• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/21 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.08.2022., Nr. 150 https://www.vestnesis.lv/op/2022/150.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā

Vēl šajā numurā

05.08.2022., Nr. 150

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: KNP/2022/21

Pieņemts: 28.07.2022.

OP numurs: 2022/150.12

2022/150.12
RĪKI

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/21

Kuldīgā 2022. gada 28. jūlijā

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
28.07.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, p. 17)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju" 85. panta trešo daļu un 86. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā:

1.1. tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana;

1.2. tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu īpašnieki), noskaidroti viņu viedokļi un pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu;

1.3. tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi, pārskatīta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība un robežas, ņemot vērā situāciju attiecīgajā kvartālā, kā arī spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, un pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

1.4. noteikta maksa par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas tehniskajām izmaksām.

2. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu nodrošina Nekustamo īpašumu nodaļa (turpmāk – Nodaļa) un pēc Nodaļas atzinuma lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas pabeigšanu pieņem Kuldīgas novada dome.

II. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas ierosināšana un uzsākšana

3. Ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, kuram pievieno grafisko pielikumu ar iezīmētu vēlamo dzīvojamai mājai piesaistāmo platību un zemes gabala robežas, iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai. Ierosinājumam papildus pievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

4. Pēc dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas ierosinājuma saņemšanas Nodaļa, piesaistot attiecīgās jomas speciālistus:

4.1. izvērtē dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala un atlikušās zemes gabala platības izmantošanas iespējas, kā arī citu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās, vai arī lemj par ierosinājuma noraidīšanu;

4.2. Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā informē privatizēto objektu īpašniekus (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu īpašniekiem) un zemes īpašniekus par saņemto ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu;

4.3. nosaka privatizēto objektu īpašniekiem (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu īpašniekiem) un zemes īpašniekiem tiesības divu mēnešu laikā no publikācijas datuma izteikt apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Kuldīgas novada pašvaldībā;

4.4. izgatavo pārskatāmai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala kartogrāfisko pamatni, kas attēlo pašreizējo virszemes topogrāfisko situāciju, ņemot vērā dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī noteikto dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu;

4.5. aprēķina un izvērtē apbūves blīvumu, intensitāti, brīvās zaļumu teritorijas (bērnu rotaļu laukumu platības, pieaugušo atpūtas vietas, nepieciešamās autostāvvietas un velosipēdu novietnes, atkritumu konteineru novietnes, inženiertehniskās apgādes objektus, piekļuves iespējas, aizsargjoslas, būvlaides, apbūves līnijas, sarkanās līnijas) kā arī citus rādītājus atbilstoši teritorijas plānojumam un citiem normatīvajiem aktiem;

4.6. kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai pieprasa viedokli no valsts un pašvaldības iestādēm, dzīvojamās mājas pārvaldnieka.

5. Ja tiek konstatēts, ka nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus, Nodaļa, Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā informē kvartāla robežās esošo dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašniekus (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu īpašniekiem) un zemes īpašniekus, uz kuru īpašumā esošām zemēm atrodas attiecīgā kvartāla robežās esošās dzīvojamās mājas;

6. Pēc šo saistošo noteikumu 4.3. punktā noteiktā termiņa beigām, Nodaļa, izvērtējot saņemtos apsvērumus un izpildot šo saistošo noteikumu 4. punkta prasības, pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu.

7. Lēmums par zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu publicējams Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.kuldiga.lv.

III. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas pabeigšana

8. Kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu ir kļuvis neapstrīdams, Nodaļa veic tiesisko un organizatoriski tehnisko darbību kopumu, kas nepieciešams, lai pārskatītu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

9. Pārskatot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, Nodaļa uz augstas detalizācijas kartogrāfiskās pamatnes mērogā 1:500, kas attēlo virszemes topogrāfisko situāciju, izstrādā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu.

10. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu Nodaļa nosūta izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai:

10.1. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas ierosinātājam;

10.2. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas procesā iesaistītajām institūcijām;

10.3. zemes gabala īpašniekiem vai privatizēto objektu (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu īpašniekiem) īpašniekiem, kuri nav pārskatīšanas ierosinātāji.

11. Projekta priekšlikumu kopā ar paziņojumu par izvērtēšanas uzsākšanu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē.

12. Divu mēnešu laikā no projekta priekšlikuma nosūtīšanas iesaistītajām pusēm ir tiesības sniegt savu viedokli un argumentus par Nodaļas piedāvāto projekta priekšlikumu. Pēc šī termiņa beigām Nodaļa apkopo saņemtos viedokļus un mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

12.1. par sagatavotā projekta virzīšanu apstiprināšanai Kuldīgas novada domē;

12.2. par korekciju veikšanu izstrādātajā projektā un koriģētā projekta virzīšanu apstiprināšanai Kuldīgas novada domē;

12.3. par jauna projekta izstrādāšanu un atkārtotu tā nodošanu izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai šo noteikumu 10. punkta kārtībā.

13. Lēmumu par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala projekta apstiprināšanu paziņo pašvaldības tīmekļa vietnē.

IV. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas izdevumu samaksas kārtība

14. Izdevumus, tai skaitā, ja Nodaļas rīcībā nav situācijai atbilstošs detalizācijas plāns konkrētajam zemes gabalam vai nepieciešama papildu informācija no Valsts zemes dienesta kadastra datiem, vai cita papildu informācija, vai nepieciešama topogrāfiskā uzmērīšana, sedz ierosinātājs.

15. Administratīvos izdevumus, kas nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu un noskaidrotu privatizēto objektu īpašnieku un zemes gabala īpašnieku viedokļus, sedz Kuldīgas novada pašvaldība.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/21 "Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Sagatavoti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā:

– tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;

– tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki), noskaidroti viņu viedokļi un pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu;

– tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi, pārskatīta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 85. pantu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldībai ar saistošajiem noteikumiem jānosaka kārtība, kādā tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana, kādā tā informē zemes īpašniekus un privatizēto objektu īpašniekus (dzīvokļu īpašniekus), noskaidro viņu viedokļus un pieņem šī panta ceturtajā daļā minēto lēmumu attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu, kādā tā izvērtē iesaistīto personu viedokļus, pārskata dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platību un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņem lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu. Mērķis – sakārtot piespiedu zemes nomas attiecības, kas tieši ietekmē dzīvokļu īpašnieku izdevumus par zemes nomu, nosakot adekvātu un saprātīgu funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu konkrētai dzīvojamai mājai, kā arī tiktu samērotas zemes īpašnieka un attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumu īpašnieku likumiskās intereses un tiesības.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!