Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumi Nr. 874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.11.2005., Nr. 189 https://www.vestnesis.lv/ta/id/122132

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju

Vēl šajā numurā

25.11.2005., Nr. 189

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 874

Pieņemts: 22.11.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.874

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 5.§)

Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 10.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, kā arī izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā.

2.Latvijas Republikā iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus atļauts tikai tiem komersantiem, kuri saņēmuši licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā. Komersantiem, kuri saņēmuši licenci melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā, ir atļauts iepirkt tikai melno metālu atgriezumus un lūžņus.

3.Komersantam, kurš saņēmis licenci, ir atļauts iepirkt jebkura veida melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas radušies saimnieciskajā darbībā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē vai citās jomās, kā arī metāla izstrādājumus, kas nav izmantojami paredzētajam mērķim lūzumu, griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ (izņemot šo noteikumu 32.punktā minētos metālu atgriezumus un lūžņus).

4.Komersants ir tiesīgs iepirkt šo noteikumu 32.punktā minētos metālu atgriezumus un lūžņus, ja tam ir izsniegta arī licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei.

5.Licenci komercdarbībai ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem izsniedz bez termiņa ierobežojuma.

6.Licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai izsniedz, anulē vai izdara tajās grozījumus Ekonomikas ministrijas izveidota licencēšanas komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz pieci cilvēki, to skaitā Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas pilnvaroti pārstāvji. Licencēšanas komisijas darbā var tikt pieaicināti biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

7.Licencēšanas komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

8.Licencēšanas komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Katram komisijas loceklim ir viena balss.

9.Ekonomikas ministrs apstiprina licenču veidlapu paraugus. Licencē norāda šādu informāciju:

9.1.licencētā komersanta veids, firma, individuālā komersanta vārds un uzvārds;

9.2.komersanta juridiskā adrese;

9.3.komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā;

9.4.licencētās komercdarbības veids;

9.5.noliktavu (norobežotu teritoriju) adreses;

9.6.licences izsniegšanas datums;

9.7.licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka paraksts un tā atšifrējums.

10.Licencēšanas komisija izsniegtās licences reģistrē, piešķirot tām kārtas numuru izsniegšanas secībā.

11.Licencēšanas komisijas sēdes notiek katra kalendāra mēneša pirmajā trešdienā. Dokumentus izskatīšanai kārtējā licencēšanas komisijas sēdē komer­sants iesniedz ne vēlāk kā divas darbdienas pirms sēdes.

II. Licences izsniegšana, anulēšana, grozījumu izdarīšana licencē un licences izmantošana

12.Lai saņemtu licenci, komersants vai tā pilnvarotā persona iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu par licences izsniegšanu (1.pielikums) un šādus dokumentus:

12.1.Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopiju;

12.2.Uzņēmumu reģistra izsniegtā valsts notāra lēmuma kopiju par komerc­reģistrā ierakstītajām ziņām;

12.3.ziņas par norēķiniem paredzētajiem bankas kontiem;

12.4.reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai kopiju, C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma kopiju vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas kopiju;

12.5. dokumentu (nomas līguma, patapinājuma līguma, glabājuma līguma, īpašumu vai valdījumu apliecinošu dokumentu) kopijas par noliktavu (norobe­žotu teritoriju) un teritorijas plānu.

13.Lai izdarītu grozījumus izsniegtajā licencē, komersants vai tā pilnvarotā persona iesniedz licencēšanas komisijai:

13.1.iesniegumu par licences papildināšanu ar jaunu noliktavas (norobe­žotas teritorijas) adresi un šādus dokumentus:

13.1.1.reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai kopiju, C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma kopiju vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujas kopiju;

13.1.2.noliktavas (norobežotas teritorijas) dokumentu (nomas līguma, patapinājuma līguma, glabājuma līguma, īpašumu vai valdījumu apliecinošu dokumentu) kopijas un teritorijas plānu;

13.1.3.licences oriģinālu;

13.2.iesniegumu par noliktavas (norobežotas teritorijas) adreses anulēšanu un licences oriģinālu;

13.3.iesniegumu par komersanta rekvizītu maiņu izsniegtajā licencē un dokumentus, kas pamato grozījumu izdarīšanu licencē.

14.Iesniegumu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu licencē vai licences dublikāta izsniegšanu un attiecīgos dokumentus, kā arī visus dokumen­tus, kas nepieciešami jautājuma izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē, komer­sants vai tā pilnvarotā persona iesniedz licencēšanas komisijas sekretariātā. Licencēšanas komisijas sekretariāta darbību nodrošina Ekonomikas ministrija. Iesniedzot dokumenta kopiju, uzrāda tā oriģinālu.

15.Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, licencēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju un atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo komisijas sēdi.

16.Licenci izsniedz pēc tam, kad tās saņēmējs saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumiem Nr.48 “Noteikumi par valsts node­vu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” samaksājis valsts nodevu par licences izsniegšanu.

17.Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus, iesniegums par licences izsniegšanu vai grozījumu izdarīšanu licencē un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna. Komersants var neiesniegt licencēšanas komisijas rīcībā esošos dokumentus.

