9. Nedrīkst pieprasīt lielāku līdzfinansējumu par projekta konkursā noteikto minimālo līdzfinansējuma procentu no tā projekta kopējām izmaksām, kas iesniegts vadošajam finansētājam, to attiecinot uz līdzfinansējuma iesniedzēja plānotajām attiecināmajām izmaksām.
10. Viens iesniedzējs var iesniegt vairākus iesniegumus.
11. Ja projektu īsteno vairāki Latvijā reģistrēti partneri, iesniegumu iesniedz vadošais partneris, bet, ja vadošais partneris ir ārvalstīs reģistrēta organizācija vai tas neatbilst šo noteikumu 4.punkta nosacījumiem, iesniegumu, iepriekš savstarpēji vienojoties, iesniedz viens no partneriem, kas atbilst šo noteikumu 4.punkta nosacījumiem.
IV. Iesniedzamie dokumenti
12. Iesniedzējs iesniedz iesniegumu, kas sastāv no:

12.1. latviešu valodā aizpildītas iesnieguma veidlapas (pielikums);

12.2. šādiem dokumentiem:

12.2.1. biedrībām un nodibinājumiem — Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija;

12.2.2. reliģiskām organizācijām — Tieslietu ministrijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija un apliecība par sabiedriskā labuma organizācijas statusu;

12.2.3. projekta vadības personu (projekta vadītājs, projekta īstenošanas darba grupas locekļi, konsultanti, lektori) dzīves gājuma apraksti (CV);

12.2.4. iesniedzēja statūtu, satversmes vai nolikuma kopija;

12.2.5. vadošā finansētāja konkursa vadlīnijas vai nolikums, ieskaitot visus pielikumus (iesnieguma veidlapa, standarta līgums, pielikumi).
V. Dokumentu iesniegšanas un reģistrēšanas kārtība
13. Iesniegumus iesniedz pēc tam, kad fonds ir izsludinājis iesniegumu pieņemšanas kārtību atbilstoši šo noteikumu 7.7.apakš­punktam.
14. Šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus var iesniegt katru darb­dienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00.
15. Iesniegumu pieņemšana tiek pārtraukta, ja pieejamais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu jaunus projektus. Šajā gadījumā fonds par to informē atbilstoši šo noteikumu 7.1.apakšpunktam.
16. Iesniegumus iesniedz četros eksemplāros (oriģināls kopā ar visiem pielikumiem un trīs kopijas), attiecīgi norādot “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”. Iesnieguma oriģinālu cauršuj (caurauklo) kopā ar visiem pielikumiem.
17. Aizpildītu iesnieguma veidlapu iesniedz arī elektroniski, pievienojot elektronisko datu nesēju.
18. Dokumentus iesniedz vienā vai vairākās aizlīmētās aploksnēs. Ja aploksnes ir vairākas, tās sanumurē.
19. Iesniegumus var iesniegt, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai arī nogādājot personīgi fondā. Ja iesniegumu nogādā tieši fondā, fonda darbinieks izsniedz kurjeram izziņu, ka dokuments ir nogādāts, norādot datumu un laiku.
20. Iesniegumu iesniedz vai nosūta Sabiedrības integrācijas fondam Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV-1050, ar obligātu norādi — “Projektu konkursam “NVO līdzfinansējuma programma””.
21. Uz visām aploksnēm norāda arī pilnu iesniedzēja nosaukumu un adresi.
VI. Iesniegumu izvērtēšanas kārtība
22. Iesniegumu izvērtē trijās kārtās — projekta administratīvā izvērtēšana, projekta atbilstības izvērtēšana un kvalitātes un finanšu izvērtēšana.
23. Fonds veic iesnieguma administratīvo izvērtēšanu, pārbaudot:

23.1. iesniegto iesniegumu skaitu atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;

23.2. vai iesnieguma veidlapa aizpildīta pilnībā un latviešu valodā;

23.3. vai iesniegumu ir parakstījusi organizācijas atbildīgā amatpersona;

23.4. vai iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti atbilstoši šo noteikumu 12.2.apakšpunktam.
24. Fonds var pieprasīt iesniegt trūkstošo informāciju piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā informāciju neiesniedz vai ja arī pēc informācijas saņemšanas iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 23.punktā noteiktajiem kritērijiem, iesniegums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
25. Fonds veic iesnieguma atbilstības izvērtēšanu, pārbaudot:

