• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 127 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.05.2024., Nr. 97 https://www.vestnesis.lv/op/2024/97.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ordeņu kapitula paziņojums Nr. 10

Par apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni

Vēl šajā numurā

21.05.2024., Nr. 97

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 127

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/97.13

2024/97.13
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 127

Valmierā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 6. §)

Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta tiek piešķirti līdzekļi par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem (turpmāk – atbalsts) privātās izglītības iestādēm (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras atrodas Valmieras novada administratīvajā teritorijā un kuras īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā izglītojamiem obligātā izglītības vecumā.

2. Pašvaldības atbalsta apmēru Izglītības iestādei nosaka atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātai vispārējās izglītības programmu īstenošanas vidējai izmaksai uz vienu izglītojamo Pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, ko pārskata vienu reizi gadā.

3. Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

4. Piesakoties Pašvaldības atbalsta saņemšanai, izglītojamā likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu;

4.2. līguma starp Izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi kopija.

5. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

6. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība rakstiski informē izglītojamā likumisko pārstāvi un Izglītības iestādi.

7. Pašvaldības atbalstu izmaksā Izglītības iestādei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, Izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi. Pašvaldība, Izglītības iestāde un izglītojamā likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par atbalsta piešķiršanu, līgumā iekļaujot nosacījumu, ka Izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja maksu par vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi tādā apmērā, kas atbilst Pašvaldības izmaksātajam atbalsta apmērām.

8. Lai pamatotu Pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, Izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar Pašvaldību un izglītojamā likumisko pārstāvi, Pašvaldībā iesniedz:

8.1. izmaksu tāmi atbilstoši Izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

8.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

9. Pašvaldības atbalstu aprēķina no brīža, kad izglītojamā likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Ja izglītojamais iestājas Izglītības iestādē jūnijā, jūlijā vai augustā, tad Pašvaldības atbalstu aprēķina sākot ar kārtējā gada 1.septembri. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk pēc noteikumu 7. punktā noteiktā līguma noslēgšanas.

10. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, Izglītības iestāde iesniedz līdz kārtējā mēneša piektajam datumam iesniedz rēķinu par iepriekšējo mēnesi, pievienojot Izglītības iestādes izglītojamo sarakstu.

11. Pašvaldība norēķinus veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu izglītojamo (arī absolventu) skaitu, kuri izmantojuši Izglītības iestādes pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja izglītojamais un viens no viņa likumiskajiem pārstāvjiem šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

12. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc Izglītības iestādes pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās Izglītības iestādes kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 7. punktā noteiktajā līgumā.

13. Pašvaldības atbalstu pārtrauc gadījumos, ja:

13.1. dzīvesvieta izglītojamam, par kuru tiek saņemts Pašvaldības atbalsts, vai tā likumiskajam pārstāvjiem tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi Izglītības iestādē;

13.2. izglītojamo atskaita no Izglītības iestādes;

13.3. Izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta.

14. Izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā ir izveidojusies Izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu. Izglītības iestāde 14 darba dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus Pašvaldības kontā, kas norādīts Pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

15. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

16. Atzīt par spēku zaudējušu Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 25 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 127 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Skaidrojums

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošie noteikumi nodrošina tiesisko regulējumu kārtībai, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

1.2. Atbilstoši Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktam pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

1.3. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

1.4. Valmieras novada pašvaldības dome 2021. gada 30. decembrī izdeva saistošos noteikumus Nr. 25 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs", bet atbilstoši Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktam, dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši likumā ietvertajam pilnvarojumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. 2023. gada budžetā piešķirtais finansējums Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētām privātajām izglītības iestādēm, kas nodrošina pamatizglītības programmu Valmieras novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem bija 72 740,00 euro, 2024. gada budžetā plānotais līdzfinansējums paredzēts 85 000,00 euro apmērā.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme: Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķgrupu, uz kuru attiecināms tiesiskais regulējums: privātpersonām, kuru bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā un bērni apgūst vispārējās izglītības programmu privātās vispārējās izglītības iestādēs.

3.2. Ietekme uz vidi – nav tiešas ietekmes uz vidi.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – neietekmēs cilvēku veselību.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – ar Saistošiem noteikumiem tiks veicināta uzņēmējdarbības aktivitāte, jaunu uzņēmumu veidošanās un esošo uzņēmumu attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta to konkurētspēja.

3.5. Ietekme uz konkurenci – šādi uzņēmēji ir Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa, paredzams, ka Saistošie noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi Valmieras novadā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu tiks noslēgts līgums starp Valmieras novada pašvaldību un privāto izglītības iestādi. Saistošo noteikumu īstenošana neradīs papildus izmaksas saistībā ar paredzēto līgumu administrēšanu.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Pašvaldības funkcija, kuras izpildei tiek izstrādāti Saistošie noteikumi, ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.

5.2. Noteikumu izpildē tiks iesaistīti Valmieras novada pašvaldības atbilstošo nozaru speciālisti.

5.3. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešami resursi – netiks veidotas jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu izpildi īstenos Valmieras novada Izglītības pārvalde.

6.2. Izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība – papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai noteikumu projekts tika publicēts Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē: www.valmierasnovads.lv, sadaļā "Sabiedrība" – "Sabiedrības līdzdalība" – "Publiskās apspriešanas" – "Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas" laika periodā no 25.03.2024. līdz 09.04.2024. Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!