• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Balvu novada domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 5/2024 "Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.04.2024., Nr. 72 https://www.vestnesis.lv/op/2024/72.36

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 42/23

Ropažu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

Vēl šajā numurā

12.04.2024., Nr. 72

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Balvu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5/2024

Pieņemts: 28.03.2024.

OP numurs: 2024/72.36

2024/72.36
RĪKI

Balvu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2024

Balvos 2024. gada 28. martā

Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2024. gada 28. marta lēmumu
(sēdes prot. Nr. 4, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Balvu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atceres dienu un svētku pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt Noteikumos minēto palīdzību.

2. Atceres dienu un svētku pabalstus ir tiesības saņemt personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Balvu novada administratīvajā teritorijā un kura atbilst Noteikumos noteiktajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

3. Noteikumos noteiktie pabalsti tiek piešķirti nepieprasot iesniegumu un neizvērtējot personas materiālo situāciju.

4. Noteikumos noteikto pabalstu izmaksu, pamatojoties uz kompetento iestāžu (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības, Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas u.c.) sniegtajām ziņām, organizē pašvaldības izpilddirektora nozīmētā atbildīgā amatpersona.

5. Atceres dienu un svētku pabalstus izmaksā vienu reizi kalendāra gadā, ja Noteikumos nav noteikts cits izmaksas termiņš.

II. Atceres dienu un svētku pabalstu veidi

6. Pašvaldība piešķir šādus atceres dienu un svētku pabalstus:

6.1. atceres dienu pabalsti:

6.1.1. pabalsts politiski represētām personām;

6.1.2. pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

6.1.3. pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

6.2. svētku pabalsti:

6.2.1. pabalsts ilgdzīvotāju sveikšanai nozīmīgās dzīves jubilejās;

6.2.2. pabalsts Goda pilsoņiem.

III. Pabalsts politiski represētām personām

7. Pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts 25. martā ar mērķi sniegt atbalstu un godināt politiski represētās personas Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.

8. Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētajai personai, uzrādot politiski represētās personas statusu un personu apliecinošu dokumentu.

9. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

IV. Pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

10. Pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts 17. martā ar mērķi sniegt atbalstu un godināt nacionālās pretošanās kustības dalībniekus Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienā.

11. Tiesības saņemt pabalstu ir nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinošu dokumentu.

12. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

V. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem

13. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts 18. novembrī ar mērķi sniegt atbalstu un godināt 1991. gada barikāžu dalībniekus Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.

14. Tiesības saņemt pabalstu ir 1991. gada barikāžu dalībniekam, uzrādot 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un personu apliecinošu dokumentu.

15. Pabalsta apmērs ir 30,00 euro.

VI. Pabalsts ilgdzīvotāju sveikšanai nozīmīgās dzīves jubilejās

16. Pabalsts ilgdzīvotāju sveikšanai nozīmīgās dzīves jubilejās (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts ar mērķi apsveikt ilgdzīvotājus nozīmīgās dzīves jubilejās.

17. Pabalsta apmērs, nogādājot to personas dzīves vietā:

17.1. 80., 85., 90. un 95. dzimšanas dienā ir 30,00 euro;

17.2. 100. dzimšanas dienā ir 150,00 euro.

18. Pabalstu izmaksā kalendāra mēnesī, kad persona sasniegusi Noteikumu 17. punktā noteikto vecumu.

VII. Pabalsts Goda Pilsoņiem

19. Pabalsts Goda pilsoņiem (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā ar mērķi godināt Balvu novada Goda pilsoņus.

20. Tiesības saņemt pabalstu ir personai pamatojoties uz Balvu novada Domes lēmumu par apbalvojuma "Balvu Goda pilsonis" piešķiršanu.

21. Pabalsta apmērs ir divu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā.

VIII. Noslēguma jautājums

22. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2021 "Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 201).

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2024 "Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi sniegt pašvaldības iedzīvotājiem atbalstu brīvprātīgo iniciatīvu veidā, nevērtējot mājsaimniecības ienākumus.

Problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi – demonstrēt pašvaldības atbalstu un veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos atsevišķām iedzīvotāju grupām, nodrošinot un paaugstinot materiālu atbalstu Balvu novadā deklarētām personām, tajā skaitā, senioriem, politiski represētām personām, barikāžu dalībniekiem, Balvu Goda pilsoņiem u.c.

Pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums – šobrīd spēkā ir Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2021 "Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā", kuri izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām". Tā kā likums "Par pašvaldībām" zaudējis spēku, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kuru tiesiskais pamatojums ir Pašvaldību likums, kurš stājies spēkā ar 01.01.2023. Jauni pabalstu veidi netiek paredzēti.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu – saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā budžeta līdzšinējie izdevumi nepalielināsies, jo papildus pabalsti netiek ieviesti, bet esošie pabalsti un to apmērs netiek mainīts. 2024. gadā šim mērķim ir paredzēti EUR 19 690.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme – ietekme uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu, sabiedrību kopumā, kā arī ietekme uz konkrētām sabiedrības grupām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, uz dzimumu līdztiesību – saistošie noteikumi pozitīvi ietekmē dažādas iedzīvotāju grupas, sniedzot materiālu atbalstu naudas pabalsta veidā: politiski represētām personām; nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem; 1991. gada barikāžu dalībniekiem; ilgdzīvotāju sveikšanai nozīmīgās dzīves jubilejās; Goda pilsoņiem.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu piemērošanā persona papildus administratīvās procedūras nav jāpiemēro, jo noteikumos noteiktie pabalsti tiek piešķirti nepieprasot tos ar iesniegumu un neizvērtējot personas materiālo situāciju. Līdz ar to nav paredzētas arī administratīvo procedūru papildus izmaksas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošo noteikumu izpilde notiks iesaistot esošos cilvēkresursus. Pašvaldībā papildus institūcijas un štata vietas netiks radītas.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Izpildi nodrošina Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi ir piemēroti tajā paredzētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai un tās rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas. Konsultācijas ir notikušas ar Balvu novada pašvaldības pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāju.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam, saistošo noteikumu projekts tika publicēts Balvu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē divas nedēļas (no 2024. gada 12. februāra līdz 2024. gada 26. februārim). Iedzīvotāju priekšlikumi netika saņemti.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!