Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2022. gada 27. aprīļa lēmums Nr. 13 "Par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.05.2022., Nr. 92 https://www.vestnesis.lv/op/2022/92.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu

Vēl šajā numurā

13.05.2022., Nr. 92

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 13

Pieņemts: 27.04.2022.

OP numurs: 2022/92.12

2022/92.12
RĪKI

Mārupes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 13

Mārupē 2022. gada 27. aprīlī (sēdes prot. Nr. 7)

Par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādātāja SIA "Arhitektūra un vide", reģ. Nr. 43603016278, 2022. gada 11. aprīļa iesniegumu (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 11.04.2022. ar Nr. 1/2.1-2/267), ar kuru iesniegta detālplānojuma grozījumu precizētā redakcija izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu, Mārupes novada pašvaldības dome konstatē:

1. Nekustamais īpašums "Valdari", Mārupes pagasts, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096), reģistrēts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000181006. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760060096, kuras platība ir 3,09 ha, un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760060392, kuras platība ir 2,5268 ha. Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmas informāciju, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80760060096 reģistrēta būve – dzīvojamā māja, kas zemesgrāmatas nodalījumā nav reģistrēta. Īpašuma īpašnieki ir divas fiziskas personas O…. S….: personas kods ….. (8750/56168 domājamās daļas), D…. D….., personas kods: …… (3000/56168 domājamās daļas). Un divas juridiskas personas, SIA Kelebra", reģistrācijas Nr. 40103299802 (38168/56168 domājamās daļas) un SIA "BLV Company", reģistrācijas Nr. 40103674446 (6250/56168 domājamās daļas).

2. Saskaņā ar 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada (šobrīd Mārupes pagasta) teritorijas plānojumu 2014.–2026. gadam Detālplānojuma grozījumu teritorija atrodas ārpus ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Mazsaimniecību apbūves teritorijā. Nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagasts, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) teritorijai ir spēkā detālplānojums, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta lēmumu Nr. 6 (sēdes prot. Nr. 9).

3. Piekļuve detālplānojuma teritorijai nodrošināta pa servitūta ceļiem: pa zemegrāmatā reģistrētu servitūtu pa "Cieceru ceļu", pa reģistrētu servitūtu līdz Mežkalnu ielai un tālāk pa Mežkalnu ielas posmu (9 personu privātīpašumā, īpašnieki rakstiski saskaņojuši piekļuvi DP teritorijai), pa servitūta ceļu no valsts autoceļa P132 (servitūts par labu īpašumam" Valdari" reģistrēts tikai īpašuma "Mazlācīši" zemesgrāmatā).

4. Detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. un 2. zemes vienībai uzsākta ar 2020. gada 30. jūnija Mārupes novada domes lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 12) par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, apstiprinot Darba uzdevumu Nr. 1/3-6/6-2020. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir mainīt publiskajai labiekārtotajai ārtelpai paredzēto risinājumu attiecīgi pārkārtojot transporta teritorijas zonējuma robežas.

5. 2020. gada 7. decembrī Mārupes novada dome ar nekustamā īpašuma īpašniekiem ir noslēgusi līgumu Nr. 1/3-5/19-2020 par detālplānojuma grozījumu izstrādi un finansēšanu.

6. Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs ir SIA "Arhitektūra un vide", reģ. Nr. 43603016278.

7. Publiskai apspriešanai detālplānojuma grozījumu projekts nodots ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 21 (protokols Nr. 16). Publiskā apspriešana notika laikā no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 14. februārim, ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktos ierobežojumus plānošanas dokumentu publiskās apspriedes norisei. Paziņojumi par attālināto sanāksmi publicēti Ģeoportālā, pašvaldības tīmekļa vietnē, Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" un Facebook tīklā "Mārupes novads", kā arī informācija nosūtīta to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības robežojas ar detālplānojuma teritoriju. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu (turpmāk – Ziņojums par apspriešanu) (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv).

8. Publiskās apspriešanas sanāksme, ievērojot Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma prasības, tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences rīku ZOOM platformā 2022. gada 27. janvārī plkst. 17.00. Sanāksmē piedalījās Izstrādātājs, Izstrādes vadītāja, Detālplānojuma grozījumu ierosinātāja pārstāvis un 1 ieinteresētā persona no kaimiņu īpašuma. Sanāksmē pārrunāti detālplānojuma grozījumu risinājumi attiecībā uz ceļu tīklu, atmežošanu, ceļa labiekārtošanu un komunikācijām Mežkalnu ielā, kā arī izrunāti saņemtie priekšlikumi no VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" par nepieciešamās informācijas apjomu un nepieciešamu precizējumu realizācijas kārtībā attiecībā uz komunikāciju izbūvi līdz īpašumam "Cieceri", lai tas atbilstu jau noslēgtajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Publiskās apspriešanas sanāksmē netika izteikti jauni priekšlikumi vai iebildumi par izstrādāto detālplānojuma grozījumu projektu pēc būtības. Sanāksmes protokols pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv.

9. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti rakstiski priekšlikumi vai iebildumiem par detālplānojuma grozījumu projektu.

