Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.02.2022., Nr. 29 https://www.vestnesis.lv/op/2022/29.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN2/2022

Grozījumi Olaines novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

Vēl šajā numurā

10.02.2022., Nr. 29

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 12/2021

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2022/29.18

2022/29.18
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/2021

Ludzā 2021. gada 28. oktobrī

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
28.10.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 16. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr. 2, 50. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.punktu, 2. panta 7. un 8.1 daļu,
3. panta 1.4 daļu, 5. panta 1.1 daļu, 9. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada administratīvajā teritorijā:

1) kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – "Nodokļa atvieglojumi") nodokļa maksātājiem – maznodrošinātām personām;

2) kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas);

3) kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

4) nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;

5) nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi maznodrošinātām personām

2. Nodokļa atvieglojumu piešķir, ja persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu.

3. Maznodrošinātai personai Nodokļa atvieglojums tiek piemērots par nekustamā īpašuma – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tām piekritīgo zemi.

4. Maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 70 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa apmēra par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu.

5. Ja personai ar Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātās personas statuss, tad tiek anulēts piešķirtais nodokļa atvieglojums ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās personas statusa anulēšanas.

III. Nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo ēku palīgēkām

6. Dzīvojamo māju palīgēkas (ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nodokli netiek apliktas.

7. Garāžas ar nekustamā īpašuma nodokli apliek un piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās nodokļa likmes.

IV. Nekustamā īpašuma nodoklis vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm

8. Vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās (būvei piekritīgās zemes vai būves) kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3 % nodokļa likmes piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.

9. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad izdots būvvaldes lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.

10. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 8. punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

V. Nekustamā īpašuma nodoklis par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas

11. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

1) pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

2) personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

3) dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

4) personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

VI. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš

12. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu – 7 (septiņus) gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

13. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi organizē Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

VII. Noslēguma jautājumi

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

15. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

15.1. Ciblas novada pašvaldības 2016. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ciblas novada 2017. gadā";

15.2 Kārsavas novada pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā";

15.3. Kārsavas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Kārsavas novadā".

15.4. Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 22. augusta saistošos noteikumus Nr. 23 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves Ludzas novadā";

15.5. Ludzas novada pašvaldības 2014. gada 14. oktobra saistošos noteikumus Nr. 21 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā";

15.6. Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Ludzas novadā";

15.7. Zilupes novada pašvaldības 2015. gada 29. oktobra saistošos noteikumus Nr. 25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Zilupes novadā";

15.8. Zilupes novada pašvaldības 2016. gada 20. oktobra saistošos noteikumos Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Zilupes novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 9.punktu, 2. panta 7. un 8.daļu, 3. panta 1.daļu, 5. panta 1.daļu un 9. panta otro daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada administratīvajā teritorijā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām; ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetri (izņemot garāžas); vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves; nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas; kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmi uz pašvaldības budžetu, piešķirot atvieglojumus maznodrošinātām personām, nav iespējams konkrēti precizēt, jo nav paredzams, cik personām šāds sociālais statuss tiks piešķirts taksācijas gada laikā. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ludzas novada pašvaldības centrālās administrācijas nodokļu ekonomisti.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi nevar noteikt.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā. Par saistošo noteikumu piemērošanas kārtību var griezties Ludzas novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!