Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumi Nr. 139 "Dabas parka "Zvārdes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.02.2005., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/102422

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.140

Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam

Vēl šajā numurā

25.02.2005., Nr. 33

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 139

Pieņemts: 22.02.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.139

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 29.§)
Dabas parka “Zvārdes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 17.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka dabas parka “Zvārdes meži” (turpmāk — dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu apdraudēto putnu sugu, to dzīvotņu un citu dabas vērtību aizsardzību.
2. Dabas parka teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
3. Dabas parka platība ir 8174ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas— šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

4.1. regulējamā režīma zona;

4.2. dabas lieguma zona;

4.3. dabas parka zona.
5. Dabas parka teritorijā aizliegts:

5.1. lietot ķīmiskās vielas, sagatavojot augsni meža zemēs un kopjot atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes;

5.2. ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs, izņemot gadījumus, ja par mežu tiek atzīta ar mežu dabiski apaugusi lauksaimniecības zeme, kā arī šo noteikumu 3.pielikumā minētajās zemes vienībās;

5.3. uzart pļavas;

5.4. izmantot motorizētos kuģošanas līdzekļus, izņemot valsts un pašval­dību institūciju amatpersonas, kas pilda dienesta pienākumus;

5.5. ierīkot jaunas un paplašināt esošās derīgo izrakteņu ieguves vietas;

5.6. no 1.marta līdz 15.augustam medīt šo noteikumu 4.pielikumā minētajos meža kvartālos.
6. Regulējamā režīma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamām putnu sugām nozīmīgas mežaudzes.
7. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

7.1. kājāmgājēju pārvietošanās;

7.2. pārvietošanās ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, motocikliem un mopēdiem pa autoceļiem;

7.3. zinātniskie pētījumi (pēc rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi);

7.4. ugunsdrošības pasākumi;

7.5. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi (pēc rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi);

7.6. ogošana un sēņošana;

7.7. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu 5.6.apakšpunktu;

7.8. makšķerēšana saskaņā ar zveju regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

7.9. izziņas taku un skatu laukumu ierīkošana atbilstoši dabas aizsardzības plānam pēc rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi;

7.10. tūrisma un izglītojošo pasākumu organizēšana. Pasākumi, kuros piedalās vairāk nekā 30cilvēku, saskaņojami ar reģionālo vides pārvaldi;

7.11.autoceļu uzturēšanas darbi;

7.12. autoceļu renovācija no 15.augusta līdz 15.aprīlim (pēc rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi).
8. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai mazinātu mežsaimnieciskās darbī­bas ietekmi uz regulējamā režīma zonu, kā arī lai veidotu vienlaidus mežaudzes ar nozīmīgu bioloģiskās daudzveidības potenciālu.
9. Dabas lieguma zonā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas liegumiem.
10. Dabas lieguma zonā aizliegts:

10.1. no 1.marta līdz 15.augustam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus un bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

10.2. cirst kokus, kuru caurmērs 1,30 m augstumā pārsniedz: ozolam— 50cm, priedei un bērzam— 65cm, eglei— 70cm, apsei— 80cm, melnalksnim— 45cm, osim— 60cm, liepai— 30cm, izņemot kokus, kas atrodas uz tehnolo­ģiskajiem koridoriem, kā arī bīstamos kokus;

10.3. uzstādīt telekomunikāciju torņus.
11. Veicot kopšanas cirtes mistrotās audzēs dabas lieguma zonā, jāsaglabā augšanas apstākļiem atbilstošs lapu koku piemistrojums, lai nodrošinātu ligzdošanas vietas īpaši aizsargājamām dzeņu sugām.
12. No 16.augusta līdz 29.februārim dabas lieguma zonā atļauta autoceļu renovācija (pēc rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi). Ja nepieciešams, papildus veic zemes transformāciju posmos, kuru plāna, garenprofila vai šķērsprofila ģeometriskie rādītāji neatbilst Latvijas standarta LVS190–2:1999 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili” un Latvijas standarta LVS190–1:2000 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase” prasībām.
13. No 1.marta līdz 15.augustam regulējamā režīma zonā un dabas liegu­ma zonā aizliegta meža materiālu izvešana no cirsmām un pievešana pie ceļa.
14. Regulējamā režīma zonā un dabas lieguma zonā aizliegta bebru dambju un to mītņu bojāšana, izņemot šādus gadījumus (pēc rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi):

14.1. bebru aizsprosti paaugstina gruntsūdens līmeni dabas parkam piegulošajās teritorijās;

14.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabā­šanu;

14.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;

