• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.06.2005., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/111340-kartiba-kada-izsniedzamas-anulejamas-vai-uz-laiku-apturamas-atlaujas-starptautiskajiem-kravas-parvadajumiem-ar-autotransportu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.443

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.706 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo specializētā valsts civildienesta ierēdņu pabalstu veselības uzlabošanai un atvaļināšanas pabalstu"

Vēl šajā numurā

29.06.2005., Nr. 100

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 442

Pieņemts: 21.06.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.442

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 6.§)
Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 6.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur starptautiskajos nolīgumos par pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk — nolīgumi) paredzētos dokumentus — starptautisko kravas autopārvadājumu atļaujas (turpmāk — atļauja) un Eiropas transporta ministru konferences atļaujas (turpmāk — ETMK atļauja).
2. Atļauja dod pārvadātājiem tiesības, ievērojot tajā minētos izmantošanas nosacījumus, veikt starptautisko kravas pārvadājumu ar autotransportu atļaujā norādītās valsts teritorijā.
3. ETMK atļauja dod Eiropas transporta ministru konferences dalībvalstu pārvadātājiem tiesības tās noteiktajā kārtībā veikt neierobežotu skaitu starptautisko kravas pārvadājumu starp dalībvalstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ar autotransporta līdzekli, kuram ir sertifikāti, kas apliecina atbilstību Eiropas transporta ministru konferences tehniskajām un drošības prasībām.
4. Atļaujas veidus nosaka Latvijai saistošajos nolīgumos vai saskaņā ar tiem izveidoto kopējo komisiju lēmumos.
5. Lai risinātu jautājumus par piekļuvi starptautisko autopārvadājumu tirgum (arī par atļauju un ETMK atļauju izsniegšanu, anulēšanu vai apturēšanu uz laiku), Satiksmes ministrija izveido starptautisko autopārvadājumu konsultatīvo padomi. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Padomē iekļauj kvalificētus autopārvadājumu nozares speciālistus, arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
II. Nodrošināšana ar atļaujām un ETMK atļaujām
6. Lai nodrošinātu nolīgumu izpildi, satiksmes ministrs apstiprina ārvalstu pārvadātājiem paredzēto Latvijas Republikas atļauju veidlapas. Atļaujā norāda šādu informāciju un rekvizītus:

6.1. atļaujas nosaukums;

6.2. atļaujas izdevējs;

6.3. atļaujas sērija un numurs;

6.4. atļaujas saņēmējas valsts apzīmējums;

6.5. atļauto braucienu skaits;

6.6. atļaujā paredzēto autopārvadājumu veidu uzskaitījums;

6.7. pārvadātāja nosaukums un adrese;

6.8. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

6.9. atļaujas derīguma termiņš;

6.10. atļaujas izdevēja paraksts un zīmoga nospiedums;

6.11. atļaujas izsniedzējs, izsniegšanas vieta un datums;

6.12. atļaujas izsniedzēja paraksts un zīmoga nospiedums;

6.13. vieta kontrolējošās institūcijas zīmoga nospiedumam un datumam;

6.14. informācija pārvadātājam par atļaujas izmantošanas pamatnosa­cījumiem.
7. Satiksmes ministrija:

7.1. organizē atļauju veidlapu apmaiņu ar ārvalstu kompetentajām institūcijām;

7.2. katru gadu līdz 15.septembrim sagatavo Latvijas pieteikumu Eiropas transporta ministru konferences sekretariātam par nepieciešamajiem ETMK atļauju veidiem un skaitu nākamajam gadam saskaņā ar Eiropas transporta ministru konferences noteikto pamatkvotu.
8. Autotransporta direkcija nodrošina:

8.1. Latvijas Republikas atļauju veidlapu izgatavošanu;

8.2. ETMK atļauju reģistrācijas žurnālu izgatavošanu atbilstoši Eiropas transporta ministru konferences prasībām.
III. Atļauju pieteikšana, sadale un izsniegšana
9. Atļaujas pārvadātājiem vai to pilnvarotām personām pēc to pieprasījuma izsniedz Autotransporta direkcija.
10. Lai saņemtu atļauju, pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona uzrāda licenci starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem vai Kopienas atļauju starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk — Kopienas atļauja), kas nepieciešama atbilstoši 1992.gada 26.marta Padomes Regulai (EEK) Nr.881/92 par piekļuvi Kopienas kravu autopārvadājumu tirgum, ja pārvadājumus veic uz dalībvalsts teritoriju vai no tās, vai arī šķērsojot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju (turpmāk — Regula Nr.881/92), vai pašpār­vadājumu sertifikātu, vai atļauju valsts robežas šķērsošanai, veicot vienreizēju nekomerciālu autopārvadājumu.
11. Ja kādas valsts atļauju skaits nenodrošina pārvadātāju pieprasījumu, tad, tās piešķirot, ņem vērā šādus kritērijus:

11.1. pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļaujas kopiju skaits, kas nepieciešamas atbilstoši Regulai Nr.881/92;

11.2. pārvadātāja starptautisko kravas autopārvadājumu apjoms uz attiecīgo valsti;

11.3. fiksēto pārkāpumu skaits starptautiskajos kravas autopārvadājumos.
IV. ETMK atļauju pieteikšana, sadale un izsniegšana
12. ETMK atļauju sadali un izsniegšanu organizē Autotransporta direk­cija.
13. Pārvadātājs vai tā pilnvarotā persona līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniedz Autotransporta direkcijā rakstisku iesniegumu par nākamajā gadā nepieciešamajām ETMK atļaujām. Iesniegumā pārvadātājs sniedz informāciju par tā rīcībā esošajiem autotransporta līdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nav mazāka par 16 tonnām un kuriem ir Kopienas atļaujas kopijas un attiecīgie sertifikāti, kas apliecina atbilstību Eiropas transporta ministru konferences tehniskajām un drošības prasībām.
14. Ja ETMK atļauju skaits ir nepietiekams, prioritāti, piešķirot pārvadātājiem ETMK atļaujas, nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

14.1. ETMK atļaujas izmantošanas efektivitāte kārtējā gadā;

14.2. šo noteikumu 13.punktā minētajā iesniegumā norādīto autotransporta līdzekļu skaits;

14.3. fiksēto pārkāpumu skaits starptautiskajos kravas autopārvadājumos.
V. Atļaujas un ETMK atļaujas izmantošanas pamatnosacījumi
15. Veicot starptautisko kravas autopārvadājumu, attiecīgā atļauja vai ETMK atļauja visa brauciena laikā atrodas autotransporta līdzeklī, un to uzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.
16. Pārvadātājam aizliegts atļauju vai ETMK atļauju nodot izmantošanai trešajām personām.
17. Atļauju mēneša laikā pēc tās izmantošanas pārvadātājs nodod Autotransporta direkcijā.
18. Autotransporta direkcija atbilstoši nolīgumiem var pārvadātājam pieprasīt papildu informāciju par atļauju izmantošanu.
19. ETMK atļaujas neatņemama sastāvdaļa ir reģistrācijas žurnāls. Reģistrācijas žurnālā pārvadātājs izdara ierakstus pirms katra brauciena un sniedz pārskatus par veiktajiem braucieniem saskaņā ar Eiropas transporta ministru konferences noteiktajām prasībām.
20. ETMK atļauju mēneša laikā pēc tās derīguma termiņa beigām pārvadātājs nodod Autotransporta direkcijā.
VI. Kontroles un publicitātes nodrošināšana
21. Autotransporta direkcija nodrošina:

21.1. atļauju un ETMK atļauju administrēšanu un attiecīgas datu bāzes izveidi;

21.2. regulāru Eiropas transporta ministru konferences sekretariāta informēšanu par izsniegtajām ETMK atļaujām un to izmantošanu;

21.3. šādas informācijas ievietošanu internetā:

21.3.1. katru gadu līdz 15.oktobrim — par nepieciešamajiem ETMK atļauju veidiem un skaitu nākamajam gadam;

21.3.2. katru gadu līdz 31.decembrim — par Latvijai piešķirto ārvalstu atļauju veidiem un skaitu nākamajam gadam;

21.3.3. katru ceturksni līdz pirmā mēneša beigām — par iepriekšējā ceturksnī pārvadātājiem izsniegto atļauju skaitu.
VII. Atļauju un ETMK atļauju anulēšana vai apturēšana uz laiku
22. Autotransporta direkcija ir tiesīga anulēt atļaujas un ETMK atļaujas, apturēt to izmantošanu uz laiku, pieprasīt tās nodot un ierobežot to skaitu, ja pārvadātājs nepilda starptautiskajos nolīgumos, Eiropas transporta ministru konferences dokumentos un citos starptautiskos kravas autopārvadājumus regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības vai ja pārvadātājs pārtrauc veikt starptautiskos kravas autopārvadājumus, vai ievērojami samazinās pārvadātāja rīcībā esošo Kopienas atļauju kopiju skaits.
23. Autotransporta direkcijas lēmumu par atļaujas vai ETMK atļaujas izsniegšanu, anulēšanu vai apturēšanu uz laiku pārvadātājs var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!