10. Par detālplānojuma grozījumu projektu pozitīvus atzinumus sniegušas visas institūcijas, kas sniedza nosacījumus detālplānojuma izstrādei. No VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" sākotnēji tika saņemts atzinums ar norādījumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem Paskaidrojuma rakstā attiecībā uz ūdensnoteku tehnisko stāvokli un risinājumiem to uzturēšanai. Atzinumā minētie papildinājumi ņemti vērā, attiecīgi papildinot detālplānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, un saņemts pozitīvs institūcijas atzinums. Institūciju atzinumi iekļauti Pārskatā par Detālplānojuma izstrādi.

11. Ņemot vērā, ka minētie detālplānojuma projekta precizējumi nemaina detālplānojumā paredzēto risinājumu un tie vērsti tieši uz publiskās apspriešanas sanāksmē pārrunāto un institūciju atzinumos norādīto priekšlikumu iestrādi, un 1. redakcijas precizējumi neskar citu personu tiesiskās intereses, nav nepieciešama projekta atkārtota publiskās apspriešanas veikšana. Pēc apspriešanas noslēgšanās sagatavots Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv). Informācija par publiskās apspriešanas norisi, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu un detālplānojuma grozījumu redakcijas redakcionāliem precizējumiem ietverta Ziņojumā par apspriešanu.

12. 2022. gada 11. aprīlī Mārupes novada pašvaldībā iesniegts redakcionāli precizētais Detālplānojuma grozījumu projekts (konsolidēta Detālplānojuma ar grozījumiem redakcija) un tā izstrādes pārskata papildinātā redakcija (11.04.2022. iesniegums reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 11.04.2022. ar Nr. 1/2.1-2/267).

13. 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punktā noteikts, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (119.1. p), vai par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu (119.2. punkts), vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu (119.3. punkts). Saskaņā ar šo pašu noteikumu 126. punktu, izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā veic šo noteikumu 5.3. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, līdz ar to detālplānojumu grozījumu apstiprināšana veicama tādā pašā kārtībā kā jauna detālplānojuma apstiprināšana.

14. Atbilstoši 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 118. punktam, lēmuma pieņemšanai pašvaldības domei ir iesniegta detālplānojuma grozījumu redakcija, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Pārskata, kas ietver ziņojumu par detālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas rezultātiem, pašvaldības domei iesniegts Izstrādes vadītāja ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, kā arī Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai. Detālplānojuma grozījumu redakcija atbilst Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, Darba uzdevuma Nr. 1/3-6/6-2020 un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām.

15. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Saskaņā ar šo pašu pantu, šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa ir ģeoportālā pieejamā apstiprinātā detālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa, uz kuru hipersaite ar unikālo identifikatoru ir iekļaujama administratīvajā aktā. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju, kurā iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību. 2016. gada 15. septembrī starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma "Valdari", (kadastra Nr. 80760060096) īpašniekiem noslēgts Administratīvais līgums Nr. 2-15-1067 par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes novads (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma īstenošanu, pie kura 2020. gada 21. decembrī parakstīta vienošanās par grozījumiem attiecībā uz detālplānojuma īstenošanas termiņu. Līgums ir spēkā un piemērojams detālplānojuma īstenošanai ievērojot izstrādātos detālplānojuma grozījumus. Nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības īpašnieki un detālplānojuma īstenotāji ir saskaņojuši sagatavoto vienošanos Nr. 2 par grozījumiem Administratīvajā līgumā par detālplānojuma īstenošanu.

Ievērojot iepriekš minēto un ņemot vērā, ka administratīvā līguma nosacījumi par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņoti, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 126. punktu, 119.1. punktu, kā arī ņemot vērā 2022. gada 20. aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu", atklāti balsojot ar 16 balsīm "par" (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), "pret" nav, "atturas" nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumus, kas pieejami Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma grozījumu redakciju un interaktīvo grafisko daļu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23526.

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenošana turpināma saskaņā ar 2016. gada 15. septembrī starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma "Valdari", (kadastra Nr. 80760060096) īpašniekiem noslēgto Administratīvo līgumu Nr. 2-15-1067 (turpmāk – Līgums) un pie tā pievienotajām vienošanām, tai skaitā vienošanos Nr. 2 (lēmuma 1. pielikums), ietverot sekojošus grozījumus pēc būtības:

2.1. Līguma redakcijā tiek precizēta zemes vienību numerācija un Līguma pielikums Nr. 1 "Detālplānojuma teritorijas sadalījums", saskaņā ar apstiprinātajiem detālplānojuma grozījumiem;

2.2. tiek noteikts, ka detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņš, kas noteikts Līguma 5.1.1. punktā, tiek pagarināts līdz 2024. gada 15. septembrim;

2.3. tiek noteikts, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve zemes vienībās Nr. 10 un Nr. 11 tiek nodrošināta I kārtas ietvaros;

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā:

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz vienošanos Nr. 2 pie Administratīvā līguma Nr. 2-15-1067 par detālplānojuma īstenošanas kārtību;

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk kā pēc detālplānojuma grozījumu spēkā stāšanās.