14.4. bebru darbības dēļ dabas parka zonā tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes.
15. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu dabas parka ainavu, nodroši­not barošanās vietas īpaši aizsargājamo putnu sugām, kā arī saglabātu dabas parku atpūtai un izglītošanai.
16. Dabas parka zonā pieļaujama kailcirte, ja:

16.1. kailcirtes maksimālā platība silā, mētrājā un lānā nepārsniedz trīs hektārus;

16.2. kailcirtes maksimālā platība damaksnī, viršu ārenī, mētru ārenī, viršu kūdrenī un mētru kūdrenī nepārsniedz divus hektārus;

16.3. kailcirtes maksimālais platums vērī, gāršā, slapjajā mētrājā, slapjajā damaksnī, slapjajā vērī, slapjajā gāršā, purvājā, niedrājā, dumbrājā, liekņā, šaur­lapu ārenī, platlapju ārenī, šaurlapu kūdrenī un platlapju kūdrenī nepārsniedz 50metru vai ja cirsmas kopējā platība minēto tipu mežos ir mazāka par 1ha.
17. Cērtot kokus galvenajā cirtē dabas parka zonā, saglabā vismaz 20vecākos kokus ar lielāko caurmēru (rēķinot uz cirsmas hektāru). Vispirms saglabā:

17.1. iepriekšējās paaudzes kokus;

17.2. kokus, kuros atrodas putnu ligzdas, kuru diametrs ir lielāks par 50cm, kā arī blakus augošos kokus vismaz 10m rādiusā ap ligzdas koku;

17.3. dobumainus kokus;

17.4. kokus ar lieliem un resniem zariem;

17.5. ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, kļavas un apses.
18. Cērtot kokus kopšanas cirtē dabas lieguma zonā un dabas parka zonā, saglabā visus kokus, kas atbilst šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.
19. Konstatējot dabas lieguma zonā un dabas parka zonā apdzīvotu ligzdu, kuras diametrs ir lielāks par 50centimetriem, nekavējoties jāpārtrauc mežsaim­nieciskā darbība 200m rādiusā ap ligzdu un par atrasto ligzdu jāinformē Valsts meža dienests. Mežsaimnieciskā darbība pārtraucama līdz brīdim, kamēr Valsts meža dienests normatīvajos aktos par mikroliegumu izveidošanu noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai par atteikumu izveidot mikroliegumu.
20. Atklāto ainavu apauguma nodedzināšana kā biotopu apsaimnie­košanas pasākums atļauts dabas aizsardzības plānā norādītajās vietās pēc rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, vietējo pašvaldību, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu, kā arī pēc Valsts meža dienesta informēšanas.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Dabas parka “Zvārdes meži” funkcionālo zonu shēma

1.PNG (384098 bytes)

Dabas parka “Zvārdes meži” funkcionālo zonu shēma

2.PNG (405631 bytes)

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Dabas parka “Zvārdes meži” iedalījums funkcionālajās zonās

I. Regulējamā režīma zona

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

1.

Zvārdes valsts mežniecība

1.1.

93

1., 2., 3., 4., 5., 9., 10.

1.2.

94

10., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

1.3.

95

5., 6., 7., 9., 11., 12., 13.

1.4.

96

2., 11., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 29., 30., 31., 32., 33., 40., 41., 42.

1.5.

97

8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 23., 24., 25., 26.

1.6.

98

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 29.

1.7.

104

3., 4., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 26.

1.8.

105

6., 7., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17.

1.9.

111

10.

1.10.

116

6., 9.

1.11.

117

7., 8., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 19., 22.

1.12.

120

9., 10., 13.

1.13.

121

7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 26., 27., 32., 33., 36.

1.14.

122

7., 10., 11.

1.15.

123

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 16., 17., 19., 20., 44., 45.

1.16.

124

11., 12., 13., 23., 24., 25.

1.17.

125

4., 5., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

1.18.

130

1., 2., 3., 15., 16., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 33., 34.

1.19.

131

4., 5., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 31., 32., 33., 34.

1.20.

132

3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

1.21.

133

4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13.

1.22.

134

5., 8., 9., 10., 11.

1.23.

135

10., 13., 14., 15., 16., 20.

1.24.

137

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15.

1.25.

138

1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11.

1.26.

139

1., 4., 7.

1.27.

140

12.

1.28.

144

22., 25.

1.29.

145

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

1.30.

146

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

1.31.

147

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

1.32.

148

18., 19., 20., 22.

1.33.

152

2., 3., 4., 5., 6., 11.

1.34.

154

1., 5., 6., 7., 8., 18.

1.35.

157

7., 8., 9., 10.

1.36.

161

6., 7., 8., 9., 10., 11.

1.37.

162

2., 3., 6., 7., 8., 11., 12., 13.

1.38.