18.Ja mainās licencē norādītie komersanta rekvizīti, komersants šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgajām pārmaiņām iesniedz licencēšanas komisijas sekretariātā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kas pamato grozījumu izdarīšanu izsniegtajā licencē.

19.Reklamēt komercdarbību ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem ir atļauts tikai pēc licences saņemšanas. Komersants reklāmā norāda saņemtās licences numuru un izsniegšanas datumu.

20.Licencēšanas komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt komersantam licenci, ja:

20.1.komersants ir administratīvi sodīts par metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu Latvijas Republikā bez attiecīgas licences;

20.2.komersantam ir atņemtas tiesības nodarboties ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu vai visu veidu komercdarbību;

20.3.komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas attiecīgā licence ir anulēta saskaņā ar šo noteikumu 22.3.apakš­punktu;

20.4.iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

20.5.komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā nav noliktavas (noro­bežotas teritorijas), kurā varētu veikt melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu;

20.6.komersantam nav atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai, kas nepie­ciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā;

20.7.pēc licencēšanas komisijas atkārtota pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā iesniegumā norādāmā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti.

21.Licencēšanas komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus licencē, ja:

21.1.iesniegumam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

21.2.pēc licencēšanas komisijas atkārtota pieprasījuma nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti.

22.Licencēšanas komisija var anulēt izsniegto licenci, ja komersants:

22.1.sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu bez attaisnojoša iemesla nav samaksājis valsts nodevu par licenci vai nav uzsācis licencē norādīto komercdarbību;

22.2.12 mēnešus nav veicis uzsākto licencē norādīto komercdarbību;

22.3.iesniegumā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai iesniegumam pievienojis viltotus dokumentus;

22.4.nav ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību;

22.5.ir izdarījis administratīvu pārkāpumu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu tirdzniecības, finanšu vai licencētās komercdarbības jomā vai noziedzīgu nodarījumu licencētās komercdarbības jomā;

22.6.šo noteikumu 49.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis gada pārskatu;

22.7.ir iesniedzis iesniegumu par attiecīgās komercdarbības pārtraukšanu.

23.Komersants 20 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas lēmuma pie­ņemšanas par licences anulēšanu iesniedz licencēšanas komisijas sekretariātā licences oriģinālu.

24.Ja licence tiek anulēta, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.

25.Ja licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus vai lēmumu par licences anulēšanu vai atliek jautājuma izskatīšanu uz nākamo komisijas sēdi, komersantam 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sniedz pamatotu atbildi.

26.Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus vai lēmumu par licences anulēšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

27.Licenci ir tiesīgs izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Minētais komersants ir atbildīgs par licences izmantošanu.

28.Komersants nav tiesīgs pilnvarot citu personu iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

29.Ja licence ir nozaudēta, licencēšanas komisija pēc rakstiska iesniegu­ma saņemšanas izsniedz licences dublikātu.

III. Metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšanas vispārīgie nosacījumi

30.No fiziskajām personām, kas nav komersanti, komersants drīkst iepirkt tikai sadzīves izcelsmes vai saimnieciskajā darbībā radušos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

31.Ja fiziskā persona, kas nav komersants un neveic saimniecisko dar­bību, pārdod melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas nav sadzīves izcelsmes atgriezumi un lūžņi, komersants par to nekavējoties ziņo Valsts policijai.

32.Tikai komersants, kuram ir licence darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei, drīkst iepirkt no fiziskas personas vai komersanta, kuram nav licences darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, šādus saimnieciskajā darbībā radušos metālu atgriezumus un lūžņus:

32.1.vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (diametrs ir 1,5 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

32.2.savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (atsevišķas stieples diametrs ir 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;

32.3.tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur šo noteikumu 32.1. vai 32.2.apakšpunktā minētās stieples;

32.4.tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausēju­mu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (diametrs ir 1,5 mm vai lielāks).

33.Komersants, kuram ir licence darbībām ar melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, drīkst iepirkt šo noteikumu 32.1., 32.2., 32.3. un 32.4.apakšpunktā minētos metālu atgriezumus un lūžņus tikai no tāda komer­santa, kuram ir licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirk­šanai un licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei.

34.Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām perso­nām, kas nav komersanti, drīkst iepirkt tikai licencē norādītajā noliktavas (norobežotas teritorijas) adresē.

35.Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus komersants drīkst glabāt tikai licencē norādītajā noliktavā (norobežotā teritorijā).

36.Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietā jābūt šādiem dokumentiem:

36.1.licences oriģinālam vai licences kopijai, kuras pareizību apliecinājis komersants, kas saņēmis licenci, vai šī komersanta pilnvarotā amatpersona;

36.2.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņai par noliktavas (norobežotas teritorijas) ugunsdrošības stāvokli;

36.3.valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” atzinumam par noliktavas (norobežotas teritorijas) gatavību darbības uzsākšanai (turpināšanai).

