Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 12. oktobra saistošie noteikumi Nr. 45/22 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ropažu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.12.2022., Nr. 237 https://www.vestnesis.lv/op/2022/237.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

07.12.2022., Nr. 237

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 45/22

Pieņemts: 12.10.2022.

OP numurs: 2022/237.22

2022/237.22
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 45/22

Ulbrokā 2022. gada 12. oktobrī

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ropažu novadā

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
12.10.2022. sēdes lēmumu Nr. 1642 (prot. Nr. 50/2022, 34. §)

Precizēti ar Ropažu novada pašvaldības domes
23.11.2022. sēdes lēmumu Nr. 1801 (prot. Nr. 53/2022, 42. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kontroles un uzraudzības kārtību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk – Sistēmas) Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošajos ciemos un pilsētā, kas nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju centralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no Sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5. Sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.7. Sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt Sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu.

3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām ciemu un pilsētas teritorijās Ropažu novadā, kuru īpašumā vai valdījumā ir Sistēmas.

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Pašvaldība nodrošina asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu.

6. Pašvaldības aģentūra "Saimnieks" Ropažu novada Stopiņu pagasta administratīvajā teritorijā un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Pašvaldību, pēc nepieciešamības pieaicinot kompetentus speciālistus, nodrošina:

6.1. Sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

6.2. noteikto prasību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no Sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā ievērošanas kontroli;

6.3. Sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

6.4. Sistēmu ekspluatācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām, saistošo noteikumu ievērošanas kontroli un uzraudzību;

6.5. informācijas sniegšanu Sistēmu īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju;

6.6. pēc vajadzības izbūvētās Sistēmas vienreizēju (sākotnējo) apsekošanu pirms Sistēmas reģistrēšanas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā;

6.7. atzinuma un materiālu, kas pierāda konstatēto pārkāpumu, iesniegšanu Pašvaldības policijā, konstatējot pārkāpumus Sistēmas kontroles vai uzraudzības gaitā.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no Sistēmām

7. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās Sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz katra konkrētā asenizatora reģistrācijā norādītajām notekūdens attīrīšanas ietaisēm.

8. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no decentralizētās kanalizācijas krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam skaitlim 1. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā faktiski dzīvojošo personu kopējais ūdens patēriņš gadā (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes tilpums kubikmetros.

9. Faktiskā ūdens patēriņa noteikšana:

9.1. ja Sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar šo noteikumu 8. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

9.2. ja Sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar verificētu ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā Sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis verificēts ūdens patēriņa mērītājs. Ja nav uzstādīts mēraparāts vai ja uzstādītais mēraparāts nav verificēts, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto šo noteikumu 8. punktā noteikto normu.

10. Notekūdeņu izvešanas biežumu aprēķina dienā, kad Sistēma tiek iekļauta Reģistrā, un tas tiek aktualizēts ne retāk kā reizi trijos gados. Sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir tiesības lūgt aprēķina aktualizāciju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu.

11. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa un decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes ir viena reize gadā.

12. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, ja Sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās tehniskās dokumentācijas.

IV. Sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

13. Sistēmas īpašniekam vai valdītājam papildus Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) noteiktajām prasībām ir šādi pienākumi:

13.1. nodrošināt tā radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā Sistēmā;

13.2. reģistrēt Sistēmu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

13.3. segt izmaksas Pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar ārkārtas notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja vidē novadīto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kas pārsniedz pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju vai satur bīstamās vielas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

13.4. nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja pārstāvim un pēc nepieciešamības pieaicinātam kompetentam speciālistam piekļuvi Sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma, ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;

13.5. mēneša laikā no tehniskās apkopes veikšanas dienas iesniegt Pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto Sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;

13.6. uzrādīt Pakalpojuma sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošus dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas pierādošo dokumentāciju var kalpot decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma summa, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti;

13.7. lai varētu aprēķināt notekūdeņu izvešanas biežumu, līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt Pakalpojumu sniedzējam informāciju par šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā verificētā ūdens patēriņa mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, ja tāds ir uzstādīts, vai šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, ja komercuzskaites mēraparāts nav Pakalpojuma sniedzēja īpašums un Pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav informācijas par šiem rādījumiem.