25.1. iesniedzēja juridiskā statusa atbilstību šo noteikumu 4.punktam;

25.2. iesnieguma atbilstību finansējuma prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 3., 8. un 9.punktā;

25.3. vai līdzfinansējumu vienam projektam nav pieprasījušas vairākas partner­organizācijas.
26. Ja iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 25.punktā noteiktajiem kritērijiem, tas tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
27. Kvalitātes un finanšu izvērtēšanu veic fonda padomes (turpmāk — padome) izveidota vērtēšanas komiteja.
28. Iesnieguma kvalitāti un finanses vērtē pēc šādiem kritērijiem, piešķirot attiecīgu punktu skaitu:

28.1. finanšu un vadības kapacitāte (kopā 10 punkti):

28.1.1. iesniedzēja vadības pieredze (5 punkti);

28.1.2. iesniedzēja saturiskā kompetence (5 punkti);

28.2. kvalitāte (kopā 10 punkti):

28.2.1. projekta nozīmīgums Latvijas vajadzību un problēmu risināšanai (5 punkti);

28.2.2. iesnieguma atbilstība fonda prioritārajiem tematiskajiem virzieniem kārtējam gadam (noteikti fonda izstrādātajos metodiskajos norādījumos atbilstoši šo noteikumu 7.2.apakšpunktam) (5 punkti);

28.3. budžets un ekonomiskums — proporcija starp plānotajiem izdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem (kopā 2 x 5 punkti).
29. Ja kvalitātes un finanšu vērtējumā iesniegums neiegūst vismaz 20 punktus, tas tiek noraidīts.
VII. Rezultātu paziņošana
30. Lēmums par garantijas apstiprināšanu padomē tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.
31. Desmit darbdienu laikā pēc padomes lēmuma pieņemšanas fonds par to informē iesniedzēju. Ja padome pieņēmusi lēmumu izsniegt garantiju, fonds noslēdz ar iesniedzēju garantijas līgumu.
32. Garantijas līgums stājas spēkā, kad fonds un iesniedzējs to ir parakstījuši, un ir spēkā līdz dienai, kad iesniedzējs informē fondu, ka vadošā finansētāja konkursā projekts nav apstiprināts, vai līdz finansēšanas līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk par vienu gadu.
VIII. Līguma noslēgšana un projektu ieviešana
33. Garantijas līgums nosaka iesniedzēja saistības attiecībā uz fonda informēšanu par vadošā finansētāja lēmumu par projekta iesniegumu.
34. Ja vadošais finansētājs apstiprina projektu, fonds ar iesniedzēju slēdz finansēšanas līgumu.
35. Finanšu līdzekļi projekta īstenošanai tiek pārskaitīti saskaņā ar finansēšanas līgumu. Finansējuma saņemšanai iesniedzējs atver kontu Valsts kasē.
36. Iesniedzējs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši finansēšanas līgumam.
37. Ja vadošais finansētājs neapstiprina projektu, fonds slēdz garantijas līgumu un izsniedz garantijas vēstuli iesniedzējam, kurš ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu.
IX. Programmas uzraudzība
38. Programmas uzraudzību īsteno sekretariāts un fonds, analizējot programmas ietvaros finansēto projektu īstenošanu un izpildi, izvērtējot projektam piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī izstrādājot papildu priekšlikumus projekta īstenošanai.
39. Fonds reizi gadā pēc sekretariāta pieprasījuma sagatavo un tā norādītajā termiņā iesniedz kārtējā gada uzraudzības pārskatu par programmas finansēto projektu īstenošanas gaitu, analizē radušās problēmas un sniedz priekšlikumus par programmas īstenošanas uzlabošanu.
40. Sekretariāts apkopo fonda iesniegtos kārtējā gada uzraudzības pārskatus, sagatavo kopējo kārtējā gada uzraudzības pārskatu un iesniedz to Finanšu ministrijā.
X. Programmas kontrole
41. Fonds nodrošina programmas kontroles sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un izpildi.
42. Iesniedzējs, kas saņēmis programmas finansējumu (turpmāk — finansējuma saņēmējs), ik pēc diviem mēnešiem iesniedz fondā informatīvo ziņojumu par finansējuma izlietojumu. Ziņojumu aizpilda atbilstoši fonda izstrādātajām prasībām.
43. Finansējuma saņēmējs mēnesi pēc projekta beigu termiņa iesniedz fondā izpildes ziņojumu par finansējuma izlietojumu. Ziņojumu aizpilda atbilstoši fonda izstrādātajām prasībām.
44. Šo noteikumu 42. un 43.punktā minēto ziņojumu vietā fondā var iesniegt lēmumus par tā finansējuma izlietojumu, kas piešķirts finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz vadošajam finansētājam sagatavotajiem un vadošā finansētāja apstiprinātajiem ziņojumiem, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

