• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.10.2021., Nr. 209 https://www.vestnesis.lv/op/2021/209.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/21

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā

Vēl šajā numurā

28.10.2021., Nr. 209

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 8

Pieņemts: 21.10.2021.

OP numurs: 2021/209.20

2021/209.20
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Cēsīs 2021. gada 21. oktobrī

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 21.10.2021. lēmumu Nr. 310

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu un
36. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai mērķus, apmēru un piešķiršanas un izmaksas kārtību un pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Cēsu novadā.

2. Cēsu novadā ir šādi sociālie pabalsti:

2.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

2.1.1. garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts;

2.1.2. mājokļa pabalsts.

2.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

2.2.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

2.2.1.1. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai;

2.2.1.2. pabalsts mācību gada uzsākšanai;

2.2.1.3. pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai;

2.2.1.4. pabalsts sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai;

2.2.2. pabalsts krīzes situācijā.

3. Pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada pašvaldībā.

4. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu veic Cēsu novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

II. GMI pabalsts

5. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

6. GMI slieksnis ir noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

III. Mājokļa pabalsts

7. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

8. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai pabalsta pieprasītājs iesniedz iepriekšējā vai kārtējā mēneša dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus.

9. Ja trīs mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par mājokļa pabalsta aprēķināšanu mainās mājsaimniecības izdevumi par pakalpojumiem, kas saistās ar mājokļa lietošanu, pabalsta pieprasītājam ir tiesības iesniegt Dienestam ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus apliecinošus dokumentus, un Dienests veic mājokļa pabalsta pārrēķinu atbilstoši faktiskajai situācijai.

10. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

IV. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

11. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir ēdināšanas finansēšanai izglītojamajiem, ja tie klātienē iegūst pirmsskolas, pamata, vidējo vai profesionālo izglītību.

12. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē.

13. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts šādā apmērā:

13.1. pirmsskolas un pamatizglītības iestāžu izglītojamajiem – sedzot ēdināšanas izmaksas 100 % apmērā;

13.2. vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem – sedzot izglītojamā ēdināšanas faktiskās izmaksas mācību iestādē, bet nepārsniedzot 3,00 euro dienā vienam izglītojamajam;

14. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pamata, vidējo un profesionālo izglītības iestāšu izglītojamiem piešķir no dienas, kad Dienestā saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums, līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai neatkarīgi no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu termiņa iestāšanās, un, sākoties jaunam mācību pusgadam, mājsaimniecībai atkārtoti jāiesniedz iesniegums, lai izvērtētu tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai.

15. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem piešķir no dienas, kad Dienestā saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums, līdz kalendārā gada attiecīgā pusgada beigām neatkarīgi no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu termiņa iestāšanās.

16. Lēmumu par pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt šo pabalstu pieņem 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

17. Pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu, atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto ēdināšanas cenu, bet nepārsniedzot Cēsu novada domes apstiprināto maksimālo cenu vienam izglītojamam un Noteikumos paredzēto maksimālo ēdināšanas izmaksu apmēru vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

18. Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt izglītojamajam individuālu uzturu, kas izglītojamajam nepieciešams saistībā ar viņa veselības stāvokli, un šo nepieciešamību apliecina medicīnas speciālista atzinums, Dienests var pieņemt lēmumu par pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksāšanu naudā izglītojamā likumiskajam pārstāvim, ievērojot Noteikumu 13.2. apakšpunktā un 17. punktā paredzēto ēdināšanas izmaksu apmēru.

19. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai turpina izmaksāt pēc izglītojamā pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

20. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir, ja Ministru kabineta noteiktā kārtībā izglītojamā ēdināšanai pašvaldībai netiek piešķirti valsts budžetā paredzēti līdzekļi vai nav paredzēts pašvaldības finansējums.

V. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

21. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts ar mācību procesa uzsākšanu vai turpināšanu saistīto izdevumu segšanai.

22. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

23. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā apmērs ir 30,00 euro vienam izglītojamajam.