13.8. par saviem līdzekļiem nekavējoties likvidēt jebkādus bojājumus un avārijas savā īpašumā vai valdījumā esošajās Sistēmās;

13.9. ievērot šajos noteikumos noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu;

13.10. nodrošināt, lai notekūdeņi un nosēdumi netiktu novadīti vai pārsūknēti uz lietus kanalizācijas un virszemes notekūdeņu drenāžas sistēmām, meliorācijas sistēmām un citām, šim nolūkam neparedzētām vietām;

13.11. objektā, kurā tiek veikti būvdarbi, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, Sistēmu atļauts ekspluatēt pēc tās reģistrācijas Sistēmu reģistrā, ja izbūvētās Sistēmas tiek lietotas un ja uz būvdarbu laiku nav noslēgts līgums par pagaidu (pārvietojamo) tualešu apkopi, vai būvdarbu laikā nav iespējams izmantot objektā jau esošu, ekspluatācijā nodotu kanalizācijas sistēmu;

13.12. nododot ekspluatācijā būves, kurās ir ierīkota Sistēma, Sistēmas reģistrācija atbilstoši šiem noteikumiem ir jāveic līdz būves nodošanai ekspluatācijā un Pašvaldības Būvvaldē jāiesniedz Pakalpojuma sniedzēja paziņojuma par reģistrāciju, kurā norādīts reģistrācijas numurs un datums, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā, kopija;

13.13. pēc Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma iesniegt tam atbilstību apliecinošus dokumentus, ja Sistēmas īpašnieks vai valdītājs lieto MK noteikumu Nr. 384 3.1. apakšpunktā minētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, vai tehnisko dokumentāciju, ja Sistēmas īpašnieks vai valdītājs lieto rūpnieciski ražotu septiķi.

V. Sistēmu reģistrācijas kārtība

14. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā Sistēma nav reģistrēta, iesniedz Pakalpojuma sniedzējam pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas atbilstoši šo noteikumu 16. punktam pirmreizējo Sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu (1. pielikums).

15. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas Sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits u.c.), Sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām jāiesniedz šo noteikumu 14. punktā norādītais apliecinājums.

16. Šo noteikumu 14. punktā un 15. punktā minētie Sistēmas reģistrācijas apliecinājumi iesniedzami personiski Pakalpojuma sniedzējam pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas vai jānosūta pa pastu, vai elektroniski uz Pakalpojuma sniedzēja elektroniskā pasta adresi, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

16.1. Stopiņu pagasta teritorijā – Pašvaldības aģentūrai "Saimnieks" – Institūta ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 vai uz elektronisko pastu sekretare@saimniekspa.lv;

16.2. Ropažu pagasta teritorijā – SIA "VILKME" – Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133 vai uz elektronisko pastu vilkme@vilkme.lv;

16.3. Garkalnes pagasta teritorijā – PSIA "Garkalnes inženiertīkli" – Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 vai uz elektronisko pastu dks@garkalne.lv;

16.4. Vangažu pilsētas teritorijā – PSIA "Vangažu avots" – Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 vai uz elektronisko pastu info@vangazuavots.lv.

VI. Sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

17. Pakalpojumu sniedzējs pēc nepieciešamības pieaicinot kompetentus speciālistus ir tiesīgs:

17.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

17.2. saskaņojot ar Sistēmas īpašnieku vai valdītāju, piekļūt un apsekot Sistēmu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

17.3. pārbaudīt Sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

17.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no Sistēmu reģistrā iekļautajiem Asenizatoriem;

17.5. pieprasīt Sistēmas īpašniekam vai valdītājam tehnisko dokumentāciju rūpnieciski ražotam septiķim vai atbilstību apliecinošus dokumentus MK noteikumu Nr. 384 3.1. apakšpunktā minētai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai.

