Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 2022/30 "Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.10.2022., Nr. 198 https://www.vestnesis.lv/op/2022/198.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/35

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Vēl šajā numurā

12.10.2022., Nr. 198

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/30

Pieņemts: 26.08.2022.

OP numurs: 2022/198.29

2022/198.29
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/30

2022. gada 26. augustā

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu"

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 811 (prot. Nr. 11 14. §)

un precizējumiem, kas apstiprināti ar
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
29.09.2022. sēdes lēmumu Nr. 1010 (prot. Nr.12 110. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 91. punktu, 1. panta 21. daļu, 3. panta 1. daļu,
14. daļu un 16. daļu, 5. panta trešo daļu, 9. panta otro daļu

1. Izdarīt Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.1 punktu un izteikt to jaunā redakcijā:

"1.1 Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā)."

1.2. Izteikt 2.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"2.1. Ja uz zemes vienības lauku teritorijā ir būves, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2 ha platībā."

1.3. Svītrot 2.3. punktu.

1.4. Izteikt 10.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"11.1. Būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības."

1.5. Izteikt 10.2. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"11.2. Būves kadastrālās vērtības."

1.6. Izteikt 15. punktu jaunā redakcijā:

"15. Noteikumu 11. punktā minētajos gadījumos paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic sākot ar nākamo mēnesi pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas."

1.7. Izteikt 16. punktu jaunā redakcijā:

"16. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nekustamo īpašumu nodokļu administratoram ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža."

1.8. Izteikt 18.3. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"18.3. Personai, kuras ģimenē – laulātais, bērni t.s.k. aizbildnībā vai aizgādnībā esoši, mazbērni, māsas, brālis, vecāki vai vecvecāki, ir 1. grupas invalīdi un viņu deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība, par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tam piekritīgo zemi – 70 % apmērā."

1.9. Izteikt 18.4. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"18.4. Pensionāriem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi, ja pensija kopā ar piemaksu pie vecuma pensijas nepārsniedz 350 EUR – 50 % apmērā."

1.10. Izteikt 18.5. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"18.5. Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi – 50 % apmērā."

1.11. Izteikt 18.6. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"18.6. Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi – 50 % apmērā."

1.12. Izteikt 18.7. punktu jaunā redakcijā:

"18.7. Barikāžu dalībniekiem, kuriem izsniegtas barikāžu dalībnieku apliecības, par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi – 50 % apmērā."

1.13. Izteikt 23. punktu jaunā redakcijā:

"23. Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt iesniegumu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai brīvā formā iekļaujot tajā Pielikuma Nr. 1 minēto informāciju."

1.14. Izteikt 24. punktu jaunā redakcijā:

"24. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo noteikumu nosacījumiem pēc iesnieguma saņemšanas Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 1 mēneša laikā izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai noraidīšanu pieņem Nekustamā īpašuma nodokļu administrators."

1.15. Svītrot 25. punktu.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis

 

Pielikums Nr. 1
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
26.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
(personas kods vai reģistrācijas numurs)
(adrese)
/
(tālrunis) (elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 202__. g. Dienvidkurzemes novadā

/datums/

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAI

1. Pamatkritēriji atvieglojuma saņemšanai augstāk minētajai personai /aizpilda juridiskas/fiziskas personas, izdarot atzīmi ailes kreisajā pusē/:

 Apliecinu, ka nav Dienvidkurzemes novada pašvaldībai nek. īpaš. nodokļa maksājumu parādu par iepriekšējiem maksājuma periodiem;

Apliecinu, ka mana deklarētā dzīvesvieta atrodas Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā

2. Ziņas par nekustamo īpašumu (-iem), par kuru (-iem) tiek pieprasīts atvieglojums:

2.1.  
  /nekustamā īpašuma adrese vai kadastra numurs/
2.2.  
  /nekustamā īpašuma adrese vai kadastra numurs/

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kategoriju

Lūdzu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, jo esmu
 

4. Iesniegumam pievienotie dokumenti:

4.1. ____________________________________________________

4.2. _____________________________________________________

Apliecinu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība.
         
/datums/   /paraksts/   /paraksta atšifrējums/

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldība apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.

Pārzinis: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000058625, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.

Personas datu apstrādes mērķis: Iesniegumā iesniegtos personas datus Dienvidkurzemes novada pašvaldība izmantos, lai identificētu iesnieguma iesniedzēju un izskatītu iesniegumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu un nodrošinātu komunikāciju ar iesnieguma iesniedzēju.

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30 "Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.1 panta pirmā daļa paredz, ka, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes, pašvaldība ievēro šādus principus:

1) objektīva grupējuma princips, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem;

2) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem;

3) atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem;

4) prognozējamības un stabilitātes princips, saskaņā ar kuru nodokļa likmes laikus tiek noteiktas vismaz divu taksācijas gadu periodam, ja nekustamā īpašuma bāzes vērtības palielinājums vai samazinājums, salīdzinot bāzes vērtības taksācijas gadā un pirmstaksācijas gadā, ir mazāks par 20 procentiem.

1.2. Projekts izstrādāts, ievērojot iepriekšminētos principus:

1) Objektīva grupējuma principu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem: nodokļa maksātāji – fiziskās personas un juridiskās personas, nodokļa objekti – individuālās dzīvojamās mājas, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, dzīvokļa īpašumi, nekustamais īpašums, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība.

2) efektivitātes principu un atbildīgas budžeta plānošanas principu. Pašvaldība ir izvērtējusi, vai nodokļa administrēšanai nepieciešamie pasākumi ir samērīgi ar šo pasākumu rezultātā paredzamajiem nodokļa ieņēmumiem, kā arī paredzamos nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus.

3) prognozējamības un stabilitātes principu. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.

1.3. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir: dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

a) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56`915 euro,

b) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56`915 euro, bet nepārsniedz 106`715 euro,

c) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106`715 euro.

1.4. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes dzīvokļa īpašumā sastāvā esošai ēkas daļai, kuras funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājā, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. 3.1. apakšpunktā minēto likmi 1,5 % apmērā nepiemēro – fizisko personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 60 m2.

2.2. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecības zemei papildlikmi likumā par "Nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajai likmei 2,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

2.3. Piešķirt atvieglojums – personai, kuras ģimenē – laulātais, bērni t.s.k. aizbildnībā vai aizgādnībā esoši, mazbērni, māsas, brālis, vecāki vai vecvecāki ir 1. grupas invalīdi un viņu deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tam piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 70 % apmērā.

2.4. Atvieglojumus piemēro – Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem, Barikāžu dalībniekiem, kuriem izsniegtas barikāžu dalībnieku apliecības par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai – 50 % apmērā.

2.5. Pensionāriem par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, ja pensija kopā ar piemaksu pie vecuma pensijas nepārsniedz 350 EUR – 50 % apmērā.

2.6. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumu grozījumus izriet no:

a) likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešās daļas, kas nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus, b) likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešās daļas, kas nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pieņemot saistošos noteikumus par NĪN objektiem, kuriem tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, ietekme uz budžetu būs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var vērsties noteikumu piemērošanā ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas netika veiktas.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!