44.1. izdevumi ir detalizēti uzskaitīti projekta izdevumu tāmē (budžetā);

44.2. attiecināmie izdevumi ir:

44.2.1. paredzēti projekta budžetā;

44.2.2. nepieciešami, lai īstenotu projektu;

44.2.3. uzskaitīti un identificējami kā attiecināmi finansējuma saņēmēja vai tā partneru grāmatvedībā;

44.3. attiecināmo izdevumu gala summa tiek noteikta pēc tam, kad vadošais finansētājs ir apstiprinājis gala ziņojumu;

44.4. vadošais finansētājs sedz tikai iepriekš noteiktu procentuālo daļu no kopējiem faktiskajiem attiecināmajiem izdevumiem;

44.5. iepriekš minētie nosacījumi ir noteikti vadošā finansētāja izsludinātā projekta konkursa vadlīnijās vai nolikumā;

44.6. līgumā starp vadošo finansētāju un vadošo iesniedzēju ir identificēta to aktivitāšu daļa un plānotās izmaksas, kuras patstāvīgi īstenos partneris. Starp vadošo iesniedzēju un partneri ir noslēgts līgums par aktivitāšu īstenošanu;

44.7. vadošā finansētāja noteiktie ziņojumi ir sagatavoti latviešu vai angļu valodā vai arī iesniedzējs nodrošina fonda pieprasīto ziņojumu daļu tulkojumu latviešu vai angļu valodā.
45. Ar programmas ieviešanu saistītos dokumentus visas programmas īstenošanā iesaistītās puses glabā 10 gadus pēc projekta beigu termiņa.
XI. Attiecināmās izmaksas
46. Ja vadošā finansētāja noteiktā projektu uzraudzība un ziņojumu iesniegšana atbilst šo noteikumu 44.punktā minētajiem kritērijiem, attiecināmas ir visas tās izmaksas, kas atbilst vadošā finansētāja noteikto attiecināmo izmaksu noteikumiem.
47. Ja vadošā finansētāja noteiktā projektu uzraudzība vai ziņojumu iesniegšana neatbilst kādam no šo noteikumu 44.punktā minētajiem kritērijiem, fonds no programmas finansējuma var segt tikai tās izmaksas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

47.1. izmaksas ir veiktas projekta īstenošanas laikā, ir paredzētas līgumā un atbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtības principam un izmaksu efektivitātei;

47.2. izmaksas ir reāli veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja un tā partneru grāmatvedības uzskaitē, tās ir identificējamas un pārbaudāmas, kā arī ir pamatotas ar pirmdokumentu (vai pamatdokumentu) oriģināliem;

47.3. izmaksas ir tieši saistītas ar finansējuma saņēmējam un tā partneriem nodoto aktivitāšu īstenošanu un atbilst šādām pozīcijām:

47.3.1. projekta īstenošanā iesaistītā personāla izmaksas, kas sastāv no atalgojuma un obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Ar atalgojumu saistītās izmaksas nedrīkst pārsniegt attiecīgās reālās tirgus cenas;

47.3.2. ceļa un uzturēšanās izmaksas projekta īstenošanā iesaistītajam personālam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu atlīdzināšanu, kas saistīta ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem. Lidmašīnu biļešu cenas nevar pārsniegt cenas, kas attiecīgajā lidojumā noteiktas ekonomiskajā klasē;

47.3.3. pakalpojumu izmaksas (piemēram, telpu un iekārtu īre, sakaru pakalpojumi, komunālie pakalpojumi, transports, materiālu sagatavošana). Pakalpojuma sniedzēju izvēlas atbilstoši Latvijā noteiktajai iepirkumu procedūrai, kā arī ievērojot atklātības principu, vienlīdzīgu iespēju principu un naudas vērtības principu;

47.3.4. sīko preču un inventāra iegāde tūlītējam izlietojumam (piemēram, kancelejas preces, saimniecības preces);