18. Ja Pakalpojumu sniedzējam radušās šaubas par Sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tad tas ir tiesīgs rakstiski pieprasīt Sistēmas īpašniekam:

18.1. nodrošināt piekļuvi Sistēmai, tās darbības pārbaudei;

18.2. veikt Sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

18.3. Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā, piesaistot kompetentu speciālistu, veikt Sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

18.3.1. Pakalpojumu sniedzējs, ja Sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kas pārsniedz pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju vai satur bīstamās vielas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,

18.3.2. Sistēmas īpašnieks, ja Sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kas pārsniedz pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju vai satur bīstamās vielas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

18.4. veikt Sistēmas pārbūvi vai jaunas Sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

VII. Prasības asenizatoriem

19. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus sniedz asenizatori, kuri atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrēti Pašvaldībā.

20. Prasību minimums asenizatoram:

20.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši ārējos normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu Sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

20.2. veikt Ropažu novada administratīvajā teritorijā esošajās Sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

20.3. pārvadāt Sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

20.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par Sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

20.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu Sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

20.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā Sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

20.7. līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt Pašvaldībā rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pielikumā pievienoto veidlapu (2. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VIII. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

21. Papildus MK noteikumi Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašvaldībā rakstveida iesniegumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu (3. pielikums), kuram pievieno šo noteikumu 22. punktā norādīto rakstveida informāciju.

22. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

22.1. asenizatoram ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku;

22.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro vai ir noslēgta vienošanās par parāda atmaksu;

22.3. asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu.

23. Šo noteikumu 21. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

23.1. personīgi pašvaldībā kādā no Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centriem (KAC);

23.2. pa pastu;

23.3. elektroniski uz e-pasta adresi novada.dome@ropazi.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

23.4. elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi.

24. Pašvaldība pārliecinās par asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Pašvaldībai minēto informāciju apliecinošus dokumentus;

25. Pašvaldība izskata asenizatora iesniegumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu šajos noteikumos noteiktos dokumentu saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par asenizatora reģistrēšanu, ja asenizators atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

26. Lēmumu pieņem Pašvaldības izpilddirektors.

27. Pašvaldība 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv informāciju par asenizatora reģistrāciju.

28. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldība pagarina lēmumu pieņemšanas termiņu un nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, tiek pieņemts lēmums par atteikumu veikt asenizatora reģistrāciju.

29. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, Pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par asenizatora izslēgšanu no reģistra, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 20.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

30. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijā, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 29. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 29. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

31. Ziņas par asenizatoru Pašvaldības mājaslapā tiek atjaunotas, ja, pamatojoties uz Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu, tiek atcelts reģistrācijas atcelšanas fakts.

32. Ja asenizatora reģistrācija ir anulēta pamatojoties uz informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju atjauno, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

33. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

IX. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

34. Noteikumu ievērošanu kontrolē un uzrauga Pakalpojumu sniedzēji, savukārt administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policija pēc atzinuma un materiālu saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja.

35. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 10 līdz 280 naudas soda vienībām.

36. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem pašvaldības domes Administratīvā komisija.

37. Administratīvais sods neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

38. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

38.1. Inčukalna novada domes 2019. gada 22. maija saistošie noteikumi Nr. 4/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada pašvaldībā";

38.2. Stopiņu novada domes 2019. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Stopiņu novada pašvaldībā";

38.3. Garkalnes novada pašvaldības 2019. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. 31 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Garkalnes novadā".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 12.10.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 45/22

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

1. Objekta adrese  
 
2. Kadastra Nr.  

3. Informācija par objekta īpašnieku vai valdītāju:

Uzvārds, Vārds  
Kontakttālrunis  
E-pasts  

4. Nekustamajā īpašumā esošo būvju raksturojums (Iespējams atzīmēt vairākus būvju veidus)

Vienģimeņu dzīvojamā ēka Divģimeņu dzīvojamā ēka Daudzdzīvokļu ēka Nepabeigta jaunbūve