24. Pabalstu mācību gada uzsākšanai turpina izmaksāt pēc izglītojamā pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

25. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

VI. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

26. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai paredzēts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai.

27. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas), stacionārās ārstēšanas, medicīnisko izmeklējumu un citu medicīnas pakalpojumu izmaksu segšanai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un slimnieku aprūpes priekšmetu iegādes izdevumu apmaksai, recepšu medikamentu apmaksai vai valsts kompensējamo medikamentu, vai valsts kompensējamo slimnieku aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas apmaksai.

28. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīniskos izdevumus un ievērojot, ka šis pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienas personas mājsaimniecībai un 300,00 euro vairāku personu mājsaimniecībai.

29. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai, Dienestā jāiesniedz iesniegums, medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, aptiekā izsniegtu recepšu izdrukas) un kuri izsniegti ne agrāk trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, vai arī priekšapmaksas rēķins.

VII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

30. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir paredzēts, lai mazinātu vai novērstu darbnespējas, bezdarba, atkarības, veselības traucējumu, invaliditātes, vardarbības vai citu faktoru izraisītas negatīvās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālās funkcionēšanas spēju atgūšanu patstāvīgai pamatvajadzību nodrošināšanai.

31. Pabalsta apmērs ir līdz 200,00 euro vienas personas mājsaimniecībai un līdz 400,00 euro vairāku personu mājsaimniecībai kalendārā gada laikā.

32. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu pieņem, ievērojot personas iesniegumu un balstoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par personas sociālās situācijas novērtējumu vai personai izstrādātā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

VIII. Pabalsts krīzes situācijā

33. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, piešķir:

33.1. katastrofu gadījumā – līdz divu valstī noteikto minimālo darba algu apmēram vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā ārējo apstākļu radīto zaudējumu sekas;

33.2. citu ārēju notikumu dēļ – līdz vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram vienai mājsaimniecībai.

34. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši dokumenti Dienestā saņemti ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.

35. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā pieņem piecu darbdienu laikā no visu dokumentu saņemšanas dienas.

36. Pabalstu krīzes situācijā pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas izmaksā naudā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

IX. Papildu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība

37. Papildu sociālās palīdzības pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz iesniegumu un mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu reglamentējošos Ministru kabineta noteikumos un Noteikumos paredzētos dokumentus.

38. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja nepieciešams, apseko iesniedzēju tā dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu.

39. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un apsekošanas dzīvesvietā, ja tā bijusi nepieciešama, izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un ne vēlāk kā mēneša laikā, ja Noteikumos nav paredzēts citādi, pieņem lēmumu par papildu sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt papildu sociālās palīdzības pabalstu, ja nav ievērotas mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu vai Noteikumu prasības.

40. Papildu sociālās palīdzības pabalstu pārskaita klienta vai viņa pilnvarotās personas kredītiestādes kontā vai Noteikumos paredzētajos gadījumos pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem. Papildu sociālās palīdzības pabalsta izmaksu skaidrā naudā veic tikai gadījumos, ja klients veselības stāvokļa dēļ nevar pārvietoties ārpus dzīvesvietas un tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams pilnvarot citu personu pabalsta saņemšanai.

X. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

41. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

42. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

43. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

44. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

44.1. Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem";

44.2. Cēsu novada domes 2021. gada 6. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā";

44.3. Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošo noteikumu Nr. 23 "Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā" 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 3.1. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 4.2. apakšpunkts, VI, VII, VIII, IX un X nodaļa;

44.4. Līgatnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 19/16 "Par pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes novadā";

44.5. Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr. 17/16 "Līgatnes novada pašvaldības pabalsti" 9.1.3. apakšpunkts;

44.6. Līgatnes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17/13 "Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Līgatnes novadā";

44.7. Līgatnes novada domes 2015. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 19/16 "Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā" 5. punkts, 6.1., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. apakšpunkts, 8. punkts, 9.6., 10.1.,10.2., 10.5. apakšpunkts;

44.8. Līgatnes domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 15/1 "Par dzīvokļa pabalstu";

44.9. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā" 3.1., 3.2., 3.5. apakšpunkts, III un IV nodaļa, 23., 24., 25., 26., 27., 28. punkts, 29.1., 33.1., 33.2., 37.1. un 37.2. apakšpunkts un 40. punkts attiecībā uz trūcīgu mājsaimniecību izglītojamajiem;

44.10. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā" VII un VIII nodaļa;

44.11. Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 16/2017 "Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā";

44.12. Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā" 4.1. apakšpunkts un III nodaļa.