47.3.5. izmaksas pamatlīdzekļu iegādei, nepārsniedzot 20 % no līdz­finansējuma summas.
XII. Neattaisnoti veikto izdevumu uzskaite un atmaksāšana
48. Fonds nodrošina finansējuma saņēmēju nepareizi, nepamatoti un nelikumīgi (turpmāk — neattaisnoti) veikto izdevumu uzskaiti un atmaksāšanu.
49. Ja konstatēti tādi finansēšanas līguma pārkāpumi, par kuriem finansējuma saņēmējam jāatmaksā fondam mazāk nekā 20 % no plānotā līdzfinansējuma summas, lēmumu par finansējuma atmaksu fonds pieņem piecu darbdienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas.
50. Fonds var pagarināt šo noteikumu 49.punktā minēto termiņu līdz 20 darbdienām.
51. Pieņemot lēmumu par līdzfinansējuma projektos neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanu, fonds norāda neattaisnoti veikto izdevumu summu, tai skaitā:

51.1. valsts budžeta finansējuma daļu;

51.2. atmaksājamo summu;

51.3. atmaksāšanas termiņu.
52. Ja konstatēti tādi finansēšanas līguma pārkāpumi, par kuriem finansējuma saņēmējam jāatmaksā fondam vairāk nekā 20 % no plānotā līdzfinansējuma summas, lēmumu par finansējuma atmaksāšanu fonds pieņem, konsultējoties ar sekretariātu. Šajā gadījumā ne vēlāk kā divas darbdienas pēc neatbilstības konstatēšanas fonds rakstiski informē sekretariātu par neatbilstībām, norādot šādu informāciju:

52.1. finansējuma saņēmēja dati;

52.2. dokuments, kurā konstatēta neatbilstība;

52.3. neatbilstības apraksts;

52.4. neattaisnoti veikto izdevumu summa.
53. Pēc tam kad sekretariāts saņēmis šo noteikumu 52.punktā minēto informāciju, fonds sadarbībā ar sekretariātu piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par programmas īstenošanā neattaisnoti veikto izdevumu pilnīgu vai daļēju atmaksāšanu vai atmaksāšanas procesa neuzsākšanu.
54. Fonds un sekretariāts var pagarināt šo noteikumu 53.punktā minēto termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām no šo noteikumu 52.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas.
55. Fonds, sadarbībā ar sekretariātu pieņemot lēmumu par programmas īstenošanā neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanu, norāda informāciju par neattaisnoti veikto izdevumu summu, tai skaitā:

55.1. valsts budžeta finansējuma daļu;

55.2. atmaksājamo summu;

55.3. atmaksāšanas termiņu.
56. Triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51. vai 55.punktā minētā lēmuma pieņemšanas fonds nosūta lēmuma kopiju lēmumā minētajām institūcijām.
57. Neattaisnoti veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai fonds piemēro šādu kārtību:

57.1. pēc šo noteikumu 51., 52. vai 55.punktā minētā lēmuma pieņemšanas fonds nosūta vēstuli finansējuma saņēmējam, kura rīcības dēļ radušies neattaisnoti izdevumi, norādot atmaksājamo summu, atmaksāšanas termiņu un kontu, kurā ieskaitāms maksājums;

57.2. ja finansējuma saņēmējs nevar atmaksāt neattaisnoti veiktos izdevumus norādītajā termiņā un apmērā, tas vienojas ar fondu par naudas līdzekļu atmaksāšanas grafiku;

57.3. fonds nodrošina neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanas uzraudzību.
58. Neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanai fonds atver kontu Valsts kasē un nodrošina, lai finansējuma saņēmējs neattaisnoti veiktos izdevumus atmaksā minētajā kontā. Pēc tam kad no Valsts kases saņemts konta izraksts par finansējuma saņēmēja līdzekļu ieskaitīšanu, fonds vienas darbdienas laikā iesniedz Valsts kasē maksājumu uzdevumu līdzekļu pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos.
59. Ja finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc šo noteikumu 51., 52. vai 55.punktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa beigām nav atmaksājis neattaisnoti veiktos izdevumus un nav vienojies par citu naudas līdzekļu atmaksāšanas grafiku atbilstoši šo noteikumu 57.2.apakšpunktam, fonds uzsāk tiesvedības procesu ar finansējuma saņēmēju un nodrošina neattaisnoti veikto izdevumu atgūšanu.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 23.maija noteikumiem Nr.421

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!