Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2022. gada 10. jūnija saistošie noteikumi Nr. 49/2022 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.06.2022., Nr. 115 https://www.vestnesis.lv/op/2022/115.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 50/2022

Ielu tirdzniecības organizēšanas un saskaņošanas kārtība

Vēl šajā numurā

15.06.2022., Nr. 115

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 49/2022

Pieņemts: 10.06.2022.

OP numurs: 2022/115.17

2022/115.17
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 49/2022

Ādažos 2022. gada 10. jūnijā

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

APSTIPRINĀTI ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 10. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 23 § 2)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kontroles un uzraudzības kārtību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk – Sistēmas) Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no Sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5. Sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.7. Sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt Sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu.

3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām ciemu un pilsētas teritorijās Ādažu novadā, kuru īpašumā vai valdījumā ir Sistēmas.

4. Šajos noteikumos noteiktos apliecinājumus, iesniegumus un deklarācijas iesniedz vienā no šādiem veidiem:

4.1. klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads,

4.2. klātienē Ādažu novada pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;

4.3. nosūtot uz kādu no iepriekšminētajām adresēm pa pastu;

4.4. elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi;

4.5. ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot to uz elektronisko pasta adresi komunalserviss@carnikava.lv.

II. Sistēmu reģistrācijas kārtība

5. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā Sistēma nav reģistrēta, iesniedz Aģentūrai pirmreizējo Sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar paraugu (1. pielikums).

6. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas Sistēmas izmaiņas (pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), Sistēmas īpašnieks vai valdītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām, iesniedz 24. punktā noteikto apliecinājumu.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no Sistēmām

7. Sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai citām pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

8. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežumu no krājtvertnēm nosaka saskaņā ar formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī, vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu, ko fiksējis komercuzskaites mēraparāts;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur:

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā. Rezultātu noapaļo līdz veselam skaitlim uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.

IbM/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

9. Faktisko ūdens patēriņu nosaka šādi:

9.1. ja Sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 8. punktā noteikto formulu, ietverot faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

9.2. ja Sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, to var aprīkot ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā Sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežumu nosaka, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, atbilstoši ūdens patēriņa mērītājam. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

11. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, nosaka, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, ja Sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās tehniskās dokumentācijas.

IV. Sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

12. Sistēmas īpašnieks vai valdītājs:

12.1. nodrošina radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā Sistēmā;

12.2. sedz izmaksas Aģentūrai saskaņā ar rēķinu par notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs konstatētas vielas, kas neatbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām;

12.3. nodrošina šajos noteikumu noteikto amatpersonu piekļuvi Sistēmai tās tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un darbības pārbaudei;

12.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Aģentūrai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto Sistēmas tehnisko apkopi, tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

12.5. uzrāda šajos noteikumos noteiktajām amatpersonām decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus (piemēram, līgums par Sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma vērtība naudas izteiksmē, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti).

V. Sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

13. Aģentūra:

13.1. izveido un uztur Sistēmu reģistru;

13.2. veic asenizatoru reģistrāciju, reģistra uzturēšanu un informācijas par tiem publiskošanu;

13.3. kontrolē notekūdeņu un nosēdumu savākšanu no Sistēmām, to transportēšanas un novadīšanas centralizētajai kanalizācijas sistēmai noteikto prasību ievērošanu;

13.4. kontrolē un uzrauga Sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu;

13.5. kontrolē Sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanu sadarbībā ar Ādažu novada būvvaldi un Ādažu novada pašvaldības policiju;

13.6. sniedz informāciju Sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

14. Aģentūras, pašvaldības policijas un būvvaldes amatpersonas ir tiesīgas pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību.

15. Aģentūras un būvvaldes amatpersonas ir tiesīgas:

15.1. piekļūt Sistēmai un veikt tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli, saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju;

15.2. pārbaudīt Sistēmu reģistra informācijas patiesumu un nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz pārbaudes rezultātiem;

15.3. pieprasīt no Sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu;

15.4. pieprasīt Sistēmu īpašniekiem:

15.4.1. nodrošināt piekļuvi Sistēmai tās darbības pārbaudei;

15.4.2. veikt Sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai, gadījumos, ja ir aizdomas par Sistēmas ekspluatāciju neatbilstoši normatīvo aktu prasībām;

15.4.3. veikt Sistēmas pārbūvi vai jaunas Sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai arī veikt Sistēmas pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gadījumos, ja ir konstatēta Sistēmas ekspluatācija neatbilstoši normatīvo aktu prasībām;

15.4.4. veikt Sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes, gadījumos, ja ir aizdomas par Sistēmā novadītām vielām, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītos parametrus.

