Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija publicē:
  • informāciju par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;
  • starptautiskos līgumus un to tulkojumus, ja tie iepriekš nav publicēti.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2014. gada 30. oktobra informācija "Par līguma stāšanos spēkā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.11.2014., Nr. 218 (5278) https://www.vestnesis.lv/op/2014/218.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ekonomikas ministrijas informācija

Par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū (20.10.‒24.10.)

Vēl šajā numurā

03.11.2014., Nr. 218 (5278)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 30.10.2014.

OP numurs: 2014/218.18

2014/218.18
RĪKI

Ārlietu ministrijas informācija: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2014.gada 30.oktobrī

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2014.gada 27.oktobrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā (parakstīts Astanā 2013.gada 3.jūnijā, apstiprināts ar 2013.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.298).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta
direktora p.i. D. Daudzvārdis

 

Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgums par sadarbību vides aizsardzības jomā

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība, turpmāk — Puses,

apliecinot Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas draudzīgās attiecības,

ievērojot vispāratzītus starptautisko tiesību principus un normas,

ņemot vērā Riodežaneiro Deklarāciju par vidi un attīstību, kas pieņemta 1992.gada 14.jūnijā Riodežaneiro,

ņemot vērā 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, 2000.gada 8.septembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades deklarāciju, 2002.gada 4.septembra Johannesburgas Deklarāciju par ilgtspējīgu attīstību un Rīcības plānu,

ir vienojušās par turpmāko.

1.pants

Pušu kompetentās institūcijas, kas ir atbildīgas par šī līguma īstenošanu, ir:

no Latvijas Republikas puses – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

no Kazahstānas Republikas puses – Kazahstānas Republikas Vides aizsardzības ministrija.

2.pants

Puses attīsta un paplašina savstarpējo sadarbību vides aizsardzības un vides piesārņojuma novēršanas jomā, kas ir abu Pušu interesēs, kā arī veicina sakaru tālāku attīstību ekonomikas, zinātnes un tehnoloģiju jomā, lai kopīgi risinātu globālas un reģionālas ekoloģiskās problēmas.

3.pants

Pušu sadarbība vides aizsardzības jomā tiek īstenota to attiecīgo nacionālo normatīvo aktu ietvaros un ņemot vērā to starptautiskās saistības šādās nozarēs:

1) aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldība;

2) bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;

3) globālās klimata pārmaiņas;

4) ozona slāņa aizsardzība;

5) cīņa pret pārtuksnešošanos;

6) pārrobežu gaisa piesārņojums;

7) atkritumu apsaimniekošana;

8) ūdens resursu aizsardzība un izmantošana;

9) energoefektivitāte un energotaupība;

10) vides monitorings;

11) citas sadarbības jomas, par kurām vienojušās Puses.

4.pants

Sadarbība vides aizsardzības jomā pēc Pušu savstarpējas piekrišanas notiek šādos veidos:

1) zinātniski tehniskās informācijas un pētniecības dokumentu apmaiņa;

2) pieredzes apmaiņa nacionālo normatīvo aktu un metodiskās bāzes pilnveidošanā, lai īstenotu Kioto protokolu un attīstītu ekoloģiski tīras tehnoloģijas un atjaunojamos enerģijas avotus;

3) labāko pieejamo vides tehnoloģiju apmaiņa;

4) ekspertu apmaiņa.

5.pants

Puses veicina tiešo kontaktu izveidi un sadarbības attīstību starp abu Pušu iestādēm, fiziskajām un juridiskajām personām, kas risina vides jautājumus.

6.pants

Puses pašas sedz savas izmaksas, kas var rasties, pildot šo līgumu, nacionālajos normatīvajos aktos paredzēto līdzekļu ietvaros, ja Puses nav vienojušās citādāk.

7.pants

Jebkurus strīdus, kas var rasties par šī līguma interpretāciju un piemērošanu, Puses risina savstarpēju pārrunu un konsultāciju ceļā.

8.pants

Šis līgums neskar Pušu tiesības un pienākumus, kuri izriet no citiem spēkā esošiem Pušu noslēgtiem starptautiskiem līgumiem.

9.pants

Grozījumus un papildinājumus šajā līgumā izdara ar Pušu savstarpēju piekrišanu. Šādus grozījumus un papildinājumus noformē kā atsevišķus protokolus, kas ir šī līguma neatņemama daļa.