44.13. Vecpiebalgas novada 2011. gada 20. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4/2011 "Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību" 1., 3., 4., 5. un 6. punkts, II un III nodaļa, 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6. apakšpunkts, 12., 13., 14., 15., 16. punkts, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV un XV nodaļa.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 8 "Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā"
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSP likums) 35. panta pirmajā daļā noteikto pamata sociālās palīdzības pabalstu (garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts un mājokļa pabalsts) aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību atbilstoši šī paša likuma 36. panta ceturtajai daļai nosaka Ministru kabinets (Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"). Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSP likums) 36. panta sestajai daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt papildu sociālās palīdzības pabalstu (pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsts krīzes situācijā) apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī pabalstu atsevišķu izmaksu segšanai veidus (mērķi). Cēsu novada pašvaldībā ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par sociālo palīdzību bijušo pašvaldību teritorijās.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, un līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi (..). Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu un izvērtējot Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, ir izdodami vienoti Cēsu novada saistošie noteikumi par sociālo palīdzību Cēsu novadā, proti, saistošie noteikumi "Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi).
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikti sociālās palīdzības veidi – pamata sociālās palīdzības pabalsti (GMI un mājokļa pabalsts), kuri piešķirami, aprēķināmi un izmaksājami Ministru kabineta noteiktā kārtībā, un papildu sociālās palīdzības pabalsti: pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai (pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai, pabalsts mācību gada uzsākšanai, pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai) un pabalsts krīzes situācijā. Saistošajos noteikumos paredzēti pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai mērķi, apmērs, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība, kā arī pabalsta krīzes situācijā apmērs, piešķiršanas un izmaksās kārtība.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Ievērojot ziņas par prognozējamo trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību skaitu Cēsu novada teritorijā, secināts, ka 2022. gada budžetā garantētā minimālā ienākuma pabalsta finansēšanai būs nepieciešams 91924 euro, pabalstam ēdināšanas izdevumu segšanai – 89920 euro, pabalstam mācību gada uzsākšanai – 5280 euro, pabalstam medicīnisko izdevumu apmaksai – 64500 euro, pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 33000 euro, mājokļa pabalstam – 185846 euro. kopā sociālo pabalstu finansēšanai – 510470 euro. Ievērojot, ka mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība, ko noteicis Ministru kabinets, ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, mājokļa pabalsta finansēšanai nepieciešamo līdzekļu apmēru precīzāk varēs prognozēt 2021. gada beigās un 2022. gada sākumā, kad pašvaldībai būs pieejams lielāks datu apjoms par mājokļa pabalsta saņēmēju skaitu un pabalsta apmēru, ievērojot mājsaimniecību faktiskos izdevumus par mājokļa lietošanu, tostarp faktiskās izmaksas 2021./2022. gada apkures sezonā.

Ņemot vērā 2021. gada tendences, pabalsta krīzes situācijā finansēšanai 2022. gada budžetā tiek plānoti 40000 euro. Kopā sociālo pabalstu finansēšanai 2022. gada budžetā būs nepieciešami 510470 euro.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā daļa un 36. panta sestā daļa.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams:

Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu nov.;

Amatas apvienības pārvaldē, "Ausmas" Drabešu pagasts, Cēsu nov.;

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests", Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu nov.;

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu nov.;

Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu nov.;

Pārgaujas apvienības pārvaldē, "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu nov.;

Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu nov.;

Vaives pagasta pārvaldē, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu nov.;

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu nov.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!