• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2021. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.01.2022., Nr. 13 https://www.vestnesis.lv/op/2022/13.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Vēl šajā numurā

19.01.2022., Nr. 13

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 25

Pieņemts: 30.12.2021.

OP numurs: 2022/13.9

2022/13.9
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25

Valmierā 2021. gada 30. decembrī (prot. Nr. 18, 15. §)

Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta tiek piešķirti līdzekļi par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem (turpmāk – atbalsts) privātās izglītības iestādēm (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras atrodas Valmieras novada administratīvajā teritorijā un kuras īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā izglītojamiem obligātā izglītības vecumā.

2. Pašvaldības atbalsta apmēru Izglītības iestādei nosaka atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātai vispārējās izglītības programmu īstenošanas vidējai izmaksai uz vienu izglītojamo Pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēm, ko pārskata vienu reizi gadā.

3. Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

4. Piesakoties Pašvaldības atbalsta saņemšanai, izglītojamā likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu;

4.2. līguma starp Izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi kopija.

5. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

6. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība rakstiski informē izglītojamā likumisko pārstāvi un Izglītības iestādi.

7. Pašvaldības atbalstu izmaksā Izglītības iestādei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, Izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi. Pašvaldība, Izglītības iestāde un izglītojamā likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par atbalsta piešķiršanu, līgumā iekļaujot nosacījumu, ka Izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja maksu par vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi tādā apmērā, kas atbilst Pašvaldības izmaksātajam atbalsta apmērām.

8. Lai pamatotu Pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, Izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar Pašvaldību un izglītojamā likumisko pārstāvi, Pašvaldībā iesniedz:

8.1. izmaksu tāmi atbilstoši Izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

8.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

9. Pašvaldības atbalstu aprēķina no brīža, kad izglītojamā likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Ja izglītojamais iestājas Izglītības iestādē jūnijā, jūlijā vai augustā, tad Pašvaldības atbalstu aprēķina sākot ar kārtējā gada 1. septembri. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk pēc noteikumu 7. punktā noteiktā līguma noslēgšanas.

10. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, Izglītības iestāde iesniedz līdz kārtējā mēneša piektajam datumam rēķinu par iepriekšējo mēnesi, pievienojot Izglītības iestādes izglītojamo sarakstu.

11. Pašvaldība norēķinus veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu izglītojamo (arī absolventu) skaitu, kuri izmantojuši Izglītības iestādes pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja izglītojamais un viens no viņa likumiskajiem pārstāvjiem šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

12. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc Izglītības iestādes pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās Izglītības iestādes kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 7. punktā noteiktajā līgumā.

13. Pašvaldības atbalstu pārtrauc gadījumos, ja:

13.1. dzīvesvieta izglītojamam, par kuru tiek saņemts Pašvaldības atbalsts, vai tā likumiskajam pārstāvjiem tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi Izglītības iestādē;

13.2. izglītojamo atskaita no Izglītības iestādes;

13.3. Izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta.

14. Izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā ir izveidojusies Izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu. Izglītības iestāde 14 darba dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus Pašvaldības kontā, kas norādīts Pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

15. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

16. Atzīt par spēku zaudējušu Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 297 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2019. gada 25. janvārī izdeva saistošos noteikumus Nr. 297 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs". Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs Valmieras novadā deklarētiem izglītojamiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punktā noteikts, ka pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek segtas vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei.

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kārtību, nosacījumus tā piešķiršanai, izmaksas kārtību un pārtraukšanas noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu līdzfinansējuma veidā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada Izglītības pārvalde.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Valmieras novada Izglītības pārvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!