10.pants

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Šis līgums stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Puses paziņo viena otrai, ka ir izpildītas konstitucionālās un/vai likumdošanas prasības, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

Katra Puse var izbeigt šo līgumu, pa diplomātiskiem kanāliem rakstveidā paziņojot otrai Pusei par savu nodomu. Šādā gadījumā Līguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc paziņojuma saņemšanas no otras Puses.

Šī līguma izbeigšana neietekmē tā īstenošanai uzsākto pasākumu un parakstīto līgumu spēkā esamību, ja vien Puses nav vienojušās citādāk.

Noslēgts Astanā, 2013.gada 3.jūnijā divos eksemplāros, katrs no tiem latviešu, kazahu, krievu un angļu valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem.

Šī līguma Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Aleksandrs Antonovs
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs

Kazahstānas Republikas
valdības vārdā
Bektas Muhamedžanovs
vides aizsardzības ministra
vietnieks

 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Kazakhstan on Cooperation in the field of Environmental Protection

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as "the Parties",

Recognizing friendly relations between the Republic of Latvia and the Republic of Kazakhstan,

Considering generally recognized principles and norms of international law,

Taking into account the Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development adopted at Rio de Janeiro on 14 June 1992,

Following the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters done at Aarhus on 25 June 1998, the United Nations Millennium Declaration, signed on 8 September 2000 and the Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Action Plan, adopted at Johannesburg on 4 September 2002,

have agreed as follows:

Article 1

The competent authorities responsible for implementation of the present Agreement are:

on behalf of the Republic of Latvia – Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia;

on behalf of the Republic of Kazakhstan – Ministry of Environmental Protection of the Republic of Kazakhstan.

Article 2

The Parties shall develop and extend mutual cooperation in the field of environmental protection and environmental pollution prevention in the interests of the States of both Parties, as well as promote further development of economic, scientific and technical contacts, in order to solve global and regional ecological problems by joint efforts.

Article 3

Cooperation of the Parties in the field of environmental protection shall be carried out within the framework of their respective national legislation and taking into account their international obligations in the following areas:

1) management of protected nature areas;

2) conservation of biodiversity;

3) global climate change;

4) ozone layer protection;

5) fight against desertification;

6) transboundary air pollution;

7) waste management;

8) protection and use of water resources;

9) energy efficiency and energy saving;

10) environmental monitoring;

11) other areas of cooperation agreed between the Parties.

Article 4

Cooperation in the field of environmental protection shall be carried out by mutual consent of the Parties in the following forms:

1) exchange of scientific-technical information and documents on research;

2) exchange of experience in development of national legislation and methodological basis in order to implement the Kyoto Protocol and to develop clean technologies and renewable energy sources;

3) exchange of best available environmental technologies;

4) exchange of experts.

Article 5

The Parties shall promote establishment of direct contacts and development of cooperation between institutions, natural and legal persons of the both Parties dealing with the environmental issues.

Article 6

The Parties shall cover their own expenses what may arise by implementing the present Agreement within the funds determinated by national legislation, unless the Parties agree otherwise.

Article 7

Any disputes that may arise concerning interpretation or application of the present Agreement shall be resolved by negotiations and consultations between the Parties.

Article 8

The present Agreement shall not prejudice the rights and obligations arising out of other effective international agreements concluded by their States.

Article 9

Amendments and addendums shall be made to the present Agreement on the basis of mutual consent of the Parties. Such amendments and addendums shall be executed as separate protocols that form an integral part of the present Agreement.

Article 10

The present Agreement is concluded for an indefinite period of time.

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other that the constitutional and/or legislative requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

Either Party may terminate the present Agreement by giving written notification of its intention through diplomatic channels to the other Party. Any such termination shall take effect six months after the date of receipt of the notification by the other Party.

Termination of the present Agreement shall not affect the validity of activities initiated and contracts signed for the implementation of the present Agreement, unless the Parties agree otherwise.

Done in Astana, on June 3, 2013, in two copies, each in the, Latvian, Kazakh, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Latvia
Aleksandrs Antonovs

State Secretary of
the Ministry of Environmental Protection and Regional
Development

For the Government
of the Republic of Kazakhstan
Bektas Mukhamedzhanov

Vice-Minister of
Environmental Protection

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!