16. Izdevumus, kas saistīti ar Sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

16.1. Aģentūra, ja paraugu analīzēs nav konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā, un piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto;

16.2. Sistēmas īpašnieks, ja, paraugu analīzēs konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

VI. Prasības asenizatoriem

17. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus sniedz asenizatori, kuri atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrēti Ādažu novada pašvaldībā.

18. Minimālās prasības asenizatoram:

18.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši ārējos normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu Sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

18.2. veikt Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošajās Sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

18.3. pārvadāt Sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

18.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par Sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

18.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu Sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

18.6. Sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā nepieļaut bīstamo atkritumu nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

18.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Aģentūrai deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (2. pielikums).

VII. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

19. Papildu ārējos normatīvajos aktos noteiktajām reģistrācijas prasībām, asenizators iesniedz Aģentūrai iesniegumu (3. pielikums), pievienojot attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

19.1. asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

19.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

19.3. asenizatoram ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku.

20. Aģentūra pārliecinās par asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Aģentūrai minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

21. Aģentūra izskata asenizatora iesniegumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu šajos noteikumos noteiktos dokumentu saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par asenizatora reģistrēšanu, ja asenizators atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

22. Aģentūra 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv informāciju par asenizatora reģistrāciju.

23. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Aģentūra nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti iesnieguma izskatīšanas gaitā, un nosaka to novēršanas termiņu. Ja trūkumi netiek novērsti termiņā, iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek izsniegti asenizatoram.

24. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, komerctiesību jomā, profesionālās darbības sfērā, finanšu saistību izpildē, kravu autopārvadājumu jomā vai vides aizsardzības jomā, Aģentūra anulē asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Asenizatoram ir pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Aģentūrai šo noteikumu 18.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no 18.7. apakšpunktā noteiktās informācijas iesniegšanas.

25. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot iesniegumu pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, e-pasts dome@adazi.lv.

26. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Aģentūras direktora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

27. Ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz informāciju, ka asenizatoram ir apturēta, vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence, ziņas par asenizatora reģistrāciju atjauno, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

28. Ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu

29. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas un būvvaldes amatpersonas.

30. Par šo noteikumu 5., 6., 10., 11., 18.2., 18.5.–18.7. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.

31. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem pašvaldības domes Administratīvā komisija.

32. Administratīvais sods neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. Noslēguma jautājumi

33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

33.1. Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 37/2018 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā";

33.2. Carnikavas novada domes 2018. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. SN/2018/10 "Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā".

34. Noteikumi Ādažu pilsētas teritorijā tiek piemēroti no 2022. gada 1. jūlija.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 10. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2022

Ādažu novada pašvaldības aģentūrai
"Carnikavas komunālserviss"

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese  
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits  
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits  
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
   ir  nav  
4.1.  Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī   m3
4.2.  Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī   m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

 Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

 Cits  
  (norādiet īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

 Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

 Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

 Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

 1 x mēnesī vai biežāk

 1 x 2 mēnešos

 1x ceturksnī

 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

 < 3m3

 3 līdz 5 m3

 5 līdz 10 m3

 > 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

 1 x mēnesī vai biežāk

 1 x ceturksnī

 1x gadā

 retāk nekā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope?  
  (mēnesis un gads)

Datums: ___________________

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītājs:

(vārds, uzvārds) (personiskais paraksts)

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 10. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2022

Ādažu novada pašvaldības aģentūrai
"Carnikavas komunālserviss"

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR __________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

1. Objekta adrese  
2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums   (reizes gadā)
3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā   m3

VAI

N.p.k. Objekta adrese Transp. reģ. Nr. Cisternas reģ. Nr. Izvešana (reizes
gadā)
Izvests
(m3)
Kam nodoti notekūdeņi
1 2 3 4 5 6 7
             
             

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds  
  (personiskais paraksts)

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2022. gada 10. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2022

Ādažu novada pašvaldības aģentūrai
"Carnikavas komunālserviss"

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

20__.gada ______. __________________

 
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese:__________________________________ Reģ. Nr. ________________Reģ. datums: _______________________ Tālr.: _________________ E-pasts:_________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem

Nr.   lūdzu reģistrēt  
      (asenizatora nosaukums)

kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

N. p.k. Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. Transportlīdzekļa tips
(A – autotransp.,
T – traktorteh.)
Tvertnes tilpums Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms) Nomas līguma termiņš*
1.            
2.            
           

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar ________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2. *transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:  
   
(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 10. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2022 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību; minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; prasību minimumu asenizatoriem; asenizatoru reģistrācijas kārtību; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību; decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā; decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus; atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuri lieto decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Privātpersona Noteikumu piemērošanā var vērsties Ādažu novada pašvaldības aģentūrā "Carnikavas komunālserviss" vai Ādažu novada pašvaldībā, pie pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieka.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejā. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas komitejā, tie tika publicēti pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!