163

1., 2., 3., 10., 11., 15., 17., 18., 19.

1.39.

165

1.

1.40.

166

2., 3., 6., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 15.

1.41.

167

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21.

1.42.

168

4., 5., 6., 7., 8., 9.

1.43.

169

2., 3.

2.

Kursīšu valsts mežniecība

2.1.

294

7., 8.

2.2.

307

3., 5., 9., 11.

2.3.

308

3., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 16.

2.4.

322

2.

II. Dabas lieguma zona

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

3.

Zvārdes valsts mežniecība

3.1.

94

9., 24.

3.2.

95

2., 3., 4., 8., 10., 14., 15., 16., 17.

3.3.

96

13., 14., 25., 26., 27., 28., 37., 38., 39.

3.4.

97

7., 11., 12., 17., 20., 21., 22., 27., 28.

3.5.

98

5., 16., 17., 20., 21., 22., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35.

3.6.

99

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21.

3.7.

100

1.

3.8.

104

1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 25., 27.

3.9.

105

1., 3., 4., 5., 8., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 22.

3.10.

111

5., 6., 9., 11., 12.

3.11.

112

2., 5., 8.

3.12.

115

1., 2., 4., 5., 6., 12., 16., 17., 18., 19., 20.

3.13.

116

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

3.14.

117

23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.

3.15.

120

12.

3.16.

121

10., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50.

3.17.

122

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

3.18.

123

1., 9., 12., 13., 14., 15., 18., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 42., 43., 46., 47.

3.19.

124

8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.

3.20.

125

1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.

3.21.

130

9., 10., 14., 18., 19., 24., 26., 32.

3.22.

131

1., 2., 3., 6., 7., 12., 26., 27., 30.

3.23.

132

1., 2., 9., 26.

3.24.

133

1.

3.25.

135

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 17., 18., 19.

3.26.

136

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

3.27.

137

1., 2., 14., 16., 17., 18.

3.28.

138

6., 12., 13., 14., 15.

3.29.

139

2., 3., 5., 6., 8., 9., 10.

3.30.

140

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14.

3.31.

141

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

3.32.

142

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.

3.33.

143

4., 5.

3.34.

144

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 29., 30., 31., 32.

3.35.

145

1.

3.36.

146

11., 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.

3.37.

147

11., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

3.38.

148

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 21.

3.39.

152

1., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 21.

3.40.

153

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

3.41.

154

2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

3.42.

157

1., 2., 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

3.43.

158

1., 2., 3., 4., 5.

3.44.

159

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

3.45.

162

1., 4., 5., 9., 10., 14.

3.46.

163

6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16.

3.47.

166

4., 5., 16.

3.48.

167

8., 9., 10., 17., 18., 22.

3.49.

168

1., 2., 3.

3.50.

169

1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

4.

Kursīšu valsts mežniecība

4.1.

308

1., 2., 4., 5., 8., 9., 11., 17., 18.

4.2.

309

2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

4.3.

310

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

4.4.

321

9., 10.

4.5.

323

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12.

4.6.

324

1., 2.

III.Dabas parka zona

5.Dabas parka zonā atrodas pārējā dabas parka teritorija, kura nav iekļauta regulējamā režīma zonā un dabas lieguma zonā.

Piezīme.

Meža kvartālu un nogabalu numuri norādīti saskaņā ar valsts meža 1997.gada mežierīcības datiem.

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Zemes vienības, kuras atļauts apmežot

Nr.p.k.

Īpašuma nosaukums

Zemes kadastra numurs

Platība (ha)

1.

Līgas

8498 004 0125

44,6

2.

Pakalni

8498 003 0137

24,39

3.

Dūzēni

8498 004 0096

8,0

8498 004 0095

16,7

8498 004 0170

5,9

8498 004 0097

8,4

8498 004 0175

12,1

8498004 0123

21,4

4.

Carnikaiši

8498 004 0109

49,62

8498 004 0408

9,82

5.

Arnikas

8498 004 0153

5,4

8498 003 0255

0,4

6.

Celmiņi

8498 003 0146

26,9

8498 004 0107

5,5

7.

Garākas

8498 004 0012

17,44

8.

Susuri

8498 003 0144

7,25

9.

Lielgarākas

8498 004 0092

58,4

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Meža kvartāli, kuros no 1.marta līdz 15.augustam aizliegtas medības
1. Zvārdes mežniecības 94., 95., 96., 97., 98., 99., 104., 105., 116., 117., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 142., 144., 145., 146. un 168.meža kvartāls.

2. Kursīšu mežniecības 147., 148., 152., 153., 154., 157., 158., 159., 161., 162., 163., 166., 167., 169. un 321.meža kvartāls.
Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!