37.Ziņas par melno un krāsaino metālu atgriezumiem un lūžņiem, kas iepirkti no juridiskajām un fiziskajām personām, komersants iepirkšanas dienā ieraksta no juridiskajām (fiziskajām) personām iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzskaites žurnālā (2.pielikums). Uzskaites žurnālu reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē atbilstoši melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas vietas adresei, un tam jāatrodas melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un uzglabāšanas vietā. Ja melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu uzskaiti kārto, izmantojot datorprogrammu, kura atbilst normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajām prasībām, komersants pēc kontroles institūciju pieprasījuma nodrošina iespēju izdrukāt uzskaites žurnālā iekļauto informāciju.

38.Saimnieciskajā darbībā radušos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām, kas nav komersanti, atļauts iepirkt tikai tad, ja pārdevējs uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Par šādu metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu noformē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkuma un izcelsmes apliecinājuma aktu (3.pieli­kums). Aktā norāda un apliecina metālu atgriezumu un lūžņu izcelsmi. Aktu sastāda divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz fiziskajai personai, otrs paliek komersantam.

39.Sadzīves izcelsmes melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām, kas nav komersanti, atļauts iepirkt tikai tad, ja pārdevējs uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Par šādu metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu noformē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkuma un izcelsmes apliecinājuma aktu (4.pielikums). Aktā norāda un apliecina metālu atgriezumu un lūžņu izcelsmi (piemēram, lietošanai nederīgi saimniecības priekšmeti, mašīnu akumulatori). Aktu sastāda divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz fiziskajai personai, otrs paliek komersantam.

40.Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no juridiskajām personām komersants iepērk, pamatojoties uz stingrās uzskaites preču pavad­zīmi-rēķinu.

41.Ja komersants melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus no fiziskajām personām, kas nav komersanti, ar savu transportu nogādā uz iepirkša­nas un glabāšanas vietu, pārvadājumu noformē, sastādot attiecīgu preču pārvadātāja iekšējā attaisnojuma dokumentu. Minētajā dokumentā norāda kravas aptuveno vērtību, svaru un preču nosaukumu.

42.Savstarpējos norēķinus ar citu fizisko vai juridisko personu komer­sants ir tiesīgs veikt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā.

IV. Radiācijas drošības un kodoldrošības vispārīgie nosacījumi

43.Komersants, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, nodrošina iepērkamo metālu atgriezumu un lūžņu radioakti­vitātes līmeņa pārbaudi:

43.1.izmantojot stacionārās radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas un porta­tīvos radiometrus, ja kopējais melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas daudzums gadā pārsniedz 100000 tonnu;

43.2.izmantojot portatīvos radiometrus, katrai melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu kravai, kas tiek nosūtīta tālākai realizācijai.

44.Komersants, kas pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, ir atbildīgs par:

44.1.radioaktivitātes līmeņa mēriekārtu ekspluatācijas noteikumu ievēro­šanu;

44.2.veikto radioaktivitātes līmeņa mērījumu kvalitāti un precizitāti;

44.3.aktā norādītās informācijas pareizību. Akts apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (0,3mili­zīvertu (mSv) gadā) var tikt pārsniegta, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

45.Darbiniekam, kurš pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, jābūt kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, kas apliecina zināšanas radiācijas drošības jomā, un prasmei veikt kravu radioakti­vitātes līmeņa pārbaudi, kā arī noformēt attiecīgu aktu par pārbaudes rezultātiem.

46.Ja komersants, kas pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, atklāj, ka iepērkamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi ir piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (0,3 milizīvertu (mSv) gadā) var tikt pārsniegta, vai satur radioaktīvos atkritumus, komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, un komercsabied­rība, kas pārbauda melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitā­tes līmeni:

46.1.paziņo par to attiecīgo melno un krāsaino metālu atgriezumu vai lūžņu piegādātājam un attiecīgās ārvalsts kompetentajai institūcijai, kas atbildīga par radiācijas drošību, vai Radiācijas drošības centram, ja melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi iepirkti Latvijas teritorijā;

46.2.radioaktīvi piesārņotos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus vai radioaktīvos atkritumus nodod radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam.

47.Komersants, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, sagatavojot kravu tālākai realizācijai, stingrās uzskaites preču pavad­zīmei-rēķinam pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka to radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza (0,3 milizīvertu (mSv) gadā) var tikt pārsniegta, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

48.Lai nodrošinātu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli Latvijā, Radiācijas drošības centrs kontrolē šo noteikumu 43., 44., 45., 46.un 47.punktā minēto prasību izpildi.

V. Noslēguma jautājumi

49.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.757 “Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2004, 144.nr.).

50.Komersants, kurš saņēmis licenci, līdz nākamā gada 15.februārim iesniedz licencēšanas komisijai gada pārskatu (5.pielikums).

51.Licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 26.novembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

01.JPG (74073 bytes)

Ekonomikas ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

02.JPG (96077 bytes)

Ekonomikas ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

03.JPG (84006 bytes)

Ekonomikas ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

04.JPG (92345 bytes)

Ekonomikas ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis

 

5.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.874

05.JPG (54066 bytes)

Ekonomikas ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovskis

Tiesas sēdes priekšsēdētājs A.Endziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!