Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija publicē:
  • informāciju par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;
  • starptautiskos līgumus un to tulkojumus, ja tie iepriekš nav publicēti.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2017. gada 6. decembra informācija "Par līguma stāšanos spēkā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.12.2017., Nr. 243 (6070) https://www.vestnesis.lv/op/2017/243.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Kultūras ministrijas paziņojums

Par ģerboņa reģistrāciju

Vēl šajā numurā

07.12.2017., Nr. 243 (6070)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 06.12.2017.

OP numurs: 2017/243.26

2017/243.26
RĪKI

Ārlietu ministrijas informācija: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2017. gada 15. novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības jomā (parakstīts Rīgā 2017. gada 17. jūlijā, apstiprināts ar 2017. gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktore S. Pēkale

 

Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par sadarbību izglītības jomā

Latvijas Republikas valdība un Azerbaidžānas Republikas valdība,

turpmāk "Puses",

balstoties uz valstu vienādas suverenitātes principiem un pušu izglītības sistēmu autonomiju,

vēloties stiprināt un attīstīt savstarpēji izdevīgas attiecības izglītībā,

piešķirot lielu nozīmi sadarbības izglītības jomā ieguldījumam labākas sapratnes starp tautām veicināšanā,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Puses, pamatojoties uz savstarpējas cieņas, interešu un partnerības principiem, atbalsta dažādas sadarbības formas izglītības jomā.

2. pants

Puses veicina informācijas, spēkā esošo valsts tiesību aktu, plānoto un īstenoto reformu un citas būtiskas informācijas par izglītību, kas nepieciešama veiksmīgai abu Pušu sadarbībai, apmaiņu.

3. pants

Puses veicina tiešu sadarbību starp vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm, pamatojoties uz abpusējām vajadzībām un interesi.

4. pants

Puses vienojas turpināt sadarbību Eiropas Augstākās izglītības telpas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Savienības programmu un projektu un citu Pusēm pieejamu starptautisko programmu un projektu ietvaros.

5. pants

Puses apsver iespēju katru gadu viena otrai piedāvāt stipendijas studijām visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora grāda) valsts atzītās augstākās izglītības iestādēs un studiju programmās, kā arī stipendijas pētnieciskajam darbam augstākās izglītības iestādēs un dalībai starptautiskās vasaras skolās.

6. pants

Puses sadarbojas, lai paaugstinātu izglītības speciālistu profesionālo kompetenci un akadēmiskā un pētnieciskā personāla un augsti kvalificētu speciālistu kapacitāti.

7. pants

Puses veicina otras Puses valodas, kultūras, literatūras un vēstures apguvi.

8. pants

Visi pasākumi šī Līguma ietvaros tiek īstenoti saskaņā ar Pušu pieejamiem finanšu resursiem, nacionālajiem tiesību aktiem un starptautiskajām saistībām.

9. pants

Puses izveido Apvienoto komisiju, lai apmainītos ar izglītības un pētniecības politiku, izpētītu konkrētu sadarbību savstarpēji interesējošās jomās un noteiktu sadarbības prioritātes. Sanāksmes notiek pārmaiņus Latvijas Republikā un Azerbaidžānas Republikā. Puses vienojas par sanāksmju vietu, laiku un sastāvu.

10. pants

Šis Līgums neietekmē Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz jebkuriem citiem starptautiskajiem līgumiem, kuros tās ir puses.

11. pants

Jebkuras domstarpības par šī Līguma interpretāciju vai īstenošanu Puses risina konsultāciju un sarunu ceļā.

12. pants

Šo Līgumu var grozīt ar savstarpēju rakstisku abu Pušu piekrišanu, noformējot papildu protokolus kā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 13. panta 1. punktu.

13. pants

1. Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Tas stājas spēkā dienā pēc pēdējā rakstiskā paziņojuma saņemšanas pa diplomātiskajiem kanāliem, ar kuru Puses paziņo, ka ir izpildītas iekšējās procedūras, lai šis Līgums stātos spēkā.

2. Jebkura Puse jebkurā laikā var pa diplomātiskajiem kanāliem rakstiski paziņot otrai Pusei par nodomu izbeigt šo Līgumu. Līguma darbība izbeidzas 6 (sešus) mēnešus pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

3. Līguma darbības izbeigšana neietekmē saskaņā ar šo Līgumu uzsākto un pirms tā darbības izbeigšanas nepabeigto projektu vai programmu īstenošanu.

Parakstīts divos oriģinālos eksemplāros Rīgā 2017. gada 17. jūlijā latviešu, azerbaidžāņu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Šī Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Kārlis Šadurskis

Izglītības un zinātnes ministrs

 

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Mikajils Džabarovs

Izglītības ministrs

 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia  and the Government of the Republic of Azerbaijan on Cooperation in the Field of Education

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter "the Parties",

based on principles of equal sovereignty of states and the autonomy of educational systems of the Parties,

desiring to strengthen and develop mutually beneficial relations in education,

attaching great importance to the contribution of cooperation in the field of education to a better understanding between nations,

have agreed on the following:

Article 1

The Parties shall support different forms of cooperation in the field of education based on the principles of mutual respect, interests and partnership.

Article 2

The Parties shall promote the exchange of information, national legislation in force, planned and implemented reforms, and other relevant information on education that is needed to implement successful cooperation between both Parties.

Article 3

The Parties shall encourage direct cooperation between the institutions of general education, vocational education and training, higher education and adult learning, scientific institutions and other relevant stakeholders based on mutual need and interest.

Article 4

The Parties shall agree to continue cooperation in the framework of the European Higher Education Area, programmes and projects of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the European Union and other international programmes and projects available to the Parties.

Article 5

The Parties shall consider offering to each other scholarships on an annual basis for studies in all study levels (bachelor, master and doctoral degree) in state recognized higher education institutions and study programmes, as well as scholarships for research work at higher education institutions and for participation in international summer schools.

Article 6

The Parties shall cooperate in raising the professional competence of specialists in the education sector and the capacity of academic and research staff and highly-qualified experts.

Article 7

The Parties shall facilitate access to learning the language, culture, literature and history of the other Party.

Article 8

All activities carried out in the framework of this Agreement are subject to available financial resources of the Parties and shall be undertaken in accordance with their national legislation and international obligations.

Article 9

The Parties shall establish a Joint Commission to exchange education and research policies, explore concrete cooperation in the fields of mutual interest and identify cooperation priorities. The meetings shall take place alternatively in the Republic of Latvia and in the Republic of Azerbaijan. The Parties shall agree on the place, time and composition of the meetings.

Article 10

This Agreement shall not affect any rights and obligations of the Parties under any other international treaties to which they are parties.

Article 11

Any disputes arising in the course of the implementation and interpretation of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations between the Parties.

Article 12

This Agreement may be amended on the basis of mutual consent of the Parties by concluding additional protocols that form an integral part of this Agreement. Such amendments shall enter in force in accordance with the Paragraph 1 of the Article 13 of this Agreement.

Article 13

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It shall enter into force on the day of the receipt of the last written notification through the diplomatic channels by which the Parties notify each other that the internal procedures for the entry into force of this Agreement are fulfilled.

2. Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The termination shall take effect 6 (six) months after receiving such notification.

3. The termination of this Agreement shall not affect the projects or programmes already undertaken under this Agreement and not yet completed at the time of such termination.

Done in Riga on 17 July 2017 in two original copies, each one in Latvian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Latvia

Karlis Sadurskis

Minister of Education and Science

On behalf of the Government of the Republic of Azerbaijan

Mikayil Jabbarov

Minister of Education

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!