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) īpašniekiem vienošanos Nr. 2 pie Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu.

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai:

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās publicēt ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis".

5.2. Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Uzdot Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam.

7. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 27. aprīļa
lēmumam Nr. 13 (sēdes prot. Nr. 7)

(projekts)

Vienošanās Nr. 2
par grozījumiem 2016. gada 15. septembra Administratīvajā līgumā Nr. 2-15/1067 par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagasts, Mārupes novads (kadastra Nr. 8076 006 0096), 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma īstenošanu

Mārupē,

2022. gada ____________________

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pašvaldība, no vienas puses, un

nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) īpašnieki SIA "Kelebra", reģ. Nr. 40103299802, O…. S…., personas kods ……, SIA "BLV Company", reģ. Nr. 40103674446 un D….. D….., personas kods ……, turpmāk saukti – Detālplānojuma īstenotāji, no otras puses, (turpmāk tekstā visi kopā Līdzēji),

pamatojoties uz 2016. gada 15. septembra Administratīvā līguma Nr. 2-15/1067 (turpmāk – Līgums) 7.6. punktu, un

Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 13 (protokols Nr. 7) "Par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu",

vienojas par sekojošiem grozījumiem detālplānojuma realizācijas kārtībā:

1. Izteikt Līguma 3.2.1. punktu un 3.2.2. punktu sekojošā redakcijā:

"3.2.1. I kārta – ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 11 (ar pagaidu apgriešanās laukumu ceļa posma noslēgumā) un savienojuma ar Mežkalnu ielu izbūve, un zemes vienību Nr. 3, 4, 7, 8, 9, atdalīšana;

3.2.2. II kārtā – ceļa izbūve zemes vienībās Nr. 10 un 12, un zemes vienību Nr. 1, 2, 5 un 6 atdalīšana;"

2. Līguma 3.3. punktā, 3.12.3. punktā, 4.2. punktā un 5.4. punktā, aizstāt norādīto Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zemes vienību numerāciju "Nr. 12, Nr. 13 un Nr. 14" ar sekojošu numerāciju "Nr. 10., Nr. 11 un Nr. 12";

3. Līguma 3.3. punktā, 3.8. punktā un 5.1.2. punktā, aizstāt skaiti "13" ar skaitli "12", un apzīmējumu "75 % zemes vienūbu" ar vārdiem "visu zemes vienību";

4. Līguma 3.6. punktu izteikt sekojošā redakcijā:

"3.6. Detālplānojuma īstenotāji apņemas izstrādāt tehniskos projektus un atbilstoši detālplānojuma risinājumam un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, izbūvēt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus:

3.6.1. I kārtā no pieslēguma vietas Mežkalnu ielā zemes vienībā Nr. 11 līdz zemes vienībai Nr. 7 un zemes vienībā Nr. 10 līdz detālplānojuma "Cieceri" robežai,

3.6.2. II kārtā jaunveidojamā ceļa nodalījuma joslā zemes vienībā Nr. 12, ja nepieciešams."

5. Izteikt Līguma 5.1.1. punktu sekojošā redakcijā:

"5.1.1. veic 1. kārtā paredzēto ceļu ar šķembu segumu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izbūvi 8 (astoņu) gadu laikā no līguma parakstīšanas, t.i. līdz 2024. gada 15. septembrim;"

6. Svītrot Līguma 5.1.3. punktu un 5.2. punktu.

7. Līguma 5.3. punkta un 5.6. punkta redakciju papildināt, iekļaujot pie nosacījuma arī centralizētā kanalizācijas tīkla izbūvi.

8. Papildināt Līgumu ar 5.5.1 punktu sekojošā redakcijā:

"5.4. un 5.5. punktā minēto servitūta līgumu aizstāj ar lēmumu par pašvaldības nozīmes ceļa statusa piešķiršanu, ja tiek pieņemts attiecīgas pašvaldības domes lēmums."

9. Līguma 1. pielikumā ietverto shēmu "Detālplānojuma teritorijas sadalījums" izteikt sekojošā redakcijā:

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

Vienošanās sastādīta uz … (……….) lapaspusēm 5 (piecos) eksemplāros, pa vienam katram no Līdzējiem, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks.

Šī vienošanās ir neatņemama 2016. gada 15. septembra Administratīvā līguma Nr. 2-15/1067 sastāvdaļa.

 

Līdzēji

Pašvaldība:

Mārupes novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000012827,

juridiskā adrese: Daugavas iela 29,

Mārupe, Mārupes pagasts,

Mārupes novads, LV-2167

___________________

Izpilddirektors Kristaps Ločs

Detālplānojuma īstenotāji:

SIA "Kelebra", reģ. Nr. 40103299802,

adrese: Vaidavas iela 8, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

_____________________________

/

O……. S………., personas kods ………..,

adrese: .

____________________________

SIA "BLV Company", reģ. Nr. 40103674446,

adrese: Valtaiķu iela 24, Rīga, LV-1029

_____________________________

/

D….. D……., personas kods …………

adrese: ………………

_____________________________

 

Teritorijas apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!