Dārza māja Pirts Cits  
 

(lūdzam precizēt)

5. Nekustamajā īpašumā esošo būvju izmantošanas biežums

Pastāvīgi (12 mēn/gadā) Vasaras sezonā (3 mēn/gadā) Cits  
 

(norādīt periodu, kādā būves tiek izmantotas)

 
6. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits  
 
7. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits  

8. Nekustamajā īpašumā esošās ūdensapgādes sistēmas raksturojums

Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Aka Spice Vietējais ūdensapgādes urbums

Cits  
 

(lūdzam precizēt)

9. Vai nekustamajā īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens patēriņa mēraparāts?

ir nav

10. Esošais ūdens patēriņš mēnesī _______ m3 (ja zināms)

11. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

 Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Krājtvertnes tilpums _____m3 (ja zināms) , vai aptuvenais tilpums:

< 3 m3  3 līdz 5 m3 5 līdz 10 m3 > 10 m3

Cits  
 

(norādiet īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

12. Vai Jūsu rīcībā ir pieejama iekārtas izbūves un/vai tehniskā dokumentācija? ir nav

13. Līdzšinējais decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu izvešanas biežums vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkopes biežums?

1 x mēnesī vai biežāk 1x ceturksnī 1 x gadā retāk nekā 1x gadā

14. Līdzšinējais izvedamo notekūdeņu vai nosēdumu apjoms gadā ______ m3.

15. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanu un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

Ir noslēgts līgums par uzkrāto notekūdeņu regulāru izvešanu

 

(Norādiet komersanta nosaukumu, ar kuru noslēgts līgums)

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

16. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem:

2023. gada laikā

2024. gada laikā

Neplānoju pieslēgties

Vēlos, bet nav pieejami nepieciešamie finanšu resursi, lai pieslēgtos

Tehniski nav tādu iespēju

17. Iesniegumam pievienota decentralizētās kanalizācijas sistēmas:

izbūves dokumentācijas kopija

iekārtas tehniskās dokumentācijas kopija

Reģistrācijas iesniegumu iesniedza

     

(datums)

 

(paraksts un atšifrējums)

     
 

(adrese vai e-pasts atbildes saņemšanai)

 

2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 12.10.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 45/22

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _____ GADĀ IZVESTO
NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

N.p.k. Objekta adrese Transp. reģ. Nr. Cisternas reģ. Nr. Izvešanas reizes gadā Izvestie m3 Kam nodoti notekūdeņi

1

2

3

4

5

6

7

             
             
     

KOPĀ:

     

Datums _________________

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds  
 

(personiskais paraksts)

 

3. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 12.10.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 45/22

   
 

(adresāts)

Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada administratīvajā teritorijā

20__. gada ______. ____________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

 
Juridiskā adrese:  
   
Reģ. Nr.   tālr.:   e-pasts:  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada __.______ saistošajiem noteikumiem "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ropažu novadā", lūdzu reģistrēt

 

(asenizatora nosaukums)

kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.

Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports
T – Traktortehnika)
Transportlīdzekļa tvertnes tilpums Tvertnes reģ. Nr.

(ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma termiņš*
1.            
2.            

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transporta līdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu pieņemšanu novadīšanai un attīrīšanai;

2. * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Kopijas pareizību apliecina komersanta vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:  
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

 

Saistošo noteikumu Nr. 45/22 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ropažu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ropažu novadā nosakot vienotu regulējumu.
2. Īss projekta satura izklāsts Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību; minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; prasību minimumu asenizatoriem; asenizatoru reģistrācijas kārtību; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību; decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā; decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus; atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldība apzinot novada teritorijās esošos ciemus, tajos esošās apbūves blīvumu un iedzīvotāju skaitu, ir secinājusi, ka Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav ciemu uz kuriem neattieksies Noteikumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuri lieto decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Ropažu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC);

Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un kontroli var vērsties pie Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji atbilstoši nekustamā īpašuma atrašanas vietai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!