• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 37 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2021., Nr. 242 https://www.vestnesis.lv/op/2021/242.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 40

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Tukuma novadā

Vēl šajā numurā

15.12.2021., Nr. 242

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 37

Pieņemts: 24.11.2021.

OP numurs: 2021/242.6

2021/242.6
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

Tukumā 2021. gada 24. novembrī (prot. Nr. 23, 5. §)

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 24.11.2021. lēmumu (prot. Nr. 23, 5. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta maksa kā līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (turpmāk – Skola) programmās ietvertā mācību procesa nodrošināšanai un sniegtajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2. Līdzfinansējuma kārtība attiecas uz Skolu izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un citām pašvaldībām.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

3. Līdzfinansējuma apmēru vienam izglītojamajam vienā izglītības programmā ar lēmumu nosaka Tukuma novada dome (turpmāk – Dome). Līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu vai kalendārā gada sākumā var tikt pārskatīts.

4. Līdzfinansējumu maksā:

4.1. vecāki;

4.2. cita pašvaldība.

5. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi Skolās veido daļu no Skolas finansējuma.

6. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams normatīvajos aktos un Skolas nolikumā paredzētajiem mērķiem.

7. Citu pašvaldību līdzfinansējuma apmēru nosaka, aprēķinot Tukuma novada pašvaldības izmaksas budžeta gadā par vienu izglītojamo Skolā. Līgumu ar citu pašvaldību par līdzfinansējumu pēc pašvaldību savstarpējās vienošanās slēdz Tukuma novada Izglītības pārvalde.

8. Līdzfinansējuma apmērs Skolas vai programmas izglītojamajiem uz noteiktu laiku var tikt samazināts vai pilnībā atcelts ar atsevišķu Domes lēmumu.

III. Piemērojamie atvieglojumi un to piešķiršanas kārtība

9. No līdzfinansējuma vecāku maksas 100 % apmērā ar Skolas direktora rīkojumu tiek atbrīvoti:

9.1. bērni, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

9.2. personas ar invaliditāti (līdz 18 gadu vecumam);

9.3. bērni, kas palikuši bez vecāku gādības (bāreņi).

10. No līdzfinansējuma vecāku maksas 50 % apmērā ar Skolas direktora rīkojumu tiek atbrīvoti:

10.1. daudzbērnu ģimeņu bērni;

10.2. otrs bērns, ja no vienas ģimenes Skolu apmeklē divi bērni.

11. Par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti ar Skolas direktora rīkojumu izglītojamo uz noteiktu laiku var atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma maksas 50 % vai 100 % apmērā.

12. Skolas direktors ar rīkojumu var uz noteiktu laiku atbrīvot izglītojamo no līdzfinansējuma maksas, ja izglītojamais slimības dēļ (uzrādot ārsta zīmi) vai citu svarīgu iemeslu dēļ vairāk kā mēnesi neapmeklē Skolu.

13. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas 50 % apmērā, saskaņojot ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi, Skola var noteikt gadījumos, kas saistīti ar attālinātu mācību procesu.

14. Par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas vai tā daļas, izņemot 11., 12. un 13. punktā minētos gadījumus, vecāks iesniedz Skolas direktoram iesniegumu, pievienojot apliecinošus dokumentus.

15. Pašvaldība var piešķirt Skolai finansējumu šo noteikumu 9., 10., 11., 12. un 13. punktā minētās vecāku līdzfinansējuma maksas starpības segšanai.

IV. Līdzfinansējuma iemaksas kārtība

16. Vecāki līdzfinansējumu maksā par programmas īstenošanu mācību gada laikā.

17. Vecāku līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim jāmaksā rēķinā norādītajā Domes kredītiestādes kontā vai skaidrā naudā pašvaldības kasēs līdz mēneša pēdējai darba dienai.

18. Pamatojoties uz izglītojamā vecāku izvēli, līdzfinansējuma apmaksu var veikt avansā. Avansā iemaksātā summa pāriet uz nākamo samaksas periodu, ja kāda iemesla dēļ izglītojamais kādā periodā tiek atbrīvots no līdzfinansējuma maksas. Ja izglītojamais izstājas vai tiek atskaitīts no Skolas, avansā pārmaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts, izņemot līdzfinansējumu par kārtējo (tekošo) mēnesi.

19. Izglītojamo neattaisnotie kavējumi neatbrīvo no līdzfinansējuma samaksas un par kavēto laiku tas netiek pārrēķināts.

20. Ja vairāk kā divus mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, Skola sagatavo un nosūta izglītojamo vecākiem brīdinājumu, norādot parāda summu. Ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas parāds netiek samaksāts, izglītojamais no attiecīgās Skolas tiek atskaitīts un parāds piedzīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

21. Šo noteikumu ievērošanas kontroli organizē un nodrošina attiecīgās Skolas direktors.

22. Līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli nodrošina Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļa.

23. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

24. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

24.1. Tukuma novada domes 2021. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē";

24.2. Engures novada domes 2014. gada 18. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Engures Mūzikas un mākslas skolā";

24.3. Kandavas novada domes 2016. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 8 "Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 37 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 Projekta nepieciešamības

pamatojums

Sakarā ar Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novadu apvienošanu Tukuma novadā nepieciešams novadā paredzēt vienādu normatīvo regulējumu. Stājoties spēkā šiem saistošajiem noteikumiem, spēku zaudēs iepriekšējo Kandavas un Engures novadu saistošie noteikumi, kas noteica kārtību, kādā vecāki vai likumiskie pārstāvji maksā līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Jaunie saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā arī Engures un Kandavas novadu domju izdotos saistošos noteikumus. Jaunais regulējums paredzēs vienotu kārtību visā Tukuma novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā vecāki/likumiskie pārstāvji maksā vai tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas par bērna izglītošanos profesionālās ievirzes izglītības iestādē/s, kā arī nosacījumus par līdzfinansējuma samaksas kārtību.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums samazina pašvaldības budžeta izdevumus profesionālās ievirzes izglītības iestāžu finansēšanai. Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2020. gadā bija 103688 EUR.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par

administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Tukuma Mākslas skola, Tukuma Mūzikas skola, Tukuma Sporta skola, Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Kandavas Deju skola, Kandavas novada Bērnu un jauniešu sporta skola un Engures Mūzikas un mākslas skola), Tukuma novada Izglītības pārvaldē un Tukuma novada domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!